vortoj de la bona lingvo-ab- (-ab-) :

ankaŭ eblas diri '-instalaĵ-' (-instal·aĵ-), '-uj-' (-uj-).


-al (-al) :

(se temas pri ostoj aŭ per aliaj vortoj laŭ la signifo en la unuopaj okazoj) prefere diru '-osto' (-ost·o).


-atoro (-ator·o) :

(laŭ la signifo en la unuopa okazo) prefere diru '-anto' (-ant·o), '-ilo' (-il·o), 'maŝino' (maŝin·o).


-cito (-cit·o) :

(en sciencaj vortoj) prefere diru 'ĉelo' (ĉel·o).


-esk- (-esk-) :

prefere diru '-ec-' (-ec-).


-eza (-ez·a) :

(por lingvoj, ekzemple: angleza) prefere diru '-a' (-a).


-fila (-fil·a) :

prefere diru '-ema' (-em·a);
(ekzemplo: ruso·fil·a -> rus·em·a/rus·am·a) prefere diru '-ama' (-am·a).


-fono (-fon·o) :

(ekzemplo: esperanto-fon-o esperanto-parol-ant-o) prefere diru '-parolanto' (-parol·ant·o).


-grafo (-graf·o) :

(en la senco de registra mezurilo) prefere diru 'registrilo' (registr·il·o).


-i- (-i-) :

prefere diru '-uj-' (-uj-);
(por land-nomoj) prefere diru '-land-' (-land-);
(en scienco kaj teĥniko) prefere diru '-scienc-' (-scienc-).


-icido (-icid·o) :

prefere diru '-mortigaĵo' (-mort·ig·aĵ·o), 'mortigilo' (mort·ig·il·o).


-iĉ- (-iĉ-) :

(ne-oficiala sufikso) prefere diru 'vir-' (vir-), 'vira' (vir·a).


-ik- (·ik·) :

(ne-oficiala sufikso) prefere diru 'scienc' (·scienc·), '-fak-' (-fak-), '-art-' (-art-).


-io (-io) :

(landonomoj) prefere diru '-ujo' (-uj·o), 'lando' (land·o).


-istan- (-istan-) :

(en la okazo de centr-aziaj landoj) prefere diru '-land-' (-land-), '-uj-' (-uj-).


-istik- (-istik-) :

(ne-oficiala sufikso) prefere diru '-scienc-' (-scienc-), '-fak-' (-fak-), '-art-' (-art-).


-it- (-it-) :

(por inflamo de korpaj organoj) prefere diru 'inflamo' (inflam·o).


-iv- (-iv-) :

prefere diru '-pov-' (-pov-);
(aŭ nenio, se la radiko estas ag·karaktera) prefere diru '-em-' (-em-).


-iz- (-iz-) :

prefere diru '-ig-' (-ig-), 'provizi per' (proviz·i per).


-ofono (-ofon·o) :

(kiel en 'Esperantofono') prefere diru 'parolanto' (parol·ant·o), 'lingvano' (lingv·an·o).


-oid- (-oid-) :

prefere diru '-simil-' (-simil-).


-ologio (-ologi·o) :

prefere diru '-scienco' (-scienc·o) [fun], '-fako' (-fak·o) [fun].


-ologo (-olog·o) :

prefere diru '-sciencisto' (-scienc·ist·o), '-fakulo' (-fak·ul·o).


-oz- (-oz-) :

prefere diru '-abund-' (-abund-), '-plen-' (-plen-);
(en la komun-uzaj vortoj) prefere diru '-riĉ-' (-riĉ-), 'malsan-' (mal·san-);
(pri malsanoj) prefere diru 'inflam-' (inflam-);
(fake bona lingvo) prefere diru 'akuta inflam-' (akut·a inflam·).


-plegio (-plegi·o) :

prefere diru '-paralizo' (-parali·zo).


-skop- (-skop-) :

(kiel antaŭafikso aŭ postafikso) prefere diru '-detektilo' (-detekt·il·o), 'observilo' (observ·il·o), '-mezurilo' (-mezur·il·o).


-skopio (-skopi·o) :

(kiel antaŭafikso aŭ postafikso) prefere diru '-detektado' (-detekt·ad·o), 'observado' (observ·ad·o), '-mezurado' (-mezur·ad·o).


-skopo (-skop·o) :

prefere diru 'observilo' (observ·il·o).


-stan- (-stan-) :

(en la okazo de centr-aziaj landoj) prefere diru '-land-' (-land-), '-uj-' (-uj-).


-tomio (-tomi·o) :

(en medicino) ankaŭ eblas diri 'tranĉo' (tranĉ·o), 'operacio' (operaci·o).


-tomizi (-tom·iz·i) :

(en medicino) prefere diru 'operacii' (operaci·i).


-tomo (-tom·o) :

(en medicino) ankaŭ eblas diri (kurac·ist·a) 'tranĉilo' (tranĉ·il·o).


-uk- (-uk-) :

prefere diru 'kastrita' (kastr·it·a).


abaĵuro (abaĵur·o) :

prefere diru 'lampoŝirmilo' (lamp·o·ŝirm·il·o).


abako (abak·o) :

prefere diru 'kalkulilo' (kalkul·il·o).


abandoni (abandon·i) :

prefere diru 'cedi' (al la asekur·kompani·o la difekt·it·a·n aĵ·o·n) (ced·i).


abatiso (abatis·o) :

prefere diru 'arbobaraĵo' (arb·o·bar·aĵ·o), 'trunkobaraĵo' (trunk·o·bar·aĵ·o);
(en armea/milita signifo) prefere diru 'baraĵo el dehakitaj arboj' (bar·aĵ·o el de·hak·it·a·j arb·o·j).


abato (abat·o) [fun]:

ankaŭ eblas diri (krist·an·a) 'monaĥestro' (monaĥ·estr·o), 'monaĥejestro' (monaĥ·ej·estr·o).


abdiki (abdik·i) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'eksiĝi' (eks·iĝ·i), 'rezigni pri' (rezign·i pri), 'forlasi' (for·las·i), 'deposteniĝi' (de·posten·iĝ·i).


abdomeno (abdomen·o) :

prefere diru 'ventro' (ventr·o).


aberacio (aberaci·o) [zam]:

(en nefaka signifo) ankaŭ eblas diri 'devojiĝo de la normo' (de·voj·iĝ·o de la norm·o).


abismo (abism·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'profundego' (profund·eg·o).


abituriento (abiturient·o) [4oa]:

prefere diru 'lernejfininto' (lern·ej·fin·int·o);
(en la senco de lernanto de la lasta lerneja jaro) prefere diru 'lastjara lernanto' (last·jar·a lern·ant·o), 'lernejfinonto' (lern·ej·fin·ont·o).


abituro (abitur·o) :

(kiu ebligas eniri universitaton) ankaŭ eblas diri 'lernejfina diplomo' (lern·ej·fin·a diplom·o), 'gimnazia diplomo' (gimnazi·a diplom·o).


abĵuri (abĵur·i) :

prefere diru 'ĵure malagnoski' (ĵur·e mal·agnosk·i), 'forĵuri' (for·ĵur·i), 'forproklami' (for·proklam·i).


ablacio (ablaci·o) :

(en operacio) prefere diru 'forigo' (for·ig·o), 'fortranĉo' (for·tranĉ·o).


abnegacio (abnegaci·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'forofero' (for·ofer·o).


abnorma (abnorm·a) :

prefere diru 'nenorma' (ne·norm·a).


aboli (abol·i) :

prefere diru 'nuligi' (nulig·i), 'forigi' (oficial·e) (forig·i).


abolicii (abolici·i) :

prefere diru 'nuligi' (nulig·i), 'forigi' (oficial·e) (forig·i).


aborigeno (aborigen·o) :

prefere diru 'praloĝanto' (pra·loĝ·ant·o).


aborti (abort·i) :

ankaŭ eblas diri 'misnaski' (mis·nask·i);
(en la senco 'la plano abortis') prefere diru 'fiaski' (fiask·i), 'malsukcesi' (mal·sukces·i), 'ruiniĝi' (ruin·iĝ·i).


abrogacii (abrogaci·i) :

(parolante pri leĝo) prefere diru 'eksvalidigi' (eks·valid·ig·i), 'forigi' (for·ig·i), 'nuligi' (nul·ig·i).


abrogacio (abrogaci·o) :

(parolante pri leĝo) prefere diru 'eksvalidigo' (eks·valid·ig·o), 'forigo' (for·ig·o), 'nuligo' (nul·ig·o).


abrogi (abrog·i) :

(parolante pri leĝo) prefere diru 'eksvalidigi' (eks·valid·ig·i), 'forigi' (for·ig·i), 'nuligi' (nul·ig·i).


abrogo (abrog·o) :

(parolante pri leĝo) prefere diru 'eksvalidigo' (eks·valid·ig·o), 'forigo' (for·ig·o), 'nuligo' (nul·ig·o).


absolvi (absolv·i) [zam]:

ankaŭ eblas diri 'pekliberigi' (pek·liber·ig·i), 'malkondamni' (mal·kondamn·i).


acerba (acerb·a) :

(pri gusto de fruktoj kaj similaj) prefere diru 'acid(eg)a' (acid·(eg·)a);
(pri sinteno al aliaj homoj) prefere diru 'akra' (akr·a), 'malmilda' (mal·mild·a).


acidometro (acidometr·o) :

prefere diru 'acidecmezurilo' (acid·ec·mezur·il·o).


adaĝe (adaĝ·e) :

ankaŭ eblas diri 'malrapide' (mal·rapid·e).


adaĝo (adaĝ·o) :

(teĥnika vorto, muziko) ankaŭ eblas diri 'malrapida muzikpeco' (mal·rapid·a muzik·pec·o).


adaptometrio (adaptometri·o) :

prefere diru (retina) 'adaptiĝmezuro' (adapt·iĝ·mezur·o), 'adaptomezurado' (adapt·o·mezur·ad·o).


adekvata (adekvat·a)
(laŭ la kunteksto):

prefere diru 'taŭga' (taŭg·a), 'ĝusta' (ĝust·a), 'konvena' (konven·a), 'sufiĉa' (sufiĉ·a).


adeno (aden·o) :

prefere diru 'glando' (gland·o), 'giando' (giand·o).


adhera (adher·a) :

prefere diru 'algluiĝa' (al·glu·iĝ·a), 'glua' (glu·a).


adheri (adher·i) :

prefere diru 'algluiĝi' (al·glu·iĝ·i).


adip· (adip·) :

(en scienco kaj teĥniko) prefere diru 'graso' (gras·o).


adjektivo (adjektiv·o) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'avorto' (a·vort·o), 'ecovorto' (ec·o·vort·o).


adjekto (adjekt·o) :

ankaŭ eblas diri 'adverbaĵo' (adverb·aĵ·o).


adjudiki (adjudik·i) :

(laŭ la signifo de malfemado de konkurso pri farota laboro/liverado) prefere diru 'anonci konkurson' (anonc·i konkurs·o·n);
(transdoni laboron aŭ kontrakton pri liverado de varoj/servoj) prefere diru 'kontrakte komisii' (kontrakt·e komisi·i);
(decidi pri la transdono de kontrakto pri laboro/liverado) prefere diru 'aljuĝi' (al·juĝ·i).


adjunkto (adjunkt·o) [zam]:

ankaŭ eblas diri 'helpoficisto' (help·ofic·ist·o).


administracio (administraci·o) :

prefere diru 'administrado' (administr·ad·o), 'administrejo' (administr·ej·o), 'administrantaro' (administr·ant·ar·o), 'administra sistemo' (administr·a sistem·o);
(en la senco de usona registaro) prefere diru 'registaro' (reg·ist·ar·o).


administratoro (administrator·o) [zam]:

prefere diru 'administranto' (administr·ant·o), 'administristo' (administr·ist·o).


adobo (adob·o) :

prefere diru 'sunsekigita briko' (sun·sek·ig·it·a brik·o).


adoleskanto (adolesk·ant·o) :

ankaŭ eblas diri 'kreskanto' (kresk·ant·o), 'dekkelkjarulo' (dek·kelk·jar·ul·o), 'maturiĝanto' (matur·iĝ·ant·o), 'plenkreskanto' (plen·kresk·ant·o), 'junulo' (jun·ul·o).


adoleski (adolesk·i) :

ankaŭ eblas diri 'plenkresk(-ad)-i' (plen·kresk(-ad)-i), (seks·e) 'maturiĝi' (matur·iĝ·i), 'juni' (jun·i).


adolesko (adolesk·o) :

ankaŭ eblas diri 'kreskaĝo' (kresk·aĝ·o), 'plenkreskado' (plen·kresk·ad·o), (seks·a) 'maturiĝo' (matur·iĝ·o), 'maturiĝaĝo' (matur·iĝ·aĝ·o), 'juneco' (jun·ec·o).


adoleskulo (adolesk·ul·o) :

ankaŭ eblas diri 'kreskanto' (kresk·ant·o), 'dekkelkjarulo' (dek·kelk·jar·ul·o), 'maturiĝanto' (matur·iĝ·ant·o), 'plenkreskanto' (plen·kresk·ant·o), 'junulo' (jun·ul·o).


adolto (adolt·o) :

prefere diru 'plenkreskulo' (plen·kresk·ul·o), 'plenaĝulo' (plen·aĝ·ul·o) [fun], 'plenkreskinto' (plen·kresk·int·o).


adsorbi (adsorbi) :

prefere diru 'alsorbi' (al·sorb·i).


adulario (adulari·o) :

prefere diru 'lunŝtono' (lun·ŝton·o).


adversa (advers·a) :

prefere diru 'kontraŭa' (kontraŭ·a), 'kontraŭaga' (kontraŭ·ag·a).


adversulo (advers·ul·o) :

prefere diru 'kontraŭulo' (kontraŭ·ul·o).


aerobia (aerobi·a) :

prefere diru 'oksigenbezona' (oksigen·bezon·a), 'oksigenuza' (oksigen·uz·a).


aerodino (aerodin·o) :

prefere diru 'flugmaŝino' (pli pez·a ol aer·o) (flug·maŝin·o).


aerodromo (aerodrom·o) :

prefere diru 'flughavena kurejo' (flug·haven·a kur·ej·o), 'aviadila kurejo' (aviad·il·a kur·ej·o).


aerolito (aerolit·o) [1oa]:

prefere diru 'meteorŝtono' (meteor·ŝton·o).


aerometro (aerometr·o) :

prefere diru 'gasmezurilo' (gas·mezur·il·o).


aeronaŭtiko (aeronaŭtik·o) :

prefere diru 'aerveturscienco' (aer·vetur·scienc·o), 'aerveturado' (aer·vetur·ad·o).


aeronaŭto (aeronaŭt·o) :

prefere diru 'flugbalonisto' (flug·balon·ist·o).


aeroplano (aeroplan·o) [3oa]:

prefere diru 'aviadilo' (aviad·il·o).


aerostato (aerostat·o) [zam]:

ankaŭ eblas diri (flug·) 'balono' (balon·o).


afekcii (afekci·i) :

(en pluraj sencoj) prefere diru 'efiki je/al' (efik·i je/al).


afekcio (afekci·o) [zam]:

prefere diru 'malsano' (mal·san·o).


afero (afer·o) [fun]:

(en la senco de konkreta aĵo) prefere diru 'aĵo' (aĵ·o).


Afganistano (Afganistan·o) :

prefere diru 'Afganujo' (Afgan·uj·o).


afidavito (afidavit·o) :

prefere diru 'ĵurdeklaro' (ĵur·deklar·o), 'ĵuratesto' (ĵur·atest·o).


aforismo (aforism·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'diraĵo' (dir·aĵ·o), 'sentenco' (sentenc·o) [fun].


afranko (afrank·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'sendokosto' (send·o·kost·o), 'poŝtmarko' (poŝt·mark·o).


afrikato (afrikat·o) :

prefere diru 'ekfrota sono' (ek·frot·a son·o), 'ekfrota konsonto' (ek·frot·a konsont·o), 'eksplodfrota konsonanto' (eksplod·frot·a konsonant·o).


afro- (afro-) :

(kiel mallongigita vorto por Afriko) prefere diru 'afrik-' (afrik-).


afrodizio (afrodizi·o) :

prefere diru 'seksekscito' (seks·ekscit·o).


afusto (afust·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'pafilportilo' (paf·il·port·il·o), 'pafilsubtenilo' (paf·il·sub·ten·il·o).


agariko (agarik·o) :

(en la ĝenerala senco de 'fungo') prefere diru 'fungo' (fung·o).


agendo (agend·o) [zam]:

(se temas pri listo de diskutendaĵoj) prefere diru 'tagordo' (tag·ord·o);
(se temas pri libreto por noti farendaĵojn) prefere diru 'taglibro' (tag·libr·o).


agento (agent·o) :

(en gramatiko) prefere diru 'aganto' (ag·ant·o).


aglutini (aglutin·i) :

prefere diru 'alglui' (al·glu·i).


agnostika (agnostik·a) :

ankaŭ eblas diri 'senscia' (sen·sci·a).


agnostikismo (agnostikism·o) :

prefere diru 'sensciismo' (sen·sci·ism·o).


agnostikulo (agnostik·ul·o) :

ankaŭ eblas diri 'sensciulo' (sen·sci·ul·o).


agorafobio (agorafobi·o) :

ankaŭ eblas diri 'timego pri malfermiteco' (tim·eg·o pri mal·ferm·it·ec·o).


agoro (agor·o) :

prefere diru 'placo' (plac·o), 'forumo' (forum·o).


agrara (agrar·a) :

(en esprimoj kiel 'agrara reformo') prefere diru 'kampoposeda' (kamp·o·posed·a), 'kamporganiza' (kamp·organiz·a).


agresiva (agresiv·a) :

prefere diru 'agresa' (agres·a), 'agresema' (agres·em·a).


agri- (agr·i) :

(uzata kiel elemento en ŝajne kunmetitaj vortoj) prefere diru (kultiv·at·a aŭ kultiv·ebl·a) 'kampo' (kamp·o).


agrikulturisto (agrikultur·ist·o) [zam]:

ankaŭ eblas diri 'terkultivisto' (ter·kultiv·ist·o).


agrikulturo (agrikultur·o) [zam]:

(inkluzive de bestbredado) ankaŭ eblas diri 'terkultivado' (ter·kultiv·ad·o).


agro (agr·o) :

prefere diru (kultiv·at·a aŭ kultiv·ebl·a) 'kampo' (kamp·o).


agronomio (agronomi·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'terkultivoscienco' (ter·kultiv·o·scienc·o).


agronomo (agronom·o) [7oa]:

prefere diru 'terkultivosciencisto' (ter·kultiv·o·scienc·ist·o), 'agronomiisto' (agronomi·ist·o).


ahimso (ahims·o) :

prefere diru 'neperfortismo' (ne·per·fort·ism·o).


aideso (aides·o) :

prefere diru 'aidoso' (aidos·o).


ajuto (ajut·o) :

prefere diru 'elfluregulilo' (el·flu·regul·il·o).


akceli (akcel·i) [fun]:

ankaŭ eblas diri (pli·) 'rapidigi' (rapid·ig·i).


akcizo (akciz·o) [1oa]:

(en la ĉiutaga lingvo) ankaŭ eblas diri 'imposto' (impost·o).


akĉento (akĉent·o) :

prefere diru (speciala, (sia)landa, fremda, ...) 'elparolmaniero' (el·parol·manier·o).


aklimatizi (aklimatiz·i) [zam]:

prefere diru 'alklimatigi' (al·klimat·ig·i), 'alkutimigi' (al·kutim·ig·i).


akneo (akne·o) :

prefere diru 'aknomalsano' (akno·mal·san·o).


aknozo (akn·oz·o) :

prefere diru 'aknomalsano' (akno·mal·san·o).


akolito (akolit·o) :

prefere diru 'pastrohelpanto' (pastr·o·help·ant·o), 'meshelpanto' (mes·help·ant·o).


akomodi (akomod·i) [zam]:

prefere diru 'alĝustigi' (al·ĝust·ig·i), 'adapti' (adapt·i).


akomodiĝi (akomod·iĝ·i) :

prefere diru 'alĝustiĝi' (alĝust·iĝ·i), 'adaptiĝi' (adapt·iĝ·i).


akrediti (akredit·i) :

(en la senco de 'agnoski', 'akcepti') prefere diru 'agnoski' (agnosk·i), (oficial·e) 'akcepti' (akcept·i).


akribio (akribi·o) :

prefere diru 'precizeco' (preciz·ec·o), 'precizemo' (preciz·em·o).


akronimo (akronim·o) :

(komenc·liter·a, precipe parolebla) prefere diru 'mallongigo' (mal·long·ig·o).


akselo (aksel·o) [4oa]:

ankaŭ eblas diri 'subbrako' (sub·brak·o).


aksiomo (aksiom·o) :

prefere diru 'aserto' (asert·o), 'evidenta aserto' (evident·a asert·o), 'baza supozo' (baz·a supoz·o).


aktinidio (aktinidi·o) :

ankaŭ eblas diri 'kivifruktujo' (kivi·frukt·uj·o).


akumulatoro (akumulatoro) :

(en la ĉiutaga lingvo) prefere diru 'elektrujo' (elektr·uj·o), 'elektrokonservujo' (elektr·o·konserv·uj·o).


akupunkturo (akupunktur·o) [9oa]:

ankaŭ eblas diri 'nadlopikkuracado' (nadl·o·pik·kurac·ad·o), 'nadlopikado' (nadl·o·pik·ad·o).


akustiko (akustik·o)
(laŭ la kunteksto):

prefere diru 'sonscienco' (son·scienc·o), 'sonkvalito' (son·kvalit·o), 'sontransdono' (son·trans·don·o).


akuŝ·o·logi·o (akuŝologio) :

prefere diru 'akuŝoscienco' (akuŝ·o·scienc·o), 'naskoscienco' (nask·o·scienc·o).


akuta (akut·a) [2oa]:

(pri ideoj, diroj) ankaŭ eblas diri 'sagaca' (sagac·a);
(pri anguloj) ankaŭ eblas diri 'akra' (akr·a);
(pri malsanoj) ankaŭ eblas diri 'subita' (subit·a).


akvario (akvari·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'fiŝujo' (fiŝ·uj·o).


aldo (ald·o) [2oa]:

(en la senco de 'alda violono') ankaŭ eblas diri 'alda violono' (ald·a violon·o).


aleatora (aleator·a) :

prefere diru 'hazarda' (hazard·a), 'loteca' (lot·ec·a).


aleksio (aleksi·o) :

prefere diru 'malkapablo legi' (mal·kapabl·o leg·i).


alelo (alel·o) :

prefere diru 'genvariaĵo' (gen·vari·aĵ·o).


alelopatio (alelopati·o) :

prefere diru 'vegetaĵa misakordo' (veget·aĵ·a mis·akord·o).


alero (aler·o) :

prefere diru (super·pord·a) 'tegmenteto' (tegment·et·o), 'venttegmento' (vent·tegment·o), 'kontraŭpluva tegmento' (kontraŭ·pluv·a tegment·o).


alfa (alfa) :

(greka litero) ankaŭ eblas diri 'greka a' (grek·a a);
(kiel vicmontrilo ofte) ankaŭ eblas diri 'unua' (unu·a);
(en la okazo de bestoj) ankaŭ eblas diri 'ĉefa' (ĉef·a), 'reganta' (reg·ant·a).


alfabeto (alfabet·o) [zam]:

ankaŭ eblas diri 'aboco' (aboc·o).


alglui (al·glu·i) :

(pri komputiloj) ankaŭ eblas diri 'enmeti' (en·met·i), 'enigi' (en·ig·i), 'englui' (en·glu·i).


alial (alial) :

prefere diru 'alikiale' (ali·kial·e).


aliam (aliam) :

prefere diru 'alitempe' (ali·temp·e), 'alifoje' (ali·foj·e), 'aliokaze' (ali·okaz·e).


alianco (alianc·o) :

prefere diru (inter·) 'ligo' (lig·o).


alie (ali·e) :

(en la senco de 'aliloke') prefere diru 'aliloke' (ali·lok·e).


aliel (aliel) :

prefere diru 'alie' (alie), 'alimaniere' (ali·manier·e).


alies (alies) :

prefere diru 'de iu alia' (de iu ali·a), 'de alia' (hom·o) (de ali·a), 'aliula' (ali·ul·a).


alimento (aliment·o) :

(en la okazo de eksgeedziĝo) prefere diru 'subtenpago' (sub·ten·pag·o), 'vivtnedevo' (viv·ten·dev·o).


aliom (aliom) :

prefere diru 'alikvante' (ali·kvant·e).


aliu (aliu) :

prefere diru 'aliulo' (ali·ul·o).


alklimatizi (aklimatiz·i) [zam]:

prefere diru 'alklimatigi' (al·klimat·ig·i), 'alkutimigi' (al·kutim·ig·i).


alo (al·o) :

prefere diru 'flugilo' (flug·il·o), 'flankulo' (flank·ul·o);
(pied·pilk·lud·ant·o en unu flank·o) prefere diru 'flankludanto' (flank·lud·ant·o);
(ĉiu el la lamenoj de helico) prefere diru 'padelo' (padel·o);
(en la kazo de floroj kaj fruktoj) prefere diru 'folio' (foli·o).


alofono (alofon·o) :

ankaŭ eblas diri (lingv·o·son-) 'variaĵo' (vari·aĵ·o), 'alisono' (ali·son·o).


aloktono (alokton·o) :

prefere diru 'eksternaskito' (ekster·nask·it·o), 'eksterulo' (ekster·ul·o).


alopatio (alopati·o) :

(por la nuntempa uzo fare de homeopatiemuloj) (temas pri tiu medicina sistemo, kiun oni kutime nomas "scienca medicino" au "moderna medicino") prefere diru 'malhomeopatio' (mal·homeopati·o);
(por la origina uzo fare de Hahnemann) prefere diru 'aliefika medicino' (ali·efik·a medicin·o).


alopato (alopat·o)
(vidu la linion pri "aleopatio" por detaloj):

prefere diru 'malhomeopatiisto' (mal·homeopati·ist·o), 'malhomeopatia kuracisto' (mal·homeopati·a kurac·ist·o).


alt (alt) :

prefere diru 'je la potenco de' (je la potenc·o de), 'memoble' (mem·obl·e), 'je la ...a memoblo' (je la ...·a mem·obl·o).


alterglobalismo (alterglobalism·o) :

prefere diru 'alimondismo' (ali·mond·ism·o), 'alternativa tutmondiĝo' (alternativ·a tut·mond·iĝ·o).


alternatoro (alternator·o) :

prefere diru 'alternigilo' (altern·ig·il·o), 'alternelektrigilo' (altern·elektr·ig·il·o).


altimetro (altimetr·o) :

prefere diru 'altmezurilo' (alt·mezur·il·o).


altometrio (alt·o·metr·i·o) :

prefere diru 'altmezurado' (alt·mezurad·o).


altometro (alt·o·metr·o) :

prefere diru 'altmezurilo' (alt·mezur·il·o), 'altmezurilo' (alt·mezur·il·o).


altruismo (altruism·o) :

prefere diru 'bonfarado' (bon·far·ad·o).


altruisto (altruist·o) :

prefere diru 'bonfaranto' (bon·far·ant·o).


alveolaro (alveolar·o) :

prefere diru 'dentokarna sono' (dent·o·karn·a son·o).


alveolito (alveolit·o) :

prefere diru 'alveolinflamo' (alveol·inflam·o).


amara (amar·a) [4oa]:

ankaŭ eblas diri 'maldolĉa' (mal·dolĉ·a), 'malĝoja' (mal·ĝoj·a).


ambasadorejo (ambasador·ej·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'ambasadejo' (ambasad·ej·o), 'ambasado' (ambasad·o).


ambasadoro (ambasador·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'ambasadestro' (ambasad·estr·o).


ambigua (ambigu·a) :

prefere diru 'dusenca' (du·senc·a), 'plursenca' (plur·senc·a), 'dubsenca' (dub·senc·a).


ambrozio (ambrozi·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'dia manĝaĵo' (di·a manĝ·aĵ·o).


ambulanco (ambulanc·o) :

ankaŭ eblas diri 'malsanuleja veturilo' (mal·san·ul·ej·a vetur·il·o), 'savaŭtomobilo' (sav·aŭtomobil·o).


amelazo (amelaz·o) :

prefere diru 'amelenzimo' (amel·enzim·o).


amen! (amen!) [zam]:

ankaŭ eblas diri 'vere' (ver·e), 'certe,' (cert·e,);
(kiel ekkrio) ankaŭ eblas diri 'tiel estu!' (tiel est·u!).


amendo (amend-o) [9oa]:

ankaŭ eblas diri 'ŝanĝopropono' (ŝanĝ·o·propon·o).


ameno (amen·o) [zam]:

prefere diru 'aprobo' (aprob·o), 'konsento' (konsent·o).


amnezio (amnezi·o) :

prefere diru 'memorperdo' (memor·perd·o).


amnio (amni·o) :

prefere diru 'ĉirkaŭfeta membrano' (ĉirkaŭ·fet·a membran·o).


amoko (amok·o) :

prefere diru 'murdemo' (murd·em·o), 'mortigemfrenezo' (mort·ig·em·frenez·o).


amorfa (amorf·a) [zam]:

prefere diru 'senforma' (sen·form·a), 'senstruktura' (sen·struktur·a), 'nekristala' (ne·kristal·a).


amori (amor·i) :

ankaŭ eblas diri (am·) 'seksumi' (seks·um·i).


amortizi (amortiz·i) :

(en la senco 'malfortigi vibrojn') prefere diru 'vibrosorbi' (vibr·o·sorb·i).


amortizilo (amortiz·il·o) :

prefere diru 'vibrosorbilo' (vibr·o·sorb·il·o).


amplifi (amplif·i) :

prefere diru 'fortigi' (fort·ig·i);
(se temas pri sono) prefere diru 'plifortigi' (pli·fort·ig·i), 'laŭtigi' (laŭt·ig·i).


amplifikatoro (amplifikator·o) :

prefere diru 'fortigilo' (fort·ig·il·o);
(se temas pri sono) prefere diru 'plifortigilo' (pli·fort·ig·il·o), 'laŭtigilo' (laŭt·ig·il·o).


amplifiki (amplifik·i) :

prefere diru 'fortigi' (fort·ig·i);
(se temas pri sono) prefere diru 'plifortigi' (pli·fort·ig·i), 'laŭtigi' (laŭt·ig·i).


ampolo (ampol·o) :

ankaŭ eblas diri 'ardlampo' (ard·lamp·o).


anaeroba (anaerob·a) :

prefere diru 'neoksigenbezona' (ne·oksigen·bezon·a), 'senoksigena' (sen·oksigen·a).


anaerobia (anaerobi·a) :

prefere diru 'neoksigenbezona' (ne·oksigen·bezon·a), 'senoksigena' (sen·oksigen·a).


anafazo (anafaz·o) :

prefere diru 'postfazo' (post·fazo).


anafilaksio (anafilaksi·o) :

prefere diru 'alergiego' (alergi·eg·o), 'alergia superreago' (alergi·a super·reag·o).


anafilakta (anafilakt·a) :

prefere diru 'alergiega' (ŝok·o) (alergi·eg·a).


anakronismo (anakronism·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'epokeraro' (epok·erar·o), 'temperaro' (temp·erar·o).


analekto (analekt·o) :

prefere diru 'eloj' (el·o·j), 'diroj' (dir·o·j).


analfabeta (analfabet·a) [zam]:

prefere diru 'nelegoscia' (ne·leg·o·sci·a), 'senalfabeta' (sen·alfabet·a), 'skribmalklera' (skrib·mal·kler·a).


analfabeto (analfabet·o) [zam]:

prefere diru 'nelegosciulo' (ne·lego·sci·ul·o), 'senalfabetulo' (sen·alfabet·ul·o), 'skribmalklerulo' (skrib·mal·kler·ul·o), 'nelegkapablulo' (ne·leg·kapabl·ul·o).


analgeziko (analgezik·o) :

prefere diru 'kontraŭdolorilo' (kontraŭ·dolor·ilo), 'dolormildigilo' (dolor·mild·ig·il·o), 'kontraŭdolora pilolo' (kontraŭ·dolor·a pilol·o).


analgezio (analgez·io) :

prefere diru 'dolornesenteco' (dolor·ne·sent·ec·o).


analitiko (analitik·o) [zam]:

prefere diru 'analizo' (analiz·o), (matematik·a) 'analizo' (analiz·o), (geometri·a) 'analizo' (analiz·o).


analogio (analogi·o) :

prefere diru 'analogeco' (analog·ec·o), 'analogaĵo' (analog·aĵ·o).


analoj (anal·o·j) :

prefere diru 'laŭjara historio' (laŭ·jar·a historio), 'laŭjara kroniko' (laŭ·jar·a kronik·o).


anarĥio (anarĥi·o) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'senregeco' (sen·reg·ec·o).


anarkio (anarki·o) :

prefere diru 'anarĥio' (anarĥi·o).


anatomio (anatomi·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'korpostrukturo' (korp·o·struktur·o), 'korpa strukturo' (korp·a struktur·o);
(ĝenerale) ankaŭ eblas diri 'strukturo' (struktur·o).


androgino (androgin·o) :

(pri homoj) prefere diru 'ambaŭseksulo' (ambaŭ·seks·ul·o), 'hermafrodito' (hermafrodit·o) [2oa];
(pri kreskaĵo) prefere diru 'ambaŭseksa floro' (ambaŭ·seks·a flor·o).


andujo (anduj·o) :

prefere diru (porka) 'tripkolbaso' (trip·kolbas·o).


anemio (anemi·o) [zam]:

ankaŭ eblas diri 'manko de ruĝaj ĉeloj' (mank·o de ruĝ·a·j ĉel·o·j).


anestez-i (anestez·i) :

ankaŭ eblas diri 'sensentigi' (sen·sent·ig·i).


anestezi (anestez·i) :

prefere diru 'sensensigi' (sen·sens·ig·i).


angio (angi·o) :

ankaŭ eblas diri 'korpa tubeto' (korp·a tub·et·o).


anglicismo (anglicism·o) [zam]:

prefere diru 'anglaĵo' (angl·aĵ·o), 'angla vorto' (angl·a vort·o), 'angla dirmaniero' (angl·a dir·manier·o).


morta angulo ((mort·a) angul·o) :

prefere diru 'nevidebla' (ne·vid·ebl·a).


anihilacio (anihil·aci·o) :

prefere diru 'neniigo' (neni·ig·o), 'neniiĝo' (neni·iĝ·o).


anihilo (anihil·o) :

prefere diru 'neniigo' (neni·ig·o), 'neniiĝo' (neni·iĝ·o), 'malapero' (mal·aper·o).


animacio (animaci·o) :

prefere diru 'movbildaro' (mov·bild·ar·o);
(kiam temas pri desegnofilmo) prefere diru 'desegnofilmo' (desegn·o·film·o).


animalo (animal·o) [8oa]:

prefere diru 'besto' (best·o).


animeo (anime·o) :

prefere diru (japan·stil·a) 'desegnofilmo' (desegn·o·film·o).


ankro (ankr·o) :

(en la senco de turnebla kerno de dinamomaŝino aŭ elektromotoro) prefere diru 'rotacikerno' (rotaci·kern·o), 'turniĝkerno' (turn·iĝ·kern·o).


anksio (anksi·o)
(laŭ la intenseco):

prefere diru 'maltrankvileco' (mal·trankvil·ec·o), 'angoro' (angor·o).


anomalio (anomali·o) [2oa]:

prefere diru 'nenormalaĵo' (ne·normal·aĵ·o).


anonima (anonim·a) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'sennoma' (sen·nom·a);
(parolante pri, ekzemple, stilo) ankaŭ eblas diri 'senpersoneca' (sen·person·ec·a).


anormala (anormal·a) [zam]:

prefere diru 'nenormala' (ne·normal·a).


anso (ans·o) [zam]:

prefere diru 'tenilo' (ten·il·o), 'prenilo' (pren·il·o).


antagonismo (antagonism·o) [zam]:

prefere diru 'aktiva kontraŭeco' (aktiv·a kontraŭ·ec·o).


antagonisto (antagonist·o) :

prefere diru 'aktiva kontraŭlo' (aktiv·a kontraŭ·ul·o).


ante (ant·e) :

(uzata kiel prepozicio anstataŭ 'de') prefere diru 'de' (de).


antecedento (antecedent·o) :

prefere diru 'antaŭaĵo' (antaŭ·aĵ·o), 'vivhistorio' (viv·histori·o).


anti- (anti-)
(laŭ la signifo):

prefere diru 'kontraŭ-' (kontraŭ-), 'mal-' (mal-), 'ne-' (ne-).


antibiotiko (antibiotik·o) [9oa]:

ankaŭ eblas diri 'kontraŭbakteria substanco' (kontraŭ·bakteri·a substanc·o).


antibiozo (antibioz·o) :

prefere diru 'antibiotika efiko' (antibiotik·a efik·o), 'antibiotika agado' (antibiotik·a ag·ad·o), 'kontraŭbakteria agado' (kontraŭ·bakteri·a ag·ad·o).


antidoto (antidot·o) :

prefere diru 'kontraŭveneno' (kontraŭ·venen·o);
(en figura senco) prefere diru 'kontraŭrimedo' (kontraŭ·rimed·o), 'kuracilo' (kurac·il·o).


antifrazo (antifraz·o) :

prefere diru 'malosignifa esprimo' (mal·o·signif·a esprim·o).


antikristo (anti·krist·o) :

(laŭ la intencita signifo) prefere diru 'kontraŭkristo' (kontraŭ·krist·o), 'malkristo' (mal·krist·o).


antimaterio (antimateri·o) :

prefere diru 'kontraŭmaterio' (kontraŭ·materi·o), 'malmaterio' (mal·materi·o), 'inversa materio' (invers·a materi·o).


antimilitarismo (anti·militar·ism·o) :

prefere diru 'kontraŭmilitemismo' (kontraŭ·milit·em·ism·o).


antioksidanto (antioksidant·o) :

prefere diru 'kontraŭoksidilo' (kontraŭ·oksid·il·o).


antipatio (antipati·o) [1oa]:

prefere diru 'malsimpatio' (mal·simpati·o).


antisemita (antisemit·a) [zam]:

prefere diru 'kontraŭjuda' (kontraŭ·jud·a), 'kontraŭŝemida' (kontraŭ·ŝem·id·a).


antisemito (antisemit·o) [zam]:

prefere diru 'kontraŭjudulo' (kontraŭ·jud·ul·o), 'kontraŭŝemidulo' (kontraŭ·ŝem·id·ul·o).


antisepsa (antiseps·a) :

prefere diru 'kontraŭinfekta' (kontraŭ·infekt·a), 'seninfektiga' (sen·infekt·ig·a).


antitoksino (antitoksin·o) :

prefere diru 'kontraŭveneno' (kontraŭ·venen·o).


antitokso (antitoks·o) :

prefere diru 'kontraŭveneno' (kontraŭ·venen·o).


antiveneno (antivenen·o) :

prefere diru 'kontraŭ·venen·o' (kontraŭ·venen·o).


antologio (antologi·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri (elekt·it·a) 'verkaro' (verk·ar·o).


antro (antr·o) :

prefere diru 'kaverno' (kavern·o), 'groto' (grot·o).


antropo (antrop·o) :

(en scienco kaj teĥniko) prefere diru 'homo' (hom·o), 'homsimila' (hom·simil·a).


antropogena (antropogen·a) :

prefere diru 'homkaŭzata' (hom·kaŭz·at·a), 'homkaŭzita' (hom·kaŭz·it·a).


antropogenezo (antropogenez·o) :

prefere diru 'homekesto' (hom·ek·est·o).


antropoida (antropoid·a) :

prefere diru 'homsimila' (hom·simil·a).


antropologio (antropologi·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'homscienco' (hom·scienc·o), 'homesploro' (hom·esplor·o).


antropologo (antropolog·o) [7oa]:

ankaŭ eblas diri 'antropologiisto' (antropologi·ist·o), 'homsciencisto' (hom·sciencisto), 'homstudanto' (hom·stud·ant·o).


antropometrio (antropometri·o) :

prefere diru 'homkorpmezurado' (hom·korp·mezur·ad·o).


antropomorfa (antropomorf·a) :

prefere diru 'homaspekta' (hom·aspekt·a), 'homforma' (hom·form·a).


antropomorfismo (antropomorf·ism·o) :

prefere diru 'homformismo' (hom·form·ism·o).


antroponimio (antroponimi·o) :

prefere diru 'homnomoscienco' (hom·nom·o·scienc·o).


antroponimo (antroponim·o) :

prefere diru 'homnomo' (hom·nom·o).


anunciacio (anunciaci·o) [fun]:

(kristana religio) ankaŭ eblas diri 'anonco' (al Maria) (anonc·o).


apelo (apel·o) :

prefere diru 'nomvoko' (nom·vok·o).


apendicito (apendicit·o) :

prefere diru 'apendicinflamo' (apendic·inflam·o).


aperta (apert·a) :

prefere diru 'malfermita' (mal·ferm·it·a), 'subĉiela' (sub·ĉiel·a), 'publika' (publik·a).


aperti (apert·i) :

prefere diru 'malfermi' (mal·ferm·i), 'esti malfermita' (est·i mal·ferm·it·a).


aperturo (apertur·o) [6oa]:

prefere diru 'truo' (tru·o), 'malfermaĵo' (mal·ferm·aĵ·o).


apetito (apetit·o) [fun]:

(en la ĉiutaga lingvo) ankaŭ eblas diri 'manĝemo' (manĝ·em·o).


aplikaĵo (aplikaĵ·o) :

(en la senco de "malgranda programo intalebla sur lerta poŝtelefono") ankaŭ eblas diri 'programeto' (program·et·o).


apo (ap·o) :

prefere diru 'aplikaĵo' (aplik·aĵ·o), 'programeto' (program·et·o).


apodikta (apodikt·a) :

prefere diru 'nerefutebla' (ne·refut·ebl·a).


aposiospezo (aposiospez·o) :

prefere diru 'frazinterrompo' (fraz·inter·romp·o).


apospiospezo (apospiospez·o) :

prefere diru 'intenca interrompo' (intenc·a inter·romp·o).


apostato (apostat·o) [zam]:

prefere diru 'forlasinto de religio' (for·las·int·o de religi·o);
(de religi·o aŭ politik·a parti·o) prefere diru 'defalinto' (de·fal·int·o).


apoteozo (apoteoz·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'diigo' (di·ig·o), 'glorigo' (glor·ig·o), 'triumfo' (triumf·o).


apozicio (apozici·o) [2oa]:

prefere diru 'apudmeto' (apud·met·o).


apreci (aprec·i) :

prefere diru 'ŝati' (ŝat·i), 'aprezi' (aprez·i).


apreti (apret·i) :

prefere diru 'finpretigi' (fin·pret·ig·i), 'finprilabori' (fin·pri·labor·i), 'finbonigi' (fin·bon·ig·i), 'fintrakti' (fin·trakt·i), 'finpoluri' (fin·polur·i).


apreturo (apretur·o) :

prefere diru 'finpretigilo' (fin·pret·ig·il·o).


aprezi (aprez·i) :

ankaŭ eblas diri 'ŝati' (ŝat·i), 'admiri' (admir·i).


aprilo (april·o) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'la 4a monato' (la 4·a monat·o).


Aprutio (Apruti·o) :

prefere diru 'Abruco' (Abruc·o).


aptenodito (aptenodit·o) :

prefere diru 'granda pingveno' (grand·a pingven·o), 'grandpingveno' (grand·pingven·o).


apterigo (apterig·o) :

ankaŭ eblas diri (la birdo) 'kivio' (kivi·o).


apunto (apunt·o) :

(por finpagi la precizan prezon) prefere diru 'mankantaj moneroj' (mank·ant·a·j mon·er·o·j);
(ekzemple: la pasaĝeroj devas mem havigi la apunton, aĉetante sian bileton) prefere diru 'monerprovizo' (mon·er·proviz·o).


arakido (arakid·o) :

prefere diru 'ternukso' (ter·nuks·o).


arasao (arasa·o) :

prefere diru 'gujaveto' (gujav·et·o).


arbedo (arbed·o) :

prefere diru 'trunkarbusto' (trunk·arbust·o), 'tufarbusto' (tuf·arbust·o).


arealo (are·al·o) :

prefere diru 'vivareo' (viv·are·o), 'loĝloko' (loĝ·lok·o).


arĥaika (arĥaik·a) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'malnoviĝinta' (mal·nov·iĝ·int·a).


arĥaismo (arĥaism·o) [8oa]:

ankaŭ eblas diri 'malnovaĵo' (mal·nov·aĵ·o).


arĥeologio (arĥeologi·o) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'antikvoscienco' (antikv·o·scienc·o).


arĥi- (arĥi-) :

prefere diru 'ĉef-' (ĉef-).


arĥipelago (arĥipelag·o) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'insularo' (insul·ar·o).


ariergardo (arier·gard·o) :

(en la armea signifo) prefere diru 'malantaŭa taĉmento' (mal·antaŭ·a taĉment·o), 'malantaŭiranto' (mal·antaŭ·ir·ant·o).


ariero (arier·o) :

prefere diru 'malantaŭo.' (mal·antaŭ·o.).


arierulo (arier·ul·o) :

(en piedpilkado) prefere diru 'defendanto' (defend·ant·o).


arieso (aries·o) :

prefere diru 'virŝafo' (vir·ŝaf·o).


ario (ari·o) [1oa]:

(en la ĉiutaga lingvo) ankaŭ eblas diri 'melodio' (melodi·o).


arkaa (arka·a) :

prefere diru 'arĥaika' (arĥaik·a) [3oa].


arkaika (arkaik·a) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'arĥaika' (arĥaik·a).


arkaismo (arkaism·o) [8oa]:

ankaŭ eblas diri 'arĥaismo' (arĥaism·o), 'arĥaikaĵo' (arĥaik·aĵ·o), 'malnovaĵo' (mal·nov·aĵ·o).


arkanĝelo (arkanĝel·o) :

prefere diru 'ĉefanĝelo' (ĉef·anĝel·o).


arkano (arkan·o) :

prefere diru 'mistero' (mister·o).


arkeologio (arkeologi·o) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'arĥeologio ' (arĥeologi·o ).


arketipo (arketip·o) :

prefere diru 'pratipo' (pra·tip·o), 'ĉeftipo' (ĉef·tip·o).


arki- (arki-) :

prefere diru 'ĉef-' (ĉef-).


arkipelago (arkipelag·o) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'insularo' (insul·ar·o).


arkitekto (arkitekt·o) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'arĥitekturisto' (arĥitektur·ist·o), 'konstrufakulo' (konstru·fakul·o).


arkitekturo (arkitektur·o) [8oa]:

prefere diru 'arĥitekturo [fun]' (arĥitektur·o [fun]), 'konstrufako' (konstru·fak·o).


armistico (armistic·o) :

ankaŭ eblas diri 'milithaltigo' (milit·halt·ig·o), 'milithaltiga kontrakt-o' (milit·halt·ig·a kontrakt-o).


arondisemento (arondisement·o) :

prefere diru 'subdistrikto' (sub·distrikt·o).


arondismento (arondisment·o) :

prefere diru 'distrikto' (distrikt·o);
(laŭ la unuopa okazo) prefere diru 'kvartalo' (kvartal·o).


arsenalo (arsenal·o) :

prefere diru 'armilejo' (arm·il·ej·o), 'armilaro' (arm·il·ar·o);
(en la senco de la itala vorto arsenale) prefere diru 'ŝipfarejo' (ŝip·far·ej·o).


artefarita (art·e·far·it·a) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'homfarita' (hom·far·it·a).


artiklo (artikl·o) :

prefere diru 'varo' (var·o), 'komercaĵo' (komerc·aĵ·o).


artro (artr·o) :

prefere diru 'artiko' (artik·o).


ascendi (ascend·i) :

prefere diru 'supreniri' (supr·e·n·ir·i), 'alsupri' (al·supr·i).


ASEAN (ASEAN) :

(Mallongigo por Asocio de Sud-Orient-Aziaj Nacioj, angle Association of Southeast Asian Nations, ASEAN) ankaŭ eblas diri 'Asean-o' (Asean-o), 'Asoan-o' (Asoan-o).


asfiksii (asfiksi·i) :

prefere diru 'sufoki' (sufok·i).


asidua (asidu·a) :

prefere diru 'diligenta' (diligent·a), 'daŭre aganta' (daŭr·e ag·ant·a).


asimili (asimil·i) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'ensorbi' (en·sorb·i), 'enpreni' (en·pren·i), 'alproprigi' (al·propr·ig·i), 'malfremdigi' (mal·fremd·ig·i), 'igi laŭa' (ig·i laŭ·a), 'internigi' (intern·ig·i), 'unuecigi' (unu·ec·ig·i), 'similigi' (simil·ig·i).


asistanto (asist·ant·o) [8oa]:

ankaŭ eblas diri 'helpanto' (help·ant·o).


asonanco (asonanc·o) :

prefere diru 'sonsimileco' (son·simil·ec·o), 'kvazaŭrimo' (kvazaŭ·rim·o), 'sonripetado' (son·ripet·ad·o).


aspekti (aspekt·i) :

ankaŭ eblas diri 'elrigardi' (el·rigard·i).


aspergi (asperg·i) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'akvumi' (akv·um·i), 'surverŝi' (sur·verŝ·i), 'akvoverŝi' (akvo·verŝ·i), 'akvodoni' (akvo·don·i).


aspiratoro (aspirator·o) :

prefere diru 'suĉilo' (suĉ·il·o).


aspra (aspr·a) :

prefere diru 'malglata' (mal·glat·a), 'raspa' (rasp·a).


asteroido (asteroid·o) :

prefere diru 'planedeto' (planed·et·o).


astro (astr·o) [1oa]:

(en la ĉiutaga lingvo) ankaŭ eblas diri 'stelo' (stel·o);
(en scienco kaj teĥniko) ankaŭ eblas diri 'kosma objekto' (kosm·a objekt·o).


astrologio (astrologi·o) :

ankaŭ eblas diri 'steldiveno' (stel·diven·o), 'stelaŭgurado' (stel·aŭgur·ad·o), 'astrodivenado' (astr·o·diven·ad·o).


astrologo (astrolog·o) :

ankaŭ eblas diri 'steldivenisto' (stel·diven·ist·o), 'stelaŭguristo' (stel·aŭgur·ist·o), 'astrodivenisto' (astr·o·diven·ist·o).


astronaŭtiko (astronaŭt·ik·o) :

prefere diru 'kosmovojaĝado' (kosm·o·vojaĝ·ad·o), 'kosmovojaĝscienco' (kosm·o·vojaĝ·scienc·o).


astronaŭto (astronaŭt·o) :

ankaŭ eblas diri 'kosmovojaĝisto' (kosm·o·vojaĝ·ist·o) prefere diru 'spaciranto' (spac·ir·ant·o).


astronomio (astronomi·o) [1oa]:

prefere diru 'astroscienco' (astr·o·scienc·o).


astronomo (astronom·o) [1oa]:

prefere diru 'astrosciencisto' (astr·o·scienc·ist·o).


atavismo (atavismo) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'praheredaĵo' (pra·hered·aĵ·o).


ate (at·e) :

(prepozicio) prefere diru 'fare de' (fare de).


ateismo (ateism·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'sendiismo' (sen·di·ism·o), 'dineismo' (di·ne·ism·o).


ateisto (ateist·o) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'nekredanto' (ne·kred·ant·o), 'nekredulo' (ne·kred·ul·o), 'dineanto' (di·ne·ant·o), 'sendiulo' (sen·di·ul·o).


ateliero (atelier·o)
(laŭ la kunteksto):

prefere diru 'verkejo' (verk·ej·o), 'artverkejo' (art·verk·ej·o), 'laborgrupo' (labor·grup·o), 'manlaborejo' (man·labor·ej·o), 'metiejo' (meti·ej·o).


ateljero (ateljer·o) :

prefere diru 'laborgrupo' (labor·grup·o), 'manlaborejo' (man·labor·ej·o).


atenui (atenu·i) :

prefere diru 'malfortigi' (mal·fort·ig·i).


atlaso (atlas·o) [8oa]:

(en la signifo de maparo) ankaŭ eblas diri 'maparo' (map·ar·o);
(kiel ŝtofo) prefere diru 'sateno' (saten·o) [2oa].


atmosferografio (atmosferografi·o) :

prefere diru 'atmosferopriskribo' (atmosfer·o·pri·skrib·o).


atonala (atonal·a) :

prefere diru 'sentonala' (sen·tonal·a).


atrakcio (atrakci·o) :

prefere diru (turism·a) 'allogaĵo' (al·log·aĵ·o), 'amuzparka ludo' (amuz·park·a lud·o), 'programero en varietea spektaklo' (program·er·o en variete·a spektakl·o).


atraktiva (atraktiv·a) :

prefere diru 'alloga' (al·log·a).


aŭbado (aŭbad·o) :

prefere diru 'matenruĝa/matena serenado' (maten·ruĝ·a/maten·a serenad·o).


aŭdi- (aŭdi-) :

prefere diru 'aŭd-' (aŭd-).


aŭdicio (aŭdici·o) :

prefere diru 'provo' (prov·o), 'provoprezentado' (prov·o·prezent·ad·o).


aŭdio- (aŭdio-) :

prefere diru 'aŭd-' (aŭd-).


aŭdito (aŭdit·o) :

prefere diru 'reviziado' (revizi·ad·o) ankaŭ eblas diri 'kontrolado' (de kont·o·j) (kontrol·ad·o).


aŭditorio (aŭditorio) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'koncert-ej-o' (koncert-ej-o).


aŭguro (aŭgur·o) :

ankaŭ eblas diri 'antaŭdiveno' (antaŭ·diven·o), 'antaŭsigno' (antaŭ·sign·o).


aŭgusto (aŭgust·o) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'la 8a monato' (la 8·a monato).


aŭkcii (aŭkci·i) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'konkure vendi' (konkur·e vend·i).


aŭriklo (aŭrikl·o) :

prefere diru 'orelkonko' (orel·konk·o).


aŭro (aŭr·o) :

(en medicino) prefere diru 'antaŭsensaĵo' (antaŭ·sens·aĵ·o);
(en religio) prefere diru 'spirita disradiaĵo' (spirit·a dis·radi·aĵ·o), 'aŭreolo' (aŭreol·o), 'etoso' (etos·o).


aŭspicio (aŭspici·o) [zam]:

prefere diru 'subteno' (sub·ten·o).


aŭstera (aŭster·a) :

prefere diru 'severmora' (sever·mor·a).


aŭstrala (aŭstral·a) :

(en la senco de 'suda') prefere diru 'suda' (sud·a).


aŭtarcio (aŭtarci·o) :

prefere diru 'ekonomia memsufiĉo/sendependeco' (ekonomi·a mem·sufiĉ·o/sen·depend·ec·o), 'memproduktado' (mem·produkt·ad·o), 'fermita ekonomio' (ferm·it·a ekonomi·o).


aŭtarkio (aŭtarki·o) :

prefere diru 'politika sendependeco' (politik·a sen·depend·ec·o), 'memregado' (mem·reg·ad·o).


aŭtentika (aŭtentik·a) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'vera' (ver·a), 'vereca' (ver·ec·a), 'veraĵa' (ver·aĵ·a).


aŭtisto (aŭtist·o) :

(en la senco de 'persono aŭtisma') prefere diru 'aŭtismulo' (aŭtism·ul·o), 'memcentrulo' (mem·centr·ul·o), 'enfermulo' (en·ferm·ul·o).


aŭto- (aŭto-) :

(en scienco kaj teĥniko) prefere diru 'mem' (mem), 'memfunkcia' (mem·funkci·a).


aŭtodidakte (aŭtodidakt·e) [zam]:

prefere diru 'memlerne' (mem·lern·e), 'meminstrue' (mem·instru·e).


aŭtodidaktismo (aŭtodidaktism·o) [zam]:

prefere diru 'memlernado' (mem·lern·ad·o).


aŭtodidakto (aŭtodidakt·o) [zam]:

prefere diru 'meminstruito' (mem·instru·it·o), 'memlernanto' (mem·lern·ant·o).


aŭtodromo (aŭtodrom·o) :

prefere diru 'aŭtomobilkurejo' (aŭtomobil·kur·ej·o).


aŭtofagio (aŭtofagi·o) :

prefere diru 'memmanĝado' (mem·manĝ·ad·o), 'memkonsumado' (mem·konsum·ad·o).


aŭtografio (aŭtografi·o) :

prefere diru 'manskribokopiado' (man·skrib·o·kopi·ad·o).


aŭtografo (aŭtograf·o) :

prefere diru 'manasubskribo' (man·a·sub·skrib·o).


aŭtokratio (aŭtokrati·o) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'solrego' (sol·reg·o), 'solregado' (sol·reg·ad·o), 'solregeco' (sol·reg·ec·o).


aŭtokrato (aŭtokrat·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'solregisto' (sol·reg·ist·o), 'solreganto' (sol·reg·ant·o).


aŭtoktono (aŭtokton·o) :

prefere diru 'praloĝanto' (pra·loĝ·ant·o), 'indiĝeno' (indiĝen·o).


aŭtomacio (aŭtomaci·o) :

prefere diru 'aŭtomatigo' (aŭtomat·ig·o).


aŭtonoma (aŭtonom·a) [4oa]:

ankaŭ eblas diri 'memstara' (mem·star·a), 'memrega' (mem·reg·a).


aŭtonomio (aŭtonomi·o) :

prefere diru 'memstareco' (mem·star·ec·o), 'memregeco' (mem·reg·ec·o).


aŭtoro (aŭtor·o) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'verkinto' (verk·int·o), 'kreinto' (kre·int·o).


aŭtostrado (aŭto·strad·o) :

prefere diru 'aŭtovojo' (aŭto·voj·o).


avalo (aval·o) :

prefere diru 'garantio' (garanti·o).


avanci (avanc·i) :

(en la senco 'moviĝi antaŭen') prefere diru 'antaŭeniri' (antaŭ·e·n·ir·i);
(en la senco 'ricevi pli altan rangon') prefere diru 'rangaltiĝi' (rang·alt·iĝ·i).


avangardo (avan·gard·o) :

(en la armea signifo) prefere diru 'antaŭtaĉmento' (antaŭ·taĉment·o), 'antaŭirantoj' (antaŭ·ir·ant·o·j);
(en la artisma signifo) prefere diru 'pioniro' (pionir·o).


avano (avan·o) :

prefere diru 'antaŭo' (antaŭ·o).


avanulo (avan·ul·o) :

(en piedpilkado) prefere diru 'atakanto' (atak·ant·o).


avataro (avatar·o) :

prefere diru 'rolfiguro' (rol·figur·o).


averaĝo (averaĝ·o) :

prefere diru 'meznombro' (mez·nombr·o), 'mezumo' (mez·um·o).


averio (averi·o) :

(en asekuroj) prefere diru 'difekto' (difekt·o).


averso (avers·o) :

prefere diru 'antaŭflanko' (antaŭ·flank·o).


avio (avi·o) :

prefere diru 'aviadilo' (aviad·il·o).


babordo (babord·o) :

ankaŭ eblas diri (de ŝip·o) 'maldekstra flanko' (mal·dekstr·a flank·o).


bagaĝo (bagaĝ·o) :

prefere diru 'pakaĵo' (pak·aĵ·o), 'pakaĵaro' (pak·aĵ·ar·o).


bagno (bagn·o) :

prefere diru 'punlaborejo' (pun·labor·ej·o).


bagro (bagr·o) :

prefere diru 'fosmaŝino' (fos·maŝin·o), 'skrapmaŝino' (skrap·maŝin·o).


bajadero (bajader·o) :

ankaŭ eblas diri 'hinda dancistino' (hind·a danc·ist·in·o).


bajto (bajt·o) :

prefere diru 'bitoko' (bit·ok·o).


bakalaŭro (bakalaŭr·o) :

(en la senco de 'lernej-fininto') prefere diru 'lernejfininto' (lern·ej·fin·int·o).


bakŝiŝo (bakŝiŝ·o) :

ankaŭ eblas diri 'ŝmirmono' (ŝmir·mon·o), 'dankmono' (dank·mon·o), 'trinkmono' (trink·mon·o).


baktericido (baktericid·o) :

prefere diru 'bakterimortigaĵo' (bakteri·mort·ig·aĵ·o), 'bakterimortigilo' (bakteri·mort·ig·il·o).


balancelo (balancel·o) :

ankaŭ eblas diri 'velŝipeto' (vel·ŝip·et·o).


balancilo (balanc·il·o) :

(en la senco de stango sur kies ekstremaĵoj sidas infanoj por ludi) prefere diru 'baskulo' (baskul·o).


balanco (balanc·o) :

(en la senco de 'ekvilibro') prefere diru 'ekvilibro' (ekvilibr·o).


balancumi (balanc·um·i) :

(en la signifo de marŝado sur kablo restante en ekvilibro) prefere diru 'ekvilibrumi' (ekvilibr·um·i).


baled-o (baled·o) :

ankaŭ eblas diri 'baleto' (balet·o) [6oa].


balistiko (balistik·o) :

prefere diru 'paf(-aĵo)-scienco' (paf(-aĵ·o)-scienc·o).


baloti (balot·i) [2oa]:

ankaŭ eblas diri (per voĉ·don·il·o) 'voĉdoni' (voĉ·don·i).


balotilo (balot·il·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'voĉdonilo' (voĉ·don·il·o).


baltika (baltik·a) :

prefere diru 'balta' (balt·a).


balustro (balustr·o) :

ankaŭ eblas diri (balustrad·a) 'koloneto' (kolon·et·o).


bando (band·o) :

(en la senco de 'muzikistaro') prefere diru 'muzikistaro' (muzik·ist·ar·o).


banero (baner·o) :

(pri komputiloj) prefere diru 'banderolo' (banderol·o), 'reklambendo' (reklam·bend·o).


bangalo (bangal·o) :

prefere diru (unu·etaĝ·a) (feri·) 'dom(et)o' (dom·(et·)o).


bankedo (banked·o) :

ankaŭ eblas diri 'festeno' (festen·o).


bankiero (bankier·o) :

prefere diru 'bankestro' (bank·estr·o), 'bankposedanto' (bank·posed·ant·o).


bankizo (bankiz·o) :

prefere diru 'glacitavolego' (glaci·tavol·eg·o).


banuso (banus·o) :

prefere diru (orient·eŭrop·a) 'vicreĝo' (vic·reĝ·o).


baraterio (barateri·o) :

prefere diru (de ŝip·estr·o / de ŝip·an·ar·o) 'fraŭdo' (fraŭd·o).


Barato (Barat·o) :

ankaŭ eblas diri 'Hindujo' (Hind·uj·o).


barbio (barbi·o) :

prefere diru 'barbfiŝo' (barb·fiŝ·o).


barbiro (barbir·o) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'frizisto por viroj' (friz·ist·o por viroj), 'barbisto' (barb·ist·o).


barĉo (barĉ·o) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'betosupo' (bet·o·sup·o).


bareliefo (barelief·o) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'malaltreliefo' (mal·alt·relief·o).


baremo (barem·o) :

prefere diru 'kalkultabelo' (kalkul·tabel·o).


bariero (barier·o) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'barilo' (bar·il·o), 'baro' (bar·o).


barkano (barkan·o) :

ankaŭ eblas diri 'lunarkforma sablomonteto' (lun·ark·form·a sabl·o·mont·et·o).


barko (bark·o) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'boateto ' (boat·et·o ).


barografo (barograf·o) :

prefere diru 'registra barometro' (registr·a barometr·o).


barometro (barometr·o) :

ankaŭ eblas diri (aer·) 'premmezurilo' (prem·mezur·il·o).


barto (bart·o) :

prefere diru 'balenlameno' (balen·lamen·o), 'balenosto' (balen·ost·o) [fun].


basa (bas·a) :

prefere diru 'malalta' (mal·alt·a);
(en la okazo de 'Basa Imperio') prefere diru 'malfrua' (mal·fru·a).


basbalo (basbal·o) :

prefere diru 'bazopilkado' (baz·o·pilk·ad·o), 'stacia pilkludo' (staci·a pilk·lud·o).


basebalo (basebal·o) :

prefere diru 'bazpilkado' (baz·pilk·ad·o).


baseno (basen·o) :

(en la senco de naĝejo) ankaŭ eblas diri 'naĝejo' (naĝ·ej·o).


basiero (basier·o) :

prefere diru 'kurzofala spekulanto' (kurz·o·fal·a spekul·ant·o).


basketbalo (basketbal·o) :

prefere diru 'korbopilkado' (korb·o·pilk·ad·o).


baterio (bateri·o) [1oa]:

(en la elektra senco) ankaŭ eblas diri 'pilo' (pil·o) [5oa], 'pilaro' (pil·ar·o);
(en la senco de tamburaro) prefere diru 'tamburaro' (tambur·ar·o).


batometrio (batometri·o) :

prefere diru 'profundmezurado' (profund·mezur·ad·o).


batometro (batometr·o) :

prefere diru 'profundmezurilo' (profund·mezur·il·o).


batrako (batrak·o) :

prefere diru 'senvostulo' (sen·vost·ul·o), 'amfibio' (amfibi·o).


batuo (batu·o) :

prefere diru 'pelĉasado' (pel·ĉas·ad·o).


baŭmi (baŭm·i) :

(parolante pri ĉevalo) prefere diru 'stariĝi' (star·iĝ·i).


bavi (bav·i) :

prefere diru 'salivumi' (saliv·um·i).


bavo (bav·o) :

prefere diru 'salivumo' (saliv·um·o), 'ŝaŭmo' (ŝaŭm·o);
(en difinitaj bestaj kuntekstoj) prefere diru 'muko' (muk·o);
(se oni volas prezenti malŝatan nuancon) prefere diru 'salivaĉo' (saliv·aĉ·o).


bavuro (bavur·o) :

prefere diru 'elstaraĵo' (el·star·aĵ·o), 'neglataĵo' (ne·glat·aĵ·o).


bazbalo (bazbal·o) :

prefere diru 'bazpilko' (baz·pilk·o).


bebo (beb·o) [8oa]:

ankaŭ eblas diri 'infaneto' (infan·et·o), 'suĉinfano' (suĉ·infan·o).


bei (be·i) :

prefere diru (ŝaf·e) 'bleki' (blek·i).


beletristiko (beletristik·o) [1oa]:

prefere diru 'beletro' (beletr·o) [9oa].


beletro (beletr·o) [9oa]:

ankaŭ eblas diri 'belliteraturo' (bel·literatur·o), 'literatura arto' (literatur·a art·o).


belfrido (belfrid·o) :

prefere diru 'urboturo' (urb·o·tur·o), 'gardoturo' (gard·o·tur·o), 'gvatoturo' (gvat·o·tur·o), 'alarma turo' (alarm·a tur·o), 'alarmoturo' (alarm·o·tur·o).


Belgrado (Belgrad·o) :

prefere diru 'Beogrado' (Beograd·o).


bendo (bend·o) [8oa]:

(en la geografiaj esprimoj: ekzemple bendo de Gazao) ankaŭ eblas diri 'strio' (stri·o) [fun];
(se temas pri ŝtofo) ankaŭ eblas diri 'ruband-o ' (ruband-o ) [fun].


benefico (benefico) :

(En la senco de subtena pago pro senlaboreco aŭ alia kialo) prefere diru 'subtena pago/helpo' (sub·ten·a pag·o/help·o);
(Eklezia posteno provizita per rento) prefere diru 'eklezia posteno' (eklezi·a posten·o);
(Avantaĝo konsentita de la leĝo en certaj okazoj: absolvita pro benefico de dubo, se pruvoj ne estas sufiĉe fortaj) prefere diru 'manko de pruvoj' (mank·o de pruv·o·j);
(Prezentado (spektaklo, sportludo, koncerto ktp), kies profitoj venas al unu aktoro, aŭ al filantropia entrepreno) prefere diru 'bonfara prezentado' (bon·far·a prezent·ad·o).


benigna (benign·a) :

prefere diru 'negrava' (ne·grav·a), 'nedanĝera' (ne·danĝer·a).


benjeto (benjet·o) :

prefere diru 'fritkuko' (frit·kuk·o).


benko (benk·o) [fun]:

(en esprimoj kiel 'Okcidenta benko') prefere diru 'bordo' (bord·o), 'riverbordo' (river·bord·o);
(en esprimoj kiel 'glaci-benko') prefere diru 'tavolo' (tavol·o);
(en esprimoj kiel 'hanringo-benko') prefere diru 'aro' (ar·o).


berbero (berber·o) :

ankaŭ eblas diri 'amaziĥo' (amaziĥ·o).


berserko (berserk·o) :

prefere diru (skandinav·a) 'furioza batalanto' (furioz·a batal·ant·o).


bestia (besti·a) :

prefere diru 'besteca' (best·ec·a).


bestio (besti·o) :

prefere diru 'besto' (best·o), 'bestulo' (best·ul·o), 'besta homo' (best·a hom·o), 'sovaĝa besto' (sovaĝa besto).


bestselero (bestseler·o) :

prefere diru 'furora vendaĵo' (furor·a vend·aĵ·o), 'plej vendata libro' (plej vend·at·a libr·o).


beta (beta) :

(greka litero) ankaŭ eblas diri 'greka bo' (greka bo).


bevelo (bevel·o) :

prefere diru 'oblikva rando' (oblikv·a rand·o).


Bharato (Bharat·o) :

prefere diru 'Barato' (Barat·o).


bi- (bi-) :

prefere diru 'du-' (du-), 'ambaŭ' (ambaŭ).


biaso (bias·o) :

prefere diru 'antaŭprefero' (antaŭ·prefer·o).


bibliofila (bibliofil·a) :

prefere diru 'libroŝatanta' (libr·o·ŝat·ant·a), 'librema' (libr·em·a).


bibliofilio (bibliofili·o) :

prefere diru 'libroamemo' (libr·o·am·em·o), 'librokolektado' (libr·o·kolekt·ad·o).


bibliofilo (bibliofil·o) :

prefere diru 'librokolektanto' (libr·o·kolekt·ant·o), 'libroŝatanto' (libr·o·ŝat·ant·o), 'libroamanto' (libr·o·am·ant·o).


bibliografio (bibliografi·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'referencoj' (referenc·o·j), 'fontaro' (font·ar·o), 'fontolisto' (font·o·list·o).


bibliografo (bibliograf·o) [7oa]:

ankaŭ eblas diri 'fakulo pri libroj' (fak·ul·o pri libr·o·j).


bibliomanio (bibliomani·o) :

prefere diru 'libromanio' (libr·o·mani·o).


biblioteko (bibliotek·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'librejo' (libr·ej·o), 'librotenejo' (libr·o·ten·ej·o), 'librarejo' (libr·ar·ej·o).


bideo (bide·o) :

prefere diru 'sidkuvo' (sid·kuv·o), 'sidpelvo' (sid·pelv·o).


bido (bid·o) :

prefere diru 'pilketo' (pilk·et·o), 'globeto' (glob·et·o).


bidometro (bidometr·o) :

prefere diru 'likvodendmezurilo' (likv·o·dend·mezur·il·o).


bielo (biel·o) :

prefere diru 'turnostango' (turn·o·stang·o).


bienalo (bienal·o) :

prefere diru 'dujara prezentado' (du·jar·a prezent·ad·o).


bifsteko (bifstek·o) :

ankaŭ eblas diri 'bovtranĉaĵo' (bov·tranĉ·aĵ·o).


bijekcio (bijekci·o) :

ankaŭ eblas diri 'dissurĵeto' (dis·sur·ĵet·o), 'ĉioncelanta unualunufunkcio' (ĉio·n·cel·ant·a unu·al·unu·funkci·o), 'funkcio unualunu kaj sura' (funkci·o unu·al·unu kaj sur·a).


bilabialo (bilabial·o) :

prefere diru 'dulipa konsonanto' (du·lip·a konsonant·o).


bilaterala (bilateral·a) :

prefere diru 'duflanka' (du·flank·a).


biliono (bilion·o) :

(en la senco de 1.000.000.000.000) ankaŭ eblas diri 'mil miliardoj' (mil miliard·o·j);
(en la senco de 1.000.000.000) prefere diru 'miliardo' (miliard·o) [zam].


bio- (bio-) :

prefere diru 'viv-' (viv-), 'vivaĵ-' (viv·aĵ-).


biocido (biocid·o) :

prefere diru 'vivulmortigilo' (viv·ul·mort·ig·il·o).


biodegradado (biodegradado) :

prefere diru 'dis⋅iĝ⋅o' (dis⋅iĝ⋅o), 'diseriĝo' (dis·er·iĝ·o).


biodiverseco (biodivers·ec·o) :

prefere diru 'biologia diverseco' (biologi·a divers·ec·o), 'viv-(aĵ-)diverseco' (viv-(aĵ-)divers·ec·o).


biografio (biografi·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'vivpriskribo' (viv·pri·skrib·o), 'vivhistorio' (viv·histori·o).


biografo (biograf·o) [7oa]:

ankaŭ eblas diri 'verkisto de vivpriskribo' (verk·ist·o de viv·pri·skrib·o), 'vivpriskribverkisto' (viv·pri·skrib·verk·ist·o).


biogramo (biogram·o) :

prefere diru 'vivpriskribo' (viv·pri·skrib·o).


biologio (biologi·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'viv(aĵ)scienco' (viv(·aĵ)·scienco).


biontologio (biontologi·o) :

prefere diru 'vivscienco' (viv·scienc·o), 'biologio' (biologi·o).


biorubo (biorub·o) :

prefere diru 'vivaĵorubo' (viv·aĵ·o·rub·o), 'humigebla rubo' (hum·ig·ebl·a rub·o).


biotito (biotit·o) :

prefere diru 'blanka glimo' (blank·a glim·o).


biri (bir·i) :

prefere diru 'lokdetermini' (lok·determin·i), 'navigacii' (navigaci·i).


birilo (bir·il·o) :

prefere diru 'lokdeterminilo' (lok·determin·il·o);
(por ilo kiu kombinas lokdeterminadon kaj vojplanadon) ankaŭ eblas diri 'navigaciilo' (navigaci·il·o).


bis (bis!) :

ankaŭ eblas diri 'ree!' (re·e!), 'refoje' (re·foj·e).


bisako (bisak·o) :

prefere diru 'dusako' (du·sak·o), 'dupoŝa sako' (du·poŝ·a sak·o).


bisekci (bisekc·i) :

prefere diru 'dusekci' (du·sekc·i), 'duonsekci' (du·on·sekc·i), 'tranĉi je du partoj' (tranĉ·i je du partoj).


biseksa (bi·seks·a) :

prefere diru 'duseksa' (du·seks·a), 'ambaŭseksa' (ambaŭ·seks·a).


biskoto (biskot·o) :

prefere diru 'panbiskvito' (pan·biskvito).


bislamo (bislam·o) :

prefere diru 'la bislama lingvo' (la bislam·a lingv·o).


bitumoza (bitumoz·a) :

prefere diru 'bitumhava' (bitum·hav·a).


bizara (bizar·a) :

ankaŭ eblas diri 'stranga' (strang·a), 'eksterordinara' (ekster·ordinar·a).


bizneso (biznes·o) :

prefere diru 'komerco' (komerc·o), 'negoco' (negoc·o).


blagi (blag·i) :

ankaŭ eblas diri 'ŝerce mensogi' (ŝerc·e mensog·i).


blami (blam·i) :

prefere diru 'kulpigi' (kulp·ig·i), 'riproĉi' (riproĉ·i).


blazo (blaz·o) :

prefere diru (haŭta) 'vezik(et)o' (vezik·(et)·o).


blendi (blend·i) :

prefere diru 'kirasi' (kiras·i), 'provizi per kiraso' (proviz·i per kiras·o).


blendo (blend·o) :

prefere diru 'kiraso' (kiras·o).


blenoragio (blenoragi·o) :

prefere diru 'seksumila brulumo' (seks·um·il·a brul·um·o).


blenoreo (blenore·o) :

prefere diru 'daŭra seksumila brulumo' (daŭr·a seks·um·il·a brul·um·o).


blinda (blind·a) :

(en la senco de "senfenestra") prefere diru 'senfenestra' (sen·fenestr·a).


blinkilo (blink-il-o) :

(de aŭtomobilo k.s.) prefere diru 'direktomontrilo' (direkt·o·montr·il·o).


blinko (blink·o) :

prefere diru 'intermita lumo' (intermit·a lum·o).


blino (blin·o) :

prefere diru 'rusa patkuko' (rus·a pat·kuk·o).


blogo (blog·o) :

ankaŭ eblas diri 'reta taglibro' (ret·a tag·libr·o), 'rettaglibro' (ret·tag·libr·o), 'retotaglibro' (ret·o·tag·libr·o).


blokhaŭso (blokhaŭs·o) :

prefere diru (mal·grand·a) 'fortikaĵo' (fortik·aĵ·o), 'kirasita pafejo' (kiras·it·a paf·ej·o).


blufi (bluf·i) [9oa]:

(en kartoludo) ankaŭ eblas diri 'ŝajnigi' (ŝajn·ig·i);
(en figura senco) ankaŭ eblas diri 'mensoge trompi' (mensog·e tromp·i).


bluĝino (bluĝin·o) :

prefere diru (blu·a) 'ĝinzo' (ĝinz·o), 'ĝinzoŝtofo' (ĝinz·o·ŝtof·o).


boaco (boac·o) [9oa]:

ankaŭ eblas diri 'norda cervo [fun]' (nord·a cerv·o [fun]).


bobelo (bobel·o) :

prefere diru 'veziko' (vezik·o) [fun], 'aerveziko' (aer·vezik·o).


bobo (bob·o) :

prefere diru 'sportglitveturilo' (sport·glit·vetur·il·o), 'sportsledo' (sport·sled·o).


bobo- (bo·bo-) :

ankaŭ eblas diri 'edzo de bofratino' (edz·o de bo·frat·in·o), 'edzo de fratino de bofrato' (edz·o de frat·in·o de bo·frat·o).


bohemio (bohemi·o) :

(kiel vivstilo) prefere diru 'senzorga' (sen·zorg·a), 'nekonformisma vivo' (ne·konform·ism·a viv·o).


boji (boj·i) [fun]:

ankaŭ eblas diri (hund·e) 'bleki' (blek·i).


bokalo (bokal·o) :

prefere diru 'vitra ujo' (vitr·a uj·o), 'konfitujo' (konfit·uj·o), 'konservovazo' (konserv·o·vaz·o).


boko (bok·o) :

(kiel besto) prefere diru 'virkapro' (vir·kapr·o);
(kiel gimnastika ilo) prefere diru 'gimnastika ĉevalo' (gimnastik·a ĉeval·o).


bolilo (bol·il·o) :

(ujo por boligi akvon) ankaŭ eblas diri 'boligilo' (bol·ig·il·o), 'bolujo' (bol·uj·o).


boluso (bolus·o) :

prefere diru (grand·a) 'pilolo' (pilol·o), 'pilolego' (pilol·eg·o).


bombardi (bombard·i) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'bombi' (bomb·i) [2oa].


bonifiko (bonifik·o) :

prefere diru 'aldona/kroma avantaĝo' (al·don·a/krom·a avantaĝ·o);
(laŭ la vortare de Krause) prefere diru 'prezoredukto' (prez·o·redukt·o);
(laŭ Krause) prefere diru 'donaco' (donac·o), 'kompenso' (kompens·o), 'kromsalajro' (krom·salajr·o).


bonzo (bonz·o) [sla]:

(en figura senco: "neestiminda altrangulo") prefere diru 'moŝtulo' (moŝt·ul·o).


boreala (boreal·a) [zam]:

prefere diru 'norda' (nord·a).


borno (born·o) :

prefere diru 'klemo' (klem·o).


bosko (bosk·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri (bel·e aranĝ·it·a) 'arbareto' (arb·ar·et·o).


boso (bos·o) :

prefere diru 'ĝibo' (ĝib·o).


botaniko (botanik·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'kreskaĵoscienco' (kresk·aĵ·o·scienc·o).


braceleto (bracelet·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'ornama brakringo/piedringo' (ornam·a brak·ring·o/pied·ring·o), 'ĉirkaŭmano' (ĉirkaŭ·man·o).


brakicefal-o (brakicefal·o) :

prefere diru 'mallongkapulo' (mal·long·kap·ul·o), 'larĝkapulo' (larĝ·kap·ul·o).


brankardo (brankard·o) :

prefere diru 'homportilo' (hom·port·il·o).


brava (brav·a) :

(en la senco de obeema, trankvila) prefere diru 'obeema' (obe·em·a), 'trankvila' (trankvil·a), 'bonkonduta' (bon·kondut·a);
(al artistoj) prefere diru 'brile' (bril·e), 'lerte' (lert·e).


bravisime (bravisim·e) [zam]:

prefere diru 'bonege' (bon·eg·e), 'lertege' (lert·eg·e).


bravuro (bravuro) :

(en muziko) ankaŭ eblas diri 'lerteco' (lert·ec·o);
(en la senco de 'fanfaronaĵo') ankaŭ eblas diri 'fanfaronaĵo' (fanfaron·aĵ·o).


brazi (braz·i) :

prefere diru 'hardluti' (hard·lut·i).


Brazilio (Brazili·o) :

(ĉef-urbo de Brazilo) prefere diru 'Braziljo' (Braziljo).


breloko (brelok·o) :

prefere diru 'ornamaĵeto' (ornam·aĵ·et·o).


breviero (brevier·o) [zam]:

prefere diru (katolik·a) 'pastra preĝolibro' (pastr·a preĝ·o·libr·o);
(en figura senco) prefere diru 'ofte legata libro' (oft·e leg·at·a libr·o).


brevo (brev·o) [zam]:

prefere diru 'papa letero' (pap·a leter·o).


brezi (brez·i) :

prefere diru 'ekroste stufi' (ek·rost·e stuf·i).


brioĉo (brioĉ·o) :

prefere diru (franc·stil·a, dolĉ·a) 'laktobulko' (lakt·o·bulk·o);
(por la matenmanĝa kuko/bulko nomata "croissant" en pluraj etnaj lingvoj) prefere diru 'lunarka bulko' (lun·ark·a bulk·o), 'lunarka kuko' (lun·ark·a kuk·o).


brizo (briz·o) :

prefere diru 'venteto' (vent·et·o).


brodkasti (brodkast·i) :

prefere diru 'dissendi' (per radi·o, televid·o) (dis·send·i).


brumo (brum·o) :

prefere diru 'maldensa nebulo' (mal·dens·a nebul·o), 'nebuleto' (nebul·et·o).


bruna (brun·a) [fun]:

(en 'brunaj haroj' en la senco de 'nigraj') ankaŭ eblas diri 'nigra' (nigr·a).


brunĉo (brunĉ·o) :

prefere diru 'frutagmanĝo' (fru·tag·manĝ·o), 'matentagmanĝo' (maten·tag·manĝ·o), 'mezmatenmanĝo' (mez·maten·manĝ·o).


bruska (brusk·a) :

prefere diru 'malmilda' (mal·mild·a), 'senpacienca' (sen·pacienc·a), 'senpacienca' (sen·pacienc·a), 'malĝentila' (mal·ĝentil·a).


brutala (brutal·a) :

prefere diru 'krudaĉa' (krud·aĉ·a), 'kruela' (kruel·a), 'perforta' (per·fort·a).


brutalo (brutal·o) :

prefere diru 'krudaĉulo' (krud·aĉ·ul·o).


brutto (brutt·o) [zam]:

prefere diru 'malneta pezo' (mal·net·a pez·o).


budeno (buden·o) :

prefere diru 'sangokolbaso' (sang·o·kolbas·o).


budĝeto (budĝet·o) [3oa]:

prefere diru 'buĝeto' (buĝet·o) [8oa].


budhismo (budh·ism·o) :

ankaŭ eblas diri 'budaismo' (buda·ism·o).


Budho (Budh·o) :

ankaŭ eblas diri 'Budao' (Buda·o).


BuenosAjreso (Buenos·Ajres·o) :

ankaŭ eblas diri 'Bonaero' (Bon·aer·o).


bufono (bufon·o) :

prefere diru 'amuzisto' (amuz·ist·o).


bugri (bugr·i) :

prefere diru 'anusfiki' (anus·fik·i), 'pugseksumi' (pug·seks·um·i).


bujabeso (bujabes·o) :

prefere diru (provenc·a) 'fiŝsupo' (fiŝ·sup·o).


bukceno (bukcen·o) :

(en la senco de antikva trumpeto) prefere diru (rom·a) 'trumpeto' (trumpet·o);
(en la senco de mara molusko kun spirala konko) prefere diru 'marheliko' (mar·helik·o).


bukmekro (bukmekr·o) :

prefere diru 'vetperisto' (vet·perist·o).


buldozo (buldoz·o) :

ankaŭ eblas diri 'ŝovtraktoro' (ŝov·traktor·o), 'fosveturilo' (fos·vetur·il·o).


buleo (bule·o) :

ankaŭ eblas diri 'papa/reĝa dekreto' (pap·a/reĝ·a dekret·o).


bulio (buli·o) :

prefere diru 'amika renkontiĝo' (amik·a renkont·iĝ·o);
(en sporto) prefere diru 'enludigo' (en·lud·ig·o).


bullo (bull·o) :

prefere diru 'papa/reĝa dekreto' (pap·a/reĝ·a dekreto).


bumero (bumer·o) :

prefere diru 'bebeksplodulo' (beb·eksplod·ul·o);
(mallongigo de Post-Milita Bebo) prefere diru 'pomobo' (pomob·o).


bunta (bunt·a) :

prefere diru 'multkolora' (mult·kolor·a), 'plurkolora' (plur·kolor·a), 'diverskolora' (divers·kolor·a), 'varikolora' (vari·kolor·a).


buo (bu·o) :

prefere diru 'flosbarelo' (flos·barel·o).


burasko (burask·o) :

prefere diru 'ŝtormo' (ŝtorm·o).


burgo (burg·o) :

prefere diru (fortik·ig·it·a) 'kastelo' (kastel·o), 'fortikaĵo' (fortik·aĵ·o).


burgrafo (burgraf·o) :

prefere diru 'kastelgrafo' (kastel·graf·o).


buroo (buro·o) :

prefere diru 'oficejo' (ofic·ej·o), 'estraro' (estr·ar·o).


burso (burs·o) :

prefere diru 'monujo' (mon·uj·o).


busolo (busol·o) :

prefere diru 'kompaso' (kompas·o).


buteo (bute·o) :

(en la meĥanika senco) prefere diru 'haltigilo' (halt·ig·il·o), 'gvidrelo' (gvid·rel·o).


buti (but·i) :

prefere diru 'terumi' (ter·um·i), 'kovri per tero' (kreskaĵon) (kovr·i per ter·o).


C (C) :

(por indiki numeron laŭ la latina metodo) prefere diru '100' (100), '100a' (100·a).


campo (camp·o) :

prefere diru (besto·) 'piedo' (pied·o), 'manaĉo' (man·aĉ·o).


cedilo (cedil·o) :

prefere diru 'subhoko' (sub·hok·o).


cefalo (cefal·o) :

prefere diru 'kapo' (kap·o).


Cejlono (Cejlon·o) :

prefere diru 'Srilanko' (Srilank·o).


celebri (celebr·i) [zam]:

(ekster la kampo de religiaj ritoj) ankaŭ eblas diri 'festi' (fest·i), 'solenigi' (solen·ig·i).


celiakio (celiaki·o) :

prefere diru 'glutenmalsano' (gluten·mal·san·o), 'glutennetolero' (gluten·ne·toler·o).


celibato (celibat·o) :

prefere diru 'senedzeco' (sen·edz·ec·o), 'needziĝo' (ne·edz·iĝ·o).


celulo (celul·o) :

prefere diru 'ĉelo' (ĉel·o).


cendo (cend·o) :

ankaŭ eblas diri 'centono de dolaro/eŭro/guldeno' (aŭ ankaŭ de aliaj mon-unuoj) (cent·on·o de dolar·o/eŭro/guldeno).


centaŭro (centaŭr·o) :

prefere diru 'ĉevalhomo' (ĉeval·hom·o).


centenario (centenari·o) :

prefere diru 'centjariĝo' (cent·jar·iĝ·o), 'jarcento' (jar·cent·o).


centezimala (centezimal·a) [zam]:

prefere diru 'centuma' (centum·a).


centi- (centi-) :

(rimarko: en la vorto 'centimetro' kaj similaj 'centi' estas parto de unu tuta radiko 'centimetr-' kaj similaj) prefere diru 'centono' (centono).


centimo (centim·o) :

ankaŭ eblas diri 'centono/cendo de franko' (cent·on·o/cend·o de frank·o).


centipelio (centipeli·o) :

prefere diru 'dua stomako' (du·a stomak·o).


centralizi (centraliz·i) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'centrigi' (centr·igi).


centralo (central·o) [8oa]:

(en la senco de energi-produktejo) ankaŭ eblas diri 'energiejo' (energi·ej·o);
(en la senco de elektroproduktejo aŭ distribuejo) ankaŭ eblas diri 'elektroproduktejo' (elektr·o·produkt·ej·o), 'centr-a elektr-ej-o' (centr-a elektr-ej-o);
(en la senco de centra telefonejo) ankaŭ eblas diri 'centr-a telefon-ej-o' (centr-a telefon-ej-o).


centrifuga (centrifug·a) :

prefere diru 'decentra' (de·centr·a).


centripeta (centripet·a) :

prefere diru 'alcentra' (al·centr·a).


cerealo (cereal·o) :

prefere diru 'greno' (gren·o);
(en la senco de grenoj manĝataj en la mateno ofte kun lakto) prefere diru 'matengrenaĵo' (maten·gren·aĵ·o).


cerebelo (cerebel·o) :

prefere diru 'etcerbo' (et·cerb·o), 'cerbeto' (cerb·et·o).


cerebro (cerebr·o) :

prefere diru 'grandcerbo' (grand·cerb·o), 'egcerbo' (eg·cerb·o).


certa (cert·a) :

(tuj antaŭ substantivo, kiam ne temas pri certeco, sendubeco) prefere diru 'iu' (iu);
(aŭ simple forlasu la vorton "certa") prefere diru 'certa' (certa).


cerumeno (cerumen·o) :

prefere diru 'orelvakso' (orel·vaks·o).


ci (ci) [fun]:

(uzata kiel ordinara pronomo en amikaj rilatoj) prefere diru 'vi' (vi).


cianoforo (cianofor·o) :

prefere diru 'blupigmentĉelo' (blu·pigment·ĉel·o), 'blupigmentoĉelo' (blu·pigment·o·ĉel·o), 'blupigmenta ĉelo' (blu·pigment·a ĉel·o).


ciber- (ciber·) :

prefere diru 'reta' (ret·a).


cibernetiko (cibernetik·o) :

prefere diru 'kibernetiko' (kibernetik·o).


cicero (cicer·o) :

prefere diru 'cicerona literspeco' (ciceron·a liter·spec·o).


cico (cic·o) [9oa]:

ankaŭ eblas diri 'mampinto' (mam·pint·o).


cicumo (cic·um·o) :

ankaŭ eblas diri 'suĉilo' (suĉ·il·o).


ciklo (cikl·o)
(vidu la liniojn pri "motorciklo", "unuciklo" kaj "triciklo"):

(kiam temas pri veturilo) prefere diru 'velocipedo' (velociped·o);
(en kunmetaĵoj) prefere diru '-biciklo' (-bicikl·o), '-radilo' (-rad·il·o).


ciklono (ciklon·o) :

prefere diru 'kirloŝtormo' (kirl·o·ŝtorm·o).


cimo (cim·o) :

(pri komputiloj) prefere diru (program-) 'eraro' (erar·o).


cipo (cip·o)
(laŭ la kunteksto):

prefere diru 'tomboŝtono' (tomb·o·ŝton·o), 'limŝtono' (lim·ŝton·o), 'vojoŝtono' (voj·o·ŝton·o).


cirkonspekta (cirkonspekt·a) :

prefere diru 'singardema' (sin·gard·em·a).


cirkuli (cirkul·i) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'trafiki' (trafik·i).


kurta cirkvito ((kurt·a) cirkvit·o) :

prefere diru 'fuŝkonekto' (fuŝ·konekt·o).


cis (cis) :

prefere diru 'maltrans' (mal·trans), 'ĉiflanke de' (ĉi·flank·e de).


cit- (cit-/cit-o) :

(en scienco kaj teĥniko) prefere diru 'ĉel-o' (ĉel-o).


citologio (citologi·o) :

prefere diru 'ĉelbiologio' (ĉel·biologi·o).


citoplasmo (citoplasm·o) :

prefere diru 'ĉelplasmo' (ĉel·plasm·o).


civila (civil·a) [1oa]:

(rilata al civitanoj) ankaŭ eblas diri 'civitana' (civit·an·a);
(interna al komunumo) ankaŭ eblas diri (inter·) 'civitana' (civit·an·a), 'interna' (intern·a);
(nearmea) ankaŭ eblas diri 'nearmea' (ne·arme·a);
(nereligia) ankaŭ eblas diri 'nereligia' (ne·religi·a).


civilizacio (civilizaci·o) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'civilizo' (civiliz·o) [fun], 'civilizaĵo' (civiliz·aĵ·o).


cunamio (cunami·o) :

prefere diru (mar·a) 'ondego' (ond·eg·o).


cunamo (cunam·o) :

ankaŭ eblas diri (mar·a) 'ondego' (ond·eg·o).


Ĉadio (Ĉad·i·o) :

prefere diru 'Ĉado' (Ĉad·o).


ĉaledo (ĉaled·o) :

prefere diru 'monta lignodom(et)o' (mont·a lign·o·dom·(et·)o).


ĉampano (ĉampan·o) [fun]:

ankaŭ eblas diri (ĉampanj·a/franc·a) 'ŝaumvino' (ŝaum·vin·o).


ĉampinjono (ĉampinjon·o) :

(en la ĝenerala senco de 'fungo') prefere diru 'fungo' (fung·o).


ĉampionado (ĉampion·ad·o) :

(en la senco de serio de ludoj por akiri la titolon de ĉampiono) prefere diru 'turniro' (turnir·o), 'ĉampionumo' (ĉampion·um·o).


ĉanto (ĉant·o) :

prefere diru 'parolkanto' (parol·kant·o), 'mezepoka preĝeja kanto' (mez·epok·a preĝ·ej·a kant·o).


ĉardo (ĉard·o) :

prefere diru 'hungara gastejo' (hungar·a gast·ej·o).


ĉarelo (ĉarel·o) :

prefere diru 'levĉaro' (lev·ĉar·o).


ĉarlatani (ĉarlatan·i) [fun]:

ankaŭ eblas diri (mensog·e) 'trompi' (tromp·i).


ĉeftero (ĉef·ter·o) :

ankaŭ eblas diri 'kontinenta tero' (kontinent·a ter·o), 'firma tero' (firm·a ter·o), 'kontinenta tero' (kontinent·a ter·o), 'firma tero' (firm·a ter·o).


ĉefurbo (ĉef·urb·o) :

ankaŭ eblas diri 'regurbo' (reg·urb·o).


ĉenilo (ĉenil·o) :

prefere diru 'raŭpforma ornamaĵo' (raŭp·form·a ornam·aĵ·o).


amata ĉevaleto ((am·at·a) ĉeval·et·o) [sla]:

ankaŭ eblas diri 'preferata temo' (prefer·at·a tem·o), 'amata ŝatokupo' (am·at·a ŝat·okup·o).


ĉi (ĉi) :

(sola kaj ne kunligita kun la apuda vorto, kiel ekzemple en 'ĉi libro', do, esence je la loko de 'ĉi tiu') prefere diru 'ĉi tiu' (ĉi tiu), 'tiu ĉi' (tiu ĉi).


ĉibuko (ĉibuk·o) :

prefere diru 'turka pipo' (turk·a pip·o).


ĉiĉerono (ĉiĉeron·o) :

ankaŭ eblas diri 'urbogvidanto/-isto' (urbo·gvid·ant·o/-ist·o), 'fremdulgvidanto/-isto' (fremd·ul·gvid·ant·o/-ist·o).


ĉipa (ĉip·a) :

prefere diru 'malmultekosta' (mal·multe·kost·a), 'etkosta' (et·kost·a).


ĉipo (ĉip·o) :

prefere diru 'integra cirkvito' (integr·a cirkvit·o), 'ico' (ic·o).


ĉipso (ĉips·o) :

(pri manĝaĵetoj) prefere diru 'floko' (flok·o);
(se temas pri terpomoj) prefere diru 'terpomfloko' (ter·pom·flok·o);
(se temas pri maizo) prefere diru (sal·a) 'maizfloko' (maiz·flok·o);
(se temas pri tiuj chips, kiuj angle nomiĝas tortilla chips) prefere diru 'maizpana floko' (maiz·pan·a flok·o);
(laŭ la signifo, kiun "chips" havas en kelkaj landoj) prefere diru 'terpomfingro' (ter·pom·fingr·o).


ĉirpi (ĉirp·i) [zam]:

ankaŭ eblas diri (insekt·e) 'brui' (bru·i).


ĉizojo (ĉizoj·o) :

prefere diru 'ladtondilo' (lad·tond·il·o).


ĉuro (ĉur·o) [sla]:

ankaŭ eblas diri (hom·a) 'spermo' (sperm·o).


dabingo (dabing·o) :

prefere diru 'ĉina patkuko' (ĉin·a pat·kuk·o).


daĉo (daĉ·o) :

prefere diru (rus·a) 'feridomo' (feri·dom·o), 'somerdomo' (somer·dom·o).


daimio (daimi·o) :

ankaŭ eblas diri 'japana feŭdestro' (japan·a feŭd·estr·o).


dajmono (dajmon·o) :

prefere diru 'demono' (demon·o).


daktilografio (daktilografi·o) :

prefere diru 'maŝinskribado' (maŝin·skrib·ad·o).


daltonismo (daltonism·o) [zam]:

prefere diru 'kolorblindeco' (kolor·blind·ec·o);
(kiel plej ofte priparolata formo de kolorblindeco en la komuna lingvo) prefere diru 'ruĝverdblindeco' (ruĝ·verd·blind·ec·o).


damaĝi (damaĝ·i) :

prefere diru 'malutili' (mal·util·i), 'difekti' (difekt·i).


damaskeni (damasken·i) :

prefere diru 'ornami per oro aŭ juveloj' (ornam·i per or·o aŭ juvel·o·j), 'damaskumi' (damask·um·i).


damni (damn·i) :

ankaŭ eblas diri 'malbeni' (mal·ben·i).


damo (dam·o) :

(sinjorino, nobela sinjorino, karto en kart-ludoj) prefere diru 'sinjorino' (sinjor·in·o);
(en kartoludo) prefere diru 'reĝino' (reĝ·in·o).


dampi (damp·i) :

(en muziko) prefere diru 'mildigi' (mild·ig·i), 'sufokigi' (sufok·ig·i), 'laŭtmalpliigi' (laŭt·mal·pli·ig·i).


dampilo (dampil·o) :

(aŭtomobilo) prefere diru 'fumtubo' (fum·tub·o);
(ĝenerale) prefere diru 'bru/sonsorbilo' (bru·/son·sorb·il·o).


dank' al (dank' al) :

prefere diru 'danke al' (dank·e al).


darfi (darf·i) :

prefere diru 'rajti' (rajt·i), 'povi' (pov·i), 'esti permesita' (est·i permes·it·a), 'havi eblon' (hav·i ebl·o·n).


dariolo (dariol·o) :

prefere diru 'fritita pastopoŝo kun interna dolĉaĵo' (frit·it·a pasto·poŝ·o kun intern·a dolĉ·aĵ·o).


datao (data·o) :

prefere diru 'informo/-ero' (inform·o/-er·o), 'donitaĵo' (don·it·aĵ·o).


dateno (daten·o) :

ankaŭ eblas diri 'informo/-ero' (inform·o/-er·o), 'donitaĵo' (don·it·aĵ·o).


datumo (datum·o) :

ankaŭ eblas diri 'informo/-ero' (inform·o/-ero), 'donitaĵo' (don·it·aĵ·o).


daŭbo (daŭbo) :

prefere diru 'barela tabulo' (barel·a tabul·o).


daŭfeno (daŭfen·o) :

prefere diru 'heredonta reĝido' (hered·ont·a reĝ·id·o), 'kronprinco' (kron·princ·o).


dazibaŭo (dazibaŭ·o) :

ankaŭ eblas diri 'afiŝo' (afiŝ·o), 'ĉina murafiŝo' (ĉin·a mur·afiŝ·o).


debila (debil·a) :

prefere diru 'malforta' (mal·fort·a), 'senforta' (sen·fort·a).


debuti (debut·i) [zam]:

prefere diru 'sin prezenti' (si·n prezent·i), 'komenci' (komenc·i);
(uzata por aktoroj kaj spektakloj) prefere diru 'unue aperi' (unu·e aper·i).


decembro (decembr·o) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'la 12a monato' (la 12·a monat·o).


deci- (deci-) :

(rimarko: en la vorto 'decimetro' kaj similaj 'deci' estas parto de unu tuta radiko 'decimetr-' kaj similaj) prefere diru 'dekono' (dekono).


decimala (decimal·a) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'dekuma' (dek·um·a).


decimo (decim·o) :

ankaŭ eblas diri 'deka intervalo' (dek·a interval·o), 'dekto' (dekt·o).


defaŭlta (defaŭlt·a) :

prefere diru 'implicita' (implic·it·a), 'antaŭfiksita/agordita' (antaŭ·fiks·it·a/agord·it·a);
(kiam temas pri elekto inter pluraj eblecoj) prefere diru 'ĉefa' (ĉef·a).


defetisto (defetist·o) :

prefere diru 'malvenkisto' (mal·venk·ist·o), 'malvenkulo' (mal·venk·ul·o).


defili (defil·i) :

prefere diru 'paradi' (parad·i).


definitiva (definitiv·a) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'fina' (fin·a), 'malprovizora' (mal·provizor·a), 'neŝanĝebla' (ne·ŝanĝ·ebl·a), 'firme decidita' (firm·e decid·it·a).


deflori (deflor·i) :

prefere diru 'malvirgigi' (mal·virg·ig·i).


degni (degn·i) :

(komplez·e/toler·e) prefere diru 'bonvoli' (bon·vol·i), 'komplezi' (komplez·i), 'bonvole konsenti' (bon·vol·e konsent·i).


deismo (deism·o) [zam]:

prefere diru 'diismo' (di·ism·o), 'dikredo' (di·kred·o), 'kredo je la ekzisto de neinteraganta dio' (kred·o je la ekzist·o de ne·inter·ag·ant·a di·o).


dekado (dekad·o) [zam]
(laŭ la kunteksto):

prefere diru 'tagdeko' (tag·dek·o), 'jardeko' (jar·dek·o);
(en matematiko) prefere diru 'dekoblo-intervalo' (dek·obl·o-interval·o).


dekalogo (dekalog·o) [zam]:

prefere diru 'dek ordonoj' (religi·a·j) (dek ordon·o·j).


deklami (deklam·i) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'laŭtlegi' (laŭt·leg·i).


deklaracio (deklaraci·o) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'deklaro' (deklar·o).


dekokti (dekokt·i) [zam]:

prefere diru 'bolkuiri' (bol·kuir·i), 'bolsolvi' (bol·solv·i).


dekoracio (dekoraci·o) [3oa]:

(en la senco teatra scenaranĝo) ankaŭ eblas diri 'scenfono' (scen·fon·o), 'scenaranĝo' (scen·aranĝ·o);
(se ne temas pri teatra dekoracio) ankaŭ eblas diri 'ornamo' (ornam·o);
(en la senco de honorinsigno) ankaŭ eblas diri 'honorinsigno' (honor·insign·o).


dekori (dekor·i) :

(en la teatra senco) prefere diru 'dekoracii' (dekoraci·i);
(ĝenerale) prefere diru 'ornami' (ornam·i).


delegacio (delegaci·o) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'delegitaro' (deleg·it·ar·o) [1oa].


delekti (delekt·i) :

prefere diru 'plezurigi' (plezur·ig·i).


delico (delic·o) :

prefere diru 'plezuro' (plezur·o), 'intensa plezuro' (intens·a plezur·o).


demagogio (demagogi·o) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'popolismo' (popol·ism·o), 'demagogeco' (demagog·ec·o), 'demagogemo' (demagog·em·o).


demagogo (demagog·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'popolisto' (popol·ist·o).


demarkacio (demarkaci·o) :

prefere diru 'limfiksado' (lim·fiks·ad·o), 'limo' (lim·o).


demarŝo (demarŝ·o) :

prefere diru 'esploro' (esplor·o), 'interveno' (inter·ven·o), 'solvprovo' (solv·prov·o), 'oficiala ago' (oficial·a ag·o).


demenco (demenc·o) :

prefere diru (mal·jun·ul·a) 'menskadukiĝo' (mens·kaduk· iĝ·o).


dementi (dement·i) :

prefere diru 'malkonfirmi' (mal·konfirm·i), 'malpravigi' (mal·prav·ig·i).


demisii (demisi·i) :

ankaŭ eblas diri 'eksiĝi' (eks·iĝ·i), 'rezigni' (rezign·i), 'eksoficiĝi' (eks·ofic·iĝi), 'deklari eksiĝon' (deklar·i eks·iĝ·o·n).


demografio (demografi·o) :

prefere diru 'loĝantaresploro' (loĝ·ant·ar·esplor·o).


demografo (demograf·o) :

prefere diru 'loĝantaresploristo' (loĝ·ant·ar·esplor·ist·o).


demokrato (demokrat·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'demokrati(ism)ano' (demokrati·(ism·)an·o);
(demokrati·o estas en la 8oa) ankaŭ eblas diri 'demokratiulo' (demokrati·ul·o).


demonstracio (demonstraci·o) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'montrado' (montr·ad·o), 'pruvado' (pruv·ad·o);
(laŭ la signifo en la unuopaj okazoj) ankaŭ eblas diri 'manifestacio' (manifestaci·o).


demonstri (demonstr·i) :

prefere diru 'montri' (montr·i), 'klarigi' (klar·ig·i);
(laŭ la signifo en la unuopaj okazoj) prefere diru 'pruvi' (pruv·i).


demoralizi (demoraliz·i) :

prefere diru 'senkuraĝigi' (sen·kuraĝ·igi).


denco (denc·o) :

(en muziko) prefere diru 'danco' (danc·o).


dendrokronologio (dendrokronologi·o) :

prefere diru 'arboringostudado' (arb·o·ring·o·stud·ad·o).


dendrokronologo (dendrokronolog·o) :

prefere diru 'arboringofakulo' (arb·o·ring·o·fak·ul·o).


dendrologio (dendrologi·o) :

prefere diru 'arboscienco' (arb·o·scienc·o).


denominatoro (denominator·o) :

prefere diru 'dividanto' (divid·ant·o).


denove (de·nov·e) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'ree' (re·e), 'nove' (nov·e), 'refoje' (re·foj·e).


dentalo (dental·o) :

prefere diru 'denta konsonanto' (dent·a konsonant·o).


deontologio (deontologi·o) :

prefere diru 'profesia etiko' (profesi·a etik·o).


departemento (departement·o) [2oa]:

(laŭ la administra signifo en Francujo) prefere diru 'distrikto' (distrikt·o), 'distriktaro' (distrikt·ar·o).


depeŝo (depeŝ·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'mesaĝo' (mesaĝ·o), 'rapida mesaĝo' (rapida mesaĝ·o).


deploji (deploj·i) :

prefere diru 'dismeti' (dis·met·i).


depost (de·post) :

prefere diru 'de antaŭ' (de antaŭ).


depresio (depresi·o) :

(pri ekonomio) 'malprospero' (mal·prosper·o);
(pri malsanoj) 'senvigleco' (sen·vigl·ec·o).


deprimi (deprim·i) :

ankaŭ eblas diri 'senenergiigi' (sen·energi·ig·i), 'senkuraĝigi' (sen·kuraĝ·ig·i), 'malvigligi' (mal·vigl·ig·i).


deputito (deputit·o) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'parlamentano' (parlament·an·o).


dermato (dermat·o) :

prefere diru 'haŭto' (haŭt-o).


dermatologio (dermatologi·o) :

prefere diru 'haŭtoscienco' (haŭt·o·scienc·o).


dermatologo (dermatolog·o) :

ankaŭ eblas diri 'haŭtkuracisto' (haŭt·kurac·ist·o), 'haŭtisto' (haŭt·ist·o).


des- (des) :

prefere diru 'sen·radiko·igi' (sen·(radiko·)ig·i).


desaponti (desapont·i) :

prefere diru 'seniluziigi' (sen·iluzi·ig·i).


desapontiĝi (desapont·iĝ·i) :

prefere diru 'seniluziiĝi' (sen·iluzi·iĝ·i), 'elreviĝi' (el·rev·iĝ·i), 'disreviĝi' (dis·rev·iĝ·i).


descendi (descend·i) :

prefere diru 'malsupreniri' (mal·supr·e·n·ir·i), 'desupri' (de·supr·i).


desinfektado (desinfekt·ad·o) :

prefere diru 'malinfektado' (mal·infekt·ad·o), 'seninfejtigo' (sen·infejt·ig·o).


desinfektaĵo (desinfekt·aĵ·o) :

prefere diru 'malinfektaĵo' (mal·infekt·aĵ·o), 'seninfektigaĵo' (sen·infekt·ig·aĵ·o).


desinfekti (desinfekt·i) :

prefere diru 'malinfekti' (mal·infekt·i), 'seninfektigi' (sen·infekt·ig·i).


desinfektilo (desinfekt·il·o) :

prefere diru 'malinfektilo' (mal·infekt·il·o), 'seninfektigilo' (sen·infekt·ig·il·o).


desperi (desper·i) :

prefere diru 'malesperi' (mal·esper·i), 'senesperi' (sen·esper·i), 'senesperiĝi' (sen·esper·iĝ·i).


despoto (despot·o) [1oa]:

prefere diru 'tirano' (tiran·o).


detekti (detekt·i) :

prefere diru 'trovi' (trov·i), 'malkovri' (mal·kovr·i);
(en elektroniko) prefere diru 'malmoduli' (mal·modul·i).


detektoro (detektor·o) :

(ofte en 'metal-malkovrilo') prefere diru 'malkovrilo' (mal·kovr·il·o).


deterganto (deterg·ant·o) :

prefere diru 'lavpurigilo' (lav·pur·ig·il·o), 'lavpulvoro' (lav·pulvor·o), 'lesivo' (lesiv·o).


detergento (detergent·o) :

prefere diru 'lavpurigilo' (lav·pur·ig·il·o), 'lavpulvoro' (lav·pulvor·o), 'lesivo' (lesiv·o).


detergi (detergi) :

prefere diru 'lavpurigi' (lav·pur·ig·i).


detonacio (detonacio) :

prefere diru 'eksplodo' (eksplod·o).


devanci (devanc·i) :

prefere diru 'preterpasi' (preter·pas·i), 'postlasi' (post·las·i).


devii (devi·i) [zam]:

prefere diru 'devojiĝi' (de·voj·iĝ·i), 'devio' (devi·o);
(en statistiko) prefere diru 'diferenco' (diferenc·o), 'diseco' (dis·ec·o).


devizo (deviz·o) :

(en senco financa pri fremda mono) prefere diru 'fremda mono' (fremd·a mon·o), 'fremda ĉeko' (fremd·a ĉek·o), 'fremda valuto' (fremd·a valut·o).


dezajni (dezajn·i) :

prefere diru 'fasoni' (fason·i), 'projekti' (projekt·i), 'aspektigi' (aspekt·ig·i).


dezajno (dezajn·o) :

prefere diru 'fasono' (fason·o), 'aspekto' (aspekt·o), 'fasonado' (fason·ad·o), 'projektado' (projekt·ad·o), 'aspektigado' (aspekt·ig·ad·o), 'formkreado' (form·kre·ad·o).


dharmo (dharm·o) :

prefere diru 'darmo' (darm·o).


diabeto (diabet·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'sukermalsano' (suker·mal·san·o).


diafana (diafan·a) :

'diafana tralumebla' (diafan·a tra·lum·ebl·a).


diagramo (diagram·o) :

ankaŭ eblas diri 'grafikaĵo' (grafik·aĵ·o).


diaklazo (diaklaz·o) :

prefere diru 'rokfendiĝo' (rok·fend·iĝ·o), 'tertavolrompiĝo' (ter·tavol·romp·iĝ·o).


diakrita (diakrit·a) :

prefere diru 'distinga' (disting·a), 'utila por distingi' (util·a por disting·i).


diakrita signo (diakrit·a sign·o) :

(en Esperanto, kaj en aliaj lingvoj) prefere diru 'kromsigno' (krom·sign·o), 'alsigno' (al·sign·o), 'supersigno' (super·sign·o);
(en aliaj lingvoj) prefere diru 'subsigno' (sub·sign·o), 'apudsigno' (apud·sign·o), 'trasigno' (tra·sign·o).


diakrona (diakron·a) :

prefere diru 'tratempa' (tra·temp·a).


dialefo (dialef·o) :

prefere diru 'intervorta vokaldisigo' (inter·vort·a vokal·dis·ig·o).


dializo (dializ·o) :

prefere diru 'sangolavado' (san·o·lavad·o).


diapozitivo (diapozitiv·o) :

prefere diru 'lumbildo' (lum·bild·o).


diasporo (diaspor·o) :

prefere diru 'disiĝo' (dis·iĝ·o), 'diseco' (dis·ec·o), 'disa komunumo' (dis·a komun·um·o).


diatopa (diatop·a) :

prefere diru 'traloka' (tra·lok·a).


didaskalio (didaskali·o) :

prefere diru 'klarigo' (klar·ig·o), 'klariga teksto' (klar·ig·a tekst·o);
(en foto) prefere diru 'priskribo' (pri·skrib·o).


dierezo (dierez·o) :

prefere diru 'dusilabigo' (du·silabig·o).


dieto (diet·o) :

(parlamento aŭ politika kunveno en kelkaj epokoj kaj landoj) prefere diru 'parlamento' (parlament·o).


dificila (dificil·a) :

prefere diru 'malfacila' (mal·facil·a).


digitopunkturo (digitopunktur·o) :

prefere diru 'fingropremkuracado' (fingr·o·prem·kurac·ad·o).


diglosio (diglosi·o) :

ankaŭ eblas diri 'lingva duobleco' (lingv·a du·obl·ec·o), 'lingva dunormeco' (lingv·a du·norm·ec·o).


digresio (digresi·o) :

prefere diru 'devojiĝo' (de·voj·iĝ·o), 'forvago de la temo' (for·vag·o de la tem·o).


diĝesto (diĝest·o) :

prefere diru 'resumo' (re·sum·o).


diĝita (diĝit·a) :

prefere diru 'cifereca' (cifer·ec·a).


diĥotoma (diĥotom·a)
(vidu ĉe dikotoma):

prefere diru 'dubranĉa' (du·branĉ·a).


dikotoma (dikotom·a) :

prefere diru 'dubranĉa' (du·branĉ·a).


dikotomia (dikotomi·a) :

prefere diru 'dubranĉa' (du·branĉ·a).


dikotomio (dikotomi·o) :

prefere diru 'disdueco' (dis·du·ec·o), 'disduiĝo' (dis·du·iĝ·o).


diktato (diktat·o) [zam]:

prefere diru 'trudordono' (trud·ordon·o).


dilo (dil·o) :

prefere diru 'ligna tabulo' (lign·a tabul·o), 'trabeto' (trab·et·o).


dilui (dilu·i) :

prefere diru 'malkoncentri' (mal·koncentr·i).


diluvo (diluv·o) [4oa]:

ankaŭ eblas diri 'superakvo' (super·akv·o), 'inundo' (inund·o).


dimorfa (dimorf·a) :

prefere diru 'duforma' (du·form·a).


dimorfeco (dimorf·ec·o) :

prefere diru 'duformeco' (du·form·ec·o).


dimorfismo (dimorf·ism·o) :

prefere diru 'duformismo' (du·form·ism·o).


dinamika (dinamik·a) :

prefere diru 'moviĝanta' (mov·iĝ·ant·a), 'vigla' (vigl·a).


dinamiko (dinamik·o) [2oa]:

prefere diru 'movoscienco' (mov·o·scienc·o), 'movostudo' (mov·o·stud·o).


diocezo (diocez·o) :

prefere diru 'episkopa distrikto' (katolika) (episkop·a distrikt·o).


dioksido (dioksid·o) :

ankaŭ eblas diri 'duokasido' (du·okasid·o).


diplomato (diplomat·o) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'diplomatiisto' (diplomati·ist·o).


dipsomaniulo (dipsomani·ul·o) :

prefere diru 'drinkulo' (drink·ul·o), 'drinkomaniulo' (drink·o·mani·ul·o).


diptiko (diptik·o) :

prefere diru 'dupanela artaĵo' (du·panel·a art·aĵ·o).


direkcio (direkci·o) [zam]:

prefere diru 'direktistaro' (direkt·ist·ar·o), 'estraro' (estr·ar·o), 'direktoraro' (direktor·ar·o), 'direkta aro' (direkt·a ar·o).


direktoro (direktor·o) :

ankaŭ eblas diri 'direktisto' (direkt·ist·o).


dirigento (dirigent·o) :

ankaŭ eblas diri 'orkestrestro' (orkestr·estr·o), 'ĥorestro' (ĥor·estr·o), 'muzikestro' (muzik·estr·o), 'orkestrodirektisto' (orkestr·o·direkt·ist·o).


dirko (dirk·o) :

ankaŭ eblas diri 'ŝtelmalŝlosilo' (ŝtel·mal·ŝlos·il·o), 'hokmalŝlosilo' (hok·mal·ŝlos·il·o).


dirlididi (dirlididi!) :

prefere diru 'ba! [zam]' (ba! [zam]), 'bagatele!' (bagatele!).


dirta (dirt·a) :

prefere diru 'malpurega' (mal·pur·eg·a).


disciplino (disciplin·o) :

(en la senco de sporta fako) prefere diru 'sporta fako' (sport·a fak·o).


disdegni (disdegn·i) :

prefere diru 'malestimi' (mal·estim·i).


disertacii (disertaci·i) [zam]:

ankaŭ eblas diri 'diserti' (disert·i).


disertacio (disertaci·o) [zam]:

ankaŭ eblas diri 'disertaĵo' (disertaĵ·o).


disidento (disident·o) :

prefere diru 'alipensulo' (ali·pens·ul·o).


disipi (disip·i) :

prefere diru 'malŝpari' (mal·ŝpar·i), 'forneniigi' (for·neni·ig·i).


diskedo (disked·o) :

prefere diru 'disketo' (disk·et·o).


diskografio (diskografi·o) :

prefere diru 'diskoj' (disk·o·j), 'diskaro' (disk·ar·o), 'diskolisto' (disk·o·list·o), 'eldonitaj diskoj' (el·don·it·a·j disk·o·j).


diskoo (disko·o) :

(en muziko) prefere diru 'diskeja muziko' (disk·ej·a muzik·o).


diskordo (diskord·o) :

prefere diru 'malkonkordo' (mal·konkord·o), 'malharmonio' (mal·harmoni·o).


diskoteko (diskotek·o) :

prefere diru 'dancejo' (danc·ej·o), 'diskejo' (disk·ej·o), 'diskodancejo' (disk·o·danc·ej·o);
(analoge al 'biblioteko') prefere diru 'diskokolekto' (disk·o·kolekt·o).


diskrecio (diskreci·o) :

prefere diru 'bontrovo' (bon·trov·o).


diskrediti (diskredit·i) [zam]:

prefere diru 'misfamigi' (mis·fam·ig·i), 'malbonfamigi' (mal·bon·fam·ig·i).


diskursiva (diskursiv·a) :

prefere diru 'malintuicia' (mal·intuici·a).


diskurso (diskurs·o) :

prefere diru 'parolado' (parol·ad·o), 'teksto' (tekst·o), 'rezonado' (rezon·ad·o).


disleksio (disleksi·o) :

prefere diru 'legproblemoj' (leg·problem·o·j), 'vortblindeco' (vort·blind·ec·o), 'mislegado' (mis·leg·ad·o).


dismo (dism·o) :

prefere diru 'dekonimposto' (dek·on·impost·o), 'dekonaĵo' (dek·on·aĵ·o).


disocii (disoci·i) :

prefere diru 'malkombini' (mal·kombin·i), 'disigi' (dis·ig·i).


disonanco (disonanc·o) :

prefere diru 'misharmonio' (mis·harmoni·o), 'misakordo' (mis·akord·o);
(en muziko) prefere diru 'dissoneco' (dis·son·ec·o), 'dissonaĵo' (dis·son·aĵ·o).


dispensario (dispensari·o) :

prefere diru 'senpaga kuracejo' (sen·pag·a kurac·ej·o).


dispensi (dispens·i) :

prefere diru 'liberigi' (liber·ig·i), 'sendevigi' (sen·dev·ig·i), 'senŝarĝigi' (sen·ŝarĝ·ig·i).


dispozicio (dispozici·o) :

(maniero laŭ kiu io estas dismetita) prefere diru 'dismeto' (dis·met·o);
(juraj preskriboj aŭ reguloj) prefere diru 'normo' (norm·o);
(natura emo) prefere diru 'emo' (em·o).


dista (dist·a) :

prefere diru 'malproksima' (mal·proksim·a).


disteismo (disteism·o) :

prefere diru 'malbondiismo' (mal·bon·di·ism·o), 'malicdiismo' (malic·di·ism·o).


distiko (distik·o) :

prefere diru 'versduo' (vers·du·o).


disturbi (disturb·i) :

prefere diru 'perturbi' (perturb·i).


ditografio (ditografi·o) :

prefere diru (liter·) 'misripeto' (mis·ripet·o).


diurno (diurn·o) :

prefere diru 'tagnokto' (tag·nokt·o), 'tago' (tag·o), '24 horoj' (24 hor·o·j).


diverĝi (diverĝ·i) [zam]:

(laŭ la signifo en la konkretaj okazoj) prefere diru 'disiri' (dis·ir·i), 'malsami' (mal·sam·i), 'malakordi' (mal·akord·i);
(en matematiko) prefere diru 'mal-konverĝ-i' (mal-konverĝ-i).


divizoro (divizor·o) :

ankaŭ eblas diri 'dividilo' (divid·il·o), 'dividanto' (divid·ant·o), 'dividanta nombro' (divid·ant·a nombro).


divorco (divorc·o) :

prefere diru 'eksgeedziĝo' (eks·ge·edz·iĝ·o), 'dividiĝo' (divid·iĝ·o).


dizajni (dizajn·i) :

prefere diru 'fasoni' (fason·i), 'projekti' (projekt·i), 'aspektigi' (aspekt·ig·i).


dizajno (dizajn·o) :

prefere diru 'fasono' (fason·o), 'aspekto' (aspekt·o), 'fasonado' (fason·ad·o), 'projektado' (projekt·ad·o), 'aspektigado' (aspekt·ig·ad·o), 'formkreado' (form·kre·ad·o).


djablo (djabl·o) :

prefere diru 'malalta ĉareto' (mal·alt·a ĉar·et·o).


docento (docent·o) :

ankaŭ eblas diri 'universitata instruisto' (universitat·a instru·ist·o).


dodekaedro (dodekaedr·o) :

prefere diru 'dekdufaco' (dek·du·fac·o).


dojeno (dojen·o) :

prefere diru 'plejaĝulo' (plej·aĝ·ul·o).


doko (dok·o) [4oa]:

ankaŭ eblas diri 'ŝipripara baseno' (ŝip·ripar·a basen·o), 'havea baseno' (have·a basen·o).


dokta (dokt·a) :

prefere diru 'klera' (kler·a), 'klerega' (kler·eg·a), 'sciplena' (sci·plen·a).


doktoro (doktor·o) :

(de la eklezio) prefere diru 'klerulo' (kler·ul·o), 'majstro de la kredo' (majstr·o de la kred·o).


dokumentario (dokumentari·o) :

prefere diru 'nefikcia filmo' (ne·fikci·a film·o), 'dokumenta filmo' (dokument·a film·o), 'raporta filmo' (raport·a film·o), 'dokumentofilmo' (dokument·o·film·o), 'dokumenta filmo' (dokument·a film·o).


dolo (dol·o) :

prefere diru 'krimintenco' (krim·intenc·o), 'trompintenco' (tromp·intenc·o).


domajno (domajn·o) :

prefere diru 'retnomo' (ret·nom·o);
(en komunlingva uzo) prefere diru 'kampo' (kamp·o), (ĝenerala) 'kono/uzado/haveblo' (kon·o/uz·ad·o/hav·ebl·o).


domeno (domen·o) :

prefere diru 'retnomo' (ret·nom·o).


domicilo (domicil·o) :

prefere diru 'loĝloko' (loĝ·lok·o).


domini (domin·i) :

prefere diru 'superregi' (super·reg·i).


dompti (dompt·i) :

prefere diru 'dresi' (dres·i), 'malsovaĝigi' (mal·sovaĝ·ig·i).


donacio (donaci·o) :

prefere diru 'mondonaco' (mon·donac·o).


dorika (dorik·a) :

prefere diru 'dora' (dor·a).


dragono (dragon·o) :

(mita besto) prefere diru 'drako' (drak·o).


draĝeo (draĝe·o) :

prefere diru 'sukermigdalo' (suker·migdal·o).


drajvo (drajv·o) :

(pri komputiloj) prefere diru 'pelilo' (pel·il·o).


drakona (drakon·a) :

prefere diru 'severega' (sever·eg·a).


dramaturgio (dramaturgi·o) [zam]:

prefere diru 'dramverkado' (dram·verk·ad·o), 'dramarto' (dram·art·o).


dramaturgo (dramaturg·o) :

prefere diru 'dramisto' (dram·ist·o), 'dramverkisto' (dram·verk·ist·o).


dresi (dres·i) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'malsovaĝigi' (mal·sovaĝ·ig·i).


drezino (drezin·o) :

ankaŭ eblas diri 'relĉaro' (rel·ĉar·o).


driado (driad·o) :

prefere diru 'arba nimfo' (arb·a nimf·o), 'arbonimfo' (arb·o·nimf·o), 'arbofeo' (arb·o·fe·o).


drilo (dril·o) :

ankaŭ eblas diri 'borilo' (bor·il·o).


drivi (driv·i) [9oa]:

ankaŭ eblas diri 'libere flosi' (liber·e flos·i), 'devoje flosi' (de·voj·e flos·i).


drogmano (drogman·o) :

prefere diru 'interpretisto' (interpret·ist·o), 'buŝtradukisto' (buŝ·traduk·ist·o).


drola (drol·a) :

prefere diru 'stranga' (strang·a), 'amuze stranga' (amuz·e strang·a), 'amuza' (amuz·a), 'ridinda' (rid·ind·a), 'ŝercema' (ŝerc·em·a).


dromo (drom·o) :

prefere diru 'kurejo' (kur·ej·o), 'veturejo' (vetur·ej·o).


drono (dron·o) :

prefere diru 'senpilota aviadilo' (sen·pilot·a aviad·il·o), 'flugroboto' (flug·robot·o).


droŝko (droŝk·o) :

prefere diru (lu·) 'kaleŝ(et)o' (kaleŝ·(et·)o).


drumo (drum·o) :

prefere diru 'frapmuzikilaro' (frap·muzik·il·ar·o), 'tamburaro' (tambur·ar·o).


drupo (drup·o) :

prefere diru 'kernfrukto' (kern·frukt·o).


duala (dual·a) :

prefere diru 'dueca' (du·ec·a).


dualismo (dualism·o) [2oa]:

prefere diru 'duismo' (du·ism·o).


dubelo (dubel·o) :

ankaŭ eblas diri 'ŝraŭbbazo' (ŝraŭb·baz·o), 'ŝraŭbtenilo' (ŝraŭb·ten·il·o), 'ŝraŭbfirmigilo' (ŝraŭb·firm·ig·il·o), 'enŝraŭbmaterialo' (en·ŝraŭb·material·o).


dubli (dubl·i) :

prefere diru 'voĉtraduki' (voĉ·traduk·i), 'sontraduki' (son·traduk·i), 'duoblumi' (duobl·um·i).


dueto (duet·o) [1oa]:

(en la senco de du kun-ludantoj aŭ kun-kantantoj) ankaŭ eblas diri 'duopo' (du·op·o), 'duo' (du·o);
(en la senco de verko por du) ankaŭ eblas diri 'duopaĵo' (du·op·aĵ·o).


dukto (dukt·o) :

prefere diru 'konduktubo' (konduk·tub·o);
(en kelkaj okazoj, ĉefe en medicino) prefere diru 'tubeto' (tub·et·o).


dumpingo (dumping·o) :

prefere diru 'subkosta vendado' (sub·kost·a vend·ad·o), 'ŝutvendado' (ŝut·vend·ad·o).


duno (dun·o) :

ankaŭ eblas diri 'sablomont(et)o' (sabl·o·mont·(et·)o).


duonpatrino (du·on·patr·in·o) :

ankaŭ eblas diri 'vicpatrino' (vic·patr·in·o).


dupleksa (dupleks·a) :

prefere diru 'ambaŭdirekta' (ambaŭ·direkt·a).


duplikato (duplikat·o) [zam]:

prefere diru 'kopio' (kopi·o), 'dua ekzemplero' (du·a ekzempler·o).


dupo (dup·o) :

prefere diru 'trompeblulo' (tromp·ebl·ul·o).


dura (dur·a) :

prefere diru 'malmola' (mal·mol·a).


dura palato (dur·a palat·o) :

prefere diru 'osta palato' (ost·a palat·o).


durdisko (dur·disk·o) :

prefere diru 'malmola disko' (mal·mol·a disk·o), 'fiksita disko' (fiks·it·a disk·o).


duzo (duz·o) :

ankaŭ eblas diri 'fluaĵakcela tubo' (flu·aĵ·akcel·a tub·o).


DVD (DVD) :

ankaŭ eblas diri 'lumdiskego' (lum·disk·eg·o).


easto (east·o) :

prefere diru 'oriento' (orient·o).


ebleco (ebl·ec·o) [fun]:

prefere diru 'eblaĵo' (ebl·aĵ·o);
(en la okazo de io, kio estas elektebla: vi havas du eblojn, iri tuj aŭ iri morgaŭ) prefere diru 'eblo' (ebl·o).


ebo (eb·o) :

prefere diru 'malalta tajdo' (mal·alt·a tajd·o).


ebria (ebri·a) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'malsobra' (mal·sobr·a) [fun].


editorialo (editorial·o) :

prefere diru 'ĉefartikolo' (ĉef·artikol·o).


editoro (editor·o) :

prefere diru 'redaktant/int/onto' (redakt·ant/int/ont·o).


edro (edr·o) :

(en geometrio) prefere diru 'faco' (fac·o) [8oa].


eduki (eduk·i) :

(en la senco de 'instrui') prefere diru 'instrui' (instru·i).


efemera (efemer·a) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'mallongedaŭra' (mal·long·e·daŭr·a).


eferveski (efervesk·i)
(laŭ la kunteksto):

prefere diru 'ekbolanta' (ek·bol·ant·a), 'vigla' (vigl·a), 'gaje vigla' (gaj·e vigl·a).


egocentrismo (ego·centr·ism·o) :

prefere diru 'memcentreco' (mem·centr·ec·o).


egoismo (egoism·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'memismo' (mem·ism·o), 'mieco' (mi·ec·o), 'miismo' (mi·ism·o), 'memcentreco' (mem·centr·ec·o).


egoisto (egoist·o) [1oa]:

prefere diru 'memisto' (mem·ist·o), 'miisto' (mi·ist·o), 'memcentristo' (mem·centr·ist·o), 'egoismulo' (egoism·ul·o).


egotismo (egotism·o) :

prefere diru 'memcentreco' (mem·centr·ec·o), 'egoismo' (egoism·o).


egreto (egret·o) :

prefere diru 'plumtufo' (plum·tuf·o).


egzameno (egzamen·o) :

prefere diru 'ekzameno' (ekzamen·o).


eĝo (eĝ·o) :

(en la ĉiutaga lingvo) prefere diru 'rando' (rand·o), 'angulrando' (angul·rand·o).


eĥografio (eĥografi·o) :

ankaŭ eblas diri 'eĥobildigo' (eĥo·bild·ig·o);
(la rezulto) ankaŭ eblas diri 'eĥobildo' (eĥo·bild·o).


eĥokardiografio (eĥokardiografi·o) :

ankaŭ eblas diri 'eĥokorbildigo' (eĥo·kor·bild·ig·o).


eĥokardiografo (eĥokardiograf·o) :

ankaŭ eblas diri 'eĥokorbildigilo' (eĥo·kor·bild·ig·il·o).


eĥokardiogramo (eĥokardiogram·o) :

ankaŭ eblas diri 'eĥokorbildoj' (eĥo·kor·bildoj).


ejektivo (ejektiv·o) :

prefere diru (aer·) 'elĵeta konsonanto' (el·ĵet·a konsonant·o).


ekarto (ekart·o) :

prefere diru 'interspaco' (inter·spac·o).


ekliptiko (ekliptik·o) [zam]:

prefere diru 'terorbito' (ter·orbit·o), 'eklipsozono' (eklips·o·zon·o).


eko- (eko-) :

prefere diru 'ekologia' (ekologia).


ekonomiko (ekonomik·o) :

prefere diru 'ekonomiscienco' (ekonomi·scienc·o).


ekonomio (ekonomi·o) [1oa]:

(en la senco de 'ŝparado') ankaŭ eblas diri 'ŝparo' (ŝpar·o), 'ŝparado' (ŝpar·ad·o), 'ŝparemo' (ŝpar·em·o).


ekscesi (ekscesi) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'troe fari' (tro·e far·i), 'tro fari' (tro far·i).


ekscitatoro (ekscitator·o) :

prefere diru 'ekscitilo' (ekscit·il·o).


ekscizi (eksciz·i) :

prefere diru 'fortranĉi' (for·tranĉ·i).


eksklamacio (eksklamaci·o) :

prefere diru 'ekkrio' (ek·kri·o), 'elkrio' (el·kri·o), 'ekkria esprimo' (ek·kri·a esprim·o).


eksklavo (eksklav·o) :

(pri teritorio) prefere diru 'ekstera ŝtata teritorio' (ekster·a ŝtat·a teritori·o).


ekskludi (eksklud·i) :

prefere diru 'ekskluzivi' (ekskluziv·i), 'malhavi' (mal·hav·i).


ekskluzivi (ekskluziv·i) :

prefere diru 'malhavi' (mal·hav·i).


ekskuzi (ekskuz·i) :

prefere diru 'senkulpigi' (sen·kulp·ig·i), 'pardoni' (pardon·i), 'senkulpigi' (sen·kulp·ig·i).


ekskuzo (ekskuz·o) :

prefere diru 'senkulpigo' (sen·kulp·ig·o), 'preteksto' (pretekst·o), 'senkulpigo' (sen·kulp·ig·o).


ekslibriso (ekslibris·o) :

prefere diru 'libromarko' (libr·o·mark·o), 'posedantomarko' (posed·ant·o·mark·o), 'posedantoslipo' (posed·ant·o·slip·o).


eksonimo (eksonim·o) :

prefere diru 'ekstera loknomo' (ekster·a lok·nom·o).


eksoskeleto (eksoskelet·o) :

prefere diru 'ekstera skeleto' (ekster·a skelet·o).


ekspansio (ekspansi·o) [zam]:

prefere diru 'plivastiĝo' (pli·vast·iĝ·o), 'plietendiĝo' (pli·etend·iĝ·o).


ekspekti (ekspekt·i) :

prefere diru 'atendi' (atend·i), 'antaŭvidi' (antaŭ·vid·i).


ekspektori (ekspektor·i) :

prefere diru 'kraĉi' (kraĉ·i).


eksperimenti (eksperiment·i) [1oa]:

(en la senco de 'sperti') prefere diru 'sperti' (spert·i).


ekspertizo (ekspertiz·o) :

prefere diru 'raporto' (raport·o), (valor·) 'takso' (taks·o).


eksperto (ekspert·o) :

prefere diru 'fakulo' (fak·ul·o), 'spertulo' (spert·ul·o).


eksplici (eksplic·i) :

prefere diru 'malimplici' (mal·implic·i), 'klare esprimi' (klar·e esprim·i).


eksplicita (eksplic·it·a) :

prefere diru 'malimplicita' (mal·implic·it·a), 'klara' (klar·a), 'klaresprima' (klar·esprim·a).


ekspliki (eksplik·i) :

prefere diru 'klarigi' (klar·ig·i).


eksponi (ekspon·i) :

prefere diru 'ekspozicii' (ekspozici·i).


ekspozi (ekspoz·i) :

prefere diru 'ekspozicii' (ekspozici·i).


ekspresa (ekspres·a) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'rapida' (rapid·a), 'rekta' (rekt·a).


ekspresionismo (ekspresionism·o) :

prefere diru 'esprimismo' (esprim·ism·o).


ekstradicio (ekstradici·o) :

prefere diru 'transdono' (de krim·int·o) (trans·don·o).


ekstraktadi (ekstrakt·ad·i) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'eligi' (el·ig·i), 'eltiri' (el·tir·i).


ekstrakto (ekstrakt·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'eltiraĵo' (el·tir·aĵ·o).


ekstravaganco (ekstravaganc·o) [zam]:

ankaŭ eblas diri 'nekomuna strangaĵo' (ne·komun·a strang·aĵ·o), 'kondutstrangeco' (kondut·strang·ec·o).


ekstravertita (ekstravertit·a) :

prefere diru 'eksterema' (ekster·em·a).


ekto (ekt·o) :

prefere diru 'ekster-' (ekster-).


ekto- (ekto·) :

(en scienco kaj teĥniko) prefere diru 'ekster ' (ekster· ), 'ekstera' (ekster·a).


ektomio (ektomi·o) :

prefere diru 'fortranĉo' (for·tranĉ·o).


ekumena (ekumen·a)
(laŭ la kunteksto):

prefere diru 'tutmonda' (tut·mond·a), 'tutkatolika' (tut·katolik·a), 'tutortodoksa' (tut·ortodoks·a), 'tutkristana' (tut·krist·an·a), 'tutreligia' (tut·religi·a), 'ĉiureligia' (ĉiu·religi·a), 'interreligia' (inter·religi·a), 'religiunuiĝa' (religi·unu·iĝ·a), 'universala' (universal·a), 'ĝenerala' (ĝeneral·a).


ekumenismo (ekumen·ism·o)
(laŭ la kunteksto):

prefere diru 'tutkristanismo' (tut·krist·an·ism·o), 'interreligiismo' (inter·religi·ism·o), 'religiunuiĝismo' (religi·unu·iĝ·ism·o).


ekumeno (ekumen·o)
Vidu indikon ĉe "ekumen·a":

prefere diru 'tuta mondo' (tut·a mond·o), 'mondo' (mond·o).


ekvalizi (ekvaliz·i) :

(en muziko) ankaŭ eblas diri 'egaligi' (egaligi).


ekvilibro (ekvilibr·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'egalpezo' (egal·pez·o), 'sampezo' (sam·pez·o).


ekvinokso (ekvinoks·o) :

prefere diru 'tagnoktegaleco' (tag·nokt·egal·ec·o), 'noktegaleco' (nokt·egal·ec·o).


ekvivalenta (ekvivalent·a) [zam]:

ankaŭ eblas diri 'samvalora' (sam·valor·a), 'egalvalora' (egal·valor·a).


ekzakta (ekzakt·a) :

(en la senco de "preciza") prefere diru 'preciza' (preciz·a);
(en faka uzo en la senco de "absolute preciza") ankaŭ eblas diri 'absolute preciza' (absolut·e preciz·a) [4oa].


ekzalti (ekzalt·i) [zam]:

prefere diru 'entuziasmigi' (entuziasm·ig·i), 'trovigligi' (tro·vigl·ig·i).


ekzegezo (ekzegez·o) [zam]:

prefere diru 'klarigo' (klar·ig·o), 'interpreto' (interpret·o).


ekzekuta (ekzekut·a) :

(por direktoro, komitato) prefere diru 'plenuma' (plen·um·a).


ekzekutiva (ekzekutiv·a) :

prefere diru 'plenuma' (plen·um·a).


ekzekutivo (ekzekutiv·o) :

prefere diru 'plenuma povo' (plen·um·a pov·o).


ekzistencialismo (ekzistencialism·o) :

prefere diru 'ekzistadismo' (ekzist·ad·ism·o).


ekzistencialisto (ekzistencialist·o) :

prefere diru 'ekzistadisto' (ekzist·ad·ist·o).


ekzo- (ekzo-) :

prefere diru 'ekster' (ekster·), 'eksteraa' (ekstera·a).


ekzotera (ekzoter·a) :

prefere diru 'publika/e instruata' (publik·a/e instru·at·a).


ekzotika (ekzotik·a) :

ankaŭ eblas diri 'ekzota' (ekzot·a), 'alloge fremda' (al·log·e fremd·a).


elano (elan·o) :

prefere diru 'impulso' (impuls·o), 'impeto' (impet·o).


elektrokardiografo (elektro·kardiograf·o) :

ankaŭ eblas diri 'elektrokorbataparato' (elektro·kor·bat·aparat·o), 'elektrokorstriaparato' (elektro·kor·stri·aparat·o), 'elektrokorspurilo' (elektro·kor·spur·il·o), 'elektrokorregistrilo' (elektro·kor·registr·il·o).


elektrokardiogramo (elektro·kardiogram·o) :

ankaŭ eblas diri 'elektrokorbatlinio' (elektro·kor·bat·linio), 'elektokorstrio' (elekto·kor·stri·o), 'elektrokorspuro' (elektro·kor·spur·o), 'elektrokorregistraĵo' (elektro·kor·registr·aĵ·o).


elektronika (elektronik·a) [8oa]:

(krom en okazoj kiam ĝi signifas: funkcianta per elektraj signaloj aŭ iel rilata al elektroniko)(laŭ la kunteksto) prefere diru 'elektrona' (elektron·a), 'elektronscienca' (elektron·scienc·a), 'komputila' (komput·il·a).


elektropunkturo (elektr·o·punktur·o) :

prefere diru 'elektropikkuracado' (elektr·o·pik·kurac·ad·o).


elektroskopo (elektroskop·o) :

prefere diru 'elektromezurilo' (elektr·o·mezur·il·o).


elevatoro (elevator·o) :

prefere diru 'levmaŝino' (lev·maŝin·o).


elimini (elimin·i) :

prefere diru 'forigi' (for·ig·i), 'neniigi' (neni·ig·i).


elipso (elips·o) [1oa]:

(en literaturo) prefere diru (vort·o·) 'ellaso' (el·las·o);
(pri geometria formo en la komunuza lingvo) ankaŭ eblas diri 'ovalo' (oval·o).


elkavatoro (el·kav·atoro) :

prefere diru 'fosmaŝino' (fos·maŝin·o).


elo (el·o) [zam]:

prefere diru 'angla biero' (angl·a bier·o).


elvokiva (el·vok·iv·a) :

prefere diru 'elvoka' (el·vok·a), 'elvokpova' (el·vok·pov·a).


emajlo (emajl·o) :

(pri komputiloj) prefere diru 'retmesaĝo' (ret·mesaĝ·o).


emancipi (emancip·i) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'liberigi' (liber·ig·i).


emani (eman·i) :

prefere diru 'eliĝi' (el·iĝ·i), 'elveni' (el·ven·i).


embargi (embarg·i) :

(foriri, komerci, ktp.) prefere diru 'malpermesi' (mal·permes·i).


embrazuro (embrazur·o) [zam]:

prefere diru 'fenestroniĉo' (fenestr·o·niĉ·o), 'pordoniĉo' (pord·o·niĉ·o);
(por batalado) prefere diru 'paftruo' (paf·tru·o).


embriologio (embriologi·o) :

prefere diru 'embriostudo' (embri·o·stud·o), 'embrioscienco' (embri·o·scienc·o).


emerito (emerit·o) [8oa]:

ankaŭ eblas diri 'pensiulo' (pensi·ul·o) [fun].


emerituro (emeritur·o) [zam]:

prefere diru 'pensio' (pensi·o).


emigracio (emigraci·o) [zam]:

prefere diru 'elmigrintaro' (el·migr·int·ar·o), 'elmigrinta komunumo' (el·migr·int·a komunumo), 'elmigrado' (el·migrado).


emigri (emigr·i) [zam]:

prefere diru 'elmigri' (el·migr·i).


emisii (emisi·i) :

(en la senco eldoni monon, bank-biletojn) prefere diru 'eldoni' (el·don·i);
(en la senco de ellasado de radioj kaj similaj en fiziko) prefere diru 'ellasi' (el·las·i), 'elsendi' (el·send·i), 'eligi' (el·ig·i);
(en la senco de radia aŭ televida dissendo) prefere diru 'dissendo' (dis·send·o);
(laŭ la signifo en la unuopaj okazoj) prefere diru 'eldoni' (el·don·i), 'ellasi' (el·las·i), 'eligi' (el·ig·i).


emoĝio (emoĝi·o) :

prefere diru 'bildsigno' (bild·sign·o).


empatio (empati·o) :

prefere diru 'kunsent(ad)o,' (kun·sent·(ad·)o,), 'sentokompreno' (sent·o·kompren·o).


empeno (empen·o) :

prefere diru 'aviadila vosto' (aviad·il·a vost·o).


empireo (empire·o) :

prefere diru 'la plej alta ĉielo' (la plej alt·a ĉiel·o).


empireŭmo (empireŭm·o) :

prefere diru 'brulodoro' (brul·odor·o).


empiro (empir·o) :

prefere diru 'imperia stilo' (imperi·a stil·o).


encefalo (encefal·o) :

prefere diru 'cerbo' (cerb·o).


encefalogramo (encefalogram·o) :

prefere diru 'cerbobildigo' (cerb·o·bild·ig·o).


encikliko (enciklik·o) :

prefere diru 'papa rondletero' (pap·a rond·leter·o).


endemia (endemi·a) :

prefere diru 'loka' (lok·a), 'regiona' (region·a).


endemio (endemio) [zam]:

prefere diru 'loka malsano' (lok·a mal·san·o), 'loka ripeta malsano' (lok·a ripet·a mal·san·o).


endo- (endo·) :

prefere diru 'en' (en·), 'interna' (intern·a).


endokrina (endokrin·a) :

prefere diru 'hormona' (hormon·a), 'hormonellasa' (hormon·el·las·a).


endokrinologio (endokrinologi·o) :

prefere diru 'hormonscienco' (hormon·scienc·o).


endokrinologo (endokrinolog·o) :

prefere diru 'hormonsciencisto' (hormon·scienc·ist·o), 'hormonkuracisto' (hormon·kurac·ist·o).


endonimo (endonim·o) :

prefere diru 'interna loknomo' (intern·a lok·nom·o).


endosi (endos·i)
(laŭ la signifo):

prefere diru 'transdoni ĉekon' (trans·don·i ĉek·o·n), 'garantii' (garanti·i).


endoskeleto (endoskelet·o) :

prefere diru 'interna skeleto' (intern·a skelet·o), 'ena skeleto' (en·a skelet·o).


energetik·a (energetik·a) :

prefere diru 'energiprodukta' (energi·produkt·a).


energetiko (energi·scienc·o) :

prefere diru 'energiscienco' (energi·scienc·o).


energizi (energiz·i) :

prefere diru 'doni energion' (don·i energi·o·n), 'energii' (energi·i).


engaĝi (engaĝ·i) :

(en la senco de 'dungi') prefere diru 'dungi' (dung·i).


enganĝiĝi (engaĝ·iĝ·i) :

(en la senso de dediĉi sin al io) prefere diru 'sin dediĉi' (si·n dediĉ·i), 'dediĉiĝi' (dediĉ·iĝ·i).


englo (engl·o) :

(en la senco de ano de ĝermana tribo) prefere diru 'anglo' (angl·o).


engraŭlo (engraŭl·o) [zam]:

prefere diru 'sardelo' (sardel·o).


enharmona (enharmon·a) :

prefere diru 'samtoma' (sam·tom·a).


enjekcio (enjekci·o) :

ankaŭ eblas diri 'disĵeto' (dis·ĵet·o), 'unualunufunkcio' (unu·al·unu·funkci·o).


enklizo (enkliz·o) :

prefere diru 'antaŭkunfando' (antaŭ·kun·fand·o).


enologo (enolog·o) :

prefere diru 'vinfakulo' (vin·fak·ul·o), 'vinsciencisto' (vin·scienc·ist·o).


enorma (enorm·a) :

ankaŭ eblas diri 'grandega' (grand·eg·a), 'nenorme granda' (ne·norm·e grand·a).


ensemblo (ensembl·o) :

prefere diru 'muzikgrupo' (muzik·grup·o).


entalpio (entalpi·o) :

ankaŭ eblas diri 'varmoenhavo' (varm·o·en·hav·o), 'energienhavo' (energi·en·havo).


entento (entent·o) :

(inter regnoj) prefere diru 'interkonsento' (inter·konsent·o).


entero (enter·o) :

prefere diru 'intesto' (intest·o).


entjero (entjer·o) :

prefere diru 'plena nombro' (plen·a nombro).


ento (ent·o) :

prefere diru 'ekzistaĵo' (ekzist·aĵ·o).


entomologio (entomologi·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'insektoscienco' (insekto·scienc·o).


entreo (entre·o) :

prefere diru 'antaŭmanĝo' (antaŭ·manĝ·o), 'komenca plado' (komenc·a plad·o);
(en Usono) prefere diru 'ĉefplado' (ĉef·plad·o).


enumeracio (enumeraci·o) :

prefere diru 'listigo' (list·ig·o).


enurezo (enurez·o) :

prefere diru 'liturinado' (lit·urin·ad·o).


enverguro (envergur·o) :

prefere diru 'vela/flugila larĝeco' (vel·a/flug·il·a larĝ·ec·o).


envulti (envult·i) :

prefere diru 'ensorĉi' (en·sorĉ·i).


enzimo (enzim·o) :

(en la ĉiutaga lingvo) ankaŭ eblas diri 'fermento' (ferment·o).


eosto (eost·o) :

prefere diru 'oriento' (orient·o).


eparkio (eparki·o) :

(ortodoksa religio) prefere diru 'episkopa distrikto' (episkopa distrikto).


epicentro (de tertremoj) (epicentr·o) :

prefere diru 'surfaca centro' (surfac·a centr·o).


epidemio (epidemi·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'amasinfektiĝo' (amas·infekt·iĝ·o).


epidemiologio (epidemiologi·o) :

prefere diru 'epidemiostudo' (epidemi·o·stud·o), 'epidemioscienco' (epidemi·o·scienc·o).


epigrafo (epigraf·o) :

ankaŭ eblas diri 'surskribaĵo' (sur·skrib·aĵ·o).


epika (epik·a) :

prefere diru 'epopea' (epope·a), 'heroa' (hero·a).


epistakso (epistaks·o) :

prefere diru 'nazosangado' (naz·o·sang·ad·o).


epistemologio (epistemologi·o) :

prefere diru 'sciteorio' (sci·teori·o), 'fiolozofio de scienco' (fiolozofi·o de scienc·o).


epistolo (epistol·o) :

prefere diru (vers·a) 'letero ' (leter·o ).


epitafo (epitaf·o) :

prefere diru 'tomboskribo' (tomb·o·skrib·o), 'surtomba frazo' (sur·tomb·a fraz·o).


epitalamo (epitalam·o) :

prefere diru 'geedziĝa kanto' (ge·edz·iĝ·a kant·o).


epiteto (epitet·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'adjektivaĵo' (adjektiv·aĵ·o), 'ecovortaĵo' (ec·o·vort·aĵ·o).


epitomo (epitom·o) [zam]:

prefere diru 'resumo' (resum·o), 'resuma lernolibro' (resum·a lerno·libr·o), 'eltiraĵo' (el·tir·aĵ·o).


epizootio (epizooti·o) :

prefere diru 'besta epidemio' (best·a epidemi·o).


eposo (epos·o) [zam]:

prefere diru 'epopeo' (epope·o).


erco (erc·o) :

prefere diru 'mineralo' (mineral·o), 'minaĵo' (min·aĵ·o).


erekcio (de la peniso) (erekci·o) :

prefere diru 'erektiĝo' (erekt·iĝ·o).


eritrocito (eritrocit·o) :

ankaŭ eblas diri 'ruĝa sangoĉelo' (ruĝ·a sang·o·ĉel·o).


eritroforo (eritrofor·o) :

prefere diru 'ruĝpigmentĉelo' (ruĝ·pigment·ĉel·o), 'ruĝpigmentoĉelo' (ruĝ·pigment·o·ĉel·o), 'ruĝpigmenta ĉelo' (ruĝ·pigment·a ĉel·o).


erodi (erod·i) :

prefere diru 'forfroti' (for·frot·i), 'malakrigi' (mal·akr·ig·i).


erota (erot·a) :

prefere diru 'erotika' (erotik·a), 'malakrigi' (mal·akr·ig·i).


erotizi (erotiz·i) :

prefere diru 'erotikigi' (erotik·ig·i) [3oa].


erozii (erozi·i) :

prefere diru 'forfroti' (for·frot·i).


erudi (erud·i) :

prefere diru 'klerigi' (kler·ig·i).


erudicio (erudici·o) [3oa]:

ankaŭ eblas diri (profund·a kaj divers·fak·a) 'klereco' (kler·ec·o).


erudiciulo (erudici·ul·o) :

ankaŭ eblas diri 'klerulo' (kler·ul·o).


esameno (esamen·o) :

prefere diru 'abelsvarmo' (abel·svarm·o), 'abelaro' (abel·ar·o).


eskaladi (eskal·ad·i) :

prefere diru 'grimpi' (grimp·i).


eskalatoro (eskalator·o) :

prefere diru 'rulŝtuparo' (rul·ŝtup·ar·o).


eskalo (eskal·o) :

prefere diru 'ŝtupetaro' (ŝtup·et·ar·o);
(ŝiraĵo kun formo de ŝtupetaro en maŝŝtofo) prefere diru 'dismaŝiĝo' (dis·maŝ·iĝ·o), 'maŝofalo' (maŝ·o·fal·o).


eskarpeno (eskarpen·o) :

prefere diru 'dancoŝuo' (danco·ŝu·o).


eskulo (eskul·o) :

prefere diru 'ĉevalkaŝtanujo' (ĉeval·kaŝtan·uj·o).


eskvizita (eskvizit·a) :

prefere diru 'rafinita' (rafin·it·a), 'ege bonkvalita' (eg·e bon·kvalit·a), 'bongustega' (bon·gust·eg·a), 'rava' (rav·a).


esoterika (esoterik·a) :

prefere diru 'esotera' (esoter·a).


Esperantio (Esperanti·o) :

prefere diru 'Esperantujo' (Esperant·uj·o).


esperantofono (esperanto·fon·o) :

prefere diru 'esperantoparolanto' (esperanto·parol·ant·o).


esperantologio (esperantologi·o) :

ankaŭ eblas diri 'Esperanto-scienco' (Esperant·o-scienc·o).


esperantologo (esperantolog·o) :

prefere diru 'Esperanto-fakulo' (Esperant·o-fak·ul·o), 'Esperanto-sciencisto' (Esperant·o-scienc·ist·o).


esplanado (esplanad·o) :

prefere diru 'malfermita ebenaĵo' (mal·ferm·it·a eben·aĵ·o), 'placo' (plac·o), 'promenejo' (promen·ej·o).


establo (establ·o) [4oa]:

(en la signifo de 'organizaĵo') ankaŭ eblas diri 'organizaĵo' (organiz·aĵ·o).


esterazo (esteraz·o) :

prefere diru 'esterenzimo' (ester·enzim·o).


estetiko (estetiko) :

ankaŭ eblas diri 'belecstudo' (bel·ec·stud·o), 'belecscienco' (bel·ec·scienc·o).


estidigiti (estidigit·i) :

prefere diru 'iluzii' (iluzi·i), 'ŝajnmagii' (ŝajn·magi·i), 'ĵongli' (ĵongl·i).


estiel (estiel) :

prefere diru 'kiel' (kiel).


estrado (estrad·o) [1oa]:

prefere diru 'podi-o' (podi-o) [4oa].


eŝafodo (eŝafod·o) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'mortigpodio' (mort·ig·pod·i·o).


etalono (etalon·o) :

prefere diru 'normaĵo' (norm·aĵ·o), 'kompara indiko' (kompar·a indik·o).


etato (etat·o) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'listo' (list·o), 'tabelo' (tabel·o), 'originvorto' (origin·vort·o), 'vortfonto' (vort·font·o).


etilismo (etilism·o) :

prefere diru 'alkoholismo' (alkohol·ism·o).


etimo (etim·o) :

prefere diru 'fontvorto' (font·vort·o), 'pravorto' (pra·vort·o).


etimologio (etimologi·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'vortdevenscienco' (vort·de·ven·scienc·o), 'vortdeveno' (vort·de·ven·o), 'deveno' (de vort·o) (deven·o), 'vortfonto' (vort·font·o).


etimologo (etimolog·o) [7oa]:

ankaŭ eblas diri 'vortdevensciencisto' (vort·de·ven·scienc·ist·o), 'vortdevenfakulo' (vort·de·ven·fak·ul·o), 'vorthistoriisto' (vort·histori·ist·o).


etiologio (etiologi·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'kaŭzoscienco' (kaŭzo·scienc·o);
(pri malsanoj) ankaŭ eblas diri 'kaŭzostudo' (kaŭzo·stud·o).


etno (etn·o) :

prefere diru 'nacio' (naci·o), 'gento' (gent·o).


etnografio (etnografi·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'etnoscienco' (etno·scienc·o), 'popolpriskribo' (popol·pri·skrib·o), 'gentoesploro' (gent·o·esplor·o).


etnografo (etnograf·o) [7oa]:

ankaŭ eblas diri 'etnografiisto' (etn·o·grafi·ist·o), 'etnosciencisto' (etn·o·scienc·ist·o), 'gentoersploranto' (gent·o·ersplor·ant·o).


etnologio (etnologi·o) [9oa]:

ankaŭ eblas diri 'etnoscienco' (etn·o·scienc·o).


etnologo (etnolog·o) :

prefere diru 'etnosciencisto' (etn·o·scienc·ist·o).


etnonimo (etnonim·o) :

prefere diru 'etnonomo' (etn·o·nom·o), 'genta nomo' (gent·a nom·o).


etologio (etologi·o) [zam]:

ankaŭ eblas diri 'kondutoscienco' (kondut·o·scienc·o).


eŭfemismo (eŭfemism·o) [zam]:

ankaŭ eblas diri 'plibeliga ĉirkaŭdiro' (pli·bel·ig·a ĉirkaŭ·dir·o), 'evitesprimo' (evit·esprim·o), 'ĉirkaŭparolo' (ĉirkaŭ·parol·o), 'ĉirkaŭskribo' (ĉirkaŭ·skrib·o), 'bonvorto' (bon·vort·o), 'pura lingvaĵo' (pur·a lingv·aĵ·o).


eŭfiometro (eŭfiometr·o) :

prefere diru 'gasanaliilo' (gas·analiz·il·o).


eŭfonie (eŭfoni·e) :

prefere diru 'belsone' (bel·son·e).


eŭforio (eŭfori·o) :

prefere diru 'ĝojosento' (ĝoj·o·sent·o), 'bonfartosento' (bon·fart·o·sent·o).


eŭkaristio (eŭkaristi·o) :

ankaŭ eblas diri 'eŭĥaristio' (eŭĥaristi·o);
(en la ĉiutaga lingvo) ankaŭ eblas diri 'komunio' (komuni·o).


eŭritmio (eŭritmi·o) :

ankaŭ eblas diri 'belritma danco' (bel·ritm·a danc·o).


eŭro- (eŭro-) :

(kiel mallongigita vorto por Eŭropo) prefere diru 'eŭrop-' (eŭrop-).


eŭteismo (eŭteism·o) :

prefere diru 'bondiismo' (bon·di·ism·o).


evakui (evaku·i) :

(en armea/milita signifo) prefere diru 'forlasi' (for·las·i);
(perforte, por la bono de la enloĝantoj, forigi tiujn enloĝantojn el iu loko) prefere diru 'alilokigi' (ali·lok·ig·i), 'forigi' (for·ig·i), 'forsendi' (for·sendi).


evento (event·o) [8oa]:

ankaŭ eblas diri 'okazaĵo' (okaz·aĵ·o).


evolucio (evoluci·o) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'evoluo' (evolu·o).


evoluiĝi (evolu·iĝ·i) :

(en la senco 'Iompostiome disvolviĝi') prefere diru 'evolui' (evolu·i).


facio (faci·o) :

prefere diru 'vizaĝo' (vizaĝ·o);
(ĉe bestoj) prefere diru 'muzelo' (muzel·o);
(en medicino ankaŭ) prefere diru 'aspekto' (aspekt·o).


fadi (fad·i) :

prefere diru 'malfortiĝadi' (mal·fort·iĝ·ad·i).


fadkompensilo (fd·kompens·il·o) :

prefere diru 'regulilo de donforto' (regul·il·o de don·fort·o).


fado (fad·o) :

(portugala muziko) prefere diru 'faduo' (fadu·o).


fajlo (fajl·o) :

(pri komputiloj) prefere diru 'dosiero' (dosier·o), 'dokumento' (dokument·o).


fajna (fajn·a) :

prefere diru 'subtila' (subtil·a), 'delikata' (delikat·a).


fajnajta (fajnajt·a) :

prefere diru 'limhava' (lim·hav·a), 'limigita' (lim·ig·it·a), 'finhava' (fin·hava).


faksimilo (faksimil·o) :

ankaŭ eblas diri 'kopio' (kopio).


fakultativa (fakultativ·a) :

prefere diru 'libervola' (liber·vol·a), 'nedeviga' (ne·dev·ig·a).


fakultato (fakultat·o) [1oa]:

(en universitato) ankaŭ eblas diri 'fakaro' (fak·ar·o).


falafelo (falafel·o) :

ankaŭ eblas diri 'kikerbulo.' (kiker·bul·o.).


falsa (fals·a) :

(en la senco 'falsita') prefere diru 'falsita' (fals·it·a);
(en la senco 'malvera') prefere diru 'malvera' (mal·ver·a), 'neaŭtenta' (ne·aŭtent·a);
(rilate al kantado) prefere diru 'misagorda' (mis·agord·a), 'misa' (mis·a).


falto (falt·o) [zam]:

(en komunuza senco, parolante pri haŭto) prefere diru 'sulko' (sulk·o), 'sulketo' (sulk·et·o), 'haŭtsulko' (haŭt·sulk·o).


falva (falv·a) :

prefere diru 'helflavfela' (hel·flav·fel·a).


familiara (familiar·a) [2oa]:

prefere diru 'neformala' (ne·formal·a), 'malformala' (mal·formal·a), 'senceremonia' (sen·ceremoni·a), 'senĝena' (sen·ĝen·a).


fanagalo (fanagal·o) :

prefere diru 'la fanagala' (lingv·o) (la fanagal·a).


fandi (fand·i) :

(en la senso de "fari objekton per verŝado de fandita substanco en muldilon") prefere diru 'gisi' (gis·i), 'fandmuldi' (fand·muld·i).


fanfaroni (fanfaron·i) :

(mensoge) ankaŭ eblas diri 'tro igi' (tro igi).


fano (fan·o) :

prefere diru 'subtenanto' (sub·ten·ant·o), 'fervorulo' (fervor·ul·o), 'entuziasmulo' (entuziasm·ul·o), 'zeloto' (zelot·o), 'adepto' (adept·o);
(en la signifo de rizaĵo laŭ la uzo de ĉinaj esperantistoj) prefere diru 'rizaĵo' (riz·aĵ·o).


fantasmo (fantasm·o) :

prefere diru 'imagata scenaro' (imag·at·a scen·ar·o), 'fantaziaĵo' (fantazi·aĵ·o).


fantasto (fantast·o) :

prefere diru 'magirakonto' (magi·rakont·o).


fanto (fant·o) :

(en kartoludo) prefere diru 'paĝio' (paĝi·o), 'knabo' (knab·o), 'bubo' (bub·o), 'soldato' (soldat·o).


far (far) :

prefere diru 'fare de' (far·e de).


farmacio (farmaci·o) :

ankaŭ eblas diri 'apoteko' (apotek·o), 'apotekofako/scienco' (apotek·o·fako/scienco).


farmakologio (farmakologi·o) [zam]:

prefere diru 'kuraciloscienco' (kurac·il·o·scienc·o).


farmakologo (farmakolog·o) :

prefere diru 'kuracilfakulo' (kurc·il·fak·ul·o).


farniento (farnient·o) :

prefere diru 'nenifarado' (neni·far·ad·o).


fasado (fasad·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'fronto' (front·o), 'antaŭa parto' (antaŭ·a part·o), 'vizaĝo' (vizaĝ·o).


fascini (fascin·i) :

prefere diru 'ravi' (rav·i), 'sorĉi' (sorĉ·i), 'ĉarmegi' (ĉarm·eg·i), 'interesegi' (interes·eg·i), 'allogegi' (al·log·eg·i).


fatamorgano (fatamorgan·o) [zam]:

prefere diru 'miraĝo' (miraĝ·o).


fatraso (fatras·o) :

ankaŭ eblas diri 'aĉaĵaro' (aĉ·aĵ·ar·o), 'forĵetindaĵo' (for·ĵet·ind·aĵ·o), 'neutilaĵo' (ne·util·aĵ·o).


faŭlto (faŭlt·o) :

prefere diru 'terŝoviĝo' (ter·ŝov·iĝ·o);
(en la faka lingvo) prefere diru 'tavolŝoviĝo' (tavol·ŝov·iĝ·o), 'tavoldisiĝo' (tavol·dis·iĝ·o).


faŭno (faŭn·o) :

prefere diru 'bestaro' (best·ar·o);
(pri mitologia figuro) prefere diru 'kaproviro' (kapr·o·vir·o).


favelo (favel·o) :

prefere diru (mizer·a) 'ladkvartalo' (lad·kvartal·o), (mizer·a) 'kvartalaĉo' (kvartal·aĉ·o).


febla (febl·a) :

prefere diru 'malforta' (mal·fort·a), 'malstabila' (mal·stabil·a), 'rompiĝema' (romp·iĝ·em·a).


februaro (februaro) :

ankaŭ eblas diri 'la 2a monato' (la 2·a monat·o).


federacio (federaci·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'federaĵo' (feder·aĵ·o).


federala (federal·a) :

prefere diru 'federa' (feder·a).


femala (femal·a) :

prefere diru 'ina' (in-a), 'inseksa' (in·seks·a).


femalo (femal·o) :

prefere diru 'ino' (in·o), 'virino' (vir·in·o).


femina (femin·a) :

prefere diru 'ina' (in·a), 'virina' (vir·in·a).


feminismo (feminism·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'inismo' (in·ism·o), 'virinismo' (vir·in·ism·o).


feministo (feminist·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'inisto' (in·ist·o), 'virinisto' (vir·in·ist·o).


femino (femin·o) :

prefere diru 'virino' (vir·in·o).


femuralo (femural·o) :

prefere diru 'femurosto' (femur·ost·o).


feno (fen·o) :

(pri vento) prefere diru 'alpa varma vento' (alp·a varm·a vent·o);
(pri harsekigilo) prefere diru 'harsekigilo' (har·sek·ig·il·o).


feroca (feroc·a) :

prefere diru 'kruelega' (kruel·eg·a), 'sovaĝe kruela' (sovaĝ·e kruel·a).


fetoro (fetor·o) :

prefere diru 'fiodoro' (fi·odor·o), 'odoraĉo' (odor·aĉ·o), 'malbonodoro' (mal·bon·odor·o).


fiakro (fiakr·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'lukaleŝo' (lu·kaleŝ·o), 'luveturilo' (lu·vetur·il·o).


fiasko (fiask·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'malsukceso' (mal·sukces·o).


fibrilacio (fibrilaci·o) :

ankaŭ eblas diri 'senorda korvibrado' (sen·ord·a kor·vibr·ad·o).


fiĉo (fiĉ·o) :

prefere diru 'ludmarko' (lud·mark·o).


fiki (fiki) [sla]:

ankaŭ eblas diri 'seksumi' (seks·um·i).


fiksa (fiks·a) :

(en la senco de 'fiksita') prefere diru 'senmova' (sen·mov·a).


fiktiva (fiktiv·a) [1oa]:

prefere diru 'fikcia' (fikci·a) [4oa].


filamento (filament·o) :

prefere diru 'metalfadeno​' (metal·faden·o​).


filandr o (filandr·o) :

prefere diru 'aranea fadeno' (arane·a faden·o).


filantropio (filantropi·a) :

prefere diru 'homama' (hom·am·a).


filatelio (filateli·o) :

ankaŭ eblas diri 'filatelo' (filatel·o), 'poŝtmarkkolektado' (poŝt·mark·kolekt·ad·o).


filatelo (filatel·o) :

ankaŭ eblas diri 'filatelio' (filatel·io), 'poŝtmarkkolektado' (poŝt·mark·kolekt·ad·o).


filigrano (filigran·o) :

(ekzemple en bankbileto) prefere diru 'travidebla marko' (tra·vid·ebl·a mark·o).


filio (fili·o) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'branĉoficejo/kompanio' (branĉ·ofic·ej·o/kompani·o).


filmoteko (filmotek·o) :

prefere diru 'filmarĥivejo' (film·arĥiv·ej·o).


filologio (filologi·o) [1oa]:

(la senco varias laŭ la landoj) ankaŭ eblas diri 'tekstoscienco' (tekst·o·scienc·o), 'lingvoscienco' (lingv·o·scienc·o), 'scienco pri lingvoj' (scienc·o pri lingv·o·j), 'historio de lingvoj' (histori·o de lingv·o·j).


filologo (filolog·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'filologiisto' (filologi·ist·o), 'lingvosciencisto' (lingv·o·scienc·ist·o).


filozofo (filozof·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'filozofiisto' (filozofi·ist·o).


financo (financ·o) :

ankaŭ eblas diri 'mon/spez situacio/regado' (mon/spez situacio/regado).


finia (fini·a) :

prefere diru 'finhava' (fin·hav·a).


finio (fini·o) :

prefere diru 'finhava nombro / punkto / kvanto' (fin·hav·a nombr·o / punkt·o / kvant·o).


finiŝo (finiŝ·o) :

prefere diru 'finstreĉo' (fin·streĉ·o), 'fina peno' (fin·a pen·o), 'fina impeto' (fin·a impet·o).


Finnlando (Finn·land·o)
(Pri ĉi tiu punkto diskutantoj pri simplaj samsignifaj vortoj esprimis fortajn, kontraŭajn opiniojn):

prefere diru 'Finlando' (Finland·o), 'Suomujo' (Suom·uj·o).


finno (finn·o)
(Pri ĉi tiu punkto diskutantoj pri simplaj samsignifaj vortoj esprimis fortajn, kontraŭajn opiniojn):

prefere diru 'finlandano' (finland·an·o), 'suomo' (suom·o).


finsemajno (fin·semajn·o) :

prefere diru 'semajnfino' (semajn·fin·o).


finto (finto·) :

prefere diru 'ŝajnatako' (ŝajn·atak·o).


firmamento (firmament·o) :

prefere diru 'ĉiela volbo' (ĉiel·a volb·o), 'ĉielo' (ĉiel·o).


firmo (firm·o) [fun]:

(en la senco de komerca entrepreno) prefere diru 'firmao' (firma·o).


firsto (first·o) :

prefere diru 'pinto' (pint·o).


fisio (fisi·o) :

prefere diru 'kernfendiĝo' (kern·fend·iĝ·o);
(kiam oni volas esprimi ke ĝin kaŭzis homa agado) prefere diru 'kernfendo' (kern·fend·o).


fiŝkultuto (fiŝ·kultur·o) :

prefere diru 'fiŝbredado' (fiŝbred·ad·o).


fitnesejo (fitnes·ej·o) :

prefere diru (korp·o·) 'trejnejo' (trejn·ej·o), 'gimnastikejo' (gimnastik·ej·o).


fitneso (fitnes·o) :

prefere diru (korp·a) 'bonfarto' (bon·fart·o), 'trejniteco' (trejniteco), (korp·o·) 'trejnado' (trejn·ad·o), 'gimnastiko' (gimnastik·o), 'korpsanigo' (korp·san·ig·o).


fito (fit/fit-o) :

(en scienco kaj teĥniko) prefere diru 'kresk-aĵ-o' (kresk-aĵ-o).


fitoterapio (fitoterapi·o) :

prefere diru 'vegetaĵkuracado' (veget·aĵ·kurac·ad·o).


fizika (fizik·a) [zam]:

(en la senco 'materia' aŭ 'korpa') ankaŭ eblas diri 'materia' (materi·a), 'korpa' (korp·a).


fizioterapio (fizioterapi·o) :

prefere diru 'korpkuracado' (korp·kurac·ad·o), 'pergimnastikkuracado' (per·gimnastik·kurac·ad·o).


flagrilo (flagr·il·o) :

ankaŭ eblas diri 'sparkobastoneto' (spark·o·baston·et·o).


flar-tabako (flar·taba·ko) :

ankaŭ eblas diri 'naztabako' (naz·tabak·o).


flaŭro (flaŭr·o) :

prefere diru 'vegetaĵaro' (veget·aĵ·ar·o), 'plantaro' (plant·ar·o);
(en la senco de mikroboj en la korpo) prefere diru 'mikrobaro' (mikrob·ar·o).


flebo (fleb·o) :

prefere diru 'sangosuĉa kulo' (sang·o·suĉ·a kul·o).


flebotomiisto (flebotomi·ist·o) :

prefere diru 'sangeltiristo' (sang·el·tir·ist·o).


flebotomio (flebotomi·o) :

prefere diru 'sangeltiro' (sang·el·tir·o).


flebotomisto (flebotom·ist·o) :

prefere diru 'sangeltiristo' (sang·el·tir·ist·o).


flebotomo (flebotom·o) :

prefere diru 'sangeltiro' (sang·el·tir·o).


fleŝo (fleŝ·o) :

prefere diru 'karno' (karn·o).


floto (flot·o) :

prefere diru 'ŝiparo' (ŝip·ar·o), 'mararmeo' (mar·arme·o).


fluida (fluid·a) :

(en la senco de "nesolida", do "fluida ('likva'), gasa aŭ plasma") prefere diru 'fluaĵa' (flu·aĵ·a).


fluidaĵo (fluid·aĵ·o) :

(en la senco de "nesolidaĵo", do "fluidaĵo ('likvaĵo'), gaso aŭ plasmo") prefere diru 'fluaĵo' (flu·aĵ·o).


fluido (fluid·o) :

(en la senco de "nesolidaĵo", do "fluidaĵo ('likvaĵo'), gaso aŭ plasmo") prefere diru 'fluaĵo' (flu·aĵ·o).


fluso (flus·o) :

ankaŭ eblas diri 'alfluo' (al·flu·o).


flutero (fluter·o) :

ankaŭ eblas diri (kor·a) 'tropulsado' (tro·puls·ad·o).


fobio (fobi·o)
(laŭ la signifo):

prefere diru 'timego' (tim·eg·o), 'timmalsano' (tim·mal·san·o), 'angoro' (angor·o), 'malamo' (mal·am·o).


fokolaro (fokolar·o) :

(en ĉiuj sencoj) prefere diru 'fajrujo' (fajr·uj·o).


fola (fol·a) :

prefere diru 'frenez-(et)-a' (frenez-(et)-a).


fonduso (fondus·o) :

prefere diru 'fondaĵo' (fond·aĵ·o).


fonemiko (fonem·ik·o) :

ankaŭ eblas diri 'scienco pri parolsonoj' (scienc·o pri parol·son·o·j), 'fonemscienco' (fonem·scienc·o), 'scienco pri parolsonoj' (scienc·o pri parol·son·o·j).


fonemo (fonem·o) :

ankaŭ eblas diri (disting·o·pov·a aŭ signif·a) 'parolsono' (parol·son·o), 'sontipo' (son·tip·o), 'sonunuo' (son·unu·o).


fonetiko (fonetik·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'parolsonscienco' (parol·son·scienc·o), 'elparola scienco' (el·parol·a scienc·o), 'prononcoscienco' (prononc·o·scienc·o).


fonetismo (fonetism·o) :

prefere diru 'sona konsisto' (son·a konsist·o).


fonio (foni·o) :

prefere diru 'sona komunik(ad)o' (son·a komunik·(ad·)o).


fonoforo (fonofor·o) :

prefere diru 'aŭdil(et)oj' (aŭd·il·(et·)o·j), 'aŭdhelpil oj' (aŭd·help·il· o·j).


fonografo (fonograf·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'cilindroturnilo' (cilindr·o·turn·il·o).


fonologio (fonologi·o) :

ankaŭ eblas diri 'fonemscienco' (fonem·scienc·o), 'scienco pri parolsonoj' (scienc·o pri parol·son·o·j), 'parolsona sistemo' (de lingv·o) (parol·son·a sistem·o).


fonometro (fonometr·o) :

prefere diru 'sonmezurilo' (son·mezur·il·o).


forceja efiko (forc·ej·a efik·o) :

prefere diru 'kultivdoma efiko' (kultiv·dom·a efik·o).


forcejo (forc·ej·o) :

prefere diru 'kultivdomo' (kultiv·dom·o).


forci (forc·i) :

prefere diru 'kultivi en kultivdomo' (kultiv·i en kultiv·dom·o).


formato (format·o) :

(pri komputiloj) prefere diru 'formo' (form·o), 'informaranĝo' (inform·aranĝ·o).


formiato (formiato) :

ankaŭ eblas diri 'salo de formika acido' (sal·o de formik·a acid·o).


formikao (formika·o) :

prefere diru 'glimpasto' (glim·past·o).


fornelo (fornelo) :

prefere diru 'kuirilo' (kuir·il·o), 'kuiraparato' (kuir·aparat·o), 'kuirforno' (kuir·forn·o).


forstista (forst·ist·a) :

prefere diru (kultiv·) 'arbarista' (arb·ar·ist·a).


forsto (forst·o) :

prefere diru (kultiv·) 'arbaro' (arb·ar·o).


fortreso (fortres·o) :

prefere diru 'fortikaĵo' (fortik·aĵ·o).


fortuno (fortun·o) :

prefere diru 'bona ŝanco' (bon·a ŝanc·o).


forumo (forum·o) [2oa]:

(en retaj kuntekstoj) ankaŭ eblas diri 'diskutejo' (diskut·ej·o).


foruo (foru·o) :

prefere diru 'tradicia leĝo' (tradici·a leĝ·o);
(ĉefe en Hispanujo) prefere diru 'loka leĝaro' (lok·a leĝ·ar·o).


forvardi (forvard·i) :

prefere diru 'plusendi' (plu·send·i).


fotelo (fotel·o) :

ankaŭ eblas diri 'brakseĝo' (brak·seĝ·o).


fotogena (fotogen·a) :

prefere diru 'bele fotebla' (bel·e fot·ebl·a), 'fotoplaĉa' (fot·o·plaĉ·a), 'fototaŭga' (fot·o·taŭg·a), 'fotinda' (fot·ind·a).


fotometro (fotometr·o) :

prefere diru 'lummezurilo' (lum·mezur·il·o).


fotopletismografio (fotopletismografi·o) :

ankaŭ eblas diri 'perluma sangokvantomezurado' (per·lum·a sang·o·kvant·o·mezur·ad·o).


fotovoltaika (fotovoltaik·a) :

prefere diru 'sunelektra' (sun·elektr·a).


fotovoltaika panelo (fotovoltaik·a panel·o) :

prefere diru 'sunpanelo' (sun·panel·o), 'sunenergia kolektilo' (sun·energi·a kolekt·il·o).


fotri (fotr·i) :

prefere diru 'seksumi' (seks·um·i);
(en aliaj kuntekstoj) prefere diru 'tedaĉi' (tedaĉ·i), 'difekti' (difekt·i).


fragila (fragil·a) :

prefere diru 'rompiĝema' (romp·iĝ·em·a), 'malforta' (mal·fort·a), 'facile rompebla' (facil·e romp·ebl·a).


framo (fram·o) [9oa]:

prefere diru 'kadro' (kadr·o), 'kadreca trabaro' (kadr·ec·a trab·ar·o).


franĉizo (franĉiz·o) :

(en asekuroj) prefere diru 'propra risko' (propr·a risk·o), 'neasekurita parto' (ne·asekur·it·a part·o), 'mempagenda parto' (mem·pag·end·a part·o);
(en komerco) prefere diru 'ludonado/prenado de komerca nomo' (lu·don·ad·o/pren·ad·o de komerc·a nom·o).


frankofono (frankofon·o) :

prefere diru 'franclingvano' (franc·lingv·an·o).


franzi (franz·i) :

prefere diru 'piĉleki' (piĉ·lek·i).


fratrio (fratri·o) :

(en la ĉiutaga lingvo) ankaŭ eblas diri (grek·a) 'familiaro' (famili·ar·o), 'klano' (klan·o), 'frataro' (frat·ar·o).


fraŭdi (fraŭd·i) :

prefere diru 'ŝteltrompi' (ŝtel·tromp·i), 'falsi' (fals·i).


frazeologio (frazeologi·o) [zam]
(Ni ne malrekomendas la uzon de la vorto en la senco de "scienco de kutimaj vort·aranĝoj"):

prefere diru 'frazaro' (fraz·ar·o), 'frazaranĝo' (fraz·aranĝ·o);
(en la senco de "proverbaro") prefere diru 'proverbaro' (proverb·ar·o).


frekvenco (frekvenc·o) :

(en fiziko) ankaŭ eblas diri 'vibronombro' (vibr·o·nombr·o);
ankaŭ eblas diri 'ofteco' (oft·ec·o);
(en la ĝenerala lingvo kaj en statistika lingvo) ankaŭ eblas diri 'ofto' (oft·o).


frekventi (frekvent·i) :

prefere diru 'vizitadi' (vizit·ad·i).


fri (fri) :

prefere diru 'afranke al inkluzive' (kost·o·j·n por/ĝis) (afrank·e al inkluziv·e).


frida (frid·a) :

prefere diru 'malvarma' (mal·varm·a);
(metafore. ekzemple fridsange) prefere diru 'senemocia' (sen·emoci·a).


fridkamiono (frid·kamion·o) :

prefere diru 'frostkamiono' (frost·kamion·o), 'frostujkamiono' (frost·uj·kamion·o), 'glacikamiono' (glaci·kamion·o), 'malvarmkamiono' (mal·varm·kamion·o).


fridujo (frid·uj·o) :

prefere diru 'malvarmujo' (mal·varm·ujo), 'malvarmŝranko' (mal·varm·ŝrank·o).


frikativo (frikativ·o) :

prefere diru 'frota sono' (frot·a son·o), 'frota konsonanto' (frot·a konsonant·o).


frikulo (frik·ul·o) :

prefere diru 'esceptulo' (escept·ul·o), 'devojiĝulo' (de·voj·iĝ·ul·o), 'maldando' (mal·dand·o).


fripono (fripon·o) :

ankaŭ eblas diri 'trompisto' (tromp·ist·o), 'trompanto' (tromp·ant·o).


frisbio (frisbi·o) :

prefere diru 'ŝvebdisko' (ŝveb·disk·o).


friska (frisk·a) :

prefere diru 'malvarmeta' (mal·varm·et·a), 'agrable malvarma' (agrabl·e mal·varm·a).


fristiko (fristik·o) :

prefere diru 'matenmanĝo' (maten·manĝ·o).


fritoj (frit·o·j) :

prefere diru 'terpomfingroj' (ter·pom·fingr·o·j), 'frititaj terpomoj' (frit·it·a·j ter·pom·o·j).


froko (frok·o) :

prefere diru 'monaĥa robo' (monaĥ·a rob·o).


frondo (frondo) :

prefere diru 'branĉeto' (branĉ·et·o).


frontala (frontal·a) :

prefere diru 'frunta' (frunt·a), 'antaŭa' (antaŭ·a).


fruntalo (fruntal·o) :

prefere diru 'fruntosto' (frunt·ost·o).


ftiro (ftir·o) :

prefere diru 'pubopediko' (pub·o·pedik·o).


ftiziatrio (ftiziatri·o) :

prefere diru 'ftizokuracado' (ftiz·o·kurac·ad·o), 'ftizoesplorado' (ftiz·o·esplor·ad·o).


ftizo (ftiz·o) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'pulma tuberkulozo' (pulm·a tuberkuloz·o).


fuelo (fuel·o) :

prefere diru 'brulaĵo' (por motor·o·j) (brul·aĵ·o), 'brulmaterialo' (brul·material·o), 'energifonto' (energi·font·o).


fuero (fuer·o)
(vidu ankaŭ la formon 'foruo'):

ankaŭ eblas diri 'tradicia leĝo' (tradici·a leĝ·o);
(ĉefe en Hispanujo) ankaŭ eblas diri 'loka leĝaro' (lok·a leĝ·ar·o).


funelo (funelo) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'enverŝilo' (en·verŝ·il·o).


funiklo (funikl·o) :

(umbilika) prefere diru 'ŝnuro' (ŝnur·o), 'ŝnureto' (ŝnur·et·o).


furgono (furgon·o) :

prefere diru 'ŝarĝveturilo' (ŝarĝ·vetur·il·o), 'kamioneto' (kamion·et·o).


furo (fur·o) :

prefere diru 'domputoro' (dom·putor·o).


futbalo (futbal·o) :

prefere diru 'piedpilkado' (pied·pilk·ad·o), 'asocia piedpilkado' (asoci·a pied·pilk·ad·o);
(kiel verbo oni rajtas uzi) prefere diru 'piedpilk(ad)i' (pied·pilk·(ad)·i).


futo (fut·o) [fun]:

(uzata kiel mezuro de longeco en kelkaj landoj en kelkaj epokoj) ankaŭ eblas diri 'piedo' (pied·o).


futsalo (futsal·o) :

prefere diru 'halopiedpilkado' (hal·o·pied·pilk·ad·o), 'salonpiedpilko' (salon·pied·pilk·o).


futuro (futur·o) :

ankaŭ eblas diri 'ostempo' (os·temp·o), 'estonta tempo' (est·ont·a temp·o), 'oso' (os·o).


fuzelaĝo (fuzelaĝ·o) :

prefere diru 'korpo' (de aviad·il·o) (korp·o).


fuzio (fuzi·o) :

prefere diru 'kernfandiĝo' (kern·fand·iĝ·o);
(kiam oni volas esprimi, ke ĝin kaŭzis homa agado) prefere diru 'kernfando' (kern·fand·o).


gago (gag·o) :

prefere diru 'humura skeĉo' (humur·a skeĉ·o).


gaĝo (gaĝ·o) :

prefere diru 'garantiaĵo' (garanti·aĵ·o).


gaki (gak·i) :

prefere diru 'ansere bleki' (anser·e blek·i).


galimatio (galimati·o) :

prefere diru 'misparolo' (mis·parol·o), 'konfuzaĵo' (konfuz·aĵ·o).


galiono (galion·o) :

prefere diru 'galero' (galer·o) [1oa].


gallo (gall·o) :

prefere diru 'gaŭlo' (gaŭl·o).


galvanoskopo (galvanoskop·o) :

prefere diru 'elektroflumezurilo' (elektr·o·flu·mezur·il·o).


gambo (gamb·o) :

prefere diru 'kruro' (krur·o).


gamo (gam·o) [fun]:

(en la ĉiutaga lingvo) prefere diru 'ĉiomo' (ĉiom·o), 'tuta serio' (tut·a seri·o);
(en muziko) prefere diru 'tonskalo' (ton·skal·o), 'tonsinsekvo' (ton·si·n·sekv·o).


gapi (gap·i) :

ankaŭ eblas diri 'mire rigardi' (mir·e rigard·i), 'rigardi kun malfermita buŝo' (rigard·i kun mal·ferm·it·a buŝ·o), 'senkomprene rigardi' (sen·kompren·e rigard·i).


gareno (garen·o) :

prefere diru 'sabla kunikla areo' (sabl·a kunikl·a are·o).


garni (garn·i) [3oa]
(laŭ la kunteksto):

prefere diru 'ornami' (ornam·i), 'proviz-i per' (proviz·-i per).


gasakvo (gas·akv·o) :

prefere diru 'gastrinkaĵo' (gas·trink·aĵ·o), 'trinkaĵo kun gaso' (trink·aĵ·o kun gas·o).


gasojlo (gasojl·o) :

(NE uzu en la senco de 'benzino') prefere diru 'dizelpetrolo' (dizel·petrol·o).


gasoleo (gasole·o) :

prefere diru 'dizelpetrolo' (dizel·petrol·o).


gasolino (gasolin·o) :

prefere diru 'benzino' (benzin·o).


gasometro (gasometr·o) [zam]:

prefere diru 'gasorezervujo' (gas·o·rezerv·uj·o);
(en la senco de gas-mezurilo) prefere diru 'gasmezurilo' (gas·mezur·il·o).


gastro (gastr·o) :

prefere diru 'stomako' (stomak·o).


gastropodo (gastropod·o) :

ankaŭ eblas diri 'ventropiedulo' (ventr·o·pied·ul·o).


gatjo (gatj·o) :

prefere diru 'virkalsoneto' (vir·kalson·et·o), 'tipa vilaĝana krurjupo' (tip·a vilaĝ·an·a krur·jup·o).


gaŭĉo (gaŭĉ·o) :

prefere diru (sud·amerika) 'rajdpaŝtisto' (rajd·paŝt·ist·o), (sud·amerik·a rajd·ant·a) 'bovisto/bovgardisto' (bov·ist·o/bov·gard·ist·o).


gaŭĝo (gaŭĝ·o) :

prefere diru 'sondilo' (sond·il·o), 'mezurilo' (mezur·il·o).


gazoleo (gazole·o) :

prefere diru 'dizelbrulaĵo' (dizel·brul·aĵ·o).


gazolino (gazolin·o) :

prefere diru 'benzino' (benzin·o).


gazono (gazon·o) :

prefere diru 'herbotapiŝo' (herb·o·tapiŝ·o), 'herbetejo' (herb·et·ej·o), 'herbobedo' (herb·o·bed·o), 'belherbejo' (bel·herb·ej·o), 'razeno' (razen·o).


gejo (gej·o) :

ankaŭ eblas diri 'samseksemulo' (sam·seks·em·ul·o).


gelo (gel·o) :

prefere diru 'frosto' (frost·o).


gemuta (gemut·a) :

prefere diru 'agrabla' (agrabl·a), 'hejmeca' (hejm·ec·a).


generalisimo (generalisim·o) :

prefere diru 'ĉefgeneralo' (ĉef·general·o).


generatoro (generator·o) :

prefere diru (elektr·o·) 'generilo' (gener·il·o).


generi (gener·i)
(laŭ la kunteksto):

prefere diru 'produkti' (produkt·i), 'estigi' (est·ig·i), 'naskigi' nask·ig·i ().


genetika (genetik·a) :

prefere diru 'gena' (gen·a).


genetiko (genetik·o) :

prefere diru 'genstudo' (gen·stud·o).


genezo (genez·o) :

prefere diru 'vivestiĝo' (viv·est·iĝo), 'ekesto' (ek·est·o).


genocido (genocid·o) :

prefere diru 'popolmurdo' (popol·murd·o), 'gentomurdado' (gent·o·murd·ad·o).


genomo (genom·o) :

prefere diru 'genaro' (gen·ar·o).


genro (genr·o) [9oa]:

(en gramatiko) ankaŭ eblas diri (seks·baz·it·a / anim·ec·baz·it·a) (substantiv·/vort·) 'klaso' (klas·o), (gramatik·a) 'sekso' (seks·o);
(pri bestoj kaj kreskaĵoj) ankaŭ eblas diri 'specaro' (spec·ar·o);
(en la senco de 'socia sekso') prefere diru (soci·a) 'sekso' (seks·o), (soci·a) 'seksrolo' (seks·rol·o), 'seksaneco ' (seks·an·ec·o ).


gento (gent·o) [fun]:

(en antikva Romo) ankaŭ eblas diri 'familiaro' (famili·ar·o), 'familigrupo' (famili·grup·o).


geo- (geo-) :

(en scienco kaj teĥniko) prefere diru 'tero' (ter·o), 'mondo' (mond·o), 'tutmonda' (tut·mond·a).


geocentra (geocentr·a) :

prefere diru 'tercentra' (ter·centr·a).


geodezio (geodezi·o) :

prefere diru 'terglobmezurado' (ter·glob·mezurado), 'mondomezurado' (mond·o·mezur·ad·o).


geografo (geograf·o) [7oa]:

prefere diru 'geografiisto' (geografi·ist·o).


geokaŝado (geokaŝ·ad·o) :

prefere diru 'tutmonda kaŝado' (tut·mond·a kaŝ·ad·o).


geokaŝanto (geokaŝ·ant·o) :

prefere diru 'tutmonda kaŝanto' (tut·mond·a kaŝ·ant·o).


geologio (geologi·o) :

ankaŭ eblas diri 'terscienco' (ter·scienco), 'grundscienco' (grund·scienc·o), 'grundstudo' (grund·stud·o), 'scienco pri ternaturo/kvalito' (scienc·o pri ter·natur·o/kvalit·o).


geologo (geolog·o) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'tersciencisto' (ter·scienc·ist·o), 'geologiisto' (geologi·ist·o).


geomancio (geomanci·o) :

prefere diru 'pertera divenado' (per·ter·a diven·ad·o).


geometrio (geometri·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'formoscienco' (form·o·scienc·o), 'mezurscienco' (mezur·scienc·o).


geometro (geometr·o) [7oa]:

prefere diru 'geometriisto' (geometri·ist·o), 'termezuristo' (ter·mezur·ist·o), 'kampomezuristo' (kamp·o·mezur·ist·o), 'konstruteĥnikisto' (konstru·teĥnik·ist·o).


geomorfologio (geomorfologi·o) :

prefere diru 'terformo' (ter·form·o).


geriatrio (geriatri·o) :

prefere diru 'maljunulmedicino' (mal·jun·ul·medicin·o), 'maljunkuracarto' (mal·jun·kurac·art·o).


geriatro (geriatr·o) :

prefere diru 'maljunulkuracisto' (mal·jun·ul·kurac·ist·o), 'maljunkuracisto' (mal·jun·kurac·ist·o).


gerontologio (gerontologi·o) :

prefere diru 'maljunecoscienco' (mal·jun·ec·o·scienc·o).


getto (gett·o) :

prefere diru 'geto' (get·o), 'juda kvartalo' (jud·a kvartal·o), 'aparta kvartalo' (apart·a kvartal·o).


ghetto (ghett·o) :

prefere diru 'geto' (get·o), 'juda kvartalo' (jud·a kvartal·o), 'aparta kvartalo' (apart·a kvartal·o).


giga- (giga-) :

(en la ĉiutaga lingvo) ankaŭ eblas diri 'miliardo' (miliard·o).


giganto (gigant·o) :

ankaŭ eblas diri 'grandegulo' (grand·eg·ul·o), 'egulo' (eg·ul·o).


Gigeso (Giges·o) :

(reĝo en la greka mitologio, kiu havis ringon, kiu igis la posedanton nevidebla) ankaŭ eblas diri 'Gigo' (Gig·o).


giko (gik·o) :

prefere diru 'studemulo' (stud·em·ul·o), (komput·/teĥnik·) 'fantatikulo/maniulo/obsedato' (fantatik·ul·o/mani·ul·o/obsed·at·o), 'kodumulo' (kod·um·ul·o).


gimnazio (gimnazi·o) :

ankaŭ eblas diri 'meza lernejo' (mez·a lern·ej·o), 'mezlernejo' (mez·lern·ej·o), 'supera mezlernejo' (super·a mez·lern·ej·o).


gineceo (ginece·o) :

(pri kreskaĵo) prefere diru 'in(seks)a flororganaro' (in·(seks·)a flor·organ·ar·o), 'flora in(a)seksorganaro' (flor·a in·(a·)seks·organ·ar·o).


ginekologo (ginekolog·o) :

ankaŭ eblas diri 'virinkuracisto' (vir·in·kurac·ist·o), 'porvirinaa kuracisto' (por·vir·ina·a kurac·ist·o), 'porina kuracisto' (por·in·a kurac·ist·o), 'kuracisto de virinoj' (kurac·ist·o de vir·in·o·j).


gingivalo (gingival·o) :

prefere diru 'gingiva konsonanto' (gingiv·a konsonant·o).


gingivo (gingiv-o) :

prefere diru 'dentokarno' (dent·o·karn·o).


giri (gir·i) :

prefere diru 'turniĝi' (turn·iĝ·i).


giso (gis·o) :

(en la senco de "fera alojo kun relative multe da karbono") prefere diru 'gisfero' (gis·fer·o).


gjako (gjak·o)
(vidu ankaŭ ĉe "poefago"):

prefere diru 'gruntbovo' (grunt·bov·o), 'tibeta bovo' (tibet·a bov·o).


glacea (glace·a) :

prefere diru 'brilpolurita' (bril·polur·it·a), 'brila' (papero) (bril·a).


glaco (glac·o) :

prefere diru 'spegulvitro' (spegul·vitr·o).


glacoviŝilo (glac·o·viŝ·il·o) :

prefere diru 'vitroviŝilo' (vitr·o·viŝ·il·o).


glaĉero (glaĉer·o) :

prefere diru 'glacirivero' (glaci·river·o);
(en la ĉiutaga lingvo) prefere diru 'glaciejo' (glaci·ej·o);
(en urboj) prefere diru 'glaciglitejo' (glaci·glit·ej·o).


glatiso (glatis·o) :

prefere diru 'glacio' (glaci·o), 'glacitavolo' (glaci·tavol·o).


glaŭka (glaŭk·a) :

prefere diru 'bluverda' (blu·verd·a).


glebo (gleb·o) :

prefere diru 'terbulo' (ter·bul·o).


glisi (glis·i) :

ankaŭ eblas diri 'flugŝvebi' (flug·ŝveb·i).


globala (global·a) :

prefere diru 'tutmonda' (tut·mond·a), 'globa' (glob·a).


globaliĝo (global·iĝ·o) :

prefere diru 'tutmondiĝo' (tut·mond·iĝ·o), 'tutmondigo' (tut·mond·ig·o).


globalizo (globaliz·o) :

prefere diru 'tutmondiĝo' (tut·mond·iĝ·o), 'tutmondigo' (tut·mond·ig·o).


globulo (globul·o) :

ankaŭ eblas diri 'sangoĉelo' (sang·o·ĉel·o).


globuso (globus·o) [zam]:

prefere diru 'terglobo' (ter·glob·o), 'terglobeto' (ter·glob·et·o).


glupo (glup·o) :

prefere diru 'stultulo' (stult·ul·o).


glutamato (glutamat·o) :

prefere diru 'umamo' (umam·o).


gluteo (glute·o) :

prefere diru 'sidvango' (sid·vang·o).


gofri (gofr·i) :

prefere diru 'brulstampi' (brul·stamp·i).


gojo (goj·o) :

prefere diru 'nejudo' (ne·jud·o), 'nehebreo' (ne·hebre·o).


goldeno (golden·o) :

(kiel nomo de pomspeco) prefere diru 'ora' (or·a), 'bongusta/flava' (bon·gust·a/flav·a);
(se oni nepre volas asimili tiun nomon per tradukado) prefere diru 'bongusta pomo' (bon·gust·a pom·o).


goniometrio (goniometri·o) :

prefere diru 'angulmezurado' (angul·mezur·ad·o).


goniometro (goniometr·o) :

prefere diru 'angulmezurilo' (angul·mezur·il·o).


goŝisto (goŝ·ist·o) :

prefere diru 'maldekstregulo' (mal·dekstr·eg·ul·o).


GPL (GPL aŭ LPG) :

prefere diru 'petrolgaso' (petrol·gas·o).


gracila (gracil·a) :

prefere diru 'malforta' (mal·fort·a), 'malfortika' (mal·fortik·a), 'maldikega' (mal·dik·eg·a).


graco (grac·o) :

(faka vorto, religia)(montras la korfavoron de Dio) ankaŭ eblas diri 'difavoro' (di·favor·o);
(montras la laŭpetan dian intervenon) ankaŭ eblas diri 'dihelpo' (di·help·o).


graf- (graf-) :

prefere diru 'skrib-' (skrib-), 'priskrib-' (pri·skrib-).


grafemo (grafem·o) :

prefere diru 'litero' (liter·o).


grafismo (grafism·o) :

prefere diru 'skribaĵo' (skrib·aĵ·o).


grafitio (grafiti·o) :

ankaŭ eblas diri 'murskribaĵo' (mur·skrib·aĵ·o), 'murpentraĵo' (mur·pentr·aĵ·o), 'pentroskribaĵo' (pentr·o·skrib·aĵ·o).


grafologio (grafologi·o) :

ankaŭ eblas diri 'skribesploro' (skrib·esplor·o), 'manskribanalizo' (man·skrib·analiz·o).


grafologo (grafolog·o) :

ankaŭ eblas diri 'skribesploranto' (skrib·esplor·anto), 'manskribanalizisto' (man·skrib·analiz·ist·o).


grafomanio (grafomani·o) :

prefere diru 'skribmanio' (skrib·mani·o), 'skribemo' (skrib·em·o).


grafomano (grafoman·o) :

prefere diru 'skribmaniulo' (skrib·mani·ul·o), 'skribemulo' (skrib·em·ul·o).


grajlo (grajl·o) :

prefere diru 'hajleto' (hajl·et·o).


graki (grak·i) :

ankaŭ eblas diri (korve) 'bleki/kanti' (blek·i/kant·i).


gramofono (gramofono) :

ankaŭ eblas diri 'diskoturnilo' (disk·o·turn·il·o), 'diskolegilo' (disk·o·leg·il·o).


granolo (granol·o) :

prefere diru (mal·grand·a) 'pilolo' (pilol·o), 'grajneto' (grajn·et·o).


granulo (granul·o) :

prefere diru (mal·grand·a) 'pilolo' (pilol·o), 'grajneto' (grajn·et·o).


gratenaĵo (graten·aĵ·o) :

ankaŭ eblas diri 'krustbakaĵo' (krust·bak·aĵ·o).


grateni (graten·i) :

ankaŭ eblas diri 'krustbaki' (krust·bak·i), 'krustige baki' (krust·ig·e bak·i), 'krustumi' (krust·um·i).


gratenita (graten·it·a) :

ankaŭ eblas diri 'kun (fromaĝ·a / pan·er·a) krusto' (krust·o), 'krustbakita' (krust·bak·it·a).


gratifiko (gratifik·o (dank·a)) :

prefere diru (instig·a) 'rekompenco' (rekompenc·o), 'kromsalajro' (krom·salajr·o), 'kromrekompenco' (krom·rekompenc·o).


graŭ (graŭ) :

prefere diru 'danke al' (dank·e al).


graŭli (graŭl·i) :

(ĉe hundo) prefere diru 'grumbli' (grumbl·i);
(en muziko) prefere diru 'raŭke/grince soni' (raŭk·e/grinc·e son·i).


grefo (gref·o) :

prefere diru 'ungego' (ung·eg·o).


grejso (grejs·o) :

(en la signifo de 'sabloŝtono') prefere diru 'sabloŝtono' (sabl·o·ŝton·o), 'sabloŝtonaĵo' (sabl·o·ŝton·aĵ·o).


grenato (grenat·o) :

prefere diru 'granatŝtono' (granat·ŝton·o).


greso (gres·o) :

prefere diru 'herbo' (herb·o), 'paŝtherbo' (paŝt·herb·o).


grimpoframo (grimp·o·fram·o) :

prefere diru 'grimpostangoj' (grimp·o·stang·o·j).


grioto (griot·o) :

prefere diru 'acida ĉerizo' (acid·a ĉeriz·o).


grivo (griv·o) :

prefere diru 'lardopeceto' (lardo·pec·et·o), 'lardorostaĵo' (lardo·rost·aĵ·o).


grizuo (grizu·o) :

prefere diru 'mingaso' (mingas·o).


groba (grob·a) :

prefere diru 'nerafinita' (ne·rafinit·a), 'granda' (grand·a).


groco (groc·o) :

prefere diru 'dekduo da dekduoj' (dek·du·o da dek·du·o·j), '144' (144).


grondi (grond·i) :

(pri ŝipo, kiu restas implikita en la malalta fundo de maro aŭ rivero) prefere diru 'grundi' (grund·i).


gropo (grop·o) :

prefere diru (best·a) 'dorso' (dors·o).


grumbli (grumbl·i) :

ankaŭ eblas diri 'murmur(eg)i' (murmur·(eg·)i).


grumo (grum·o) :

prefere diru 'servist(et)o' (serv·ist·(et·)o).


grundologio (grund·ologi·o) :

prefere diru 'grundoscienco' (grund·o·scienc·o), 'grundostudo' (grund·o·stud·o).


grundologo (grund·olog·o) :

prefere diru 'grundosciencisto' (grund·o·scienc·ist·o), 'grundostudanto' (grund·o·stud·ant·o).


grunti (grunt·i) :

ankaŭ eblas diri (porke-) 'bleki' (bleki).


gruzo (gruz·o) :

(pri gento) prefere diru 'kartvelo' (kartvel·o).


gubernatoro (gubernator·o) :

prefere diru 'provincestro' (provinc·estr·o), 'registo' (reg·ist·o).


guberniestro (guberni·estr·o) :

(parolante pri Usono) prefere diru 'subŝtatestro' (sub·ŝtat·estr·o).


gubernio (guberni·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'provinco' (provinc·o).


gufujo (guf·uj·o) [sla]:

(en junularaj renkontiĝoj) ankaŭ eblas diri (nokt·a) 'tetrinkejo' (te·trink·ej·o).


gugli (gugl·i) :

ankaŭ eblas diri 'retserĉi' (ret·serĉ·i).


gulaŝo (gulaŝ·o) :

ankaŭ eblas diri 'hungara bovviandaĵo' (hungar·a bov·viand·aĵ·o).


guno (gun·o) :

prefere diru 'junbovino' (jun·bov·in·o).


gurdo (gurd·o) :

ankaŭ eblas diri 'turnorgeneto' (turn·orgen·et·o).


guruo (guru·o) :

(en religia senco) ankaŭ eblas diri 'spirita majstro' (spirit·a majstr·o), 'spirita gvidanto' (spirit·a gvid·ant·o);
(ĝenerale) ankaŭ eblas diri 'majstro' (majstr·o), 'gvidanto' (gvid·ant·o);
(en la financa kampo) ankaŭ eblas diri 'spertulo' (spert·ul·o).


gvardiano (gvardi·an·o) :

prefere diru 'gardisto' (gard·ist·o).


gvardio (gvardi·o) :

ankaŭ eblas diri 'gardistaro' (gard·ist·ar·o).


gvati (gvat·i) :

ankaŭ eblas diri 'kaŝe observi' (kaŝ·e observ·i).


gvidoro (gvidor·o) :

prefere diru 'gvidanto' (gvid·ant·o), 'gvidisto' (gvid·ist·o).


ĝaino (ĝain·o) :

(religio) prefere diru 'ĝajno' (ĝajn·o).


ĝardenistiko (ĝarden·ist·ik·o) :

prefere diru 'ĝardenkultivado' (ĝarden·kultiv·ad·o).


ĝelo (ĝel·o) :

prefere diru 'gelateno' (gelaten·o).


ĝemela urbo (ĝemel·a urb·o) :

ankaŭ eblas diri 'partnera urbo' (partner·a urb·o).


ĝemelo (ĝemel·o) [4oa]:

ankaŭ eblas diri 'dunaskito' (du·nask·it·o).


ĝemina (ĝemin·a) :

prefere diru 'duopa' (du·op·a).


ĝenio (ĝeni·o) :

prefere diru 'feo' (fe·o), 'koboldo' (kobold·o).


ĝentlemano (ĝentleman·o) :

prefere diru 'noblulo' (nobl·ul·o), 'kavaliro' (kavalir·o), 'ĝentilulo' (ĝentil·ul·o).


ĝermo (ĝerm·o) :

(en la senco de malsaniga mikrobo) prefere diru 'malsaniga mikrobo' (mal·san·ig·a mikrob·o).


ĝino (ĝin·o) :

(koboldo en arabaj landoj) prefere diru 'feo' (fe·o), 'koboldo' (kobold·o).


ĝinso (ĝins·o) :

prefere diru 'ĝinzo' (ĝinz·o).


ĝisosta (ĝis·ost·a) [sla]:

ankaŭ eblas diri 'forte konvinkita' (fort·e konvink·it·a);
(pri Esperanto) ankaŭ eblas diri 'obstina/plen-plena/tut-tuta/tut-kora esperantisto' (obstin·a/plen-plena/tut-tuta/tut-kora esper·ant·ist·o).


ĝisostulo (ĝis·ost·ul·o.)
(Vidu ĝisosta):

ankaŭ eblas diri 'obstina esperantisto' (obstin·a esperant·ist·o).


ha lo! (ha lo!) :

prefere diru 'saluton!' (saluton!).


habiliti (habilit·i) :

prefere diru 'rajtigi' (rajt·ig·i), 'kapabligi' (kapabl·ig·i).


habitato (habitat·o) :

prefere diru 'vivejo' (viv·ej·o), 'vivareo' (viv·are·o), 'kreskejo' (kresk·ej·o), 'loĝloko' (loĝ·lok·o).


haĉeko (haĉek·o) :

prefere diru 'vhoketo' (v·hok·et·o), 'vsupersigno' (v·super·sign·o).


haĉi (haĉ·i) :

prefere diru 'streketumi' (strek·et·um·i).


hagiografio (hagiografi·o) :

prefere diru 'sanktulvivo' (sankt·ul·viv·o).


halanĝo (halanĝ·o) :

prefere diru 'ŝercgalimatio' (ŝerc·galimati·o), 'sensenca parolado' (sen·senc·a parol·ad·o).


haleluja (haleluja) :

ankaŭ eblas diri 'ĝoju' (ĝoj·u), 'vivu!' (viv·u!);
(laŭ la katolika tradicio) ankaŭ eblas diri 'Gloru la Sinjoron!' (Glor·u la Sinjor·o·n!);
(laŭ la zamenhofa traduko de la Biblio) ankaŭ eblas diri 'Gloru la eternulon!' (Glor·u la etern·ul·o·n!);
ankaŭ eblas diri 'Gloru Javeon!' (Glor·u Jave·o·n!), 'gloru/laŭdu Dion' (glor·u/laŭd·u Di·o·n).


halfo (half·o) :

(sporto) prefere diru 'centrulo' (centr·ul·o), 'ŝirmanto' (ŝirm·ant·o), 'defendanto' (defend·ant·o).


halo! (halo!) :

prefere diru 'saluton!' (salut·o·n!).


haloo (halo·o) :

prefere diru 'lumringo' (lum·ring·o).


halucino (halucin·o) :

prefere diru 'malrela sento' (mal·real·a sent·o).


halukso (halukso) :

prefere diru 'pieda dikfingro' (pied·a dik·fingr·o).


hamburgero (hamburger·o) :

ankaŭ eblas diri 'hamburgaĵo' (hamburg·aĵ·o), 'hamburga sandviĉo' (hamburg·a sandviĉ·o).


handbalo (handbal·o) :

prefere diru 'manpilkado' (man·pilk·ad·o).


handikapo (handikap·o) :

(en sportaj konkursoj) prefere diru 'egaliga (mal)avantaĝo' (egal·ig·a (mal·)avantaĝ·o), (ĝenerale) 'malavantaĝo' (mal·avantaĝ·o), 'nekapablo' (ne·kapabl·o), 'difekto' (difekt·o), 'invalideco' (invalid·ec·o).


handikapulo (handikap·ul·o) :

(pri homo kun malavantaĝoj) prefere diru 'malavantaĝulo' (mal·avantaĝ·ul·o), 'nekapablulo' (ne·kapabl·ul·o), 'difektito' (difekt·it·o), 'invalido' (invalid·o).


handspeko (handspek·o) :

prefere diru 'levstangego' (lev·stang·eg·o).


hantata (hant·at·a) :

prefere diru 'fantomplena' (fantom·plen·a), 'fantomvizitata' (fantom·vizit·at·a), (figure) 'turmentata' (turment·at·a).


hanti (hant·i) :

prefere diru 'teruri' (terur·i), 'fantom(ad)i' (ĉe iu/ie aŭ ion/iun) (fantom(·ad)·i), 'vizitadi' (fare de fantomoj) (vizit·ad·i), 'aperadi' (ĉe iu/ie) (aper·ad·i), 'persekuti' (persekut·i), 'turment(ad)i' (turment(·ad)·i).


hapakso (hapakso) :

prefere diru 'unufoja vorto' (unu·foj·a vort·o).


haplografio (haplografi·o) :

prefere diru (liter·) 'mismanko' (mis·mank·o).


harakiro (harakir·o) :

prefere diru 'japanfeŭda memmortigo' (japan·feŭd·a mem·mort·ig·o).


hardi (hard·i) :

ankaŭ eblas diri 'malmoligi' (mal·mol·ig·i).


hardvaro (hardvar·o) :

prefere diru 'aparataro' (aparat·ar·o).


harmonizi (harmoniz·i) :

prefere diru 'harmoniigi' (harmoni·ig·i), 'aldoni harmonion' (al·don·i harmoni·o·n).


hasti (hast·i) :

prefere diru 'rapidi' (rapid·i), 'rapidegi' (rapid·eg·i).


haŝio (haŝi·o) :

prefere diru 'manĝobaston(et)o' (manĝ·o·baston·(et·)o).


hati (hat·i) :

prefere diru 'malami' (mal·am·i), 'malamegi' (mal·am·eg·i).


haŭli (haŭl·i) :

prefere diru 'ŝnurtiri' (ŝnur·tir·i).


haŭsiero (haŭsier·o) :

prefere diru 'kurzaltiĝa spekulanto' (kurz·alt·iĝ·a spekul·ant·o).


haŭso (haŭs·o) :

prefere diru 'prospera ekonomio' (prosper·a ekonomi·o).


haŭzo (haŭz·o) :

(en muziko) ankaŭ eblas diri 'dommuziko' (dom·muzik·o).


hebeta (hebet·a) :

prefere diru 'malsaĝa' (mal·saĝ·a).


hedonismo (hedonism·o) :

prefere diru 'plezurismo' (plezur·ism·o), 'ĝuismo' (ĝu·ism·o).


hedonisto (hedonist·o) :

prefere diru 'plezuristo' (plezur·ist·o), 'ĝuisto' (ĝu·ist·o).


heĝo (heĝ·o) :

ankaŭ eblas diri 'arbusta barilo' (arbust·a bar·il·o), (ĉirkaŭ·) 'barilo' (bar·il·o), (plekt·o·) 'barilo' (bar·il·o).


hej (hej) :

prefere diru 'saluton!' (salut·o·n!).


hejmpaĝo (hejm·paĝ·o) :

(en la senco de 'kolekto de retpaĝoj ĉe unu TTT-adreso/servilo') prefere diru 'retpaĝaro' (ret·paĝ·ar·o);
(en la senco de 'ĉefa/komenca paĝo de retpaĝaro') prefere diru 'retejo' (ret·ej·o), 'ĉefpaĝo' (ĉef·paĝ·o), 'enirpaĝo' (en·ir·paĝ·o).


hekatombo (hekatomb·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'buĉofero' (buĉ·ofer·o), 'amasmortigo' (amas·mort·ig·o), 'amasbuĉado' (amas·buĉ·ad·o).


heksa- (heks·a-) :

prefere diru 'ses-' (ses-).


heksaedro (heksaedr·o) :

prefere diru 'sesfaco' (ses·fac·o);
(kiam regula) prefere diru 'kubo' (kub·o).


heksagono (heksagon·o) :

prefere diru 'sesangulo' (ses·angul·o).


hekt- (hekt-) :

(en scienco kaj teĥniko) prefere diru 'cento da' (cento da).


hektika (hektik·a) :

prefere diru 'febra' (febr·a), 'febre varianta' (febr·e vari·ant·a).


hekto- (hekto-) :

(en scienco kaj teĥniko) prefere diru 'cento da' (cento da).


hektografo (hektograf·o) [zam]:

ankaŭ eblas diri (mal·nov·a) 'multobligilo' (mult·obl·ig·il·o).


helianto (heliant·o) :

prefere diru 'sunfloro' (sun·flor·o).


heliocentrismo (helio·centr·ism·o) :

prefere diru 'sunocentrismo' (sun·o·centr·ism·o).


heliografo (heliograf·o) :

(en la komunika senco) prefere diru 'lumsignalilo' (lum·signal·il·o);
(en la mezura senco) prefere diru 'sunmezurilo' (sun·mezur·il·o).


heloto (helot·o) :

prefere diru 'antikva greka sklavo' (antikv·a grek·a sklav·o).


hemat- (hemat-) :

(en scienco kaj teĥniko) prefere diru 'sang-' (sang-).


hematemezo (hematemez·o) :

prefere diru 'sangovomado' (sang·o·vom·ad·o).


hematio (hemati·o) :

ankaŭ eblas diri 'ruĝa sangoĉelo' (ruĝ·a sang·o·ĉel·o).


hemato (hemat·o) :

prefere diru 'sango' (sang·o).


hematologio (hematologi·o) :

prefere diru 'sangokuracado' (sang·o·kurac·ad·o), 'sangostudo' (sang·o·stud·o), 'sangoscienco' (sang·o·scienc·o).


hemi- (hemi-) :

prefere diru 'duon-' (du·on-).


hemianopsio (hemianopsi·o) :

prefere diru 'duonne(vid)povo' (du·on·ne·vid·(pov)·o), 'duonnevid(kapabl)o' (du·on·ne·vid·(kapabl)·o).


hemiplegio (hemiplegi·o) :

prefere diru 'unuflanka paralizo' (unu·flank·a paraliz·o), 'flanka paralizo' (flank·a paraliz·o).


hemisfero (hemisfer·o) :

prefere diru 'duonsfero' (du·on·sfer·o), 'duonglobo' (du·on·glob·o).


hemoo (hemo·o) :

prefere diru 'eritrovito' (eritrovit·o), 'eritrocito' (eritrocit·o).


hemoragio (hemoragi·o) :

prefere diru 'sangado' (sang·ad·o).


heni (hen·i) :

prefere diru (ĉeval·e) 'bleki' (blek·i).


heno (hen·o) :

(en la senco de 'malamo') prefere diru 'malamo' (mal·am·o).


henoteismo (henoteism·o) :

prefere diru 'unudiismo kun aliaj dioj' (unu·di·ism·o kun ali·a·j di·o·j), 'unudiadoro kun akcepto de la ekzisto de aliaj dioj' (unu·di·ador·o kun akcept·o de la ekzist·o de ali·a·j di·oj).


hepatiko (hepatik·o) :

prefere diru 'hepatherbo' (hepat·herb·o).


hepatito (hepatit·o) :

ankaŭ eblas diri 'hepatinflamo' (hepat·inflam·o).


hepta- (hept·a-) :

prefere diru 'sep-' (sep-).


heptagono (heptagon·o) :

prefere diru 'sepangulo' (sep·angul·o).


heraldiko (heraldik·o) :

prefere diru 'blazonfako' (blazon·fak·o).


herbario (herbari·o) :

prefere diru 'herbolibro' (herb·o·libr·o).


herdo (herd·o) :

prefere diru 'grego' (greg·o), 'cervaro, ktp' (cerv·ar·o, ktp).


hermafrodita (hermafrodit·a) :

ankaŭ eblas diri 'ambaŭseksa' (ambaŭ·seks·a), 'duseksa' (du·seks·a).


hermafroditeco (hermafrodit·ec·o) :

ankaŭ eblas diri 'ambaŭsekseco' (ambaŭ·seks·ec·o), 'dusekseco' (du·seks·ec·o).


hermafroditflora (hermafrodit·flor·a) :

ankaŭ eblas diri 'ambaŭseksflora' (ambaŭ·seks·flor·a), 'duseksflora' (du·seks·flor·a).


hermafrodito (hermafrodit·o) [2oa]:

(krom la mita nomo) ankaŭ eblas diri 'ambaŭseksulo' (ambaŭ·seks·ul·o), 'duseksulo' (du·seks·ul·o).


hermeta (hermet·a) [zam]:

prefere diru 'netralasa' (ne·tra·las·a), 'perfekte fermita' (perfekt·e ferm·it·a).


hermetika (hermetik·a) [zam]:

prefere diru 'netralasa' (ne·tra·las·a), 'perfekte fermita' (perfekt·e ferm·it·a).


heterogena (heterogen·a) [zam]:

prefere diru 'malsam(natur)a' (mal·sam·(natur)·a).


hiato (hiat·o) :

(en gramatiko) prefere diru 'vokaldiseco' (vokal·dis·ec·o);
(en aliaj fakoj laŭ la kunteksto) prefere diru 'fendo' (fend·o), 'breĉo' (breĉ·o), 'paŭzo' (paŭz·o), 'interrompo' (inter·romp·o), 'intervalo' (interval·o), 'malfermaĵo' (mal·ferm·aĵ·o).


hibrida (hibrid·a) :

ankaŭ eblas diri 'miksita' (miks·it·a).


hibrido (hibrid·o) [zam]:

ankaŭ eblas diri 'durasulo' (du·ras·ul·o), 'miksrasulo' (miks·ras·ul·o).


hibriso (hibris·o) :

prefere diru 'troa memfido' (tro·a mem·fid·o).


hida (hid·a) :

prefere diru 'malbelega' (mal·bel·eg·a).


hidalgo (hidalg·o) :

ankaŭ eblas diri 'hispana nobelo' (hispan·a nobel·o).


hidranto (hidrant·o) :

prefere diru 'premakvotubo' (prem·akvo·tub·o).


hidro- (hidro-) :

prefere diru 'akvo-' (akvo-).


hidrodinamiko (hidrodinamik·o) :

ankaŭ eblas diri 'fluscienco' (flu·scienc·o).


hidrofila (hidrofil·a) :

prefere diru 'akvosorba' (akv·o·sorb·a).


hidrofobio (hidrofobi·o) :

ankaŭ eblas diri 'akvotimego' (akv·o·tim·eg·o), 'akvoangoro' (akv·o·angor·o).


hidrogeologio (hidrogeologi·o) :

prefere diru 'grundakva scienco' (grund·akv·a scienc·o).


hidrografio (hidrografi·o) :

prefere diru 'akvogerografio' (akv·o·gerografi·o).


hidrografo (hidrograf·o) :

prefere diru 'akvogerografisto' (akv·o·gerografi·isto).


hidrokorako (hidrokorak·o) :

prefere diru 'akvokorvo' (akv·o·korv·o).


hidrologio (hidrologi·o) :

prefere diru 'akvoscienco' (akv·o·scienc·o), 'akvostudo' (akv·o·stud·o).


hidrologo (hidrolog·o) :

prefere diru 'akvosciencisto' (akv·o·scienc·ist·o).


hidrometrio (hidrometri·o) :

prefere diru 'fluaĵdensomezurado' (flu·aĵ·dens·o·mezur·ad·o).


hidrometro (hidrometr·o) :

prefere diru 'fluaĵdensomezurilo' (flu·aĵ·dens·o·mezur·il·o).


hidroplano (hidroplan·o) :

ankaŭ eblas diri 'maraviadilo' (mar·aviad·il·o).


hidrostatiko (hidrostatik·o) :

ankaŭ eblas diri 'scienco pri nemoviĝantaj fluaĵoj' (scienc·o pri ne·mov·iĝ·ant·a·j flu·aĵ·o·j).


hidroterapio (hidroterapi·o) :

prefere diru 'akvokuracado' (akv·o·kurac·ad·o).


hieratika (hieratik·a) :

prefere diru 'religia' (religi·a), 'pastra' (pastr·a).


hieroglifo (hieroglif·o) :

ankaŭ eblas diri 'egipta skribsigno' (egipt·a skrib·sign·o).


higrometro (higrometr·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'aermalsekeco mezurilo' (aer·mal·sek·ec·o mezur·il·o).


hiko (hik·o) :

prefere diru 'malfacilaĵo' (mal·facil·aĵ·o).


Hindujo (Hind·uj·o) [zam]:

ankaŭ eblas diri 'Barato' (Barat·o).


hinĝo (hinĝ·o) :

prefere diru 'pordhoko' (pord·hok·o).


hiper- (hiper-) :

prefere diru 'super-' (super-).


hiperbolo (hiperbol·o) :

(en nefaka uzo) prefere diru 'troigo' (tro·ig·o).


hipertensio (hipertensi·o) :

prefere diru 'troa sangopremo' (tro·a sang·o·prem·o).


hipertermio (hipertermi·o) :

prefere diru 'supera (korpo-)temperaturo' (super·a (korp·o-)temperatur·o), 'alta (korpo-)varmo' (alt·a (korp·o-)varm·o).


hipnotizi (hipnotiz·i) :

prefere diru 'hipnotigi' (hipnot·ig·i).


hipo- (hipo-) :

prefere diru 'sub' (sub).


hipocentro (hipocentr·o) :

(de tertremo) prefere diru 'subtera centro' (sub·ter·a centr·o).


hipodromo (hipodrom·o) :

prefere diru 'ĉevalkurejo' (ĉeval·kur·ej·o) ankaŭ eblas diri 'ĉevalkurejo' (ĉeval·kur·ej·o).


hipogeo (hipoge·o) :

prefere diru 'subtera pratombo' (sub·ter·a pra·tomb·o).


hipogrifo (hipogrif·o) :

ankaŭ eblas diri 'ĉevalgrifo' (ĉeval·grif·o).


hipokastano (hipokastan·o) :

(por la arbo) ankaŭ eblas diri (komun·a) 'ĉevalkaŝtanujo' (ĉeval·kaŝtan·uj·o);
(por la frukto) ankaŭ eblas diri (komun·a) 'ĉevalkaŝtano' (ĉeval·kaŝtan·o).


hipokaŝtano (hipokaŝtan·o) :

(por la arbo) ankaŭ eblas diri (komun·a) 'ĉevalkaŝtanujo' (ĉeval·kaŝtan·uj·o);
(por la frukto) ankaŭ eblas diri (komun·a) 'ĉevalkaŝtano' (ĉeval·kaŝtan·o).


hipokondrio (hipokondri·o) :

prefere diru 'malsanimagemo' (mal·san·imag·em·o).


hipotensio (hipotensi·o) :

prefere diru 'subnorma sangopremo' (sub·norm·a sang·o·prem·o).


hipotenuzo (hipotenuz·o) :

prefere diru 'longa latero' (long·a later·o), 'kontraŭorta latero' (kontraŭ·ort·a later·o).


hipotermio (hipotermi·o) :

prefere diru 'subnorma (korpo-)temperaturo' (sub·norm·a (korp·o-)temperatur·o), 'subnorma (korpo-)varmo' (sub·norm·a (korp·o-)varm·o).


hipsogramo (hipsogram·o) :

prefere diru 'niveldiagramo' (nivel·diagram·o).


hipsometro (hipsometr·o) :

prefere diru 'bolpunktomezurilo' (bol·punkt·o·mezur·il·o).


hisi (his·i) :

prefere diru 'levi' (lev·i), 'suprentiri' (supr·e·n·tir·i).


hoakso (hoaks·o) :

prefere diru 'blago' (blag·o), 'mistifiko' (mistifik·o).


hobalo (hobal·o) :

prefere diru 'mirho' (mirho).


hobio (hobi·o) :

prefere diru 'ŝatokupo' (ŝat·okup·o).


hodogo (hodog·o) :

prefere diru 'kolbasbulko' (kolbas·bulk·o).


hodometro (hodometr·o) :

prefere diru 'paŝmezurilo' (paŝ·mezur·il·o), 'distancmezurilo' (distanc·mezur·il·o).


hojo (hoj·o) :

prefere diru 'pioĉeto' (pioĉ·et·o).


hola (hola) :

prefere diru 'saluton!' (salut·o·n!).


holdingo (holding·o) :

prefere diru 'tegmenta firmao' (tegment·a firma·o).


holdo (hold·o) :

prefere diru (fund·a) 'ŝipinterno' (ŝip·intern·o).


holmo (holm·o) :

prefere diru 'monteto' (mont·et·o).


holografio (holografi·o) :

prefere diru 'tridimensia bildigo' (tri·dimensi·a bild·ig·o).


holonimo (holonim·o) :

prefere diru 'vorto por la tuto' (vort·o por la tut·o), 'tutovorto' (tut·o·vort·o).


homeopato (homeopat·o) [7oa]:

ankaŭ eblas diri 'homeopatia kuracisto' (homeopati·a kurac·ist·o), 'homeopatiisto' (homeopati·ist·o).


homeoterma (homeoterm·a) :

prefere diru 'varmsanga' (varm·sang·a).


homilio (homili·o) :

prefere diru 'prediko' (predik·o).


homizi (homiz·i) :

prefere diru 'homigi' (homig·i).


homo- (homo-) :

prefere diru 'sam-' (sam-).


homofobia (homofobi·a) :

prefere diru 'kontraŭgeja' (kontraŭ·gej·a), 'kontraŭsamseksama' (kontraŭ·sam·seks·am·a).


homofobio (homofobi·o) :

prefere diru 'kontraŭsamseksemo' (kontraŭ·sam·seks·em·o), 'kontraŭgejeco' (kontraŭ·gej·ec·o).


homofono (homofon·o) :

prefere diru 'samsona vorto' (sam·son·a vort·o).


homogena (homogen·a) [zam]:

ankaŭ eblas diri 'sameca' (sam·ec·a), 'egalkvalita' (egal·kvalit·a).


homografo (homograf·o) :

prefere diru 'samskriba vorto' (sam·skrib·a vort·o).


homologa (homologa) :

prefere diru 'sama' (sam·a).


homonimo (homonimo) [1oa]:

prefere diru 'samforma vorto' (sam·form·a vort·o), 'plursignifa vorto' (plur·signif·a vort·o).


hop! (hop!) [zam]:

ankaŭ eblas diri 'bone!' (bon·e!);
(diritaj por substreki sukcese faratan aŭ faritan faron, kiel en la proverbo "ne diru antaŭ la salto.") ankaŭ eblas diri 'bele!' (bel·e!);
(ek-krio por instigi al saltado, kurado, ktp.) prefere diru 'ek!' (ek!), 'nun!' (nun!).


hoplito (hoplit·o) :

prefere diru 'antikva greka soldato' (antikv·a grek·a soldat·o).


hordo (hord·o) [zam]:

ankaŭ eblas diri 'nomada tribo' (nomad·a trib·o), 'invadantaro' (invad·ant·ar·o), 'bandaĉo' (band·aĉ·o).


hororo (horor·o) :

(laŭ la kunteksto kaj la intencata signifo oni povas uzi unu el ĉi tiuj vortoj aŭ kombinon de ili) prefere diru 'timego' (tim·eg·o), 'teruro' (terur·o), 'abomeno' (abomen·o).


horoskopo (horoskopo) :

ankaŭ eblas diri 'stelaŭgurilo' (stel·aŭgur·il·o), 'steldiveno' (stel·diven·o), 'astrodiveno' (astro·diven·o).


hortikultur-o (hortikultur·o) :

prefere diru 'plantkultivado' (plant·kultiv·ad·o), 'plantkultiva scienco' (plant·kultiv·a scienc·o), 'ĝarden(kultiv)ado' (ĝarden(·kultiv)·ad·o), 'fruktoĝardenado' (frukto·ĝarden·ad·o).


hortikulturo (hortikultur·o) :

prefere diru 'ĝardenkultivado' (ĝarden·kultiv·ad·o).


horto (hort·o) :

prefere diru 'fruktoĝardeno' (frukto·ĝarden·o).


horzonozo (hor·zon·oz·o) :

prefere diru 'horzona konfuzo' (hor·zon·a konfuz·o), 'horzona laco' (hor·zon·a lac·o), 'horzonsufero' (hor·zon·sufer·o), 'sufero pro hordiferenco' (sufer·o pro hor·diferenc·o), 'problemo pro hordiferenco' (problem·o pro hor·diferenc·o), 'onfuzo pro horzondiferenco' (onfuz·o pro hor·zon·diferenc·o), 'tempoŝanĝo' (temp·o·ŝanĝ·o), 'horoŝanĝo' (hor·o·ŝanĝ·o).


hosana (hosana) :

ankaŭ eblas diri 'vivu!' (viv·u!), 'gloron!' (glor·o·n!).


hoso (hoso) :

(en ĝenerala nefaka lingvo - ne aplikebla al konkretaj skribsistemoj, kiel la antikva egipta aŭ la ĉina, kiuj konsistas el la kombino de pluraj signo-specoj) prefere diru 'mola tubo' (mol·a tub·o).


hospitalo (hospital·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'malsanulejo' (mal·san·ul·ej·o).


hotdogo (hotdog·o) :

prefere diru 'kolbasbulko' (kolbas·bulk·o).


huligano (huligan·o) :

ankaŭ eblas diri 'tumultisto' (tumult·ist·o), 'sporta tumult(am/em/kre)ulo' (sport·a tumult·(am/em/kre)·ul·o), 'frakasisto' (frakas·ist·o).


hulo (hul·o) :

prefere diru 'marbalanciĝado' (mar·balanc·iĝ·ad·o).


humana (human·a) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'homa' (hom·a), 'homeca' (hom·ec·a);
(laŭ la senco) ankaŭ eblas diri 'homama' (hom·am·a).


humaneco (human·ec·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'homeco' (hom·ec·o), 'homamo' (hom·am·o).


humanitara (humanitar·a) :

prefere diru 'homa' (hom·a), 'homama' (hom·am·a), 'homhelpa' (hom·help·a);
(en esprimoj kiel 'homcela helpo') prefere diru 'homcela' (hom·cel·a);
(en esprimoj kiel 'homa/homrilata katastrofo') prefere diru 'homrilata' (hom·rilat·a).


humida (humid·a) [8oa]:

prefere diru 'malseketa' (mal·sek·et·a);
(parolante pri aero) prefere diru 'malseka' (mal·sek·a).


humoro (humor·o) :

ankaŭ eblas diri 'animstato' (anim·stat·o).


humuro (humur·o) :

ankaŭ eblas diri 'ŝercemo' (ŝerc·em·o), 'ŝerco' (ŝerc·o), 'sprito' (sprit·o).


humuso (humus·o) :

ankaŭ eblas diri 'kikerkaĉo' (kiker·kaĉ·o), 'kikerkremo' (kiker·krem·o).


hupi (hup·i) :

prefere diru (avert·) 'soni/igi' (son·i/ig·i).


hurli (hurli) :

prefere diru (lup·e, laŭt·e) 'bleki' (blek·i), 'krii' (kri·i).


hurti (hurt·i) :

prefere diru 'albatiĝegi' (al·bat·iĝ·eg·i).


ĥarisma (ĥarism·a) :

prefere diru 'hominflua' (hom·influ·a).


ĥarismo (ĥarism·o) :

(religie) prefere diru 'spirita graco' (spirit·a grac·o);
(ĝenerale) prefere diru 'influkapablo' (influ·kapabl·o).


ĥato (ĥat·o) :

prefere diru 'pajlokovrita domo' (pajl·o·kovr·it·a dom·o).


ĥiroptero (ĥiropter·o) :

prefere diru 'vesperto' (vespert·o).


ĥirurgio (ĥirurgi·o) :

ankaŭ eblas diri 'kuracado per operacio' (kurac·ad·o per operaci·o).


I (I) :

(por indiki numeron laŭ la latina metodo) ankaŭ eblas diri '1' (1), '1a' (1·a).


ideografio (ideografi·o) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'vort(er)signoskribo' (vort·(er)·sign·o·skrib·o).


ideogramo (ideogram·o) :

prefere diru 'ideosigno' (ide·o·sign·o);
(en ĝenerala nefaka lingvo) prefere diru 'vort(er)osigno' (vort·(er·)o·sign·o).


ideologio (ideologi·o) :

ankaŭ eblas diri 'idearo' (ide·ar·o), 'ideosistemo' (ide·o·sistem·o), 'ismo' (ism·o).


idiolekto (idiolekt·o) :

prefere diru 'persona lingvoversio' (person·a lingv·o·versi·o).


idiomaĵo (idiom·aĵ·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'lingvoapartaĵo' (lingv·o·apart·aĵ·o).


idiosinkrazio (idiosinkrazi·o) :

(laŭ PIV, en psiĥologio) prefere diru 'individua sinteno/trajto' (individua sinteno/trajto);
(en medicino) prefere diru 'individua/nenormala reago' (individua/nenormala reago);
(en lingvoscienco) prefere diru 'individua esprimmaniero' (individua esprimmaniero), 'unuopula parolmaniero' (unuopula parolmaniero);
(eraraj uzoj laŭ aliaj lingvoj)(anglece) prefere diru 'persona strangaĵo' (person·a strang·aĵ·o);
(eraraj uzoj laŭ aliaj lingvoj)(italece) prefere diru 'troreagemo' (tro·reag·em·o).


idiotismo (idiotism·o) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'lingvoapartaĵo' (lingv·o·apart·aĵ·o).


iglo (igl·o) :

ankaŭ eblas diri 'neĝodomo' (neĝ·o·dom·o).


iĥtiofagio (iĥtiofagi·o) :

prefere diru 'fiŝomanĝado' (fiŝ·o·manĝ·ad·o).


iĥtiokolo (iĥtiokol·o) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'fiŝgluo' (fiŝ·glu·o).


iĥtiologio (iĥtiologi·o) :

prefere diru 'fiŝoscienco' (fiŝ·o·scienc·o).


iĥtiologo (iĥtiolog·o) :

prefere diru 'fiŝosciencisto' (fiŝ·o·scienc·ist·o).


II (II) :

(por indiki numeron laŭ la latina metodo) ankaŭ eblas diri '2' (2), '2a' (2·a).


III (III) :

(por indiki numeron laŭ la latina metodo) ankaŭ eblas diri '3' (3), '3a' (3·a).


ikono (ikon·o) :

(laŭ la kunteksto 'religia bildo de la ortodoksa eklezio' aŭ 'bildosimbolo') prefere diru 'bildo' (bild·o).


ikonoklasto (ikonoklast·o) :

prefere diru (religi·a) 'bildorompanto' (bild·o·romp·ant·o).


ikosaedro (ikosaedr·o) :

prefere diru 'dudekfaco' (du·dek·fac·o).


iktero (ikter·o) :

prefere diru 'flaviĝo' (flav·iĝ·o), 'flavmalsano' (flav·mal·san·o), 'flaviĝmalsano' (flav·iĝ·mal·san·o).


ilegala (ilegal·a) :

prefere diru 'kontraŭleĝa' (kontraŭ·leĝ·a), 'eksterleĝa' (ekster·leĝ·a).


ilio (ilio) :

ankaŭ eblas diri 'intestosto' (intest·ost·o).


iliumo (iliumo) :

ankaŭ eblas diri 'intestosto' (intest·ost·o).


iljo (iljo) :

ankaŭ eblas diri 'intestosto' (intest·ost·o).


imaginaro (imaginar·o) :

prefere diru 'imagata nombro' (imag·at·a nombr·o).


imagino (imagin·o) :

(en la kampo de insektoj) ankaŭ eblas diri 'finstadia insekto' (fin·stadi·a insekt·o).


imanenta (imanent·a) :

prefere diru 'ennaskita' (en·nask·it·a), 'enestanta' (en·est·ant·a).


imbecilo (imbecil·o) :

(en la ĉiutaga lingvo) prefere diru 'stultulo' (stult·ul·o).


impakto (impakt·o)
(laŭ la kunteksto):

prefere diru 'kolizio' (kolizi·o), 'bato' (bat·o), 'efiko' (efik·o).


imperativo (imperativ·o) :

ankaŭ eblas diri 'ordona modo' (ordon·a mod·o).


imperialismo (imperialism·o) [3oa]:

prefere diru 'imperiismo' (imperi·ism·o).


imperialisto (imperialist·o) :

prefere diru 'imperiisto' (imperi·ist·o).


imperialo (imperial·o) :

prefere diru 'supranivelaj sidlokoj' (supr·a·nivel·a·j sid·lok·o·j).


impertinenta (impertinent·a) :

ankaŭ eblas diri 'malrespekta' (mal·respekt·a).


implementi (implement·i) :

prefere diru 'efektivigi' (efektiv·ig·i), 'plenumi' (plen·um·i).


implici (implic·i) :

ankaŭ eblas diri 'enhavi' (en·hav·i), 'subkomprenigi' (sub·kompren·ig·i), 'kuntreni' (kun·tren·i).


implodi (implod·i) :

prefere diru 'internen disfali' (intern·e·n dis·fal·i).


imploziva (konsonanto) (imploziv·a (konsonant·o)) :

prefere diru 'maleksploda' (konsonanto) (mal·eksplod·a).


importi (importi) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'enporti' (en·port·i).


impresionismo (impresionism·o) :

prefere diru 'impresismo' (impres·ism·o).


impresionisto (impresionist·o) :

prefere diru 'impresisto' (impres·ist·o).


imprimaturo (imprimatur·o) :

prefere diru 'prespermeso' (pres·permes·o).


inamika (inamik·a) :

prefere diru 'malamika' (mal·amik·a).


inanicio (inanici·o) :

(en la ĉiutaga lingvo) prefere diru (mal·san·o pro) 'nutraĵomanko' (nutraĵo·mank·o).


inaŭguracio (inaŭguraci·o) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'malfermi' (mal·ferm·i), 'komenci' (komenc·i), 'inaŭgurado' (inaŭgur·ad·o) [4oa].


inaŭguri (inaŭgur·i) :

ankaŭ eblas diri 'malfermi' (mal·ferm·i), 'komenci' (komenc·i).


incendio (incendi·o) :

prefere diru 'brulo' (brul·o), 'dombrulo' (dom·brul·o), 'brulego' (brul·eg·o).


incesto (incest·o) :

ankaŭ eblas diri 'interparenca seksumado' (interparenc·a seks·um·ad·o), 'sangadulto' (sang·adult·o).


incidento (incident·o) :

prefere diru 'okazaĵo' (okaz·aĵ·o).


incizivo (inciziv·o) :

prefere diru 'tranĉodento' (tranĉ·o·dent·o).


indiano (indian·o) [zam]
(laŭ la priparolata situacio):

(indiĝeno en Norda Ameriko) ankaŭ eblas diri 'indiĝena usonano' (indiĝen·a uson·an·o), 'indiĝena kanadano' (indiĝen·a kanad·an·o), 'indiĝena meksikano' (indiĝen·a meksik·an·o), 'indiĝena nordamerikano' (indiĝen·a nord·amerik·an·o).


indico (indic·o) :

ankaŭ eblas diri 'numera indikaĵo' (numer·a indik·aĵ·o), 'karakterizaĵo' (karakteriz·aĵ·o).


indiĝeno (indiĝen·o) [4oa]:

ankaŭ eblas diri 'praloĝanto' (pra·loĝ·ant·o).


indikativo (indikativ·o) :

ankaŭ eblas diri 'ĝenerala modo' (ĝeneral·a mod·o), 'indika modo' (indik·a mod·o), 'montra modo' (montr·a mod·o).


individualismo (individualism·o) :

prefere diru 'individuismo' (individu·ism·o).


indulgenco (indulgenc·o) :

(faka vorto, religia) ankaŭ eblas diri 'pekliberigo' (pek·liber·ig·o).


inercio (inerci·o) [zam]:

prefere diru 'inerto' (inert·o) [4oa], 'inerteco' (inert·ec·o), 'neŝanĝemo' (ne·ŝanĝ·em·o), 'malvigleco' (mal·vigl·ec·o).


infanteriano (infanteri·an·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'piedsoldato' (pied·soldat·o).


infanterio (infanteri·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'piedsoldataro' (pied·soldat·ar·o).


infarkto ((kor·)infarkt·o) :

ankaŭ eblas diri 'koratako' (kor·atak·o).


infinita (infinit·a) :

prefere diru 'senfina' (sen·fin·a).


infinitezimo (infinitezim·o) :

prefere diru 'senfinecono' (sen·fin·ec·on·o).


infinito (infinit·o) :

prefere diru 'senfineco' (sen·fin·ec·o).


inflamo (inflam·o) [4oa]:

ankaŭ eblas diri 'brulumo' (brul·um·o) [fun].


infloresko (infloresk·o) :

prefere diru 'floraro' (flor·ar·o), 'floretaro' (flor·et·ar·o), 'samtiga floraro' (sam·tig·a flor·ar·o).


influenco (influenc·o) :

(medicino) prefere diru 'gripo' (grip·o).


informacio (informaci·o) :

prefere diru 'informokvanto' (inform·o·kvant·o), 'informvaloro' (inform·valor·o), 'informo' (inform·o).


informadiko (inform·ad·ik·o) :

prefere diru 'komputado' (komput·ad·o), 'komputoscienco' (komput·o·scienc·o).


informatiko (informatik·o) :

prefere diru 'komputado' (komput·ad·o), 'komputoscienco' (komput·o·scienc·o).


infra· (infra·) :

prefere diru 'sub' (sub·).


infraruĝa (infraruĝ·a) :

prefere diru 'transruĝa' (trans·ruĝ·a).


infrasono (infrason·o) :

prefere diru 'subaŭdebla sono' (sub·aŭd·ebl·a son·o).


infrastrukturo (infrastruktur·o) :

prefere diru 'baza strukturo' (baz·a struktur·o), 'bazaj servoj' (baz·a·j serv·o·j), 'bazaj instalaĵoj' (baz·a·j instal·aĵ·o·j).


infre (infre) :

prefere diru 'malsupre' (mal·supr·e).


ingoto (ingot·o) :

prefere diru 'metalbriko' (metal·brik·o).


inĝenia (inĝeni·a) :

prefere diru 'eltrovema' (el·trov·em·a).


inĝenierio (inĝenieri·o) :

prefere diru 'inĝenierarto' (inĝenier·art·o), 'inĝenierado' (inĝenier·ad·o).


inhibi (inhib·i) :

(en la ĉiutaga lingvo) prefere diru 'malhelpi' (mal·helpi);
(en ĥemio, biologio, medicino) prefere diru 'subpremi' (sub·prem·i).


inici (inic·i) :

(en sekton, misteron, kaj similajn) prefere diru 'enkonduki' (en·konduk·i).


inicialo (inicial·o) :

prefere diru 'komenclitero' (komenc·liter·o).


iniciativo (iniciativ·o)
(laŭ la kunteksto):

prefere diru 'iniciato' (iniciat·o), 'iniciatemo' (iniciat·em·o).


iniciatoro (iniciator·o) :

prefere diru 'iniciatinto' (iniciat·int·o).


inimika (inimik·a) :

prefere diru 'malamika' (mal·amik·a).


inkandeska lampo (inkandesk·a lamp·o) :

prefere diru 'ardlampo' (ard·lamp·o).


inkandeski (inkandesk·i) :

prefere diru (blank·) 'ardi' (ard·i), 'lumvarmegi' (lum·varm·eg·i).


inklinacio (inklinaci·o) :

(en astronomio kaj ĝenerale) prefere diru 'klinangulo' (klin·angul·o).


inkludi (inklud·i) :

prefere diru 'inkluzivi' (inkluziv·i) [2oa], 'enhavi' (en·hav·i).


inkluziva (inkluziv·a) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'entena' (en·ten·a), 'enhavanta' (en·hav·ant·a).


inkubatoro (inkubator·o) :

prefere diru 'kovilo' (kov·il·o).


inkubo (inkub·o) [zam]:

prefere diru 'premsonĝo' (prem·sonĝ·o);
(en praaj tekstoj) prefere diru 'vira diablo' (vir·a diabl·o).


inkudo (inkud·o) :

prefere diru 'ambososto' (ambos·ost·o).


inkvizitoro (inkvizitor·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'inkviziciisto' (inkvizici·ist·o).


inocento (inocent·o) :

prefere diru 'senkulpulo' (sen·kulp·ul·o).


inovacio (inovaci·o) :

prefere diru 'novigo' (nov·ig·o).


inserti (insert·i) :

prefere diru 'grefti' (greft·i).


insinui (insinu·i) :

prefere diru 'subkomprenigi' (sub·kompren·ig·i), 'subsugesti' (sub·sugest·i).


insolacio (insolaci·o) :

prefere diru 'sunfrapo' (sun·frap·o), 'sunbato' (sun·bat·o).


inspektoro (inspektor·o) [1oa]:

prefere diru 'inspektisto' (inspekt·ist·o);
(en teatro) prefere diru 'helpreĝisoro' (help·reĝisor·o).


instanco (instanc·o) [2oa]:

(en la senco de unua, dua, lasta juĝ-grado) ankaŭ eblas diri 'juĝgrado' (juĝ·grad·o).


instepo (instep·o) :

prefere diru 'piedsupro' (pied·supr·o), 'pieddorso' (pied·dors·o).


instrumento (instrument·o) [1oa]:

(en la ĉiutaga lingvo) prefere diru 'ilo' (il·o);
(pri muziko-instrumento) prefere diru 'muzikilo' (muzik·il·o).


insurekcio (insurekci·o) :

prefere diru 'ekribelo' (ek·ribel·o).


insurgento (insurgent·o) :

prefere diru 'ekribelanto' (ek·ribel·ant·o).


integra (integr·a) :

prefere diru 'tuta' (tut·a), 'kompleta' (komplet·a), 'sendifekta' (sen·difekt·a).


integrala (integral·a) :

(pri faruno, pano kaj similaj) prefere diru 'tutgrajna' (tut·grajn·a), 'plengrajna' (plen·grajn·a).


integri (integr·i) :

(en la socia senco enpreni eksterulojn en la socion) prefere diru 'enpreni' (en·pren·i), 'kunigi' (kun·ig·i), 'ensorbi' (en·sorb·i), 'ensociigi' (en·soci·ig·i).


integriĝi (integr·iĝ·i) :

(en la senco 'iĝi parto de tuto') prefere diru 'kuniĝi' (kun·iĝ·i).


inteligencio (inteligenci·o) :

prefere diru 'intelektularo' (intelekt·ul·ar·o).


interezo (interez·o) [zam]:

ankaŭ eblas diri 'rentumo' (rent·um·o).


interferi (interfer·i) :

prefere diru 'interi' (inter·i), 'interadi' (inter·ad·i), 'interagi' (inter·ag·i), 'misinteragi' (mis·inter·ag·i).


interfono (interfon·o) :

prefere diru 'porda telefono' (pord·a telefon·o), 'interna telefono' (intern·a telefon·o), 'interparolilo' (inter·parol·il·o).


interjekcio (interjekci·o) :

ankaŭ eblas diri 'ekkrio' (ek·kri·o).


interkomo (interkom·o) :

prefere diru 'porda telefono' (pord·a telefon·o), 'interna telefono' (intern·a telefon·o), 'interparolilo' (inter·parol·il·o).


internacia (inter·naci·a) :

(kiam ne temas pri rilatoj inter nacioj, sed pri pli ĝenerala uzo de la vorto) ankaŭ eblas diri 'tutmonda' (tut·mond·a), 'interŝtata' (inter·ŝtat·a), 'interlanda' (inter·land·a), 'intergenta' (inter·gent·a), 'plurŝtata' (plur·ŝtat·a), 'plurlanda' (plur·land·a), 'plurgenta' (plur·gent·a).


interogacio (interogaci·o) :

prefere diru 'parlamenta demando' (parlament·a demand·o).


interogativo (interogativ·o) :

prefere diru 'demanda vorto' (demand·a vort·o).


intra- (intra-) :

(en scienco kaj teĥniko) prefere diru 'en-' (en-), 'interna' (intern·a).


intravertita (intravertit·a) :

prefere diru 'enema' (en·em·a).


intuicio (intuici·o) :

prefere diru 'instinkto' (instinkt·o), 'senpera sci(ad)o' (sen·per·a sci·(ad·)o), 'instinkta sci(ad)o' (instinkt·a sci·(ad·)o).


intuo (intu·o) :

prefere diru 'instinkto' (instinkt·o), 'senpera sci(ad)o' (sen·per·a sci·(ad·)o), 'instinkta sci(ad)o' (instinkt·a sci·(ad·)o).


inundi (inund·i) [4oa]:

ankaŭ eblas diri 'superakvi' (super·akv·i) [fun], 'subakvigi' (sub·akv·ig·i).


inverti (invert·i) :

(en muziko kaj en ĥemio) prefere diru 'inversigi' (invers·ig·i).


investi (invest·i) [zam]:

(en la signifo 'solene enoficigi') prefere diru (solen·e) 'enoficigi' (en·ofic·ig·i).


investituro (investitur·o) :

prefere diru 'enoficigo' (en·ofic·ig·o).


invoki (invok·i) :

prefere diru (juro)(kiel atest·ant·o) 'alvoki' (al·vok·i), 'montri (juran) bazon por postulo' (montr·i (jur·a·n) baz·o·n por postul·o).


iredenta (iredent·a) :

prefere diru 'ne liberigita' (ne liber·ig·it·a), 'nereunuigita' (ne·re·unu·ig·it·a).


iredentismo (iredent·ism·o) :

prefere diru 'reunuiĝismo' (re·unu·iĝ·ism·o).


iredentisto (iredent·ist·o) :

prefere diru 'reunuiĝisto' (re·unu·iĝ·ist·o).


iridoforo (iridofor·o) :

prefere diru 'irizpigmentĉelo' (iriz·pigment·ĉel·o), 'irizpigmentoĉelo' (iriz·pigment·o·ĉel·o), 'irizpigmenta ĉelo' (iriz·pigment·a ĉel·o).


irigatoro (irigator·o) :

prefere diru 'klisterilo' (klister·il·o).


iriti (irit·i) :

prefere diru 'ĝeni' (ĝen·i), 'kolerigi' (koler·ig·i).


irizi (iriz·i) :

prefere diru 'ĉielarke kolori' (ĉiel·ark·e kolor·i).


iskiatalgio (iskiatalgi·o) :

prefere diru 'isĥia/sidosta nervodoloro' (isĥi·a/sid·ost·a nerv·o·dolor·o).


iskiatiko (iskiatik·o)
(laŭ la kunteksto):

prefere diru 'isĥia/sidosta nervo' (isĥi·a/sid·ost·a nerv·o), 'isĥia/sidosta nervodoloro' (isĥi·a/sid·ost·a nerv·o·dolor·o).


iskiato (iskiat·o) :

prefere diru 'isĥia/sidosta nervo' (isĥi·a/sid·ost·a nerv·o).


iskio (iski·o) :

ankaŭ eblas diri 'isĥio' (isĥi·o), 'sidosto' (sid·ost·o).


iŝi (iŝi) :

prefere diru 'ili' (ili).


itemo (item·o) :

(enketoj kaj similaj) prefere diru 'punkto' (punkto).


itinero (itiner·o) :

prefere diru 'vojo' (voj·o), 'vojaĝo' (vojaĝ·o), 'vojplano' (voj·plan·o), 'vojaĝplano' (vojaĝ·plan·o).


IV (IV) :

(por indiki numeron laŭ la latina metodo) ankaŭ eblas diri '4' (4), '4a' (4·a).


ivi (ivi) :

prefere diru 'vi ĉiuj' (vi ĉiu·j).


IX (IX) :

(por indiki numeron laŭ la latina metodo) ankaŭ eblas diri '9' (9), '9a' (9·a).


izo- (izo-) :

(en scienco kaj teĥniko) ankaŭ eblas diri 'sama' (sam·a), 'egala' (egal·a).


izocela (izocel·a) :

prefere diru 'simetria' (simetri·a).


jakto (jakt·o) :

ankaŭ eblas diri 'jaĥto' (jaĥt·o), 'plezurŝipo' (plezur·ŝip·o).


januaro (januar·o) :

ankaŭ eblas diri 'la 1a monato' (la 1·a monat·o).


jardo (jard·o) :

prefere diru (pri boato) 'horizontala velstango' (horizontal·a vel·stang·o).


jeno (jen·o) :

(japana mon-unuo) prefere diru 'eno' (en·o).


jeto (jet·o) :

prefere diru 'reagaviadilo' (re·ag·aviad·il·o).


jetsocieto (jet·societ·o) :

prefere diru 'pintuloj' (pint·ul·o·j), 'ŝajnelito' (ŝajn·elit·o), 'lastmoda/rapidfluga riĉularo' (last·mod·a/rapid·flug·a riĉ·ul·ar·o).


jetularo (jet·ul·ar·o) :

prefere diru 'pintuloj' (pint·ul·o·j), 'ŝajnelito' (ŝajn·elit·o), 'lastmoda/rapidfluga riĉularo' (last·mod·a/rapid·flug·a riĉ·ul·ar·o).


jido (jid·o) :

(en la senco de lingvo) prefere diru 'la jida' (lingv·o) (la jid·a).


jonio (joni·o) :

(en la hindisma religio ankaŭ religia simbolo) prefere diru 'vagino' (vagin·o).


joviala (jovial·a) :

prefere diru 'gajema' (gaj·em·a).


jubili (jubil·i) :

prefere diru 'ĝojegi' (ĝoj·eg·i).


judaismo (judaism·o) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'hebreismo' (hebre·ism·o).


judezmo (judezm·o) :

prefere diru 'la judhispana' (lingvo) (la jud·hispan·a).


judo (jud·o) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'hebreo' (hebre·o) [fun].


jufto (juft·o) :

prefere diru 'rusa ledo' (rus·a led·o).


julio (juli·o) :

ankaŭ eblas diri 'la 7a monato' (la 7·a monat·o).


junio (juni·o) :

ankaŭ eblas diri 'la 6a monato' (la 6·a monat·o).


junti (junt·i) :

prefere diru 'kunigi' (kun·ig·i), 'interfiksi' (inter·fiks·i).


junto (junt·o) :

prefere diru 'kunig(aĵ)o' (kun·ig(·aĵ)·o), 'interfiks(aĵ)o' (inter·fiks(·aĵ)·o).


jurisprudenco (jurisprudenc·o) :

prefere diru 'juroscienco' (jur·o·scienc·o), 'juroscienco' (jur·o·scienc·o), 'juro' (validaj leĝoj) (jur·o), 'juĝistaj decidkolekto' (juĝ·ist·a·j decid·kolekt·o).


jurto (jurt·o) :

(mongola nomo por jurto) ankaŭ eblas diri 'gero' (ger·o).


justico (justic·o) :

(en la senco de justeco) prefere diru 'justeco' (just·ec·o);
(en la senco de ŝtata juĝ-funkcio) prefere diru 'juĝsistemo' (juĝ·sistem·o), 'juĝistaro' (juĝ·ist·ar·o), 'juĝministro' (juĝ·ministr·o).


ĵako (ĵak·o) :

prefere diru 'ŝtopilingo' (ŝtop·il·ing·o).


ĵaluzio (ĵaluzi·o) :

ankaŭ eblas diri 'fenestrokrado' (fenestr·o·krad·o), 'fenestroŝirmilo' (fenestr·o·ŝirm·il·o), 'fenestrokovrilo' (fenestr·o·kovr·il·o).


ĵerzo (ĵerz·o) :

(kiel ŝtofo) ankaŭ eblas diri 'trikita ŝtofo' (trik·it·a ŝtof·o), 'trikŝtofo' (trik·ŝtof·o);
(kiel lana vesto) prefere diru 'pulovero' (pulover·o).


ĵetono (ĵeton·o) :

(en ludoj) prefere diru 'ludmarko' (lud·mark·o);
(en aliaj okazoj) prefere diru 'monmarko' (mon·mark·o), 'disketo' (disk·et·o).


ĵigo (ĵig·o) :

prefere diru 'kunmetenigmo' (kun·met·enigm·o).


ĵinglo (ĵingl·o) :

prefere diru 'sonsimbolo' (son·simbol·o), 'sonemblemo' (son·emblem·o).


ĵingoismo (ĵingo·ism·o) :

ankaŭ eblas diri (japan·a) 'militemo' (milit·em·o), 'militnecesismo' (milit·neces·ism·o), 'militinsistismo' (milit·insist·ism·o).


ĵinso (ĵins·o) :

prefere diru 'ĝinzo' (ĝinz·o).


ĵokero (ĵoker·o) :

(en kartoludo) prefere diru 'ajnkarto' (ajn·kart·o);
(pri komputiloj) prefere diru 'ajnosigno' (ajn·o·sign·o).


ĵupano (ĵupan·o) :

prefere diru 'bienestro' (bien·estr·o).


ĵurio (ĵuri·o) :

prefere diru 'juĝantaro' (juĝ·ant·ar·o).


ĵurnalo (ĵurnal·o) [1oa]:

prefere diru 'gazeto' (gazet·o), 'taggazeto' (tag·gazet·o), 'revuo' (revu·o), 'taglibro' (tag·libr·o).


k (k) :

(por kaj) prefere diru 'kaj' (kaj).


kabineto (kabinet·o) [5oa]:

(kiel labor-ĉambro de profesiuloj) ankaŭ eblas diri 'laborĉambro' (labor·ĉambr·o), 'studĉambro' (stud·ĉambr·o);
(kiel ekspoziciejo) ankaŭ eblas diri 'ekspoziciejo' (ekspozici·ej·o);
(kiel ministraro) ankaŭ eblas diri 'ministraro' (ministr·ar·o), 'ministra konsilantaro' (ministr·a konsil·ant·ar·o).


kablogramo (kablogram·o) :

prefere diru 'kabla telegramo' (kabl·a telegram·o).


kaco (kac·o) [sla]:

ankaŭ eblas diri 'peniso' (penis·o).


kaĉaloto (kaĉalot·o) :

prefere diru 'ambrobaleno' (ambr·o·balen·o).


kadeto (kadet·o) :

ankaŭ eblas diri 'lernantoficiro' (lern·ant·oficir·o).


kadro (kadr·o) :

(en la senco de funkciulo, direktoro, gvidanto en firmao/oficejo) prefere diru 'funkciulo' (funkci·ul·o), 'gvidanto' (gvid·ant·o), 'direktanto' (direkt·ant·o).


kafeterio (kafeteri·o) :

prefere diru (mem·serv·a) 'manĝejo' (manĝ·ej·o).


kaĥeksio (kaĥeksi·o) :

prefere diru 'malsaneca maldikiĝo' (mal·san·ec·a mal·dik·iĝ·o), (mal·san·ec·a) 'malforteco' (mal·fort·ec·o), 'maldikeco kaj malforteco' (mal·dik·ec·o kaj mal·fort·ec·o).


kaĥekta (kaĥekta) :

prefere diru 'malsane maldik-(eg)-a' (mal·san·e mal·dik-(eg)-a), (mal·san·e) 'malforta' (mal·fort·a), 'maldika kaj malforta' (mal·dik·a kaj mal·fort·a).


kaĵoli (kaĵol·i) :

prefere diru 'elflati' (el·flat·i), '(pri)dorloti' ((pri·)dorlot·i), 'ĉirkaŭflati' (ĉirkaŭ·flat·i), 'flatumi' (flat·um·i).


kakofonio (kakofoni·o) :

prefere diru 'misharmonio' (mis·harmoni·o), 'malbelsonaĵ/eco' (mal·bel·son·aĵ/ec·o), 'sonaĉo' (son·aĉ·o).


kakotrofio (kakotrofi·o) :

prefere diru 'misnutrado' (mis·nutr·ad·o).


kalcitri (kalcitr·i) :

prefere diru 'kontraŭstar-(eg-)i' (kontraŭ·star-(eg-)i).


kalifo (kalif·o) :

ankaŭ eblas diri 'ĥalifo' (ĥalif·o).


kaligrafi (kaligraf·i) :

prefere diru 'belskribi' (bel·skrib·i).


kalkeo (kalke·o) :

prefere diru 'tradukprunto' (traduk·prunt·o), 'trakopiaĵo' (tra·kopi·aĵ·o).


kalkuluso (kalkulus·o) :

(en la korpo) prefere diru (organik·deven·a) 'ŝtoneto' (ŝton·et·o), 'korpoŝtono' (korp·o·ŝton·o).


kalmo (kalm·o) :

prefere diru 'mara trankvilo' (mar·a trankvil·o).


kalorifero (kalorifer·o) :

prefere diru 'hejtilo' (hejt·il·o).


kalorimetrio (kalorimetri·o) :

prefere diru 'varmomezurado' (varm·o·mezur·ad·o).


kalorimetro (kalorimetr·o) :

prefere diru 'varmomezurilo' (varm·o·mezur·il·o).


kalumeto (kalumet·o) :

ankaŭ eblas diri 'pacpipo' (pac·pip·o).


kamaboko (kamabok·o) :

prefere diru 'fiŝkuko' (fiŝ·kuk·o).


kamerao (kamera·o) :

prefere diru 'filmilo' (film·il·o), 'fotilo' (fot·il·o);
(por la senluma kesteto en tia ilo) prefere diru 'kamero' (kamer·o).


kamiono (kamion·o) :

ankaŭ eblas diri 'ŝarĝaŭto' (ŝarĝ·aŭt·o).


kampingo (kamping·o) :

prefere diru 'tendaro' (tend·ar·o), 'tendumejo' (tend·um·ej·o).


kampuso (kampus·o) :

prefere diru 'universitata tereno' (universitat·a teren·o).


kamufli (kamufl·i) :

prefere diru 'kaŝmaski' (kaŝ·mask·i), 'kaŝvesti' (kaŝ·vest·i).


kando (kand·o) [fun]:

(en la senco de 'bombono') prefere diru 'bombono' (bombon·o), 'dolĉaĵo' (dolĉ·aĵ·o).


kanelo (kanel·o) [zam]:

(en muziko) ankaŭ eblas diri 'sulketo de disko' (sulk·et·o de disk·o).


kanistro (kanistr·o) :

prefere diru 'ferskatolo' (fer·skatol·o), 'ladskatolo' (lad·skatol·o), 'fera ujo' (fer·a uj·o), 'benzinujo' (benzin·uj·o).


kanoniero (kanonier·o) :

prefere diru 'pafilegŝipo' (pafil·eg·ŝip·o), 'pafŝipo' (paf·ŝip·o).


kanonigi (kanon·ig·i) :

prefere diru 'deklari sankta' (deklar·i sankt·a), 'sanktuligi' (sankt·ul·ig·i), 'sanktigi' (sankt·ig·i).


kanonizi (kanoniz·i) :

prefere diru 'deklari sankta' (deklar·i sankt·a), 'sanktuligi' (sankt·ul·ig·i), 'sanktigi' (sankt·ig·i).


kanono (kanon·o) [1oa]:

(armilo) ankaŭ eblas diri 'pafilego' (paf·il·eg·o);
(en ekleziaj esprimoj)(laŭ la kunteksto) prefere diru 'leĝo' (leĝ·o), 'listo' (list·o), 'akceptita tekstaro' (akcept·ita tekst·ar·o);
(kiel muzikaĵo) prefere diru 'ĉenkanto' (ĉen·kant·o), 'rada kanto' (rad·a kant·o).


kanpo (kanp·o) :

ankaŭ eblas diri 'ĉina medicino' (ĉin·a medicin·o).


kantino (kantin·o) [zam]:

prefere diru (labor·ist·a) 'manĝejo' (manĝ·ej·o).


kantono (kanton·o) :

(ekster Svislando) prefere diru 'distrikto' (distrikto).


kantrio (kantri·o) :

(en muziko) prefere diru 'kamparana muziko' (kamp·ar·an·a muzik·o).


kanzono (kanzon·o) :

(en la senco de 'kanto') prefere diru 'kant-o' (kant-o), 'kant-et-o' (kant-et-o), 'kant-aĵ-o' (kant-aĵ-o);
(se uzata kun nuanco malsama al 'kanto') prefere diru 'kantversaĵo' (kant·vers·aĵ·o), 'verskanto' (vers·kant·o), 'melodia kanto' (melodi·a kant·o).


kaperi (kaper·i) :

(ĝenerale) prefere diru 'forkapti' (for·kapt·i), 'forrabi' (for·rab·i), 'forporti' (for·port·i), 'forkonduki' (for·konduk·i);
(en malnova teĥnika senco) prefere diru 'rajtigite pirati' (rajt·ig·it·e pirat·i).


kapilaro (kapilar·o) :

ankaŭ eblas diri 'hardika tubeto' (har·dik·a tub·et·o).


kapotasto (kapotast·o) :

(en kord-muzikiloj) ankaŭ eblas diri 'movebla selo' (mov·ebl·a sel·o).


kapsulo (kapsul·o) [fun]:

(kuracaĵoj) ankaŭ eblas diri 'pilolo' (pilol·o).


kaputa (kaput·a) :

prefere diru 'rompita' (rompit·a), 'difektita' (difekt·it·a).


kara (kar·a) :

(en la senco de 'multekosta') prefere diru 'multekosta' (mult·e·kost·a).


karakterizi (karakteriz·i) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'montri/doni karakteron' (montr·i/don·i karakter·o·n).


karaktraro (karaktr·ar·o) :

prefere diru 'signaro' (sign·ar·o);
(pri komputiloj) prefere diru 'litertipo' (liter·tip·o).


karaktro (karaktr·o) :

prefere diru 'signo' (sign·o), 'skribsigno' (skrib·sign·o), 'preslitero' (pres·liter·o).


karburatoro (karburator·o) :

prefere diru 'karkur·il·o' (karbur·il·o).


kardi- (kardi-) :

prefere diru 'kor-' (kor-).


kardigano (kardigan·o) :

prefere diru 'trikjak o' (trik·jak o).


kardinala (kardinal·a) :

(pri vokaloj/konsonantoj) prefere diru 'baza' (baz·a);
(ĝenerale pri ventoj, principoj, virtoj, ktp.) prefere diru 'ĉefa' (ĉef·a), 'baza' (baz·a), 'fundamenta' (fundament·a).


kardinalo (kardinal·o) :

(en matematiko) prefere diru 'kvantonombro' (kvant·o·nombr·o);
(en lingvoscienco) prefere diru 'kvanta nombrovorto' (kvant·a nombr·o·vort·o), 'baza nombrovorto' (baz·a nombr·o·vort·o).


kardino (kardin·o) :

prefere diru 'pordohoko' (pord·o·hok·o).


kardio (kardi·o) :

prefere diru 'koro' (kor·o).


kardiografo (kardiograf·o) :

ankaŭ eblas diri 'korbataparato' (kor·bat·aparat·o), 'korstriaparato' (kor·stri·aparat·o), 'korspurilo' (kor·spur·il·o), 'korregistrilo' (kor·registr·il·o).


kardiogramo (kardiogram·o) :

ankaŭ eblas diri 'korbatlinio' (kor·bat·linio), 'korstrio' (kor·stri·o), 'korspuro' (kor·spur·o), 'korregistraĵo' (kor·registr·aĵ·o).


kardiologio (kardiologi·o) :

ankaŭ eblas diri 'kormedicino' (kor·medicin·o), 'korkuracado' (kor·kurac·ad·o), 'korscienco' (kor·scienc·o), 'korstudo' (kor·stud·o), 'korfako' (kor·fak·o).


kardiologo (kardiolog·o) :

ankaŭ eblas diri 'korkuracisto' (kor·kurac·ist·o), 'korfakulo' (kor·fak·ul·o), 'koristo' (kor·ist·o).


kardiopatio (kardiopati·o) :

ankaŭ eblas diri 'kormalsano' (kor·mal·sano).


karenco (karenc·o) :

prefere diru 'manko' (mank·o), 'malhavo' (mal·hav·o), 'malsufiĉo' (mal·sufiĉ·o);
(laŭ la signifo de la germana Karenz) prefere diru 'forpermeso' (for·permes·o).


kargo (karg·o) :

prefere diru 'ŝarĝo' (de var·o·j) (ŝarĝ·o), 'transportataj varoj' (transport·at·a·j var·o·j).


karisma (karism·a) :

prefere diru 'hominflua' (hom·influ·a).


karolo (karol·o) :

prefere diru (krist·nask·a) 'kanto' (kant·o), 'religia festokanto' (religi·a fest·o·kant·o).


karoo (karo·o) :

(en kartoludo) ankaŭ eblas diri 'rombo' (romb·o), 'kvadrato' (kvadrat·o).


kartografio (kartografi·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'mapscienco' (map·scienc·o), 'mapfarado' (map·far·ad·o).


kartografo (kartograf·o) [7oa]:

ankaŭ eblas diri 'mapisto' (map·ist·o).


kartuno (kartun·o) :

(se temas pri filmo) prefere diru 'desegnofilmo' (desegno·film·o), 'bildfilmo' (bild·film·o), 'bildrakonto' (bild·rakont·o), 'desegnita filmo' (desegn·it·a film·o);
(se temas pri unuopa desegnaĵo) prefere diru 'bildŝerco' (bild·ŝerc·o), 'ŝercbildo' (ŝerc·bild·o).


kasacia (kasaci·a) :

prefere diru 'kortume nuliga' (kort·um·e nul·ig·a).


kasacii (kasaci·i) :

prefere diru 'kortume nuligi' (kort·um·e nul·ig·i).


kasacio (kasaci·o) :

prefere diru 'kortuma nuligo' (kort·um·a nul·ig·o).


kaseto (kaset·o) :

ankaŭ eblas diri 'kasedo' (kased·o).


kaskado (kaskad·o) :

(laŭ la senco) prefere diru 'akvofalo' (akv·o·fal·o), 'serio' (seri·o).


kastaneo (kastane·o) :

prefere diru 'kaŝtanujo' (kaŝtan·uj·o).


kastrumo (kastrum·o) :

prefere diru 'roma tendaro' (rom·a tend·ar·o).


kasuleto (kasulet·o) :

prefere diru 'franca fazeolaĵo' (franc·a fazeol·aĵ·o).


kaŝmiro (kaŝmir·o) :

(kiam uzata por speco de lano) prefere diru 'kaŝmira lano' (kaŝmir·a lan·o).


kataklismo (kataklism·o) :

prefere diru 'katastrofo' (katastrof·o), 'katastrofego' (katastrof·eg·o).


katakrezo (katakrez·o) :

prefere diru 'banaliĝinta metaforo' (banal·iĝ·int·a metafor·o).


katarakto (katarakt·o) :

(pri akvofaloj) prefere diru 'akvofalego' (akv·o·fal·eg·o).


katarso (katars·o) :

prefere diru 'puriĝo' (pur·iĝ·o).


kateto (katet·o) :

prefere diru 'orta latero' (ort·a later·o), 'ĉeorta latero' (ĉe·ort·a later·o).


katguto (katguto) :

ankaŭ eblas diri 'ĥirurgia fadeno' (ĥirurgi·a faden·o).


kaŭ (kaŭ) :

prefere diru 'kaj aŭ' (kaj aŭ).


kaŭstika (kaŭstik·a) :

prefere diru 'histodetrua' (hist·o·detru·a), 'morda' (mord·a), 'brulvunda' (brul·vund·a).


kaŭstikizi (kaŭstikiz·i) :

prefere diru 'kaŭterizi' (kaŭteriz·i).


kavalkado (kavalkad·o) [zam]:

prefere diru 'rajdpromenado' (rajd·promen·ad·o).


kazo (kaz·o) :

(ekster la gramatika kampo)(en la senco de okazaĵo) ankaŭ eblas diri 'okaz-o' (okaz-o);
(en la senco de, ekzemple, konscienc-problemo) ankaŭ eblas diri 'problemo' (problem·o);
(en jura senco) ankaŭ eblas diri '(juĝ-)afero' ((juĝ-)afer·o);
(en medicina senco) ankaŭ eblas diri 'individua malsano' (individu·a mal·san·o);
(en la senco de studo de specimeno, case study) ankaŭ eblas diri 'specimeno' (specimeno).


kazuo (kazu·o) :

prefere diru 'konsciencokazo' (konscienc·okaz·o).


KD (KD) :

ankaŭ eblas diri 'lumdisko' (lum·disk·o).


kekso (keks·o) :

prefere diru 'biskvito' (biskvit·o), 'kuketo' (kuk·et·o).


kemio (kemi·o) [8oa]:

prefere diru 'ĥemio' (ĥemi·o) [fun].


kep (kep) :

prefere diru 'kiel eble plej' (kiel eble plej).


kepre (kepr·e) :

prefere diru 'kiel eble plej rapide' (kiel eble plej rapide).


kero (ker·o) :

(en kartoludo) ankaŭ eblas diri 'koro' (koro).


keroseno (kerosen·o) :

prefere diru 'lampa petrolo' (lamp·a petrol·o), 'jetmotora petrolo' (jet·motor·a petrol·o).


kestrelo (kestrel·o) :

prefere diru 'turfalko' (tur·falk·o).


kiber- (kiber-) :

prefere diru 'reta' (ret·a), 'interreta' (inter·ret·a), 'komputila' (komputil·a).


kidnapi (kidnap·i) :

prefere diru 'forrabi' (for·rab·i).


kiki (kik·i) :

(pilkon aŭ simile en pilkaj k.s. ludoj) prefere diru 'piedbati' (pied·bat·i).


kilo (kil·o) [fun]:

(en ŝipo) ankaŭ eblas diri 'funda ŝiptrabo' (fund·a ŝip·trab·o).


kilo- (kilo-) :

(en scienco kaj teĥniko) prefere diru 'mil' (mil).


kinematiko (kinematik·o) :

prefere diru 'movoscienco' (mov·o·scienc·o).


kineta energio (kinet·a energi·o ) :

prefere diru 'movenergio' (mov·energi·o), 'moviĝeca energio' (mov·iĝ·ec·a energi·o).


kinezo- (kinezo-) :

prefere diru 'moviĝo' (mov·iĝ·o).


kinezopatio (kinezopati·o) :

prefere diru 'veturmalsano' (vetur·mal·san·o).


kinezoterapio (kinezoterapi·o) :

prefere diru 'movkuracado' (mov·kurac·ad·o), 'movkuracisto' (mov·kurac·ist·o), 'movkuracisto' (mov·kurac·ist·o).


kirko (kirk·o) :

ankaŭ eblas diri (krist·an·a) 'preĝejo' (preĝ·ej·o).


kiromanciisto (kiromanci·ist·o) :

prefere diru 'manaŭguristo' (man·aŭgur·ist·o).


kiromancio (kiromanci·o) :

prefere diru 'manaŭgurado' (man·aŭgur·ad·o).


kiroptero (kiropter·o) :

prefere diru 'vesperto' (vespert·o).


kirurgio (kirurgi·o) :

ankaŭ eblas diri 'ĥirurgio' (ĥirurgi·o), 'kuracado per operacio' (kurac·ad·o per operaci·o).


kivo (kiv·o) :

ankaŭ eblas diri 'kivifrukto' (kivi·frukt·o).


klaktivismo (klaktivism·o) :

prefere diru 'klakaktivismo' (klak·aktiv·ism·o).


klami (klam·i) :

prefere diru 'krii' (kri·i), 'aklami' (aklam·i).


klandestina (klandestin·a) :

prefere diru 'kaŝa' (kaŝ·a), 'eksterleĝa' (ekster·leĝ·a).


klano (klan·o) :

(pri samtotemanoj, skotoj aŭ irlandanoj) prefere diru 'gento' (gent·o);
(en politiko) prefere diru 'partieto' (parti·et·o), 'sekto' (sekt·o).


klaroskuro (klaroskur·o) :

prefere diru 'lumkontrasto' (lum·kontrast·o).


klasifiki (klasifik·i) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'klasi' (klas·i), 'enklasigi' (en·klas·ig·i).


klaŭno (klaŭn·o) [zam]:

ankaŭ eblas diri 'amuzisto' (amuz·ist·o), 'ridigisto' (rid·ig·ist·o), 'pajaco' (pajac·o) [zam].


klaŭzo (klaŭz-o)
(laŭ la kunteksto):

prefere diru (specif·kondiĉ·a) 'kontraktero' (kontrakt·er·o), 'kontraktero' (kontrakt·er·o), 'paragraf-o' (paragraf-o), 'norm-o' (norm-o), 'er-o de kontrakt-o' (er-o de kontrakt-o), 'kondiĉo' (kondiĉ·o).


klefo (klef·o) :

prefere diru 'muzika ŝlosilo' (muzik·a ŝlos·il·o).


kleo (kle·o) :

prefere diru 'muzika ŝlosilo' (muzik·a ŝlos·il·o).


klepsidro (klepsidr·o) :

(laŭ la konkreta signifo) prefere diru 'akvohorloĝo' (akv·o·horloĝ·o), 'sablohorloĝo' (sabl·o·horloĝ·o).


kleptomanio (kleptomani·o) :

prefere diru 'ŝtelmanio' (ŝtel·mani·o).


kleptomano (kleptoman·o) :

prefere diru 'ŝtelmaniulo' (ŝtel·mani·ul·o).


klerikala (klerikal·a) :

prefere diru 'ekleziisma' (eklezi·ism·a), 'pastrisma' (pastr·ism·a).


klerikalismo (klerikal·ism·o) :

prefere diru 'ekleziismo' (eklezi·ism·o), 'pastrismo' (pastr·ism·o).


kleriko (klerik·o) :

prefere diru 'pastro' (pastr·o), 'ekleziulo' (eklezi·ul·o).


klifo (klif·o) :

prefere diru (mar·bord·a) 'krutaĵo' (krut·aĵ·o), 'rokmuro' (rok·mur·o).


kliki (klik·i) :

(pri komputiloj) prefere diru 'alklaki' (al·klak·i), 'klaki' (klak·i).


kliko (klik·o) :

prefere diru 'grupo' (grup·o);
(en multaj okazoj) prefere diru 'bando' (band·o), 'grupaĉo' (grup·aĉ·o), 'figrupo' (fi·grup·o);
(en la senco de unudirekta meĥanika blokilo) prefere diru 'klinko' (klink·o).


klimatizi (klimatiz·i) :

prefere diru 'aerreguligi' (aer·regul·ig·i), 'malhejti' (mal·hejt·i).


klimatizilo (klimatiz·il·o) :

prefere diru 'aerreguligilo' (aer·regul·ig·il·o), 'malhejtilo' (mal·hejt·il·o).


klimatologio (klimatologi·o) :

prefere diru 'klimatoscienco' (klimat·o·scienc·o).


klipo (klip·o) :

(parolante pri film-arto) prefere diru (film·) 'peceto' (pec·et·o), 'filmeto' (film·et·o), 'muzikfilm-(et)-o' (muzik·film-(et)-o);
(parolante pri paperkuntenilo) prefere diru 'paperkuntenilo' (paper·kun·ten·il·o), 'paperfiksilo' (paper·fiks·il·o).


klivi (kliv·i) :

prefere diru (laŭ·tavol·e) 'fendi' (fend·i), 'spliti' (split·i), 'distavoligi' (dis·tavol·ig·i).


klostrofobio (klostrofobi·o) :

prefere diru 'enfermiĝangoro' (en·ferm·iĝ·angor·o), (ne rac·a) 'timego pri fermitaj spacoj' (tim·eg·o pri ferm·it·a·j spaco·j).


klozeto (klozet·o) :

prefere diru 'necesejo' (neces·ej·o), 'necesseĝo' (neces·seĝ·o), 'neceseja seĝo' (neces·ej·a seĝ·o).


klozoneo (klozone·o) :

prefere diru 'ĉelemajlo' (ĉel·emajl·o).


kluki (kluki) :

ankaŭ eblas diri (kokine) 'bleki/kanti' (blek·i/kant·i).


knajpo (knajp·o) [sla]:

prefere diru (german·ec·a) 'trinkejo' (trink·ej·o).


knali (knal·i) :

prefere diru 'eksplodi' (eksplod·i);
(en la okazo de vipobato) prefere diru 'klaki' (klak·i), 'pafbrui' (paf·bru·i).


knedliko (knedlik·o) :

ankaŭ eblas diri 'pastobulo' (past·o·bul·o).


knedlo (knedl·o) :

ankaŭ eblas diri 'pastobulo' (past·o·bul·o).


knelo (knel·o) :

ankaŭ eblas diri 'fiŝ/viandbuleto' (fiŝ/viand·bul·et·o).


knufli (knufl·i) :

prefere diru 'ĉirkaŭbrakumi' (ĉirkaŭ·brak·um·i), 'karesi' (kares·i).


koalicio (koalici·o) :

(inter partioj aŭ ŝtatoj) prefere diru 'interkonsento' (inter·konsent·o).


koĉero (koĉer·o) :

prefere diru 'kaleŝisto' (kaleŝ·ist·o), 'luveturigisto' (lu·vetur·ig·ist·o).


KoDo (KoDo) :

ankaŭ eblas diri 'lumdisko' (lum·disk·o).


kofrujo (kofr·uj·o) :

ankaŭ eblas diri 'pakaĵujo' (pak·aĵ·uj·o).


kogna (kogn·a) :

prefere diru 'mensa' (mens·a), 'kona' (kon·a).


kogna scienco (kogn·a scienc·o) :

prefere diru 'mensoscienco' (mens·o·scienc·o).


kogni (kogn·i) :

prefere diru 'ekkoni' (ek·kon·i), 'rekoni' (re·kon·i), 'percepti' (percept·i), 'scii' (sci·i).


kohorto (kohorto) :

(ĝenerale) prefere diru 'homamaso' (hom·amas·o).


koiti (koiti) :

prefere diru 'seksumi' (seks·um·i).


kojlo (kojlo) :

ankaŭ eblas diri 'dika intesto' (dik·a intest·o).


kojono (kojon·o) :

prefere diru 'testiko' (testik·o).


kokeriki (kokeriki) :

ankaŭ eblas diri (vir·kok·e) 'bleki' (blek·i), 'kokbleki' (kok·blek·i).


kokri (kokr·i) :

prefere diru (am·rilat·e/seks·e) 'malfideli/trompi/perfidi' (mal·fidel·i/tromp·i/perfid·i).


koktajlo (koktajl·o) :

prefere diru 'koktelo' (koktel·o).


kolaciono (kolacion·o) :

prefere diru 'matenmanĝo' (maten·manĝ·o), 'posttagmeza manĝeto' (post·tag·mez·a manĝ·et·o).


kolaĝo (kolaĝ·o) :

prefere diru (bild·a/muzik·a) 'kungluaĵo' (kun·glu·aĵ·o).


kolapso (kolaps·o) :

(laŭ la signifo en la frazo) prefere diru 'disfalo' (dis·fal·o), 'nerva krizo' (nerv·a kriz·o), 'sveno' (sven·o).


kolaziono (kolazion·o) :

prefere diru 'matenmanĝo' (maten·manĝ·o), 'posttagmeza manĝeto' (post·tag·mez·a manĝ·et·o).


kolbo (kolb·o) :

prefere diru 'pafiltenilo' (paf·il·ten·il·o).


kolecisto (kolecist·o) :

prefere diru 'galveziko' (gal·vezik·o), 'galujo' (gal·uj·o).


koledoko (koledok·o) :

prefere diru 'galdukto' (gal·dukt·o), 'galfluejo' (gal·flu·ej·o).


kolegio (kolegi·o) :

(en la franca lerneja sistemo) prefere diru (unu·a) 'mezgrada lernejo' (mez·grad·a lern·ej·o).


kolekcio (kolekci·o) :

prefere diru 'kolekto' (kolekt·o), 'kolektaĵo' (kolekt·aĵ·o).


koleo (kole·o) :

prefere diru 'galo' (gal·o).


kolerika (kolerik·a) :

(se temas pri kolero) prefere diru 'kolerema' (koler·em·a);
(laŭ la ĝenerala konduto, en psika signifo) prefere diru 'impulsiĝema' (impuls·iĝ·em·a);
(laŭ la antikva medicino) prefere diru 'galhumora' (gal·humor·a).


koliero (kolier·o) :

ankaŭ eblas diri 'kolringo' (kol·ring·o), 'kolĉeno' (kol·ĉen·o), 'perlokolĉeno' (perl·o·kol·ĉen·o).


kolirio (koliri·o) :

prefere diru 'okulkuracilo' (okul·kurac·il·o).


kolokvo (kolokv·o) :

prefere diru 'kunveno' (kun·ven·o), 'diskutforumo' (diskut·forum·o).


koloro (kolor·o) :

(en kartoludo) prefere diru 'emblemo' (emblem·o).


koltro (koltr·o) :

prefere diru 'plugila vertikala tranĉopeco' (plug·il·a vertikal·a tranĉo·pec·o), 'plugilsteveno' (plug·il·steven·o).


kolumno (kolumn·o) :

(en la senco de artikolo en ĵurnalo) ankaŭ eblas diri 'kolono' (kolon·o), 'eseo' (ese·o), 'koloneseo' (kolon·ese·o), 'esekolono' (ese·kolon·o).


koluzio (koluzi·o) :

prefere diru 'kontraŭleĝa/sekreta interkonsento' (kontraŭ·leĝ·a/sekret·a inter·konsent·o).


komasacio (komasaci·o) :

prefere diru 'terpeckunigo' (ter·pec·kun·ig·o).


komasocio (komasoci·o) :

prefere diru 'parcelunuigo' (parcel·unu·ig·o).


komentarii (komentari·i) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'komenti' (koment·i) [9oa], 'prinoti' (pri·not·i), 'priparoli' (pri·parol·i).


komikso (komiks·o) :

prefere diru 'bildrakonto' (bild·rakont·o), 'bildŝerco' (bild·ŝerc·o).


komisiono (komision·o) [4oa]:

ankaŭ eblas diri 'komisiitaro' (komisi·it·ar·o).


komitativo (komitativ·o) :

prefere diru 'kuneckazo' (kun·ec·kaz·o).


(cerba) komocio ((cerb·a) komoci·o) :

prefere diru (cerb·o·) 'skuo/skuiĝo/ŝok(eg)o' (sku·o/sku·iĝ·o/ŝok·(eg·)o).


kompakta disko (kompakt·a disk·o) :

ankaŭ eblas diri 'lumdisko' (lum·disk·o).


kompano (kompan·o) :

prefere diru 'kamarado' (kamarad·o), 'kunulo' (kun·ul·o), 'kunvivulo' (kun·viv·ul·o), 'samlaborulo' (sam·labor·ul·o).


komparacio (komparaci·o) :

(en gramatiko) ankaŭ eblas diri (lingv·a) 'komparado' (kompar·ad·o).


komplementa (komplement·a) :

(ekster la gramatika kampo) prefere diru 'kompletiga' (komplet·ig·a).


komplico (komplic·o) :

prefere diru 'kunkrimanto' (kun·krim·ant·o), 'fihelpanto' (fi·help·ant·o), 'samagulo' (sam·ag·ul·o), 'samfiulo' (sam·fi·ul·o).


komplika (komplik·a) :

(en la senco de 'malsimpla') prefere diru 'malsimpla' (mal·simpl·a), 'malfacila' (mal·facil·a), 'malfacila' (mal·facil·a);
(Normale 'komplika' signifas rilata al 'komplikado') prefere diru 'komplikita' (komplik·it·a).


komponanto (komponant·o) :

(ekster la arta kampo) prefere diru 'konsistaĵo' (konsist·aĵ·o).


komponento (komponent·o) :

(ekster la arta kampo) prefere diru 'konsistaĵo' (konsist·aĵo).


komponi (komponi) :

ankaŭ eblas diri 'muzikverki' (muzik·verki).


komponisto (kompon·ist·o) :

ankaŭ eblas diri 'muzikverkisto' (muzik·verk·ist·o).


kompoŝto (kompoŝt·o) :

prefere diru (maturiĝanta) 'humigataĵo' (hum·ig·at·aĵ·o), (maturiĝinta) 'humigitaĵo' (hum·ig·it·aĵ·o).


kompromiso (kompromis·o) :

(en la uzo de hispanlingvaj kaj portugallingvaj esperantistoj) prefere diru 'sindevigo' (sin·dev·ig·o), 'devo' (dev·o).


kompromiti (kompromit·i) :

(en la uzo de hispanlingvaj esperantistoj) prefere diru 'sin devigi' (si·n dev·ig·i).


kompunda (kompund·a) :

prefere diru 'kunigita' (kun·ig·it·a), 'duparta' (du·part·a), 'plurparta' (plur·part·a).


komputatoro (komputator·o) :

prefere diru 'komputilo' (komput·il·o).


komputero (komputer·o) :

prefere diru 'komputilo' (komput·il·o).


komputiko (komput·ik·o) :

prefere diru 'komputado' (komput·ad·o), 'komputscienco' (komput·scienc·o).


komputoro (komputor·o) :

prefere diru 'komputilo' (komput·il·o).


komunikacio (komunikaci·o)
(laŭ la kunteksto):

prefere diru 'komunikado' (komunik·ad·o), 'komunikaĵo' (komunik·aĵ·o).


konatulo (kon·at·ul·o) :

prefere diru 'konato' (kon·at·o).


koncedi (konced·i) [8oa]:

ankaŭ eblas diri 'allasi' (al·las·i), 'konsenti' (konsent·i), 'pravigi' (prav·ig·i), 'deklari prava/e' (deklar·i prav·a/e).


koncentra (koncentr·a) :

prefere diru 'samcentra' (sam·centr·a).


konĉerto (konĉert·o) :

prefere diru 'koncerto' (koncert·o).


konfederacio (konfederaci·o) [2oa]:

prefere diru 'konfedero' (konfeder·o).


konfesi (konfes·i) [fun]:

(en la signifo 'partopreni je religio') ankaŭ eblas diri 'partopreni' (religion) (part·o·pren·i).


konfesio (konfesi·o) :

prefere diru (krist·an·a) 'religio' (religi·o).


konfirmacio (konfirmaci·o) :

(kristana religio) prefere diru (kred·o·) 'konfirmo' (konfirm·o).


konfronti (konfront·i) :

(en jura senco) prefere diru 'kontraŭmeti' (kontraŭ·met·i);
(en aliaj kuntekstoj laŭ la senco) prefere diru 'kompari' (kompar·i), 'interalfronti' (inter·al·front·i), 'fronti sin' (front·i si·n).


kongrui (kongru·i) :

(pri komputiloj) ankaŭ eblas diri 'kunfunkcii' (kun·funkci·i);
(en aliaj fakoj) ankaŭ eblas diri 'sam dimensii' (sam ·dimensi·i), 'samformi' (sam·form·i).


konjugi (konjug·i) :

(uzebla nur en senco gramatika) prefere diru 'konjugacii' (konjugaci·i).


konjunkcio (konjunkci·o) :

ankaŭ eblas diri 'ligvorto' (lig·vort·o).


konkludi (konklud·i) :

(en la senco "fini") prefere diru 'fini' (fin·i).


konkubino (konkubin·o) :

(aldona edzino en la antikveco) prefere diru 'kromedzino' (krom·edz·in·o), 'kromvirino' (krom·vir·in·o), 'kvazaŭedzo' (kvazaŭ·edz·o).


konkubo (konkub·o) :

(needziĝinta kunloĝanto en la nuntempo) prefere diru 'kunulo' (kun·ul·o), 'vivkunulo' (viv·kun·ul·o).


konkurenco (konkurenc·o) [3oa]:

ankaŭ eblas diri (komerc·a) 'konkurado' (konkur·ad·o).


konosamento (konosament·o) :

prefere diru 'ŝarĝatesto' (ŝarĝ·atest·o), 'kvitanco' (kvitanc·o).


konotacio (konotaci·o) :

prefere diru 'kunsignifo' (kun·signif·o).


konsenso (konsens-o) :

prefere diru 'inter-konsent-o' (inter-konsent-o), 'aprobo' (aprob·o).


konservativa (konservativ·a) [3oa]:

(pri politika partio) ankaŭ eblas diri 'konservema' (konserv·em·a), 'konservisma' (konserv·ism·a).


konsilio (konsili·o) :

prefere diru 'konsilantaro' (konsil·ant·ar·o), 'konsilistaro' (konsil·ist·ar·o).


konsistenco (konsistenc·o) :

prefere diru 'kohereco' (koherec·o).


konsomeo (konsome·o) :

prefere diru 'buljono' (buljon·o).


konsonanco (konsonanc·o) :

prefere diru 'samsoneco' (sam·son·ec·o), 'sonakordo' (son·akord·o).


konsorcio (konsorci·o) :

prefere diru (firm·a-) 'asociiĝo' (asoci·iĝ·o).


konstelacio (konstelaci·o) [zam]:

prefere diru 'stelgrupo' (stel·grup·o), 'kunstelaro' (kun·stel·ar·o).


konstipi (konstip·i) :

prefere diru 'mallaksigi' (mal·laks·ig·i).


konstipiĝi (konstip·iĝ·i) :

prefere diru 'mallaksi' (mal·laks·i).


konstitui (konstitu·i) :

prefere diru 'konsistigi' (konsist·ig·i), 'starigi' (star·ig·i).


konstrikti (konstrikt·i) :

prefere diru 'mallarĝiĝi' (mal·larĝ·iĝ·i).


konstruktiva (konstruktiv·a) :

prefere diru 'konstrua' (konstru·a), 'progresiga' (progres·ig·a), 'helpa' (help·a).


kontaĝi (kontaĝ·i) :

prefere diru 'infekti' (infekt·i), 'transdoni malsanon' (trans·don·i mal·san·o·n).


kontanta (kontant·a) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'monbileta' (mon·bilet·a), 'monera' (mon·er·a), 'per monbiletoj' (per mon·bilet·o·j), 'per moneroj' (per mon·er·o·j).


konteksto (kontekst·o) :

prefere diru 'kunteksto' (kuntekst·o).


kontempli (kontempli) :

prefere diru 'medite konsider(ad)i' (medit·e konsider·(ad·)i), 'admire/ravite rigardi' (admir·e/rav·it·e rigard·i).


kontenero (kontener·o) :

ankaŭ eblas diri 'transportujo' (transport·uj·o).


kontesti (kontest·i) :

prefere diru 'diskute malakcepti' (diskut·e mal·akcept·i), 'rifuzi' (rifuz·i), 'malkonsenti' (mal·konsent·i).


kontingenca (kontingenc·a) :

prefere diru 'eventuala' (eventual·a).


kontingenti (kontingent·i) :

prefere diru 'fiksi limon' (fiks·i lim·o·n), 'limigi' (lim·ig·i).


kontingentigi (kontingent·i·i) :

prefere diru 'fiksi limon' (fiks·i lim·o·n), 'limigi' (lim·ig·i).


kontingento (kontingent·o)
(laŭ la kunteksto):

prefere diru 'kvanto' (kvant·o), 'parto' (part·o).


kontralto (kontralt·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'aldo' (ald·o).


kontreo (kontre·o) :

(en muziko) prefere diru 'tradicia usona muziko' (tradici·a uson·a muzik·o).


kontribucio (kontribuci·o) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'militkompenso' (milit·kompens·o).


kontroli (kontrol·i) [fun]:

(en la senco de direkti kaj regi) prefere diru 'regi' (reg·i), 'direkti' (direkt·i).


kontumaco (kontumac·o) :

(en juĝejoj) prefere diru 'malĉeesto' (mal·ĉe·est·o), 'neapero' (ne·aper·o), 'nesinprezento' (ne·si·n·prezent·o).


konuklo (konukl·o) :

prefere diru 'ŝpinbastono' (ŝpin·baston·o).


konvaleski (konvalesk·i) :

prefere diru 'resaniĝ-(ad)-i' (re·san·iĝ-(ad)-i).


konvekcio (konvekci·o) :

prefere diru 'kunfluado' (kun·flu·ad·o), 'suprenvento' (supr·e·n·vent·o), 'alsupra vento' (al·supr·a vent·o), 'supreniranta varma aero' (supre·n·ir·ant·a varm·a aer·o).


konvekti (konvekt·i) :

prefere diru 'kunfluigi' (kun·flu·ig·i).


konverĝi (konverĝ·i) [zam]:

(ekster la matematika faklingvo)(laŭ la signifo en la konkretaj okazoj) prefere diru '(al)kuniri' ((al·)kun·ir·i), 'kunflui' (kun·flu·i), 'kuniĝi' (kun·iĝ·i), 'kunceli' (kun·cel·i), 'strebi kuniĝi' (streb·i kun·iĝ·i).


konversacii (konversaci·i) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'interparoli' (inter·parol·i).


konversi (konvers·i) :

ankaŭ eblas diri 'interparoli' (inter·parol·i).


konverti (konvert·i) :

(en nereligia senco) prefere diru 'transformi' (trans·form·i), 'transigi' (trans·ig·i), 'transkodigi' (trans·kod·ig·i).


konvikti (konvikt·i) :

prefere diru 'konstati (ies) kulpon' (konstat·i (ies) kulp·o·n).


konzerno (konzern·o) :

prefere diru (firm·a-) 'kuniĝo' (kun·iĝ·o), (firm·a-) 'unuiĝo' (unu·iĝ·o).


kooperi (kooper·i) :

prefere diru 'kunlabori' (kun·labor·i).


koopti (koopt·i) :

ankaŭ eblas diri 'alelekti' (al·elekt·i), 'enelekti' (en·elekt·i).


koordini (koordin·i) :

prefere diru 'kunordigi' (kun·ord·ig·i).


kopulacii (kopulaci·i) :

prefere diru 'seksumi' (seks·um·i).


kopuli (kopul·i) :

prefere diru 'amori' (amor·i), 'seksumi' (seks·um·i).


korako (korak·o) :

prefere diru 'granda korvo' (grand·a korv·o), 'korvego' (korv·eg·o).


koramiko (kor·amik·(in·)o) :

(en la senco de amik(in)·o, kun kiu oni havas amajn, eble ankaŭ seksajn, rilatojn) ankaŭ eblas diri 'amamik(in)o' (am·amik·(in·)o), 'amat(in)o' (amat·(in·)o).


kordurojo (kordurojo) :

prefere diru 'riphava veluro' (rip·hav·a velur·o), 'ripveluro' (rip·velur·o).


koregrafio (koregrafi·o) :

prefere diru 'dancaranĝado' (danc·aranĝ·ad·o), 'danckomponado' (danc·kompon·ad·o).


koregrafo (koregra·fo) :

prefere diru 'dancaranĝisto' (danc·aranĝ·isto), 'danckomponisto' (danc·kompon·ist·o).


korekta (korekt·a)
(Normale "korekta" signifas "rilata al korektado"):

(en la senco de 'ĝusta', 'senerara', 'korektita') prefere diru 'ĝusta' (ĝust·a), 'senerara' (sen·erar·a).


koreografio (koreografi·o) :

prefere diru 'dancaranĝo' (danc·aranĝ·o), 'danckompono' (danc·kompon·o).


koreografo (koreograf·o) :

prefere diru 'dancaranĝisto' (danc·aranĝ·ist·o), 'danckomponisto' (danc·kompon·ist·o).


korespondi (korespond·i) [fun]:

(en la senco de veturilo, kies ekiro okazas en tempo, kiu permesas al pasaĝero de alia alvenanta veturilo trafi ĝin) prefere diru 'kunliga' (kun·lig·a), 'koincida' (koincid·a), 'plua' (plu·a).


koridoro (koridor·o) :

ankaŭ eblas diri 'irejo' (ir·ej·o).


korizo (koriz·o) :

prefere diru 'nazkataro' (naz·katar·o).


korodi (korod·i) :

prefere diru 'forronĝi' (for·ronĝ·i), 'acidrustigi' (acid·rust·ig·i).


korolario (korolari·o) [zam]:

prefere diru 'postaserto' (post·asert·o).


korono (koron·o) :

prefere diru 'suna krono' (sun·a kron·o), 'sunkrono' (sun·kron·o).


korozo (koroz·o) :

prefere diru 'vegetaĵa eburo' (veget·aĵ·a ebur·o), 'vegetaĵa eburo' (veget·aĵ·a ebur·o).


korporacio (korporaci·o) [fun]:

(en la senco de akcia societo, firmao, kompanio) prefere diru 'akcia societo' (akci·a societ·o), 'firmao' (firma·o), 'kompanio' (kompani·o).


korpusklo (korpuskl·o) :

prefere diru 'korpeto' (korp·et·o), 'partiklo' (partikl·o), 'ero' (er·o).


korpuso (korpus·o) :

(en la senco de kolekto de lingvaj materialoj) prefere diru 'tekstaro' (tekst·ar·o);
(kiam temas pri parollingvaj materialoj) prefere diru 'parolkolekto' (parol·kolekt·o).


korsako (korsak·o) :

prefere diru 'tatara vulpo' (tatar·a vulp·o).


korteza (kortez·a) :

prefere diru 'korteguma' (kort·eg·um·a), 'kortegeca' (kort·eg·ec·a), 'afabla' (afabl·a), 'trobadora' (trobador·a).


korupti (korupt·i) :

ankaŭ eblas diri 'subaĉeti' (sub·aĉet·i).


koruso (korus·o) :

prefere diru 'ĥoro' (ĥoro).


kosmografio (kosmografi·o) :

prefere diru 'universopriskribo' (univers·o·pri·skrib·o).


kosmologio (kosmologi·o) [8oa]:

ankaŭ eblas diri 'universoscienco' (univers·o·scienc·o), 'kosmoscienco' (kosm·o·scienc·o).


kosmologo (kosmolog·o) :

prefere diru 'kosmosciencisto' (kosm·o·scienc·ist·o).


kosmonaŭtiko (kosmonaŭt·ik·o) :

prefere diru 'kosmovojaĝado' (kosm·o·vojaĝ·ad·o), 'kosmovojaĝscienco' (kosm·o·vojaĝ·scienc·o).


kosmonaŭto (kosmonaŭt·o) :

ankaŭ eblas diri 'kosmovojaĝisto' (kosm·o·vojaĝ·ist·o), 'spaciranto' (spac·ir·ant·o).


kosmopolita (kosmopolit·a) :

prefere diru 'tutmonda' (tut·mond·a), 'tutmondeca' (tut·mond·ec·a), 'mondcivitana' (mond·civit·an·a).


koŝmaro (koŝmar·o) :

prefere diru 'premsonĝo' (prem·sonĝ·o), 'sonĝaĉo' (sonĝ·aĉ·o), 'timiga sonĝo' (tim·ig·a sonĝ·o), 'terursonĝo' (terur·sonĝ·o), 'missonĝo' (mis·sonĝ·o).


Kotdivuaro (Kotdivuar·o) :

prefere diru 'EburBordo' (Ebur·Bord·o).


koterio (koteri·o) :

prefere diru 'premgrupo' (prem·grup·o), 'fikunularo' (fi·kun·ul·ar·o).


kovarda (kovard·a) :

prefere diru 'malkuraĝa' (mal·kuraĝ·a), 'malnobla' (mal·nobl·a).


kozo (koz·o) :

(se materia) prefere diru 'aĵo' (aĵ·o);
(se spirita, abstrakta) prefere diru 'afero' (afer·o).


krabli (krabl·i) :

prefere diru 'mallerte marŝi' (mal·lert·e marŝ·i).


kralo (kral·o) :

prefere diru 'bestokorto' (besto·kort·o), 'bestejo' (best·ej·o).


krapfeno (krapfen·o) :

prefere diru 'dolĉa fritbulo' (dolĉ·a frit·bul·o).


kraŝi (kraŝ·i) :

prefere diru 'frakasiĝi' (frakas·iĝ·i).


kraŭlo (kraŭl·o) :

prefere diru 'rampado' (ramp·ad·o).


kreivo (kre·iv·o) :

prefere diru 'kreopovo' (kre·o·pov·o), 'kreemo' (kre·em·o).


kremacii (kremaci·i) :

ankaŭ eblas diri 'cindrigi' (cindr·ig·i).


kremo (krem·o) :

(en la senco de haŭtŝmiraĵo) ankaŭ eblas diri (haŭt·) 'ŝmiraĵo' (ŝmir·aĵ·o).


krenelo (krenel·o) :

prefere diru 'murdento' (mur·dent·o).


kreolo (kreol·o) :

(kiel lingvo) ankaŭ eblas diri 'kreola lingvo' (kreol·a lingv·o).


krepiti (krepit·i) :

prefere diru 'kraketi' (krak·et·i).


krescenta bulko (krescent·a bulk·o) :

prefere diru 'lunarka bulko' (lun·ark·a bulk·o).


krescento (krescent·o) :

prefere diru 'lunarkaĵo' (lun·ark·aĵ·o), 'lunarko' (lun·ark·o).


krespo (kresp·o) :

prefere diru 'patkuko' (pat·kuk·o).


krevi (krev·i) :

(en la senco morti) prefere diru 'morti' (mort·i).


krifo (krif·o) :

prefere diru 'ungego' (ung·eg·o).


kriminala (kriminal·a) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'krima' (krim·a), 'prikrima' (pri·krim·a).


kriminologio (kriminologi·o) :

prefere diru 'krimstudo' (krim·stud·o), 'krimscienco' (krim·scienc·o).


krino (krin·o) :

(se temas pri ŝtofo) prefere diru 'ruband-o' (ruband-o), 'harego' (har·eg·o).


krio- (krio-) :

prefere diru 'frost-' (frost-), 'frostiĝ-' (frost·iĝ-).


kriometrio (kriometri·o) :

prefere diru 'frostiĝmezurado' (frost·iĝ·mezur·ad·o).


kripo (krip·o) :

prefere diru 'trogo' (trog·o) [fun], 'kradmanĝujo' (krad·manĝ·uj·o), 'staltrogo' (stal·trog·o);
(se temas pri kristnaska sceno) prefere diru 'kristnaska sceno' (krist·nask·a scen·o).


kripta (kript·a) :

prefere diru 'sekrete konvencia' (sekret·e konvenci·a), 'ĉifrita' (ĉifr·it·a).


kripto (kript·o) [2oa]
(laŭ la kunteksto):

ankaŭ eblas diri 'subpreĝeja tombejo' (sub·preĝ·ej·a tomb·ej·o), 'subtera kapelo/ preĝej-(et-)o' (sub·ter·a kapel·o/ preĝ·ej-(et-)o).


kripto- (kripto-) :

(en scienco kaj teĥniko) prefere diru 'kaŝita' (kaŝ·it·a).


kriptografio (kriptografi·o) :

prefere diru 'ĉifrteĥniko/teĥnikaro/skribĉifrado' (ĉifr·teĥnik·o/teĥnik·ar·o/skrib·ĉifr·ad·o).


kriptologio (kriptologi·o) :

prefere diru 'ĉifroscienco' (ĉifr·o·scienc·o).


kriptonimo (kriptonim·o) :

prefere diru 'kaŝnomo' (kaŝ·nom·o).


krisolo (krisol·o) :

prefere diru 'fandvazo' (fand·vaz·o).


kristalografio (kristalografi·o) :

prefere diru 'kristalscienco' (kristal·scienc·o).


kristalografo (kristalograf·o) :

prefere diru 'kristalsciencisto' (kristal·scienc·ist·o).


kristanismo (krist·an·ism·o) :

ankaŭ eblas diri 'kristismo' (krist·ism·o).


krita (krit·a) :

(en fiziko) prefere diru 'sojla' (sojl·a), 'lima' (lim·a);
(se enestas ideo pri danĝero) prefere diru 'kriza' (kriz·a).


kritika (kritik·a) :

(parolante pri transiraj statoj) prefere diru 'sojla' (sojl·a), 'lima' (lim·a), 'kriza' (kriz·a).


kriulo (kriul·o) :

(se uzata en ĝenerala senco kiel kreola lingvo) prefere diru 'kreola lingvo' (kreol·a lingv·o).


krizolito (krizolit·o) :

(ĝenerale) prefere diru 'orŝtono' (or·ŝton·o), 'gemo' (gem·o);
(kiel mineralo) prefere diru 'oliveno' (oliven·o);
(kiel juvelo) prefere diru 'peridoto' (peridot·o).


kroĉo (kroĉ·o) :

ankaŭ eblas diri 'okona noto' (ok·on·a not·o).


kroki (krok·i) :

prefere diru 'skizi' (skiz·i).


krokizi (krokiz·i) :

prefere diru 'skizi' (skiz·i).


krokodili (krokodil·i) [sla]:

(inter esp-istoj) ankaŭ eblas diri 'paroli nacilingve' (parol·i naci·lingv·e).


kromatoforo (kromatofor·o) :

prefere diru 'pigmentĉelo' (pigment·ĉel·o), 'pigmentoĉelo' (pigment·o·ĉel·o), 'pigmenta ĉelo' (pigment·a ĉel·o), 'kolorĉelo' (kolor·ĉel·o).


kromio (kromi·o) :

(ĥemia elemento) prefere diru 'ĥromo' (ĥrom·o).


kromo (krom·o) :

(ĥemia elemento) prefere diru 'ĥromo' (ĥrom·o).


kromtango (komtang·o) :

prefere diru 'korea ostobuljono' (kore·a ost·o·buljon·o).


kronika (kronik·a) [zam]:

(en la senco de longedaŭra ) prefere diru 'longedaŭra' (long·e·daŭr·a).


kroniko (kronik·o) [fun]:

(en la senco de gazeta artikolo) prefere diru 'kolumno' (kolumn·o), 'artikolo' (artikol·o).


kronologia (kronologi·a) :

prefere diru 'laŭtempa' (laŭ·temp·a).


kronologie (kronologi·e) :

prefere diru 'laŭtempe' (laŭ·temp·e).


kronologio (kronologi·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'epokscienco' (epok·scienc·o), 'scienco de/pri datdifino' (scienc·o de/pri dat·difin·o).


krozo (kroz·o) :

ankaŭ eblas diri 'ŝipvojaĝo' (ŝip·vojaĝ·o).


kruasano (kruasan·o) :

ankaŭ eblas diri 'lunarka bulko' (lun·ark·a bulk·o).


krucifikso (krucifiks·o) [1oa]
(laŭ la kunteksto):

ankaŭ eblas diri 'krucumito' (kruc·um·it·o), 'krucumitobildo' (kruc·um·it·o·bild·o), 'kruco' (kruc·o).


ksantoforo (ksantofor·o) :

prefere diru 'flavpigmentĉelo' (flav·pigment·ĉel·o), 'flavpigmentoĉelo' (flav·pigment·o·ĉel·o), 'flavpigmenta ĉelo' (flav·pigment·a ĉel·o).


ksenofobio (ksenofobi·o) :

prefere diru 'fremdulmalamego' (fremd·ul·mal·am·eg·o).


ksenofobo (ksenofob·o) :

prefere diru 'fremdulmalamanto' (fremd·ul·mal·am·ant·o).


ksilografio (ksilografi·o) :

prefere diru 'lignogravuraĵo' (lign·o·gravur·aĵ·o).


ksilografo (ksilograf·o) :

prefere diru 'lignogravuristo' (lign·o·gravur·ist·o).


kuloto (kulot·o) :

prefere diru 'pantaloneto' (pantalon·et·o).


kulta (kult·a) :

(en la senco de 'klera') prefere diru 'klera' (kler·a).


kultivaro (kultivar·o) :

prefere diru 'kultivformo' (kultiv·form·o).


kulturi (kultur·i) :

(en la senco de laborado de la tero) prefere diru 'kultivi' (kultiv·i).


kupreso (kupres·o) :

prefere diru 'cipreso' (cipres·o).


kurento (kurent·o) :

prefere diru 'elektro' (elektr·o), 'elektrofluo' (elektr·o·flu·o).


kurfo (kurf·o) :

prefere diru 'elirmalpermeso' (el·ir·mal·permes·o), 'deviga hejmrestado' (dev·ig·a hejm·rest·ad·o), 'hejmrestigo' (hejm·rest·ig·o).


kurio (kuri·o) :

(en la Vatikano) prefere diru (vatikana) 'administrantaro/registaro' (administrantaro/registaro).


kurlingo (kurling·o) :

prefere diru 'glitŜtonludo' (glit·ŝton·lud·o).


kurorto (kurort·o) :

prefere diru 'kuracloko' (kurac·lok·o), 'feriloko' (feri·lok·o), 'ripozloko' (ripoz·lok·o).


kurso (kurs·o) [1oa]:

(en la vetur-rilata senco) prefere diru 'vojplano' (voj·plan·o), 'vojlinio' (voj·lini·o);
(referenca prezo de valorpaperoj, valutoj aŭ varoj aŭ relativa valoro de valutoj) prefere diru 'kurzo' (kurz·o).


kursoro (kursor·o) :

prefere diru 'montrilo' (montr·il·o), 'indikilo' (indik·il·o).


kurta (kurt·a) :

prefere diru 'mallonga' (mal·long·a).


kurta cirkvito (kurt·a cirkvit·o) :

prefere diru 'fuŝkontakto' (fuŝ·kontakt·o), 'mallonga cirkvito' (mal·long·a cirkvit·o), 'tuŝkontakto' (tuŝ·kontakt·o).


kurtaĝo (kurtaĝ·o) :

prefere diru 'makleraĵo' (makler·aĵ·o) [fun].


kusineto (kusinet·o) :

prefere diru 'glitlagro' (glit·lagr·o), 'akstubo' (aks·tub·o).


kuspi (kusp·i) :

ankaŭ eblas diri 'kontraŭfaldi' (kontraŭ·fald·i), 'kontraŭkaresi' (kontraŭ·kares·i).


kustardo (kustard·o) :

prefere diru 'dolĉa saŭco' (dolĉ·a saŭc·o), 'ova dolĉaĵo' (ov·a dolĉ·aĵ·o).


kuto (kut·o) :

(en la signifo de ŝtofa vesto portata sur la kiraso) prefere diru 'surkirasa vesto' (sur·kiras·a vest·o);
(en la senco de fera, maŝa kiraso) prefere diru 'maŝkiraso' (maŝ·kiras·o).


kvadraturo (kvadratur·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'kvadratigo' (kvadrat·ig·o), 'ortigo' (ort·ig·o).


kvadriliono (kvadrilion·o) :

'dek je potenco de 24' (dek je potenc·o de 24).


kvadriplegio (kvadriplegi·o) :

prefere diru 'kvarmembra paralizo' (kvar·membr·a paraliz·o).


kvaki (kvaki) :

ankaŭ eblas diri (ran·e) 'bleki' (blek·i).


kvalifiki (kvalifik·i) :

prefere diru 'konsideri' (konsider·i), 'taksi' (taks·i), 'estimi' (estim·i).


kvarterono (kvarteron·o) :

prefere diru 'kvaronnigrulo' (kvar·on·nigr·ul·o).


kvarteto (kvartet·o) [zam]:

(en la senco de kvar kun-ludantoj aŭ kun-kantantoj) ankaŭ eblas diri 'kvaropo' (kvar·op·o), 'kvaro' (kvar·o);
(en la senco de verko por kvar) ankaŭ eblas diri 'kvaropaĵo' (kvar·op·aĵ·o).


kvarto (kvart·o) :

(en muziko) ankaŭ eblas diri 'kvara intervalo' (kvar·a interval·o).


kvazaro (kvazar·o) :

prefere diru 'kvazaŭstelo' (kvazaŭ·stel·o).


kvecalo (kvecal·o) :

prefere diru 'kecalo' (kecal·o).


kver- (kver·) :

(en teĥnikaj esprimoj) prefere diru 'transversa' (transvers·a) [zam].


kveri (kver·i) :

prefere diru (kolomb·e) 'bleki/kanti' (blek·i/kant·i), 'kolombumi' (kolomb·um·i).


kvesti (kvest·i) :

(ĝenerale por religigaj celoj) prefere diru 'kolekti' (mon·o·n aŭ aĵ·o·j·n) (kolekt·i).


kviki (kvik·i) :

prefere diru (mus·e) 'bleki' (blek·i).


kvinto (kvint·o) :

(en muziko) ankaŭ eblas diri 'kvina intervalo' (kvin·a interval·o).


kvoto (kvot·o)
(laŭ la kunteksto):

prefere diru 'procentaĵo' (procent·aĵ·o), 'kvanto' (kvant·o).


L (L) :

(krom en poemoj estas preferinde ne elizii la finan vokalon, kion oni neniam faras en la parolata lingvo) ankaŭ eblas diri 'la' (la).


labelo (label·o)
(laŭ la kunteksto):

prefere diru 'kvalitmarko' (kvalit·mark·o).


labialo (labial·o) :

prefere diru 'lipa konsonanto' (lip·a konsonant·o), 'lipsono' (lip·son·o).


labio (labi·o)
(laŭ la kunteksto):

prefere diru 'lipo' (lip·o), 'vagina lipo' (vagin·a lip·o), 'flora lipo' flor·a lip·o ().


labiodentalo (labiodental·o) :

prefere diru 'lipodenta sono' (lip·o·dent·a son·o).


laĉo (laĉo) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'ŝuligilo' (ŝu·lig·il·o), 'ŝuŝnureto' (ŝu·ŝnur·et·o).


lagero (lager·o) :

prefere diru (hom·) 'koncentrejo' (koncentr·ej·o), (hom·) 'mortigejo' (mort·ig·ej·o).


lakona (lakon·a) :

prefere diru 'malmultvorta' (mal·mult·vort·a).


lakrico (lakric·o) :

prefere diru 'glicirizaĵo' (gliciriz·aĵ·o).


laktato (laktat·o) :

ankaŭ eblas diri 'salo de lakta acido' (sal·o de lakt·a acid·o).


lakuno (lakun·o) :

prefere diru 'malplenaĵo' (mal·plen·aĵ·o), 'mankoloko' (mank·o·lok·o), 'manko' (mank·o).


lamo (lam·o) :

(tibeta monaĥo) prefere diru 'lamao' (lama·o);
(sudamerika besto) prefere diru 'ljamo' (ljam·o).


lancini (lancin·i) :

prefere diru 'ade ekdolori' (ad·e ek·dolor·i).


lanĉi (lanĉ·i) [9oa]:

ankaŭ eblas diri (komenc·e) 'enuzigi' (en·uz·ig·i), 'iniciati' (iniciat·i), 'komenci' (komenc·i), 'surmerkatigi' (sur·merkat·ig·i), 'ekfunkciigi' (ek·funkci·ig·i), 'ekkonatigi' (ek·kon·at·ig·i), 'ekfamigi' (ek·fam·ig·i).


langvoro (langvor·o) :

prefere diru 'malviglo' (mal·vigl·o), (dolĉ·a) 'melankolio' (melankoli·o), 'palo' (pal·o), 'senforteco' (sen·fort·ec·o).


lanta (lant·a) :

prefere diru 'malrapida' (mal·rapid·a).


lapiso (lapis·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'arĝenta nitrato' (arĝent·a nitrat·o).


laringalo (laringal·o) :

prefere diru 'glota konsonanto' (glot·a konsonant·o).


laringito (laringit·o) :

prefere diru 'laringinflamo' (laring·inflam·o).


lasciva (lasciv·a) :

prefere diru 'voluptema' (volupt·em·a).


latenta (latent·a) :

prefere diru 'neaktiva' (ne·aktiv·a).


latero (latero) [4oa]:

(en geometrio) ankaŭ eblas diri 'flanko' (flank·o) [fun].


latifundio (latifundi·o) :

prefere diru 'bienego' (bien·eg·o).


latino (latin·o) :

(en la senco de lingvo) prefere diru 'latina lingvo' (latin·a lingv·o).


latiso (latis·o) :

prefere diru 'krado' (krad·o).


latrino (latrin·o) [zam]:

(plej simpl·a) prefere diru 'necesejo' (neces·ej·o).


latrono (latron·o) :

prefere diru 'ŝtelisto' (ŝtel·ist·o), 'ŝtelistego' (ŝtel·ist·eg·o).


laŭdneso (laŭdnes·o) :

(en muziko) prefere diru 'laŭteco' (laŭt·ec·o).


laŭtlegi (laŭt·leg·i) :

(en la senco de 'voĉe legi) ankaŭ eblas diri 'voĉlegi' (voĉ·leg·i).


lavabo (lavab·o) :

prefere diru 'lavkuvo' (lav·kuv·o), 'lavopelvo' (lavo·pelv·o), 'lavujo' (lav·uj·o).


lavro (lavr·o) :

(en ortodoksa religio) ankaŭ eblas diri 'monaĥejo' (monaĥ·ej·o).


lazo (laz·o) :

prefere diru 'kaptoŝnuro' (kapt·o·ŝnur·o), 'maŝoŝnuro' (maŝ·o·ŝnur·o).


lazurito (lazurit·o) :

prefere diru 'lazurŝtono' (lazur·ŝton·o).


lefta (left·a) :

prefere diru 'politike maldekstra' (politik·e mal·dekstr·a).


legacio (legaci·o) :

prefere diru 'diplomata misio' (diplomat·a misi·o);
(en la senco de 'legaco') prefere diru 'heredaĵo' (hered·aĵ·o).


legaco (legac·o) :

prefere diru 'heredaĵo al aparta persono' (hered·aĵ·o al apart·a person·o).


legala (legal·a) :

prefere diru 'laŭleĝa' (laŭ·leĝ·a).


legitima (legitim·a) [3oa]:

(en la senco de 'laŭrajta') prefere diru 'laŭrajta' (laŭ·rajt·a).


leĝera (leĝer·a) :

prefere diru 'malpeza' (mal·pez·a), 'malserioza' (mal·serioz·a), 'senprudenta' (sen·prudent·a).


lekcii (lekci·i) :

ankaŭ eblas diri 'prelegi' (en universitat·o) (preleg·i).


lekciisto (lekci·ist·o) :

ankaŭ eblas diri 'universitata instruisto' (universitat·a instru·ist·o).


lekcio (lekci·o) :

ankaŭ eblas diri (universitat·a) 'prelego' (preleg·o).


leksikografia (leksikografi·a) :

prefere diru 'vortarscienco' (vort·ar·scienc·o).


leksikografio (leksikografi·o) :

prefere diru 'vortarfarado' (vort·ar·far·ad·o).


leksikografo (leksikograf·o) :

prefere diru 'vortaristo' (vort·ar·ist·o).


leksikologio (leksikologi·o) :

prefere diru 'vortscienco' (vort·scienc·o).


leksikologo (leksikolog·o) :

prefere diru 'vortesploristo' (vort·esplor·ist·o), 'vortstudanto' (vort·stud·ant·o).


leksikono (leksikon·o) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'vortaro' (vort·ar·o), 'teĥnika/faka terminaro' (teĥnik·a/fak·a termin·ar·o), 'terminaro' (termin·ar·o).


lekto (lekt·o) :

prefere diru 'manĝolito' (manĝ·o·lit·o).


lektoro (lektor·o) :

ankaŭ eblas diri 'universitata instruisto' (universitat·a instru·ist·o).


lemo (lem·o) :

(en matematiko) prefere diru 'subaserto' (sub·asert·o).


leno (len·o) :

(parto de strato, ŝoseo au aŭtovojo) prefere diru 'koridoro' (koridor·o), 'vojo' (voj·o);
prefere diru 'alteriĝa vojo' (alteriĝ·a voj·o), 'alteriĝa kurejo' (alteriĝ·a kur·ej·o).


leontodo (leontod·o) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'buterfloro' (de la diablo) (buter·flor·o) [zam].


letala (letal·a) :

prefere diru 'mortiga' (mort·ig·a).


leŭ­koforo (leŭ­kofor·o) :

prefere diru 'blankpigmentĉelo' (blank·pigment·ĉel·o), 'blankpigmentoĉelo' (blank·pigment·o·ĉel·o), 'blankpigmenta ĉelo' (blank·pigment·a ĉel·o).


leŭkojo (leŭkoj·o) :

prefere diru 'levkojo' (levkoj·o).


levanteno (levanten·o) :

prefere diru 'mezorientano' (mez·orient·an·o).


levanto (levant·o) :

prefere diru 'mezoriento' (mez·orient·o).


levitacio (levitaci·o) :

prefere diru 'leviĝo' (lev·iĝ·o), 'sinlevado' (si·n·lev·ad·o), 'ŝvebado' (ŝveb·ad·o).


levrelo (levrel·o) :

prefere diru 'dorlotleporhundeto' (dorlot·lepor·hund·et·o).


lezi (lez·i) :

(laŭ la signifo en la unuopa okazo) prefere diru 'rompi' (romp·i), 'difekti' (difekt·i), 'malobei' (mal·obe·i), 'malplenumi' (mal·plen·um·i), 'malrespekti' (mal·respekt·i), 'vundi' (vund·i).


liberala (liberala) [2oa]:

(pri profesio kaj eduko) ankaŭ eblas diri 'klera' (kler·a), 'klerula' (kler·ul·a);
(pri profesio) ankaŭ eblas diri 'neteĥnika' (ne·teĥnik·a);
(pri eduko) ankaŭ eblas diri (ĝeneral·e) 'kleriga' (kler·ig·a).


librotenado (libr·o·ten·ad·o) :

ankaŭ eblas diri 'kontado' (kont·ad·o).


librotenanto (libr·o·ten·ant·o) :

ankaŭ eblas diri 'kontisto' (kont·ist·o).


librotenisto (libr·o·ten·ist·o) :

ankaŭ eblas diri 'kontisto' (kont·ist·o).


licenco (licenc·o) [8oa]:

(en la senco de 'permesilo') prefere diru 'permesilo' (permes·il·o).


liceo (lice·o) :

(ATENTU: temas pri nomo, kiu indikas malsamajn lernejojn en malsamaj landoj. Se tio estas necesa, esploru pri ĉiu unuopa lando) ankaŭ eblas diri 'meza lernejo' (mez·a lern·ej·o).


lici (lic·i) :

prefere diru 'esti permesata' (est·i permes·at·a).


lidero (lider·o) :

prefere diru 'gvidanto' (gvid·ant·o).


lifa (lif·a) :

prefere diru 'maldekstra' (mal·dekstr·a).


liki (lik·i) :

ankaŭ eblas diri 'tralasi likvaĵon' (tra·las·i likv·aĵ·o·n).


likva (likv·a) :

ankaŭ eblas diri 'fluida' (fluid·a) [fun].


likvaĵo (likv·aĵ·o) :

ankaŭ eblas diri 'fluidaĵo' (fluid·aĵ·o).


likvido (likvid·o) :

(en lingvoscienco) prefere diru 'flua konsonanto' (flu·a konsonant·o).


likvo (likv·o) [8oa]:

ankaŭ eblas diri 'fluidaĵo' (fluid·aĵ·o).


lila (lil·a) :

prefere diru 'helviola' (hel·viol·a), 'helmalva' (hel·malv·a), 'siringokolora' (siring·o·kolor·a).


liliputa (liliput·a) [zam]:

prefere diru 'nana' (nan·a), 'eta' (et·a).


limeso (limes·o) :

(en matematiko) prefere diru 'limvaloro' (lim·valor·o), 'limo' (lim·o).


limnologio (limnologi·o) :

prefere diru 'scienco pri enkontinentaj akvejoj' (scienc·o pri en·kontinent·a·j akv·ej·o·j), 'akvejoscienco' (akv·ej·o·scienc·o).


linda (lind·a) :

prefere diru 'beleta' (bel·et·a).


lineara (linear·a) :

(en matematiko) ankaŭ eblas diri 'linia' (lini·a).


lineo (line·o) :

prefere diru 'kondukilo de elektro aŭ telefona signalo' (konduk·il·o de elektr·o aŭ telefon·a signal·o).


lingamo (lingam·o) :

(en hindisma religio ankaŭ religia simbolo) prefere diru (sankt·a) 'peniso' (penis·o).


lingvafrankao (lingvafranka·o) :

(en la ĝenerala senco de "interlingvo") prefere diru 'interlingvo' (inter·lingv·o).


lingviko (lingv·ik·o) :

prefere diru 'lingvoscienco' (lingv·o·scienc·o), 'lingvostudo' (lingv·o·studo).


lingvistiko (lingvistik·o) :

ankaŭ eblas diri 'lingvoscienco' (lingv·o·scienc·o).


linko (link·o) :

(en la senco de reta kunligo) prefere diru 'ligo' (lig·o), 'ligilo' (lig·il·o), 'ligadreso' (lig·adres·o), 'kunligo' (kun·lig·o).


lirli (lirl·i) :

prefere diru 'milde flustri' (mild·e flustr·i).


literatoro (literator·o) :

prefere diru 'verkisto' (verk·ist·o).


morta litero ((mort·a) liter·o) :

ankaŭ eblas diri 'senefika' (sen·efik·a), 'vana' (van·a), 'senrezulta afero' (sen·rezult·a afer·o).


litiazo (litiaz·o) :

prefere diru 'galŝtono' (gal·ŝton·o), 'renŝtono' (ren·ŝton·o), 'ŝtonetoj en la korpo' (ŝton·et·o·j en la korp·o), 'ŝtonmalsano' (ŝton·mal·san·o).


litografi (litograf·i) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'ŝtonpresado' (ŝton·pres·ad·o).


litografio (litografi·o) [8oa]:

ankaŭ eblas diri 'ŝtonpresarto' (ŝton·pres·art·o).


litosfero (litosfer·o) :

prefere diru 'rokosfero' (ter·glob·a) (rok·o·sfer·o).


litoto (litot·o) :

prefere diru 'nea maltroigo' (ne·a mal·tro·ig·o).


liva (liv·a) :

prefere diru 'maldekstra' (mal·dekstr·a).


livida (livid·a) :

prefere diru 'pale blanketa' (pal·e blank·et·a).


lizi (liz·i) :

prefere diru 'pruntaĉeti/pruntvendi' (prunt·aĉet·i/prunt·vend·i), 'luaĉeti/luvendi' (lu·aĉet·i/lu·vend·i).


lizingo (lizing·o) :

prefere diru 'luaĉeto/luvendo' (lu·aĉet·o/lu·vend·o).


lobiado (lobi·ad·o) :

prefere diru (politik·a) 'premado' (prem·ad·o), (prem·grup·a) 'influado' (influ·ad·o).


lobii (lobi·i) :

prefere diru (politik·e) 'prem(ad)i' (prem(·ad)·i), (prem·grup·e) 'influ(ad)i' (influ(·ad)·i), 'gruppremi' (grup·prem·i).


lobio (lobi·o) :

prefere diru 'premgrupo' (prem·grup·o), 'influgrupo' (influ·grup·o).


logogramo (logogram·o) :

prefere diru 'vort(er)osigno' (vort·(er·)o·sign·o).


logoo (logo·o) :

prefere diru 'emblemo' (emblem·o), 'marko' (mark·o), 'firmaa signo' (firma·a sign·o), 'vara signo' (var·a sign·o), ' firmaa emblemo' ( firma·a emblem·o), 'vara emblemo' (var·a emblem·o).


logopedo (logoped·o) :

prefere diru 'logopediisto' (logopedi·ist·o).


logotipo (logotip·o) :

prefere diru 'emblemo' (emblem·o).


loĝistiko (loĝistik·o) :

ankaŭ eblas diri 'provizarto' (proviz·art·o), 'provizado' (proviz·ad·o).


lokalizi (lokaliz·i) :

prefere diru 'lokumi' (lok·um·i), 'loktrovi' (lok·trov·i), 'lokdetermini' (lok·determin·i), 'trovi lokon de' (trov·i lok·o·n de).


lokalo (lokal·o) :

prefere diru 'ejo' (ejo).


lokaŭto (lokaŭt·o) :

prefere diru (trud·it·a) 'laborhaltigo' (labor·halt·ig·o).


lokio (loki·o) :

prefere diru 'postnaska elfluo' (post·nask·a el·flu·o).


lokŝo (lokŝo:) :

prefere diru 'terpoma patkuko' (ter·pom·a pat·kuk·o).


lokucio (lokuci·o) :

prefere diru 'dirmaniero' (dir·manier·o), 'esprimo' (esprim·o).


lombardo (lombard·o) :

prefere diru 'garantiprunto' (garanti·prunt·o).


lontana (lontan·a) :

prefere diru 'malproksima' (mal·proksim·a).


loza (loz·a) :

ankaŭ eblas diri 'larĝa' (larĝ·a), 'malpremata' (mal·prem·at·a).


lozanĝo (lozanĝ·o) :

prefere diru 'pastelo' (pastel·o), 'fandpilolo' (fand·pilol·o).


lucida (lucid·a) :

prefere diru 'klarpensa' (klar·pens·a), 'komprenkapabla' (kompren·kapabl·a), 'klara' (klar·a), 'klarmensa' (klar·mens·a).


luĝo (luĝ·o) :

prefere diru 'glitveturil(et)o' (glit·vetur·il(·et)·o), 'sled(et)o' (sled(·et)·o).


lukri (lukr·i) :

prefere diru 'gajni' (gajn·i), 'perlabori' (monon) (per·labor·i), 'supergajni' (super·gajn·i), 'elgajni' (el·gajn·i).


luksacio (luksaci·o) :

prefere diru 'elartikiĝo' (el·artik·iĝ·o) [zam], 'ostodifektiĝo' (osto·difekt·iĝ·o).


Luksemburgio (Luksemburgi·o) :

prefere diru 'Luksemburgo' (Luksemburg·o), 'la lando Luksemburgo' (la land·o Luksemburg·o).


lumbago (lumbag·o) :

prefere diru 'lumbodoloro' (lumb·o·dolor·o).


lumbalgio (lumbalgi·o) :

prefere diru 'lumbodoloro' (lumb·o·dolor·o).


lunĉo (lunĉ·o) :

prefere diru 'tagmanĝo' (tag·manĝ·o), 'tagmanĝeto' (tag·manĝ·et·o), 'intermanĝeto' (inter·manĝ·et·o).


lupeo (lupe·o) :

prefere diru 'grandiga lenso' (grand·ig·a lens·o), 'grandigilo' (grand·ig·il·o).


lustracio (lustraci·o) :

prefere diru 'purigo per ofero' (pur·ig·o per ofer·o), 'oferado' (ofer·ad·o), 'purigo' (pur·ig·o);
(de homoj apartenantaj al nedezirata partio) prefere diru 'politika forigo' (politik·a for·ig·o).


maato (maat·o) :

prefere diru 'ŝipa suboficiro' (ŝip·a sub·oficir·o).


maceri (macer·i) :

prefere diru 'solvi' (solv·i), 'trempsolvi' (tremp·solv·i).


maĉeto (maĉet·o) :

prefere diru (branĉa) 'tranĉilego' (tranĉ·il·eg·o).


maĉo (maĉ·o) :

(en la senco de sporta ludo) prefere diru 'ludo' (lud·o), 'konkurso' (konkurs·o), 'renkonto' (renkont·o), 'duopa ludo' (du·op·a lud·o).


madono (madon·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'dipatrino' (di·patr·in·o), 'sankta patrino' (sankt·a patr·in·o);
(pri pentraĵoj) ankaŭ eblas diri 'dipatrinbildo' (di·patr·in·bild·o), 'virgulinbildo' (virg·ul·in·bild·o).


magazino (magazin·o) :

prefere diru 'revuo' (revu·o).


magistrato (magistrato) [zam]:

prefere diru 'urba konsilantaro' (urb·a konsil·ant·ar·o).


magnetofono (magnetofon·o) :

prefere diru 'surbendigilo' (sur·bend·ig·il·o), 'bendoregistrilo' (bend·o·registr·il·o), 'sonbendilo' (son·bend·il·o).


magnitudo (magnitud·o) :

(en astroscienco) prefere diru 'heleco' (hel·ec·o);
(en tertremscienco) prefere diru 'tertremforteco' (ter·trem·fort·ec·o), 'Riĥtergrado' (Riĥter·grad·o).


magra (magr·a) :

prefere diru 'maldika' (mal·dik·a), 'malgrasa' (mal·gras·a), 'malabunda' (mal·abund·a).


mahometano (mahometan·o) :

prefere diru 'islamano' (islam·an·o).


Mahometo (Mahomet·o) :

prefere diru 'Muhamado' (Muhamad·o).


maieŭtiko (maieŭtik·o) :

prefere diru 'demanda metodo por trovi la veron' (demand·a metod·o por trov·i la ver·o·n), 'esplormetodo' (esplor·metod·o), 'debatmetodo' (debat·metod·o), 'sokrata metodo' (sokrat·a metod·o).


majlo (majl·o) :

prefere diru 'retmesaĝo' (ret·mesaĝ·o).


majo (maj·o) :

ankaŭ eblas diri 'la 5a monato' (la 5·a monat·o).


majordomo (majordom·o) :

prefere diru 'ĉefservisto' (ĉef·serv·ist·o).


majoritato (majoritat·o) :

prefere diru 'plimulto' (pli·mult·o);
(kvanto da homoj) prefere diru 'plio' (pli·o);
(rilate al aĝo) prefere diru 'plenaĝeco' (plen·aĝ·ec·o).


majusklo (majuskl·o) [9oa]:

ankaŭ eblas diri 'ĉeflitero' (ĉef·liter·o), 'grandlitero' (grand·liter·o).


maĵora (maĵor·a) :

(ĝenerale) prefere diru 'pli granda' (pli grand·a), 'pli grava' (pli grav·a).


maĵora tonalo (maĵor·a tonal·o) :

prefere diru 'larĝa tonkombino' (larĝ·a ton·kombin·o).


maĵorio (maĵori·o) :

prefere diru 'plimulto' (pli·mult·o).


maĵoritato (maĵoritat·o) :

prefere diru 'plenkreskeco' (plen·kresk·ec·o).


maketo (maket·o) :

prefere diru 'modelo' (model·o), 'etmodelo' (et·model·o), 'modelaĵo' (model·aĵ·o).


makiso (makis·o) :

prefere diru (mediterane·a) 'arbustaro' (arbust·aro).


makleri (makler·i) :

ankaŭ eblas diri 'peri' (per·i), 'perante vendi' (per·ant·e vend·i).


makro- (makro-) :

prefere diru 'eg-' (eg-), 'ega' (eg·a), 'grand-' (grand-), 'granda' (grand·a), 'grandskala' (grand·skal·a).


makrocefalo (makrocefal·o) [zam]:

prefere diru 'ambrobaleno' (ambr·o·balen·o).


maksi- (maksi-) :

prefere diru 'eg-' (eg-), 'ega' (eg·a), 'grand-' (grand-), 'granda' (grand·a), 'grandega' (grand·eg·a).


maksimo (maksim·o) [3oa]:

prefere diru 'sentenco' (sentenc·o) [fun].


maksimumo (maksimum·o) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'plejo' (plej·o).


maleo (male·o) :

prefere diru (lign·a) 'martelo' (martel·o), 'martelosto' (martel·ost·o).


malferma (mal·ferm·a) :

(ofte laŭsence) prefere diru 'malfermita' (mal·ferm·it·a).


malfinia (mal·fini·a) :

prefere diru 'senfina' (sen·fin·a).


malfinio (mal·fini·o) :

prefere diru 'senfineco' (sen·fin·ec·o).


malfluso (mal·flus·o) :

prefere diru 'refluo' (re·flu·o), 'malfluo' (mal·flu·o).


maligna (malign·a) :

prefere diru 'malbona' (mal·bon·a).


maljam (mal·jam) :

ankaŭ eblas diri 'ne antaŭ' (ne antaŭ), 'ne pli frue ol' (ne pli fru·e ol), 'nur' (nur).


maltiom (mal·tiom) :

(en la senco de 'tiom malmulte') prefere diru 'tiom malmulte' (tiom mal·mult·e).


malversacio (malversaci·o) :

prefere diru 'senrajta alproprigo' (sen·rajt·a al·propr·ig·o).


mamografio (mamografi·o) :

prefere diru 'mamobildigo' (mam·o·bild·ig·o), 'mamobildo' (mam·o·bild·o).


manaĝero (manaĝer·o) :

prefere diru 'direktanto' (direkt·ant·o), 'direktisto' (direkt·ist·o), 'direktoro' (direktor·o), 'estro' (estr·o), 'organizanto' (organiz·ant·o), 'administranto' (administr·ant·o), 'mastrumanto' (mastr·um·ant·o).


manaĝi (manaĝ·i) :

prefere diru 'direkti' (direkt·i), 'administri' (administr·i), 'mastrumi' (mastr·um·i), 'estri' (estr·i).


manaĝmanto (manaĝmant·o) :

prefere diru 'direktado' (direkt·ad·o), 'estrado' (estr·ad·o), 'gvidado' (gvid·ad·o), 'estraro' (estr·ar·o), 'direktistaro' (direkt·ist·ar·o), 'administrado' (administr·ad·o), 'mastrumado' (mastr·um·ado).


mandato (mandat·o) :

(en la senco de periodo) prefere diru 'mandatperiodo' (mandat·period·o).


mandiblo (mandibl·o) :

prefere diru 'malsupra makzelo' (mal·supr·a makzel·o).


mandorlo (mandorl·o) :

prefere diru (migdal·form·a) 'glorkrono' (glor·kron·o).


mangao (manga·o) :

prefere diru (japan·a) 'bildrakonto/bildstrio' (bild·rakont·o/bild·stri·o).


manikuri (manikur·i) :

prefere diru 'manflegi' (man·fleg·i).


manometro (manometr·o) :

prefere diru 'premmezurilo' (prem·mezur·il·o).


mantr-o (mantr·o) :

ankaŭ eblas diri 'sankta formulo' (sankt·a formul·o), 'formulripetado' (formul·ripet·ad·o).


marabuto (marabut·o) :

(en la senco de 'sanktejo') prefere diru 'marabutejo' (marabut·ej·o).


marasmo (marasm·o) [2oa]:

(medicine) ankaŭ eblas diri 'subnutrado' (sub·nutr·ad·o), 'konsumiĝo' (konsum·iĝ·o);
(metafore, laŭ la kuteksto) prefere diru 'stagno' (stagn·o), 'senaktiveco' (sen·aktiv·ec·o), 'ĥaoso' (ĥaos·o).


marfrukto (mar·frukt·o) :

ankaŭ eblas diri (manĝ·ebl·a, ne·fiŝ·a) 'marbesteto' (mar·best·et·o), 'maraĵo' (mar·aĵ·o).


marini (marin·i) :

ankaŭ eblas diri 'trempi' (tremp·i).


marisko (marisk·o) :

prefere diru (manĝ·ebl·a, ne·fiŝ·a) 'marbesteto' (mar·best·et·o), 'marfrukto' (mar·frukt·o), 'maraĵo' (mar·aĵ·o).


marketingo (marketing·o) :

prefere diru 'surmerkatigo' (sur·merkat·ig·o), 'merkatesploro' (merkat·esplor·o).


marketo (market·o) :

prefere diru 'merkato' (merkat·o).


marmito (marmit·o) :

prefere diru 'kuirpoto' (kuir·pot·o).


marono (maron·o) :

prefere diru (manĝ·ebl·a) 'kaŝtano' (kaŝtan·o).


maroto (marot·o) :

prefere diru 'ŝatokupo' (ŝat·okup·o), 'amata ĉevaleto' (amat·a ĉeval·et·o);
(por redoni la signifon de la germana 'Marotte') prefere diru 'manieto' (mani·et·o).


marsko (marsk·o) :

prefere diru 'ŝlimebenaĵo' (ŝlim·eben·aĵ·o).


martirologo (martirolog·o) :

prefere diru 'martirolisto' (martir·o·list·o), 'martirolibro' (martir·o·libr·o).


marto (mart·o) :

ankaŭ eblas diri 'la 3a monato' (la 3·a monat·o).


masakri (masakr·i) :

prefere diru 'amasbuĉi' (amas·buĉ·i), 'amasmurdi' (amas·murd·i).


masiva (masiv·a) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'solida' (solid·a), 'densa' (dens·a).


masklo (maskl·o) :

prefere diru 'viro' (vir·o), 'virseksulo' (vir·seks·ul·o), 'virbesto' (vir·best·o).


maskoto (maskot·o) :

(en la senco de bonŝanc-alportanto) prefere diru (ul·a/best·a) 'talismano' (talisman·o);
(en la senco de ulo aŭ besto en emblemo) prefere diru 'emblemulo' (emblem·ul·o), 'emblembesto' (emblem·best·o).


matadoro (matador·o) :

ankaŭ eblas diri 'bovbatalisto' (bov·batal·ist·o), 'bovmortigisto' (bov·mort·ig·ist·o).


matĉo (matĉ·o) :

(en la senco de sporta ludo) prefere diru 'ludo' (lud·o), 'konkurso' (konkurs·o), 'renkonto' (renkont·o), 'duopa ludo' (du·op·a lud·o).


matineo (matine·o) :

prefere diru 'matena aŭ posttagmeza prezentado/prezentaĵo' (maten·a aŭ post·tag·mez·a prezent·ad·o/prezent·aĵ·o), 'tagprezento' (tag·prezent·o).


matriarka (matriark·a) :

(en esprimoj kiel 'matriarka socio') ankaŭ eblas diri 'incentra' (in·centr·a), 'virincentra' (vir·in·centr·a), 'inrega' (in·reg·a).


matrimonio (matrimoni·o) :

prefere diru 'geedzeco' (ge·edz·ec·o), 'geedziĝo' (ge·edz·iĝ·o), 'kunedzeco' (kun·edz·ec·o), 'kunedziĝo' (kun·edz·iĝ·o), 'kunedzineco' (kun·edz·in·ec·o), 'kunedziniĝo' (kun·edz·in·iĝ·o).


matrono (matron·o) :

prefere diru 'edziniĝinta virino' (edz·in·iĝ·int·a vir·in·o), 'matura virino' (matur·a vir·in·o), 'grava virino' (grav·a vir·in·o), 'respektinda virino' (respekt·ind·a vir·in·o).


matroso (matros·o) :

prefere diru 'maristo' (mar·ist·o), 'armea maristo' (arme·a mar·ist·o).


matutino (matutin·o) :

prefere diru 'unua matena diservo' (unu·a maten·a di·serv·o).


mava (mav·a) :

prefere diru 'malbona' (mal·bon·a).


mazuto (mazut·o) :

ankaŭ eblas diri 'hejtpetrolo' (hejt·petrol·o).


meandro (meandr·o) :

prefere diru (river·) 'kurb(iĝ)o' (kurb·(iĝ·)o).


media (medi·a) :

(en la senco 'rilatanta al informiloj') prefere diru 'komunikila' (komunik·il·a), 'informila' (inform·il·a).


mediaciisto (mediaci·ist·o) :

(en la eŭropaj instancoj) prefere diru 'peristo' (per·ist·o).


mediato (mediat·o) :

prefere diru (amas·) 'komunikilo' (komunik·il·o), (amas·) 'informilo' (inform·il·o).


mediatoro (mediator·o) :

(en la eŭropaj instancoj) prefere diru 'peristo' (per·ist·o).


medicino (medicin·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'kuracado' (kurac·ad·o) [fun], 'kuracscienco' (kurac·scienc·o), 'sanoscienco' (san·o·scienc·o).


medikamento (medikament·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'kuracilo' (kurac·il·o), 'medicinaĵo' (medicin·aĵ·o), 'sanigilo' (san·ig·il·o).


medo (med·o) :

prefere diru 'mielvino' (miel·vin·o), 'mielakvo' (miel·akv·o).


Mefisto (Mefist·o) :

(se uzata en la ĝenerala senco de 'diablo') ankaŭ eblas diri 'diablo' (diabl·o).


Mefistofelo (Mefistofel·o) :

(se uzata en la ĝenerala senco de 'diablo') ankaŭ eblas diri 'diablo' (diabl·o).


mega- (mega-) :

(en scienco kaj teĥniko) prefere diru 'miliono' (milion·o), 'ega' (eg·a), 'bela' (bel·a);
(en komun-uzaj vortoj) prefere diru 'granda' (grand·a).


megalomanio (megalomani·o) :

prefere diru 'gigantomanio' (gigant·o·mani·o).


meharo (mehar·o) :

prefere diru 'kurdromedaro' (kur·dromedar·o).


meĥanizi (meĥaniz·i) :

prefere diru 'maŝinigi' (maŝin·ig·i).


meki (mek·i) :

prefere diru (kapr·e) 'bleki' (blek·i).


mekko (mekko) :

prefere diru 'mekao' (meka·o).


melano (melan·o) :

prefere diru 'melanino' (melanin·o).


melanoforo (melanofor·o) :

prefere diru 'nigra pigmentĉelo' (nigr·a pigment·ĉel·o), 'nigra pigmentoĉelo' (nigr·a pigment·o·ĉel·o), 'nigra pigmenta ĉelo' (nigr·a pigment·a ĉel·o).


melomanio (melomani·o) :

prefere diru 'muzikemo' (muzik·em·o).


memuaro (memuaro) :

prefere diru 'eseo' (ese·o), 'memoraĵaro' (memor·aĵ·ar·o).


men (men) :

prefere diru 'malpli' (malpli).


menaĝerio (menaĝeri·o) :

prefere diru 'bestejo' (best·ej·o).


meneĝmento (meneĝment·o) :

prefere diru 'mastrumado' (mastr·um·ad·o), 'direktado' (direkt·ad·o), 'estrado' (estr·ad·o), 'gvidado' (gvid·ad·o), 'estraro' (estr·ar·o), 'direktistaro' (direkt·ist·ar·o).


menstruo (menstru·o) [9oa]:

ankaŭ eblas diri 'monataĵo' (monat·aĵ·o) [zam], 'monatelfluo' (monat·el·flu·o).


menŝo (menŝ·o) [sla]:

prefere diru 'ĝenulo' (ĝen·ul·o);
(se uzata admire) prefere diru 'ruzulo' (ruz·ul·o).


mentaleco (mentalec·o) :

prefere diru 'pensmaniero' (pens·manier·o).


mentoro (mentor·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'konsilanto' (konsil·ant·o).


menuvero (menuver·o) :

prefere diru 'sciurofelo' (sciur·o·fel·o), 'sciurfelo' (sciur·fel·o).


merdo (merd·o) :

prefere diru 'fekaĵo' (fek·aĵ·o).


meretrico (meretric·o) :

prefere diru 'prostituitino' (prostitu·it·in·o), 'publikulino' (publik·ul·in·o).


mergi (merg·i) :

prefere diru 'tuttrempi' (tut·tremp·i), 'enakvigi' (en·akv·ig·i).


meritokratio (meritokrati·o) :

ankaŭ eblas diri 'merittaksado' (merit·taks·ad·o), 'meritulrego' (merit·ul·reg·o).


merizo (meriz·o) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'dolĉa ĉerizo' (dolĉ·a ĉeriz·o).


merkatiko (merkatik·o) :

prefere diru 'merkatesploro/scienco' (merkat·esplor·o/scienc·o).


meronimo (meronim·o) :

prefere diru 'vorto por parto de io' (vort·o por part·o de io), 'partovorto' (part·o·vort·o).


meso (mes·o) :

(Ne validas la malo. Diservo ne ĉiam estas meso) ankaŭ eblas diri 'diservo' (di·serv·o).


mestizo (mestiz·o) :

prefere diru 'duonindiano' (du·on·indian·o).


meta- (meta-) :

prefere diru 'trans-' (trans-).


metafazo (metafaz·o) :

prefere diru 'mezfazo' (mez·faz·o).


metafonio (metafoni·o) :

prefere diru 'vokalŝanĝo' (vokal·ŝanĝ·o).


meteo (mete·o) :

prefere diru 'vetero' (veter·o).


meteobulteno (mete·o·bulten·o) :

prefere diru 'veterobulteno' (veter·o·bulten·o).


meteologio (meteologi·o) :

prefere diru 'veteroscienco' (veter·o·scienc·o).


meteologo (meteolog·o) :

prefere diru 'vetersciencisto' (veter·scienc·ist·o).


meteorologio (meteorologi·o) :

prefere diru 'veteroscienco' (veter·o·scienc·o).


meteorologo (meteorolog·o) [7oa]:

ankaŭ eblas diri 'veterosciencisto' (veter·o·scienc·ist·o).


meteostacio (mete·o·staci·o) :

prefere diru 'veterstacio' (veter·staci·o).


metodiko (metod·ik·o) :

prefere diru 'metodoscienco' (metod·o·scienc·o).


metodologio (metodologi·o) :

prefere diru 'metodaro' (metod·ar·o), 'metodsistemo' (metod·sistem·o), 'metodscienco' (metod·scienc·o).


metonimio (metonimi·o) :

prefere diru 'signifoŝovo' (signif·o·ŝov·o), 'alisignifigo' (ali·signif·ig·o);
(ekzemple: 'La kongreso' por 'La kongresanoj') prefere diru 'signiftransigo' (signif·trans·ig·o);
prefere diru (re·present·a) 'vortinterŝanĝo' (vort·inter·ŝanĝ·o).


metrio (metri·o) :

(en la senco de mezuro) prefere diru 'mezuro' (mezur·o).


metro (metr·o) :

(en la senco de mezurilo) prefere diru 'mezurilo' (mezur·il·o).


metro- (metro·) :

(en scienco kaj teĥniko) prefere diru 'mezurilo' (mezur·il·o).


metrologio (metrologi·o)
(laŭ la kunteksto):

prefere diru 'mezurscienco' (mezur·scienc·o), 'mezurteĥnik(ar)o' (mezur·teĥnik·(ar·)o).


metroo (metro·o) :

prefere diru 'urba fervojo' (urb·a fer·voj·o).


metropoliteno (metropoliten·o) :

prefere diru 'urba fervojo' (urb·a fer·voj·o), 'subvagonaro' (sub·vagon·ar·o).


metropolo (metropol·o) [2oa]:

(en la senco de 'ĉefurbo') prefere diru 'ĉefurbo' (ĉef·urb·o);
(en la senco de granda urbo) prefere diru 'ĉefa urbo' (ĉef·a urb·o).


mi- (mi-) :

(en medicinaj vortoj) prefere diru 'muskol-' (muskol-).


miasmo (miasm·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'malsaniga odoraĉo' (mal·san·ig·a odoraĉ·o).


miaŭi (miaŭ·i) :

ankaŭ eblas diri (kat·e) 'bleki' (blek·i).


miceto (micet·o) :

prefere diru 'fungo' (fung·o).


mido (mid·o) :

prefere diru 'tagmezo' (tag·mez·o).


mielmonato (miel·monat·o) :

ankaŭ eblas diri 'postedziĝa monato' (post·edz·iĝ·a monat·o).


miito (miit·o) :

(en medicinaj vortoj) prefere diru 'muskolinflamo' (muskol·inflam·o).


mikado (mikad·o) [zam]:

prefere diru 'japana imperiestro' (japan·a imperi·estr·o).


mikologio (mikologi·o) :

prefere diru 'fungoscienco' (fungo·scienc·o), 'fungostudo' (fung·o·stud·o).


mikoto (mikot·o) :

prefere diru 'fungo' (fung·o).


mikro- (mikro-) :

prefere diru 'et-' (et-), 'eta' (et·a), 'malgranda' (mal·grand·a), 'malgrandskala' (mal·grand·skal·a).


mikrobiologio (mikrobiologi·o) :

prefere diru 'mikrobscienco' (mikrob·scienc·o).


mikrobologio (mikrobologi·o) :

prefere diru 'mikroboscienco' (mikrob·o·scienc·o).


mikroĉipo (mikroĉip·o) :

prefere diru 'integra cirkvito' (integr·a cirkvit·o), 'ico' (ic·o).


mikrokosmo (mikrokosm·o) :

prefere diru 'mondeto' (mond·et·o), 'etmondo' (et·mond·o), 'malgranda mondo' (mal·grand·a mond·o).


mikroonda forno (mikroond·a forn·o) :

ankaŭ eblas diri (et·) 'onda forno' (ond·a forn·o), 'ondo forno' (ond·o forn·o), 'tujvarmigilo' (tuj·varm·ig·il·o).


mikroondo (mikroond·o) :

ankaŭ eblas diri 'etondo' (et·ond·o).


mikroorganismo (mikroorganism·o) :

prefere diru 'mikrobo' (mikrob·o) [2oa].


mikrorakonto (mikro·rakont·o) :

prefere diru 'eta rakonto' (et·a rakont·o), 'malgranda rakonto' (mal·grand·a rakont·o).


mikrotomo (mikro·tom·o) :

prefere diru 'maldiktranĉa aparato' (mal·dik·tranĉ·a aparat·o).


miksi (miks·i) [fun]:

(se reapartigebla) ankaŭ eblas diri 'kunigi' (kun·ig·i).


mikspoto (miks·pot·o) :

(en la kuireja signifo) ankaŭ eblas diri 'miksitaj manĝaĵojn kunkuiritaj' (miks·it·a·j manĝ·aĵ·o·jn kun·kuir·it·a·j), 'potmiksaĵo' (pot·miks·aĵ·o);
(en figura senco) ankaŭ eblas diri 'hazarda miksaĵo' (hazard·a miks·aĵo).


milda (mild·a) :

ankaŭ eblas diri 'malakra' (mal·akr·a).


milenariismo (milenari·ism·o) :

prefere diru 'jarmilismo' (jar·mil·ism·o).


mileniismo (mileni·ism·o) :

prefere diru 'jarmilismo' (jar·mil·ism·o).


milenio (mileni·o) :

prefere diru 'jarmilo' (jar·mil·o).


mili- (mili-) :

(en scienco kaj teĥniko) prefere diru 'milono' (mil·on·o).


militarismo (militar·ism·o) :

prefere diru 'militemismo' (milit·em·ism·o).


militaristo (militar·ist·o) :

prefere diru 'militemisto' (milit·em·ist·o).


mimi (mim·i) :

prefere diru 'pantomimi' (pantomim·i) [1oa].


mimiko (mimik·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'pantomimo' (pantomim·o) [1oa].


mimo (mim·o) :

prefere diru 'pantomimisto' (pantomim·ist·o) [1oa].


minca (minc·a) :

prefere diru 'maldika' (maldik·a).


minestrono (minestron·o) :

prefere diru (ital·a) 'legomsupo' (legom·sup·o).


mini- (mini-) :

prefere diru '-et-' (-et-).


minimumo (minimum·o) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'malplejo' (mal·plej·o).


ministerio (ministerio) :

ankaŭ eblas diri 'ministrejo' (ministr·ej·o), 'ministraro' (ministr·ar·o).


minjona (minjon·a) :

prefere diru 'beleta' (bel·et·a), 'ĉarmeta' (ĉarm·et·a);
(pri infanoj, junuloj) prefere diru 'afableta' (afab·let·a);
(figure pri lokoj) prefere diru 'agrableta' (agrabl·et·a).


minjono (minjon·o) :

prefere diru '(et)belul(in)o' ((et·)bel·ul·(in·)o), 'ĉarm(et)ul(in)o' (ĉarm·(et·)ul·(in·)o).


minora (minor·a) :

(ĝenerale) prefere diru 'malpli grava' (mal·pli grav·a), 'malpli granda' (mal·pli grand·a), 'malpli ĉefa' (mal·pli ĉef·a).


minoritato (minoritat·o) :

(ekzemple da homoj) ankaŭ eblas diri 'malplimulto' (mal·pli·mult·o);
(rilate al aĝ-o) ankaŭ eblas diri 'neplenaĝeco' (ne·plen·aĝ·ec·o).


minuskla (minuskl·a) :

(ekster la litera kampo) prefere diru 'eta' (et·a), 'malgranda' (mal·grand·a).


minusklo (minuskl·o) [9oa]:

ankaŭ eblas diri 'malgrandlitero' (mal·grand·liter·o), 'etlitero' (et·liter·o), 'malĉeflitero' (mal·ĉef·liter·o).


minutatoro (minutator·o) :

prefere diru 'tempumŝalilo' (temp·um·ŝal·il·o).


mio (mi·o) :

prefere diru 'muskolo' (muskol·o).


miokardio (miokardi·o) :

prefere diru 'kormuskolo' (kor·muskol·o).


miozoto (miozot·o) :

prefere diru 'neforgesumino' (ne·forges·um·in·o).


miriapodo (miriapod·o) :

prefere diru 'milpiedulo' (mil·pied·ul·o).


miringo (miring·o) :

prefere diru 'aŭdmembrano' (aŭd·membran·o).


misogeno (misogen·o) :

prefere diru (vir·) 'inmalamanto' (in·mal·am·ant·o), 'inmalestimanto' (in·mal·estim·ant·o).


mitingo (miting·o) :

prefere diru (politik·a) 'amaskunveno' (amas·kun·ven·o), 'renkontiĝo' (renkont·iĝ·o).


mitralo (mitral·o) :

(en la senco de 'pafilo') prefere diru 'maŝinpafilo' (maŝin·paf·il·o).


mizantropo (mizantrop·o) :

prefere diru 'hommalamulo' (hom·mal·am·ul·o), 'hommalamanto' (hom·mal·am·ant·o).


mizerikordo (mizerikord·o) :

prefere diru 'favorkoreco' (favor·kor·ec·o);
(kiel faka vorto, religia) ankaŭ eblas diri 'pardonemo' (pardon·em·o), 'kompatemo' (kompat·em·o), 'korfavoro' (kor·favor·o).


mizogino (mizogin·o) :

prefere diru (vir·) 'inmalamanto' (in·mal·am·ant·o), 'inmalestimanto' (in·mal·estim·ant·o).


mjelo (mjel·o) :

ankaŭ eblas diri 'spina medolo' (spin·a medol·o).


mobila (telefono) (mobil·a (telefon·o)) :

prefere diru 'poŝtelefono' (poŝ·telefon·o).


mobilo (mobil·o) :

(kiel artaĵo) prefere diru 'pendartaĵo' (pend·art·aĵ·o), 'pendolaro' (pendol·ar·o);
(kiel amuzilo por beboj) prefere diru (beb·a) 'pendludilo/pendolaro' (pend·lud·il·o/pendol·ar·o).


mocio (moci·o) :

prefere diru (oficial·a) 'propono' (propon·o), (oficial·a) 'postulo' (postul·o).


moderatoro (moderator·o) :

(en atomkernenergia elektrofarejo) prefere diru 'moderigaĵo' (moder·ig·aĵ·o);
(en retaj listoj aŭ forumoj) prefere diru 'mastrumanto' (mastr·um·ant·o), 'administranto' (administr·ant·o).


modli (modl·i) :

prefere diru 'modeli' (model·i), 'formi' (form·i), 'formumi' (form·um·i).


mojosa (mojos·a) [sla]:

ankaŭ eblas diri 'modernjunstila' (modern·jun·stil·a), 'laŭmoda' (laŭ·mod·a), 'bonega' (bon·eg·a), 'malaĉa' (mal·aĉ·a), 'ŝatindega' (ŝat·ind·eg·a), 'bonuma' (bon·um·a).


mokaseno (mokasen·o) :

prefere diru 'felŝuo' (fel·ŝu·o).


mokedo (moked·o) :

prefere diru 'plenplanka tapiŝo' (plen·plank·a tapiŝ·o).


molaro (molar·o) :

prefere diru 'maĉdento' (maĉ·dent·o).


molesti (molest·i) :

prefere diru 'ĝeni' (ĝen·i).


mondialismo (mondialism·o) :

prefere diru 'tutmondismo' (tut·mond·ism·o).


monismo (monism·o) :

(en filozofio, religio) prefere diru 'unuismo' (unu·ism·o).


monitori (monitor·i) :

prefere diru 'kontroladi je distanco' (kontrol·ad·i je distanc·o), 'fora kontrolilo' (for·a kontrol·il·o).


monitoro (monitor·o) :

prefere diru 'ekrano' (ekran·o).


mono- (mono-) :

prefere diru 'unu-' (unu-).


monogamio (monogami·o) :

prefere diru 'unugeedziĝa sistemo' (unu·ge·edz·iĝ·a sistem·o).


monogramo (monogram·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'komenclitera emblemo' (komenc·liter·a emblem·o).


monokromata (monokromat·a) :

prefere diru 'unukolora' (unu·kolor·a).


monoksido (monoksid·o) :

ankaŭ eblas diri 'unuoksido' (unu·oksid·o).


monokulturo (monokultur·o) :

prefere diru 'maldiversa kultivado' (mal·divers·a kultiv·ad·o), 'unukultivado' (unu·kultiv·ad·o), 'unueckultivado' (unu·ec·kultiv·ad·o), 'unuspeca kultivado' (unu·spec·a kultiv·ad·o).


monolatrio (monolatri·o) :

prefere diru 'unuidolismo' (unu·idol·ism·o).


monologo (monolog·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri (teatr·a) 'solparolado' (sol·parol·ad·o).


monoteismo (monoteism·o) :

ankaŭ eblas diri 'unudiismo' (unu·di·ism·o), 'soldiismo' (sol·di·ism·o).


monoteisto (monoteist·o) :

ankaŭ eblas diri 'unudiisto' (unu·di·ist·o), 'soldiisto' (sol·di·ist·o).


monotona (monoton·a) :

ankaŭ eblas diri 'unutona' (unu·ton·a).


mopedo (moped·o) :

prefere diru (mal·grand·a) 'motorbiciklo' (motor·bicikl·o).


moratorio (moratori·o) :

prefere diru 'prokrasto' (prokrast·o).


morbo (morb·o) :

prefere diru 'malsano' (mal·san·o).


morfemiko (morfemik·o) :

prefere diru (vort) 'formoscienco' (form·o·scienc·o), 'morfemscienco' (morfem·scienc·o).


morfemo (morfem·o) :

prefere diru 'vortelemento' (vort·element·o).


morfologio (morfologi·o) :

prefere diru 'formo' (form·o), 'formostudo' (form·o·stud·o).


morfomanio (morfomani·o) :

prefere diru 'morfinomanio' (morfin·o·mani·o).


morna (morn·a) :

prefere diru 'preme malĝojiga' (prem·e mal·ĝoj·ig·a), 'malhela korprema' (mal·hel·a kor·prem·a).


moroza (moroz·a) :

prefere diru 'malgaja' (mal·gaj·a).


morta (mort·a) :

(en la okazo de io jam antaŭe mortinta) prefere diru 'senviva' (sen·viv·a), 'mortinta' (mort·int·a), 'malviva' (mal·viv·a).


mortala (mortal·a) :

prefere diru 'mortodeva' (mort·o·dev·a).


mortalo (mortal·o) :

prefere diru 'mortodevulo' (mort·o·dev·ul·o), 'mortonto' (mort·ont·o), 'mortemulo' (mort·em·ul·o).


mortosalto (mort·o·salt·o) :

ankaŭ eblas diri 'cirklosalto' (cirkl·o·salt·o).


moskatelo (moskatel·o)
(vidu ankaŭ ĉe "muskatelo"):

prefere diru 'muskatvino' (muskat·vin·o).


moskeo (moske·o) :

ankaŭ eblas diri (islam·a) 'preĝejo' (preĝ·ej·o).


moskito (moskit·o) [8oa]:

prefere diru 'kulo' (kul·o).


moslemo (moslem·o) :

prefere diru 'islamano' (islam·an·o).


motivigi (motiv·ig·i) :

prefere diru 'konvinki' (konvink·i), 'instigi' (instig·i), 'inspiri' (inspir·i), 'emigi' (em·ig·i).


motivo (motiv·o) :

(en muziko) prefere diru 'muzika temero' (muzik·a tem·er·o).


moto (mot·o) [zam]:

prefere diru 'devizo' (deviz·o).


motokroso (motokros·o) :

prefere diru 'ĉiatereno motorveturado' (ĉia·teren·o motor·vetur·ad·o).


motorciklo (motorcikl·o) :

ankaŭ eblas diri 'motorbiciklo' (motor·bicikl·o).


motuo (motu·o) :

prefere diru 'la motua lingvo' (la motu·a lingvo).


movimento (movimento) :

(de koncert·o, simfoni·o aŭ aliaj muzikaj prezentaĵoj) ankaŭ eblas diri 'parto' (part·o), 'muzikĉapitro' (muzik·ĉapitr·o), 'muzikverkoparto' (muzik·verk·o·part·o).


muari (muar·i) :

prefere diru 'briligi' (bril·ig·i).


mucida (mucid·a) :

prefere diru 'ŝimodora' (ŝim·odor·a), 'ŝimgusta' (ŝim·gust·a).


muestro (muestr·o) :

prefere diru (statistik·a) 'elprenaĵo' (el·pren·aĵ·o).


muĝi (muĝi) :

ankaŭ eblas diri (bov·e) 'bleki' (blek·i).


mukozo (mukoz·o) :

prefere diru 'mukmembrano' (muk·membran·o).


mulato (mulat·o) :

ankaŭ eblas diri 'duonblankulo' (duon·blank·ul·o), 'duonnigra homo' (du·on·nigr·a hom·o), 'miksrasulo' (miks·ras·ul·o).


multipliki (multiplik·i) [8oa]:

prefere diru 'obligi' (obl·ig·i).


mungi (mung·i) :

prefere diru 'nazblovi' (naz·blov·i), 'nazpurigi' (naz·pur·ig·i).


municipo (municip·o)
(laŭ la signifo):

prefere diru 'urbo' (urb·o), 'urbeto' (urb·et·o).


muskatelo (muskatel·o) :

ankaŭ eblas diri 'moskatelo' (moskatel·o) prefere diru 'muskatvino' (muskat·vin·o).


muskovito (muskovit·o) :

prefere diru 'nigra glimo' (nigr·a glim·o).


muslima (muslim·a) :

prefere diru 'islama' (islam·a).


mutili (mutil·i) :

prefere diru 'stumpigi' (stump·ig·i), 'kripligi' (kripl·ig·i), 'misformi' (mis·form·i), 'difekti' (difekt·i), 'amputi' (amput·i).


mutuala (mutual·a) :

prefere diru 'interhelpa' (inter·help·a), 'interasekura' (inter·asekur·a).


mutualismo (mutual·ism·o) :

prefere diru 'interhelpado' (inter·help·ad·o), 'interasekurismo' (inter·asekur·ism·o).


muzikalo (muzikal·o) :

prefere diru 'muzikteatraĵo' (muzik·teatr·aĵ·o), 'muzika komedio' (muzik·a komedi·o).


muzo (muz·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'inspirantino' (inspir·ant·in·o).


muzulmano (muzulman·o) :

prefere diru 'islamano' (islam·an·o).


na (na)
(povas simple esti forlasita aŭ anstataŭigita per -n, -on aŭ je (ekzemplo: mi studis Chomsky/Chomsky·n/Chomsky·on/je Chomsky)). Vidu ĉe https://tirifto.xwx.moe/eo/verkoj/eseoj/kiel-meti-akuzativon-al-fremdaj-nomoj.html:

'' ().


nabo (nab·o) :

prefere diru 'radcentro' (rad·centr·o), (figure) 'centro' (centr·o).


nadlo (nadl·o) [8oa]:

ankaŭ eblas diri (kompas·) 'montrilo' (montr·il·o), 'indikilo' (indik·il·o), 'pikilo' (pik·il·o).


nafto (naft·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'natura petrolo' (natur·a petrol·o).


najado (najad·o) :

prefere diru 'rivera aŭ fonta nimfo.' (river·a aŭ font·a nimfo.).


najlizi (najliz·i) :

prefere diru 'alnajli' (al·najl·i), 'najlumi' (najl·um·i).


nano- (nano-) :

(en scienco kaj teĥniko) prefere diru 'miliardono' (miliard·on·o).


narkomano (narkoman·o) :

prefere diru 'drogulo' (drog·ul·o), 'drogmaniulo' (drog·mani·ul·o).


natalitato (natalitat·o) :

prefere diru 'naskokvanto' (nask·o·kvant·o), 'naskemo' (nask·em·o), 'naskorilatumo' (nask·o·rilat·um·o).


naturalizi (naturaliz·i) :

(parolante pri leĝo) prefere diru 'ŝtatanigi' (ŝtat·an·ig·i);
(pri kulturaĵo) prefere diru 'normaligi' (normal·ig·i).


naturismo (natur·ism·o) :

(en la senco de nudismo en la naturo) ankaŭ eblas diri 'nudismo' (nud·ism·o).


naŭno (naŭn·o) :

(en muziko) ankaŭ eblas diri 'naŭa intervalo' (naŭ·a interval·o), 'naŭto' (naŭt·o).


navajo (navaj·o) :

prefere diru 'navaho' (navah·o).


naveda servo (naved·a serv·o) :

prefere diru 'irreira servo' (ir·re·ir·a serv·o), 'prameca servo' (pram·ec·a serv·o).


navedo (naved·o) :

ankaŭ eblas diri 'glitbobeno' (glit·boben·o).


navigacio (navigaci·o) [3oa]:

(en la senco de ŝip-vojaĝado) ankaŭ eblas diri 'ŝipirado' (ŝip·ir·ad·o).


navigi (navig·i) :

(en la senco de ŝip-vojaĝado) prefere diru 'ŝipveturi' (ŝip·vetur·i), 'ŝipi' (ŝip·i);
(en la senco de trovado de la pozicio) prefere diru 'poziciumi' (pozici·um·i), 'pozicitrovi' (pozici·trov·i);
(en la senco de esplorado tra la reto) prefere diru 'esplori' (esplor·i), 'retesplori' (ret·esplor·i).


navigilo (navig·il·o) :

prefere diru 'navigaciilo' (navigaci·il·o).


navo (nav·o) [1oa]:

(en la senco de ŝipo) prefere diru 'ŝipo' (ŝip·o).


nazala (nazal·a) :

prefere diru 'naza' (naz·a).


nazalo (nazal·o) :

prefere diru 'naza konsonanto' (naz·a konsonant·o).


necesabo (neces·ab·o) :

prefere diru 'neceseja (sid)kuvo' (neces·ej·a (sid·)kuv·o).


nefometro (nefometr·o) :

prefere diru 'nubmezurado' (nub·mezur·ad·o), 'densecomezurado' (dens·ec·o·mezur·ad·o).


nefrektomio (nefrektomi·o) :

prefere diru 'renoforigo' (ren·o·for·ig·o).


nefrito (nefrit·o) :

prefere diru 'reninflamo' (ren·inflam·o).


nefro (nefr·o) :

prefere diru 'reno' (reno).


nefrologio (nefrologi·o) :

prefere diru 'renesploro' (ren·esplor·o), 'renstudo' (ren·stud·o).


nefrono (nefron·o) :

prefere diru 'renounuo' (ren·o·unu·o).


nefropatio (nefropati·o) :

prefere diru 'renproblemo' (ren·problem·o), 'rendoloro' (ren·dolor·o), 'renmalsano' (ren·mal·san·o).


nefrozo (nefroz·o) :

prefere diru 'rena malsano' (ren·a mal·san·o).


negacio (negaci·o) :

prefere diru 'neado' (ne·ad·o), 'nea vorto' (ne·a vort·o).


negativa (negativ·a) [2oa]:

(rilate al nombroj) ankaŭ eblas diri 'minusa' (minus·a).


negi (neg·i) :

prefere diru 'nei' (ne·i).


neglekti (neglekt·i) [8oa]:

ankaŭ eblas diri 'ne zorgi' (ne zorg·i) [fun], 'malzorgi' (mal·zorg·i).


negockarto (negoc·kart·o) :

ankaŭ eblas diri 'vizitkarto' (vizit·kart·o).


negreto (negr·et·o) :

prefere diru 'nigruleto' (nigr·ul·et·o).


negro (negr·o) [1oa]:

prefere diru 'nigr(ahaŭt)ulo' (nigr(·a·haŭt)·ul·o).


nekrologo (nekrolog·o) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'mortraporto' (mort·raport·o), 'mortanonco' (mort·anonc·o), 'mortinformo' (mort·inform·o).


nekromancio (nekromanci·o) :

prefere diru 'mediumado' (medium·ad·o), 'mort(int)sorĉado' (mort·(int·)sorĉ·ad·o), 'fantomaŭgurado' (fantom·aŭgur·ad·o).


neksta (nekst·a) :

prefere diru 'sekva' (sekv·a), 'posta' (post·a).


nelge (nelg·e) :

prefere diru 'antaŭ nelonge' (antaŭ ne·long·e).


nen (nen) :

prefere diru 'neniel' (neniel).


neo- (neo-) :

(en scienco kaj teĥniko) prefere diru 'nov-' (nov-).


neofrono (neofron·o) :

prefere diru 'kadavrogrifo' (kadavr·o·grif·o).


neolitiko (neolitik·o) :

prefere diru 'novŝtonepoko' (nov·ŝton·epok·o).


neologismo (neologism·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'nova radiko' (nov·a radik·o), 'nova vorto' (nov·a vort·o), 'nova formo' (nov·a form·o), 'fremda vorto' (fremd·a vort·o).


nepotismo (nepotism·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'parencismo' (parenc·ism·o).


nereido (nereid·o) :

prefere diru 'mara nimfo' (mar·a nimf·o).


nervoziĝi (nerv·oz·iĝ·i) [8oa]:

ankaŭ eblas diri 'iĝi nerva' (iĝ·i nerv·a), 'nerviĝi' (nerv·iĝ·i).


netransitiva (ne·transitiv·a (verbo)) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'netransira' (ne·trans·ir·a).


netto (nett·o) [zam]:

(pri pezo) prefere diru 'neto' (net·o);
prefere diru 'neta pezo' (net·a pez·o).


neŭralgio (neŭralgi·o) :

prefere diru 'nervodoloro' (nerv·o·dolor·o).


neŭro (neŭr·o) :

prefere diru 'nervo' (nerv·o).


neŭro- (neŭro-) :

(en scienco kaj teĥniko) prefere diru 'nerv-' (nerv-).


neŭrologio (neŭrologi·o) :

prefere diru 'nervomedicino' (nerv·o·medicin·o), 'nervokuracado' (nerv·o·kurac·ad·o).


neŭrologo (neŭrolog·o) :

prefere diru 'nervisto' (nerv·ist·o).


nihilismo (nihilism·o) [2oa]:

prefere diru 'neniismo' (neni·ism·o), 'nenioismo' (nenio·ism·o).


nihilisto (nihilist·o) [2oa]:

prefere diru 'neniisto' (neni·ist·o), 'nenioisto' (nenio·ist·o).


nikotiano (nikotian·o) :

(parolante pri la tabakplanto) prefere diru 'tabak(plant)o' (tabak·(plant)·o).


niksino (niksin·o) :

prefere diru 'akvofeino' (akv·o·fe·in·o).


nimbo (nimb·o) :

prefere diru 'glorkrono' (glor·kron·o).


nimfomanio (nimfomani·o) :

prefere diru 'ina amormanio' (in·a amor·mani·o).


nito (nit·o) :

prefere diru 'rebatnajlo' (re·bat·najl·o).


nitrogeno (nitrogen·o) :

ankaŭ eblas diri 'azoto' (azot·o) [fun].


noci (noc·i) :

prefere diru 'malutili' (mal·util·i).


nocio (noci·o) :

prefere diru 'koncepto' (koncept·o), 'ideo' (ide·o), 'sciaĵo' (sci·aĵ·o).


noko (nok·o) :

prefere diru (kuir·it·a) 'pasto/terpombuleto' (pasto/ter·pom·bul·et·o).


nomenklaturiko (nomenklaturik·o) :

prefere diru 'scienco pri nomaroj' (scienc·o pri nom·ar·o·j).


nomenklaturo (nomenklatur·o) :

prefere diru 'nomaro' (nom·ar·o).


nomoteto (nomotet·o) :

prefere diru 'leĝdonanto' (leĝ·don·ant·o).


Nordio (Nordi·o) :

prefere diru 'Nordlandoj' (Nord·land·o·j).


norena (noren·a (lingv·o)) :

prefere diru 'malnovskandinava' (lingv·o) (mal·nov·skandinav·a), 'pranordlanda' (pra·nord·land·a).


normalo (normal·o) :

prefere diru 'ortanto' (ort·ant·o).


nostalgio (nostalgi·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'hejmveo' (hejm·ve·o), 'hejmsopiro' (hejm·sopir·o).


notico (notic·o) :

prefere diru (mal·long·a) 'novaĵo' (nov·aĵ·o), 'sciigo' (sci·ig·o).


notora (notor·a) :

prefere diru 'fama' (fam·a), 'konata' (kon·at·a).


novembro (novembr·o) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'la 11a monato' (la 11·a monat·o).


novico (novic·o) [fun]:

(en la senco de lernanto por iĝi monaĥo) ankaŭ eblas diri 'monaĥiĝonto' (monaĥ·iĝ·ont·o);
(ĝenerale) prefere diru 'novulo' (nov·ul·o), 'senspertulo' (sen·spert·ul·o).


nukleo (nukle·o) :

prefere diru 'kerno' (kern·o);
(fizike) prefere diru 'atomkerno' (atom·kern·o);
(biologie) prefere diru 'ĉelkerno' (ĉel·kern·o).


numeralo (numeral·o) :

prefere diru 'nombrovorto' (nombr·o·vort·o).


numeratoro (numerator·o) :

prefere diru 'dividato' (divid·at·o).


nupto (nupt·o) :

prefere diru 'geedziĝo' (ge·edz·iĝ·o), 'kunedziĝo' (kun·edz·iĝ·o), 'kunedziniĝo' (kun·edz·in·iĝ·o).


o kej (o kej) :

prefere diru 'en ordo!' (en ord·o!), 'enorde!' (en·ord·e!), 'jes!' (jes!), 'ĝuste!' (ĝust·e!).


obeza (obez·a) :

prefere diru 'trodika' (tro·dik·a), 'dikega' (dik·eg·a), 'superpeza' (super·pez·a).


objektivo (objektiv·o) :

prefere diru 'celo' (cel·o).


obĵeti (obĵet·i) :

prefere diru 'kontraŭdiri' (kontraŭ·dir·i), 'kontraŭi' (kontraŭ·i), 'tameni' (tamen·i).


oblato (oblat·o) [fun]:

(en la senco de pola kristnaska vaflo) ankaŭ eblas diri (pol·a) 'kristnaska vaflo' (krist·nask·a vafl·o);
(en la senco de hostio) ankaŭ eblas diri 'hostio' (hosti·o);
(en la senco de sigel-aĵo) ankaŭ eblas diri 'sigelilo' (sigel·il·o).


oblonga (oblong·a) :

prefere diru 'longforma' (long·form·a).


obscena (obscen·a) :

prefere diru 'malĉasta' (mal·ĉast·a), 'senpudora' (sen·pudor·a).


obsedo (obsed·o) :

prefere diru 'korpremo' (kor·prem·o), 'premzorgo' (prem·zorg·o), 'inkub(sonĝ)o' (inkub·(sonĝ)·o), 'manio' (mani·o).


obskura (obskur·a) :

prefere diru 'senluma' (sen·lum·a), 'malluma' (mal·lum·a), 'nekonata' (ne·kon·at·a), 'nefama' (ne·fam·a).


obsoleta (obsolet·a) :

prefere diru 'eksa' (eks·a), 'malnova' (mal·nov·a), 'malaktuala' (mal·aktual·a).


obstaklo (obstakl·o) [8oa]:

ankaŭ eblas diri 'malhelpo' (mal·help·o), 'baro' (bar·o).


obteni (obten·i) :

prefere diru 'akiri' (akir·i), 'ricevi' (ricev·i).


obtuza (obtuz·a) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'malakra' (mal·akr·a).


oceanologio (oceanologi·o) :

prefere diru 'marscienco' (mar·scienc·o).


oceanologo (oceanolog·o) :

prefere diru 'marsciencisto' (mar·scienc·ist·o).


ocelo (ocel·o) :

prefere diru 'okulo' (okul·o).


odontalgio (odontalgi·o) :

ankaŭ eblas diri 'dentodoloro' (dent·o·dolor·o).


ofensivo (ofensiv·o) :

prefere diru 'ĝenerala atako' (ĝeneral·a atak·o).


ofsajde (ofsajd·e) :

prefere diru 'translime' (trans·lim·e).


ofsajdo (ofsajd·o) :

prefere diru 'translimeco' (trans·lim·ec·o), 'translimiĝo' (trans·lim·iĝ·o), 'translima pozicio' (trans·lim·a pozici·o).


oftalmito (oftalmit·o) :

prefere diru 'okulinflamo' (okul·inflam·o).


oftalmo (oftalm·o) :

prefere diru 'okulo' (okul·o).


oftalmologio (oftalmologi·o) :

prefere diru 'okulmedicino' (okul·medicin·o), 'okulkuracado' (okul·kurac·ad·o).


oftalmologo (oftalmolog·o) :

prefere diru 'okulkuracisto' (okul·kurac·ist·o), 'okulisto' (okul·ist·o).


oftalmometro (oftalmometr·o) :

ankaŭ eblas diri 'korneomezurilo' (korne·o·mezur·il·o).


oftalmoplegio (oftalmoplegi·o) :

prefere diru 'okulparalizo' (okul·paraliz·o).


OK! (OK!) :

prefere diru 'bone!' (bon·e!), 'en orde!' (en ord·e!), 'jes!' (jes!), 'ĝuste!' (ĝust·e!).


okcipito (okcipit·o) :

prefere diru 'postkrania osto' (post·krani·a ost·o).


okej (okej) :

prefere diru 'en ordo!' (en ord·o!), 'enorde!' (en·ord·e!), 'jes!' (jes!), 'ĝuste!' (ĝust·e!).


oksimoro (oksimor·o) :

prefere diru 'memkontraŭdiro' (mem·kontraŭ·dir·o), (ŝajn·a) 'sinkontraŭdiro' (si·n·kontraŭ·dir·o), 'sinkontraŭdira esprimo' (si·n·kontraŭ·dir·a esprim·o).


oksitona (oksiton·a) :

prefere diru 'lastakcenta' (last·akcent·a).


okso (oks·o) :

prefere diru 'virbovo' (vir·bov·o).


okta- (okt·a-) :

prefere diru 'ok-' (ok-).


oktaedro (oktaedr·o) :

prefere diru 'okfaco' (ok·fac·o).


oktavo (oktav·o) :

(en muziko) ankaŭ eblas diri 'oka intervalo' (ok·a interval·o), 'okto' (okt·o);
(en la senco de periodo de ok tagoj) prefere diru 'ok tagoj' (ok tag·o·j), 'tagoko' (tag·ok·o).


oktobro (oktobr·o) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'la 10a monato' (la 10·a monat·o).


okupacii (okupaci·i) :

prefere diru (milit·e/uzurp·e) 'okupi' (okup·i).


okupacio (okupaci·o) :

prefere diru (milit·a/uzurp·a) 'okupado' (okup·ad·o).


olda (old·a) :

prefere diru 'maljuna' (maljun·a), 'malnova' (mal·nov·a).


olfakt-o (olfakt·o) :

prefere diru 'flarsentumo' (flar·sent·um·o), 'flarkapablo' (flar·kapabl·o), 'flarpovo' (flar·pov·o).


oligarĥo (oligarĥ·o) [7oa]:

ankaŭ eblas diri 'grupreganto' (grup·reg·ant·o), 'kelkregisto' (kelk·reg·ist·o), 'kelkreganto' (kelk·reg·ant·o).


oligarkio (oligarki·o) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'gruprego' (grup·reg·o), 'kelkregado' (kelk·reg·ad·o).


oligarko (oligark·o) [7oa]:

ankaŭ eblas diri 'oligarĥo' (oligarĥ·o).


olim (olim) :

prefere diru 'iam' (iam), 'antaŭe' (antaŭ·e), 'antaŭlonge' (antaŭ·long·e).


olimpikaj ludoj (olimpik·a·j lud·o·j) :

prefere diru 'olimpiaj ludoj' (olimpi·a·j lud·o·j).


olimpiko (olimpik·o) :

prefere diru 'olimpiaj ludoj' (olimpi·a·j lud·o·j).


ombudsmano (ombudsman·o) :

prefere diru 'civitana defendanto' (civit·an·a defend·ant·o), (publik·a) 'rajtoprotektanto' (rajt·o·protekt·ant·o).


ompiro (ompir·o) :

prefere diru 'ludestro' (lud·estr·o), 'arbitracianto' (arbitraci·ant·o), 'arbitraciulo' (arbitraci·ul·o).


onirika (onirik·a) :

prefere diru 'sonĝa' (sonĝ·a).


onkologio (onkologi·o) :

prefere diru 'tumorscienco' (tumor·scienc·o), 'tumormedicino' (tumor·medicin·o), 'kancerscienco' (kancer·scienc·o).


onomastiko (onomastik·o) :

prefere diru 'nomscienco' (nom·scienc·o).


onomatopea (onomatope·a) :

prefere diru 'sonimita' (son·imit·a), 'sonfigura' (son·figur·a).


ontologio (ontologi·o) :

ankaŭ eblas diri 'estoteorio' (est·o·teori·o), 'estostudado' (est·o·stud·ad·o).


opaka (opak·a) :

prefere diru 'netravidebla' (ne·tra·vid·ebl·a), 'maldiafana' (mal·diafan·a), 'lumbara' (lum·bar·a).


opcio (opci·o) :

prefere diru 'aĉetorajto' (aĉet·o·rajt·o), 'elekteblo' (elekt·ebl·o), 'eblo' (ebl·o), 'elekteblaĵo' (elekt·ebl·aĵ·o), 'elektorajto' (elekt·o·rajt·o).


operacio (operaci·o) :

(ekster la kuracista agado) ankaŭ eblas diri 'agado' (ag·ad·o).


operaco (operac·o) :

ankaŭ eblas diri 'agado' (ag·ad·o).


operklo (operkl·o) :

prefere diru 'klapforma organo' (klap·form·a organ·o);
(en la homa korpo) prefere diru 'osteca klapo' (ost·ec·a klap·o), 'fermoklapo' (ferm·o·klap·o);
(ĉe fruktoj, abel-ĉeloj, kaj similaj) prefere diru 'kovrilo' (kovr·il·o).


operkulo (operkul·o) :

prefere diru 'klapforma organo' (klap·form·a organ·o);
(en la homa korpo) prefere diru 'osteca klapo' (ost·ec·a klap·o), 'fermoklapo' (ferm·o·klap·o);
(ĉe fruktoj, abel-ĉeloj, kaj similaj) prefere diru 'kovrilo' (kovr·il·o).


oponi (opon·i) [8oa]:

ankaŭ eblas diri 'kontraŭi' (kontraŭ·i), 'kontraŭstari' (kontraŭ·star·i), 'opozicii' (opozici·i).


oportuno (oportun·o) :

(en la senco de okazo) prefere diru 'okazo' (okaz·o).


opresi (opres·i) :

prefere diru 'subpremi' (sub·prem·i).


opta (opt·a) :

prefere diru 'vida' (vid·a).


optiko (optik·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'lumscienco' (lum·scienc·o);
(laŭ la senco) ankaŭ eblas diri 'okulvitristo' (okul·vitrist·o).


optima (optim·a) :

prefere diru 'plej bona' (plej bon·a).


optimuma (optimum·a) :

prefere diru 'plejbona' (plej·bon·a).


optimumigi (optimum·ig·i) :

prefere diru 'plejbonigi' (plej·bon·ig·i).


optimumo (optimum·o) :

prefere diru 'plejbono' (plej·bon·o).


opto (opt·o) :

prefere diru 'vidpovo' (vid·pov·o).


optometrio (optometri·o) :

prefere diru 'vidtesto' (vid·test·o).


optometro (optometr·o) :

prefere diru 'vidtestilo' (vid·test·il·o).


opuzigi (op·uz·ig·i) :

ankaŭ eblas diri 'kunuzigi' (kun·uz·ig·i).


oracio (oraci·o) :

prefere diru 'funebra parolado ' (funebr·a parolad·o ), 'oratoraĵo' (orator·aĵ·o).


orala (oral·a) :

prefere diru 'buŝa' (buŝ·a), 'voĉa' (voĉ·a), 'parola' (parol·a).


oranĝerio (oranĝeri·o) [zam]:

prefere diru 'vitra domo' (vitr·a dom·o), 'ŝirmodomo' (ŝirm·o·dom·o).


orbito (orbit·o) [4oa]:

(en anatomio) ankaŭ eblas diri 'okulkavo' (okul·kav·o).


ordeno (orden·o)
(laŭ la signifo):

ankaŭ eblas diri 'honorinsigno' (honor·insign·o), 'societo/kunularo' (societ·o/kun·ul·ar·o).


ordinalo (ordinal·o) :

(en lingvoscienco) prefere diru 'orda nombrovorto' (ord·a nombr·o·vort·o);
(en matematiko) prefere diru 'ordonombro' (ord·o·nombr·o).


ordini (ordin·i) :

prefere diru 'pastrigi' (pastr·ig·i).


ordo (ord·o) :

(en la senco de grupo, societo, klaso de ŝtatanoj) prefere diru 'grupo' (grup·o), 'societo' (societ·o), 'klaso' (klas·o).


oreado (oread·o) :

prefere diru 'monta nimfo' (mont·a nimf·o).


organoleptika (organoleptik·a) :

prefere diru 'spertebla per la sentumoj' (spert·ebl·a per la sent·um·o·j).


orgojlo (orgojl·o) :

prefere diru 'trofiero' (tro·fier·o), 'tromemŝato' (tro·mem·ŝat·o).


orientalismo (orientalism·o) :

prefere diru 'orientismo' (orient·ism·o), 'orientscienco' (orient·scienc·o), 'orientlandismo' (orient·land·ism·o).


orientalisto (orientalist·o) :

prefere diru 'orientisto' (orient·ist·o), 'orientsciencisto' (orient·scienc·ist·o), 'orientfakulo' (orient·fak·ul·o).


orientiĝi (orient·iĝ·i) :

ankaŭ eblas diri 'direkti sin' (direkt·i si·n), 'trovi sian pozicion' (trov·i si·a·n pozici·o·n).


oriflamo (oriflam·o) :

prefere diru 'batalflagro' (batal·flagr·o).


orkestro (orkestr·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'muzikistaro' (muzik·ist·ar·o).


orkido (orkid·o) :

prefere diru 'testiko' (testik·o).


ornamento (ornament·o) :

prefere diru 'ornamaĵo' (ornam·aĵ·o).


ornitologio (ornitologi·o) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'birdoscienco' (birdo·scienc·o).


ornitologo (ornitolog·o) [7oa]:

ankaŭ eblas diri 'birdosciencisto/fakulo' (birdo·sciencisto/fakul·o).


ornitorinko (ornitorink·o) :

ankaŭ eblas diri 'bekmamulo' (bek·mam·ul·o), 'anasbeka mamulo' (anas·bek·a mam·ul·o).


orto- (orto-) :

(en scienco kaj teĥniko) prefere diru 'rekta' (rekt·a), 'normala' (normal·a);
prefere diru 'ĝusta' (ĝust·a).


ortodencio (ortodenci·o) :

prefere diru 'dentĝustigo' (dent·ĝustigo).


ortodoksa (ortodoks·a) [2oa]:

(en senco nereligia) prefere diru 'ĝustapensa' (ĝust·a·pens·a), 'tradicia' (tradici·a), 'rektinstrua' (rekt·instru·a), 'pravakreda' (prav·a·kred·a).


ortodoksio (ortodoksi·o) :

prefere diru 'ortodoksismo' (ortodoks·ism·o), 'ortodokseco' (ortodoks·ec·o).


ortodoncio (ortodonci·o) :

prefere diru 'dentrektigo' (dent·rekt·ig·o).


ortodontisto (ortodontis·to) :

prefere diru 'buŝkuracisto' (buŝ·kurac·ist·o), 'dentprotezisto' (dent·protez·ist·o).


ortofonio (ortofoni·o) :

ankaŭ eblas diri 'ĝusta (el-)parolo/prononco' (ĝust·a (el-)parol·o/prononc·o).


ortofonisto (ortofonist·o) :

prefere diru 'parolkuracisto' (parol·kuracisto), 'dirkuracisto' (dir·kuracisto).


ortografio (ortografi·o) [1oa]:

prefere diru 'ĝusta skribado' (ĝust·a skrib·ad·o).


ostaĝigi (ostaĝ·ig·i) :

prefere diru 'garantikapti' (garanti·kapt·i).


ostaĝo (ostaĝ·o) :

prefere diru 'garantikaptito' (garanti·kapt·it·o), 'garantiulo' (garanti·ul·o).


osteopato (osteopat·o) :

prefere diru 'ostokuracisto' (ost·o·kurac·ist·o).


ostologio (ostologi·o) :

prefere diru 'ostostudo' (ost·o·stud·o), 'ostoscienco' (ost·o·scienc·o).


ostopatio (ostopati·o) :

prefere diru 'ostodoloro' (ost·o·dolor·o), 'ostoproblemo' (ost·o·problem·o), 'ostomalsano' (ost·o·mal·san·o).


ota (ot·a) :

(en scienco kaj teĥniko) prefere diru 'orela' (orel·a).


otalgio (otalgi·o) :

prefere diru 'oreldoloro' (orel·dolor·o).


otito (otit·o) :

prefere diru 'orelinflamo' (orel·inflam·o), 'mezorelinflamo' (mez·orel·inflam·o).


oto (ot·o) :

(en scienco kaj teĥniko) prefere diru 'orelo' (orel·o).


otologio (otologi·o) :

prefere diru 'orelstudo' (orel·stud·o), 'orelscienco' (orel·scienc·o).


otorinolaringoiatro (otorinolaringoiatr·o) :

prefere diru 'kuracisto pri orelo, nazo kaj gorĝo' (kurac·ist·o pri orel·o, naz·o kaj gorĝ·o).


otorinolaringologio (otorinolaringologio) :

prefere diru 'scienca studo pri orelo, nazo kaj gorĝo' (scienc·a stud·o pri orel·o, naz·o kaj gorĝ·o).


otorinolaringologo (otorinolaringolog·o) :

prefere diru 'kuracisto pri orelo, nazo kaj gorĝo' (kurac·ist·o pri orel·o, naz·o kaj gorĝ·o).


otosalpingo (otosalping·o) :

prefere diru 'Eŭstakia tubo' (Eŭstaki·a tub·o).


ovala (oval·a) :

ankaŭ eblas diri 'ovoforma' (ov·o·form·a).


ovolo (ovol·o) :

'ovoĉelo' (ov·o·ĉel·o).


ovri (ovr·i) :

prefere diru 'malfermi' (mal·ferm·i).


paciento (pacient·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'kuracato' (kurac·at·o).


pacifismo (pacifism·o) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'pacismo' (pac·ism·o), 'pacamo' (pac·am·o).


pacifisto (pacifist·o) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'pacisto' (pac·ist·o), 'pacamanto' (pac·am·ant·o).


pado (pad·o) :

prefere diru 'vojeto' (voj·et·o), 'pasejeto' (pas·ej·et·o).


paĥidermo (paĥiderm·o) :

prefere diru 'dikhaŭtulo' (dik·haŭt·ul·o), 'dikhaŭta mamulo' (dik·haŭt·a mam·ul·o).


pajaco (pajac·o) [zam]:

ankaŭ eblas diri 'amuzisto' (amuz·ist·o), 'ridigisto' (rid·ig·ist·o), 'klaŭno' (klaŭn·o).


pajnto (pajnt·o) :

(mezurunuo por likvaĵoj en Britujo kaj aliaj anglalingvaj landoj proksimume egala al duona litro) ankaŭ eblas diri 'duonlitro' (duon·litr·o).


pakidermo (pakiderm·o) :

prefere diru 'dikhaŭtulo' (dik·haŭt·ul·o), 'dikhaŭta mamulo' (dik·haŭt·a mam·ul·o).


pakto (pakt·o) :

prefere diru 'interkonsento' (inter·konsent·o), 'kontrakto' (kontrakt·o).


Paktolo (paktol·o) :

(en figura senco) prefere diru 'riĉfonto' (riĉ·font·o).


palaĉinko (palaĉink·o) :

prefere diru 'patkuko' (pat·kuk·o).


palatalo (palatal·o)
(laŭ la kunteksto):

prefere diru 'palatosto' (palat·ost·o), 'palata sono' (palat·a son·o).


palato, dura (dur·a palat·o) :

prefere diru 'osta palato' (ost·a palat·o).


palavro (palavr·o)
(laŭ la kunteksto):

prefere diru 'diskutado' (diskut·ad·o), (inter·) 'traktado' (trakt·ad·o), 'babilado' (babil·ad·o).


paledo (paled·o) :

prefere diru 'transportplato' (transport·plat·o).


paleo (paleo·) :

(kiel prefikso en sciencaj vortoj) prefere diru 'pra' (pra·), 'malnova' (mal·nov·a).


paleografio (paleografi·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'praskribesploro' (pra·skrib·esplor·o), 'esploro de malnova skrib' (esplor·o de mal·nov·a skrib·).


paleografo (paleograf·o) [7oa]:

ankaŭ eblas diri 'praskribesploristo' (pra·skrib·esplor·ist·o), 'esploristo de malnova skrib' (esplor·ist·o de mal·nov·a skrib·).


paleolitiko (paleolitik·o) :

prefere diru 'praŝtonepoko' (pra·ŝton·epok·o), 'fruŝtonepoko' (fru·ŝton·epok·o).


paleontologio (paleontologi·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'scienco pri pravivaĵoj' (scienc·o pri pra·viv·aĵ·o·j).


paleontologo (paleontolog·o) [7oa]:

ankaŭ eblas diri 'sciencisto pri pravivaĵoj' (scienc·ist·o pri pra·viv·aĵ·o·j).


paliativo (paliativ·o) [zam]:

ankaŭ eblas diri 'dolormildigilo' (dolor·mild·ig·il·o), 'simptomkuracilo' (simptom·kurac·il·o).


palio (pali·o) :

prefere diru 'la palia lingvo' (la pali·a lingv·o).


paludismo (paludism·o) :

prefere diru 'malario' (malari·o), 'marĉofebro' (marĉ·o·febr·o).


pamfleto (pamflet·o) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'kalumnia' (kalumni·a), 'ataka verketo' (atak·a verk·et·o).


pampo (pamp·o) :

ankaŭ eblas diri 'sudamerika ebenaĵo' (sud·amerik·a eben·aĵ·o).


panaceo (panace·o) :

prefere diru 'universala kuracilo' (universal·a kurac·il·o), 'ĉiokuracilo' (ĉi·o·kurac·il·o).


pandemio (pandemi·o) :

ankaŭ eblas diri 'tutmonda malsano' (tut·mond·a mal·san·o).


pandemonio (pandemoni·o) :

prefere diru 'ĥaos(a lok)o' (ĥaos·(a lok·)o), 'bruego' (bru·eg·o), 'diabla loko' (diabl·a lok·o).


panelo (panel·o) :

(en la senco de kundiskutantoj) prefere diru 'spertilaro' (spert·il·ar·o), 'diskutgvidantoj' (diskut·gvid·ant·o·j).


panenteismo (panenteism·o) :

prefere diru 'ĉioendiismo' (ĉio·en·di·ism·o).


paniki (panik·i) [2oa]:

(en la senco 'kaŭzi panikon') prefere diru 'panikigi' (panik·ig·i), 'kaŭzi panikon' (kaŭz·i panik·o·n).


paniko (kreskaĵo) (panik·o) :

prefere diru 'panico' (panic·o).


pano (pan·o) :

(mitologia greka dio) prefere diru 'pajno' (pajn·o).


pansaĵo (pans·aĵ·o) :

prefere diru 'vundkovrilo' (vund·kovr·il·o), 'kuracbendo' (kurac·bend·o).


pansi (pans·i) :

(kurac·e/protekt·e) prefere diru 'kovri / ŝirmi' (vund·o·n) (kovr·i / ŝirm·i).


panslavismo (panslavism·o) :

prefere diru 'tutslavismo' (tut·slav·ism·o).


panteismo (panteism·o) [2oa]:

prefere diru 'ĉiediismo' (ĉie·di·ism·o).


pantografo (pantograf·o) :

(en elektraj trajnoj kaj en aŭtobusoj) prefere diru 'elektroprenilo' (elektr·o·pren·il·o).


papajino (papajin·o) :

prefere diru 'papajina proteinenzimo' (papajn·a protein·enzim·o).


papiamento (papiament·o) :

prefere diru 'la papiamenta lingvo' (la papiament·a lingv·o).


papireca lameno (papir·ec·a lamen·o) :

prefere diru 'okulkava lameno' (okul·kav·a lamen·o).


papiro (papir·o) :

prefere diru 'papiruso' (papirus·o).


papirologio (papirologi·o) :

prefere diru 'papirusoscienco' (papirus·o·scienc·o).


papirologo (papirolog·o) :

prefere diru 'papirusosciencisto' (papirus·o·scienc·ist·o).


para (para·) :

(en scienco kaj teĥniko) prefere diru 'apuda' (apud·a).


paradentito (paradentit·o) :

prefere diru 'ĉirkaŭdenta inflamo' (ĉirkaŭ·dent·a inflam·o).


paradontologio (paradontologi·o) :

prefere diru 'dentproblemkuracado' (dent·problem·kuraca·ad·o).


parafi (paraf·i) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'antaŭkonfirmi' (antaŭ·konfirm·i), (provizor·e) 'subskribi' (mal·long·ig·it·e / komenc·liter·e) (sub·skrib·i), 'subsigni' (sub·sign·i), 'subskribeti' (sub·skrib·et·i);
(en alia kunteksto) ankaŭ eblas diri 'ornami subskribon' (ornam·i sub·skrib·o·n).


parafo (paraf·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'mallong(-igit)-a subskribo' (mal·long(-ig·it)-a sub·skrib·o), 'subsigno' (sub·sign·o);
(en alia kunteksto) ankaŭ eblas diri 'subskribornamaĵo' (sub·skrib·ornamaĵo).


parafrazo (parafraz·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'ĉirkaŭfrazo' (ĉirkaŭ·fraz·o), 'ĉirkaŭskribo' (ĉirkaŭ·skrib·o), 'ĉirkaŭdiro' (ĉirkaŭ·diro), 'ĉirkaŭparolo' (ĉirkaŭ·parolo).


paralimpiko (paralimpik·o) :

prefere diru 'kromaj olimpiaj ludoj' (krom·a·j olimpi·a·j lud·o·j).


paralogismo (paralogism·o) [zam]:

prefere diru 'misrezono' (mis·rezon·o).


paranormala (paranormal·a) :

prefere diru 'preternorma' (preter·norm·a), 'eksternorma' (ekster·norm·a).


paraolimpiko (paraolimpik·o) :

prefere diru 'kromaj olimpiaj ludoj' (krom·a·j olimpi·a·j lud·o·j), 'olimpiaj ludoj por malavantaĝuloj' (olimpi·a·j lud·o·j por mal·avantaĝ·ul·o·j).


parapeto (parapet·o)
(laŭ la senco):

prefere diru 'protekta balustrado' (protekt·a balustr·ad·o), 'randmureto' (rand·mur·et·o), 'ŝirmbarilo' (ŝirm·bar·il·o).


parati (parat·i) :

(en piedpilkado) prefere diru 'haltigi' (la pilk·o·n) (halt·ig·i), 'rebati' (re·bat·i), 'repuŝi' (re·puŝ·i), 'deturni' (de·turn·i), 'malhelpi' (mal·help·i).


parazitologio (parazitologi·o) :

prefere diru 'parazitostudo' (parazit·o·stud·o), 'parazitoscienco' (parazit·o·scienc·o).


parcelo (parcel·o) [zam]:

ankaŭ eblas diri 'terpeco' (ter·pec·o).


parciala (parcial·a) :

prefere diru 'parta' (part·a).


paregorika (paregorik·a) :

prefere diru 'dolormildiga' (dolor·mild·ig·a).


parfeo (parfe·o) :

prefere diru 'ŝaŭmkrema glaciaĵo' (ŝaŭm·krem·a glaci·aĵ·o).


pargeto (parget·o) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'lignoplanko' (lign·o·plank·o).


parietalo (parietal·o) :

prefere diru 'parietosto' (pariet·ost·o).


parieto (pariet·o) :

prefere diru 'vando' (vand·o) [9oa].


parkere (parker·e) [fun]:

ankaŭ eblas diri (laŭ-) 'memore' (memor·e).


parki (park·i) :

(en la senco lasi aŭton) prefere diru 'lasi' (aŭt·o·n) (las·i), 'restigi' (aŭt·o·n) (rest·ig·i), 'parkumi' (aŭt·o·n) (park·um·i).


parmezano (parmezan·o) :

prefere diru 'parma fromaĝo' (parm·a fromaĝ·o).


paro (par·o) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'duopo' (du·op·o).


parodontologio (parodongtologio) :

prefere diru 'ĉirkaŭdenta kuracado' (ĉirkaŭ·dent·a kurac·ad·o).


paroko (parok·o) :

prefere diru 'paroĥo' (paroĥ·o) [fun].


paroksitona (paroksiton·a) :

prefere diru 'antaŭlastakcenta' (antaŭ·last·akcent·a).


parotidito (parotidit·o) :

ankaŭ eblas diri 'mumpso' (mumps·o), 'salivglanda inflamo/ŝvelo' (saliv·gland·a inflam·o/ŝvel·o), 'orelglanda inflamo/ŝvelo' (orel·gland·a inflam·o/ŝvel·o).


parotido (parotid·o) :

ankaŭ eblas diri 'saliva glando' (saliv·a gland·o).


partikulara (partikular·a) :

prefere diru 'aparta' (apart·a).


partio (parti·o) [fun]:

(en ludoj) prefere diru 'ludo' (lud·o);
(pri geedziĝo) prefere diru 'taŭga/konvena geedziĝonto' (taŭga/konvena ge·edziĝ·ont·o) [fun].


partnero (partner·o) :

ankaŭ eblas diri 'kunulo' (kun·ul·o);
(anstataŭ 'far-' oni enmetu la radikon taŭgan por la situacio: kun·komerc·ant·o, kun·loĝ·ant·o, ktp.) ankaŭ eblas diri 'kunfaranto' (kun·far·ant·o).


parvenuo (parvenu·o) :

prefere diru 'novriĉulo' (nov·riĉ·ul·o);
(en la kazo de homo, kiu abrupte akiris rangaltiĝon) prefere diru 'elsaltulo' (el·salt·ul·o) [zam], 'novpotenculo' (nov·potenc·ul·o).


paseo (pase·o) :

prefere diru 'pasinta tempo' (pas·int·a temp·o), 'pasintaĵo' (pas·int·aĵ·o), 'pasinteco' (pas·int·ec·o).


pasiono (pasion·o) :

(faka vorto, religia) ankaŭ eblas diri 'Jesua mortosufero' (Jesu·a mort·o·sufer·o).


paskvilo (paskvil·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'akra' (akr·a), 'kalumnia satiro' (kalumni·a satir·o).


paspartuo (paspartu·o) :

(pri ŝlosiloj) prefere diru 'universala ŝlosilo' (universal·a ŝlos·il·o), 'ĉefŝlosilo' (ĉef·ŝlos·il·o);
(pri kadro) prefere diru 'paperkadro' (paper·kadr·o), 'kartonkadro' (karton·kadr·o).


pastoralo (pastoral·o) [zam]:

prefere diru 'pripaŝtista/prikampara verko' (pri·paŝt·ist·a/pri·kamp·ar·a verk·o);
(en konkretaj okazoj oni povas esti pli specifa, ekzemple paŝt·ist·o·med·ia simfoni·o) prefere diru 'paŝtistomedia verko' (paŝt·ist·o·medi·a verk·o).


pastoro (pastor·o) :

ankaŭ eblas diri (protest·ant·a) 'pastro' (pastr·o).


paŝao (paŝa·o) :

(en meza oriento) ankaŭ eblas diri 'provincestro' (provinc·estr·o), 'altrangulo' (alt·rang·ul·o).


patato (patat·o) :

prefere diru 'batato' (batat·o), 'dolĉa terpomo' (dolĉ·a ter·pom·o).


patelo (patel·o) :

(pri korpoparto) prefere diru 'genuosto' (genu·ost·o).


pateno (paten·o) :

(laŭ la signifo en la unuopaj okazoj) prefere diru 'hostiujo' (hosti·uj·o), 'glitilo' (glit·il·o).


paternalismo (paternalism·o) :

prefere diru 'patrismo' (patr·ism·o), 'patra sinteno' (patr·a si·n·ten·o), 'troa protektemo' (tro·a protekt·em·o).


patezo (patez·o) :

prefere diru 'loka dialekto' (lok·a dialekt·o), 'loka lingvaĵo' (lok·a lingv·aĵ·o).


pato (pat·o) :

(en ŝak-ludo) prefere diru 'egalo' (egal·o).


patogena (patogen·a) :

(en la ĉiutaga lingvo) prefere diru 'ekmalsaniga' (ek·mal·san·ig·a), 'malsaniga' (mal·san·ig·a).


patognomonia (patognomoni·a) :

prefere diru 'malsanindika' (mal·san·indik·a).


patologia (patologi·a) :

(rilate al la stato de homoj) prefere diru 'malsana' (mal·san·a), 'malsaneca' (mal·san·ec·a).


patologio (patologi·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'malsanscienco' (mal·san·scienc·o).


patriarĥo (patriarĥ·o) :

prefere diru 'familiestro' (famili·estr·o), 'regpatro' (reg·patr·o), 'prapatro' (pra·patr·o), 'familiaropatro' (famili·ar·o·patr·o).


patriarka (patriark·a) :

(patriarka socio kaj similaj) ankaŭ eblas diri 'vircentra' (vir·centr·a).


patriarko (patriark·o) :

(la patriarko Abrahamo) ankaŭ eblas diri 'familiestro' (famili·estr·o), 'regpatro' (reg·patr·o), 'familiaropatro' (famili·ar·o·patr·o);
prefere diru 'familiestro' (famili·estr·o), 'regpatro' (reg·patr·o), 'prapatro' (pra·patr·o), 'familiaropatro' (famili·ar·o·patr·o).


patrio (patri·o) :

prefere diru 'patrujo' (patr·uj·o), 'patrolando' (patro·land·o).


patrioto (patriot·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'landamanto' (land·am·ant·o).


patristiko (patristik·o) :

prefere diru 'eklezia patroscienco' (eklezi·a patr·o·scienc·o).


patrologio (patrologi·o) :

prefere diru 'eklezia patrostudo' (eklezi·a patr·o·stud·o).


patronimo (patronim·o) :

prefere diru 'patronomo' (patr·o·nom·o).


paŭperismo (paŭperism·o) :

prefere diru 'malriĉeco' (mal·riĉ·ec·o), 'mizero' (mizer·o).


paŭsi (paŭs·i) :

prefere diru 'trakopii' (tra·kopi·i).


paŭti (paŭt·i) :

ankaŭ eblas diri 'mieni malbonhumore' (mien·i mal·bon·humor·e), 'ofendiĝgrimaci' (ofend·iĝ·grimac·i), 'kolergrimaci' (koler·grimac·i), 'ĝengrimaceti' (ĝen·grimac·et·i).


pecajo (pecaj·o) :

prefere diru 'ĉina brasiko' (ĉin·a brasik·o).


pedagogio (pedagogi·o) [4oa]:

ankaŭ eblas diri 'edukscienco' (eduk·scienc·o).


pedagogo (pedagog·o) [4oa]:

ankaŭ eblas diri 'instruisto' (instru·ist·o), 'edukisto' (eduk·ist·o).


pederastio (pederasti·o) :

prefere diru 'samseksemeco' (sam·seks·em·ec·o), 'infanemo' (infan·em·o), 'infanerotikemo' (infan·erotik·em·o).


pederasto (pederast·o) :

prefere diru 'samseksemulo' (sam·seks·em·ul·o), 'infanemulo' (infan·em·ul·o), 'infanerotikulo' (infan·erotik·ul·o).


pediatrio (pediatri·o) :

prefere diru 'infanmedicino' (infan·medicin·o).


pediatro (pediatr·o) :

prefere diru 'infankuracisto' (infan·kurac·ist·o).


pedikuri (pedikur·i) :

prefere diru 'piedflegi' (pied·fleg·i).


pedofilio (pedofili·o) :

ankaŭ eblas diri 'infanseksemeco' (infan·seks·em·ec·o), 'infanemo' (infan·em·o), 'infanerotikemo' (infan·erotik·em·o).


pedofilo (pedofil·o) :

ankaŭ eblas diri 'infanseksemulo' (infan·seks·em·ul·o).


pedologio (pedologi·o) :

prefere diru 'infanstudado' (infan·stud·ad·o), 'infanscienco' (infan·scienc·o);
(en la senco de grundoscienco) prefere diru 'grundoscienco' (grund·o·scienc·o).


pedologo (pedolog·o) :

prefere diru 'infanstudanto' (infan·stud·ant·o), 'infansciencisto' (infan·scienc·ist·o);
(en la senco de grundosciencisto) prefere diru 'grundosciencisto' (grund·o·scienc·ist·o).


pejĝilo (pejĝil·o) :

prefere diru 'poŝmesaĝilo' (poŝ·mesaĝ·il·o).


pejorativa (pejorativ·a) :

prefere diru 'malŝatesprima' (mal·ŝat·esprim·a).


peledo (peled·o) :

(ĝenerale) prefere diru 'buleto' (bul·et·o);
(brulmaterialo) prefere diru 'lignobuleto' (lign·o·bul·et·o).


peleto (pelet·o) :

(ĝenerale) prefere diru 'buleto' (bul·et·o);
(brulmaterialo) prefere diru 'lignobuleto' (lign·o·bul·et·o).


pelilo (pel·il·o) [fun]:

(pri komputiloj) ankaŭ eblas diri 'stirilo' (stir·il·o), 'kontrolilo' (kontrol·il·o).


pelmelo (pelmel·o) :

prefere diru 'mikskonfuzaĵo' (miks·konfuz·aĵ·o).


pelvometrio (pelvometri·o) :

prefere diru 'pelvomezurado' (pelv·o·mezur·ad·o).


penalo (penalo) :

(en piedpilkado) prefere diru 'rekta punpilkpafo' (rekt·a pun·pilk·paf·o).


penco (penc·o) :

ankaŭ eblas diri 'centono/cendo de pundo' (cent·on·o/cend·o de pund·o).


penio (peni·o) :

(de kanada dolaro, brituja pundo, finlanda marko…) prefere diru 'centono/cendo' (cent·on·o/cend·o).


penseo (pense·o) :

prefere diru 'trikoloreto' (tri·kolor·et·o) [zam].


pensionato (pensionat·o) :

prefere diru 'fraŭlinhejmo' (fraŭl·in·hejm·o), 'knabinhejmo' (knab·in·hejm·o).


penta- (pent·a-) :

prefere diru 'kvin-' (kvin-).


pentagono (pentagon·o) :

prefere diru 'kvinangulo' (kvin·angul·o).


pepi (pep·i) [fun]:

ankaŭ eblas diri (bird(-et-)e) 'bleki/kanti' (blek·i/kant·i).


peplomo (peplomo) :

prefere diru 'plumkovrilo' (plum·kovr·il·o), 'vatkovrilo' (vat·kovr·il·o).


percento (percent·o) :

prefere diru 'procento' (procent·o), 'elcent-(aĵ-)o' (el·cent-(aĵ-)o).


perceptiva (perceptiv·a) :

prefere diru 'percepta' (percept·a), 'perceptopova' (percept·o·pov·a).


perforado (per·for·ad·o) :

prefere diru 'truo' (tru·o), 'tru(iĝ)ado' (tru·(iĝ·)ad·o).


perfori (perfor·i) :

prefere diru 'fari truon' (far·i tru·o·n), 'trui' (tru·i).


performanco (performanc·o)
(laŭ la kunteksto):

prefere diru 'efiko' (efik·o), 'efikeco' (efik·ec·o), 'produkto' (·kapabl·o) (produkt·o), 'funkciado' (funkci·ad·o), 'prezento' (prezent·o), 'plenumo' (plen·um·o).


periferio (periferi·o) :

prefere diru 'rando' (rand·o), 'malcentro' (mal·centr·o).


perifrazo (perifraz·o) :

prefere diru 'ĉirkŭfrazo' (ĉirkaŭ·fraz·o).


periklo (perikl·o) :

prefere diru 'danĝero' (danĝer·o).


peripetio (peripetio) :

prefere diru 'sortoturniĝo' (sort·o·turn·iĝ·o), (ne·atend·it·a) 'aventuro' (aventur·o).


perkelto (perkelt·o) :

prefere diru 'hungara saŭcoviando' (hungar·a saŭco·viand·o).


perkuti (perkut·i) :

prefere diru 'frapi' (frap·i).


perlono (perlon·o) :

prefere diru (german·a) 'nilono' (nilon·o);
(varnomo) prefere diru 'Perlon' (Perlon).


perlueto (perluet·o) :

prefere diru 'kajsigno (&)' (kaj·sign·o (&)).


permafrosto (permafrost·o) :

prefere diru 'ĉiamfrosto' (ĉiam·frost·o), 'ĉiamfrosta grundo' (ĉiam·frost·a grund·o).


permanenta (permanent·a) :

prefere diru 'daŭra' (daŭr·a), 'konstanta' (konstant·a).


permeabla (permeabl·a) :

prefere diru 'tralasa' (tra·las·a).


pernio (perni·o) :

prefere diru 'frostinflamo' (frost·inflam·o), 'frostoŝvelo' (frost·o·ŝvel·o).


perono (peron·o) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'ekstera ŝtuparo' (ekster·a ŝtup·ar·o).


perpendikla (perpendikl·a) :

prefere diru 'orta' (ort·a) [8oa].


perpendiklo (perpendikl·o) :

prefere diru 'ortanto' (ort·ant·o).


perpendikulara (perpendikular·a) [zam]:

prefere diru 'orta' (ort·a) [8oa].


perpleksa (perpleks·a) :

ankaŭ eblas diri 'konfuzita' (konfuz·it·a), 'dubanta' (dub·ant·a), 'senkonsila' (sen·konsil·a).


persieno (persien·o) :

prefere diru 'latŝirmilo' (lat·ŝirm·il·o), (pers·a) 'fenestrokovrilo' (fenestr·o·kovr·il·o), 'fenestroŝirmilo' (fenestr·o·ŝirm·il·o), 'rulkurteno' (rul·kurten·o).


personalismo (personalism·o) :

prefere diru 'personismo' (person·ism·o).


personalo (personal·o) :

prefere diru 'pronomo' (pronom·o), 'persona pronomo' (person·a pronom·o), 'dungitaro' (dung·it·ar·o), 'personaro' (person·ar·o), (labor·) 'istaro' (ist·ar·o).


personeco (person·ec·o) :

(en la signifo de "persono", "homo") prefere diru 'persono' (person·o), 'homo' (hom·o).


personulo (person·ul·o) :

prefere diru (grav·a) 'homo' (hom·o), 'persono' (person·o).


persvadi (persvad·i) [9oa]:

ankaŭ eblas diri 'konvinki' (konvink·i) [fun].


perturbi (perturb·i) :

prefere diru 'malordigi' (mal·ord·ig·i), 'ĝeni' (ĝen·i), 'misfunkciigi' (mis·funkci·ig·i).


peruko (peruk·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'malvera hararo' (mal·ver·a har·ar·o), 'nevera hararo' (ne·ver·a har·ar·o).


perversa (pervers·a) [zam]
(laŭ la kunteksto):

prefere diru 'fia' (fi·a), 'abomena' (abomen·a), 'nenormala' (ne·normal·a), 'malsaneca' (mal·san·ec·a), 'kontraŭnatura' (kontraŭ·natur·a), 'malica [fun]' (malic·a [fun]).


pesko (pesk·o) :

prefere diru 'fiŝkaptado' (fiŝ·kapt·ad·o).


peticio (petici·o) :

prefere diru 'petskribo' (pet·skrib·o), 'petskribaĵo' (pet·skrib·aĵ·o), 'petletero' (pet·leter·o).


petr- (petr-) :

(en scienco kaj teĥniko) prefere diru 'ŝton-' (ŝton-), 'ŝton-' (ŝton-).


petro (petr·o) :

prefere diru 'ŝtono' (ŝton·o), 'ŝtonaĵo' (ŝton·aĵ·o).


petrografio (petrografi·o) :

prefere diru 'ŝtonscienco' (ŝton·scienc·o).


petrolo (petrol·o) :

(en la senco de 'benzino por la aŭtomobilo') prefere diru 'benzino' (benzin·o).


pHmetro (pH·metr·o) :

ankaŭ eblas diri 'acidecomezurilo' (acid·ec·o·mezur·il·o).


piĉo (piĉ·o) [sla]:

ankaŭ eblas diri 'vulvo' (vulv·o), 'vagino' (vagin·o).


piedestalo (piedestal·o) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'soklo' (sokl·o).


pielo (piel·o) :

prefere diru 'rena pelvo' (ren·a pelv·o).


piero (pier·o) :

prefere diru 'marduonponto' (mar·du·on·pont·o), 'enŝipiĝejo' (en·ŝip·iĝ·ej·o).


pietato (pietat·o) :

prefere diru 'respekto' (respekt·o), 'pieco' (pi·ec·o).


pigmento (pigment·o) [zam]:

prefere diru 'kolorigilo' (kolor·ig·il·o).


pigra (pigr·a) [zam]:

prefere diru 'mallaborema' (mal·labor·em·a), 'maldiligenta' (mal·diligent·a).


piknometro (piknometr·o) :

ankaŭ eblas diri 'densomezurilo' (dens·o·mezur·il·o).


piko- (piko-) :

(en scienco kaj teĥniko) ankaŭ eblas diri 'milmiliardono' (mil·miliard·on·o).


pikselo (piksel·o) :

(pri komputiloj) prefere diru 'bildero' (bild·er·o), 'bildopunkto' (bild·o·punkt·o), 'rastrumero' (rastr·um·er·o).


piktogramo (piktogram·o) :

ankaŭ eblas diri 'bildo' (bild·o), 'bild-simbol-o' (bild-simbol-o), 'vort-o-sign-o' (vort-o-sign-o);
(en kelkaj skrib-sistemoj) ankaŭ eblas diri 'bildoskribero' (bild·o·skrib·er·o).


pikturo (piktur·o) :

prefere diru 'pentr(o)arto' (pentr·(o·)art·o).


pilĉardo (pilĉard·o) :

ankaŭ eblas diri 'sardino' (sardin·o).


piliero (pilier·o) :

prefere diru 'subtenkolono' (sub·ten·kolon·o).


pilorio (pilori·o) :

prefere diru 'punkolono' (pun·kolon·o).


pimpa (pimp·a) :

prefere diru 'gaje loga' (gaj·e log·a), 'gajloga' (gaj·log·a).


pinastro (pinastr·o) :

prefere diru 'mara pino' (mar·a pin·o), 'marpino' (mar·pin·o).


pindo (pind·o) :

prefere diru 'duonlitro' (duon·litr·o), 'pajnto' (pajnt·o).


pinio (pini·o) :

prefere diru 'ombrela pino' (ombrel·a pin·o).


pinjato (pinjato) :

(kiel bombonpendaĵo) prefere diru 'pendanta bombonujo' (pend·ant·a bombon·uj·o);
(kiel disbatita pupo) prefere diru 'disbatita pupo' (dis·bat·it·a pup·o);
(kiel pinfruktaĵo) prefere diru 'pinfrukto' (pin·frukt·o);
(kiel festa ornamaĵo) prefere diru 'festpapermaĉaĵo' (festpaper·maĉ·aĵ·o).


pinjono (pinjon·o) :

(en meĥaniko) prefere diru 'dentrandeto' (dent·rand·et·o).


pinka (pink·a) :

prefere diru 'rozkolora' (roz·kolor·a).


pioo (pio·o) :

prefere diru 'puso' (pus·o).


pipelino (pipelin·o) :

prefere diru 'naftokonduktubo' (naft·o·konduk·tub·o), 'flutransporttubo' (flu·transport·tub·o), 'tubarvojo' (tub·ar·voj·o).


pipistrelo (pipistrel·o) :

prefere diru 'vesperto' (vespert·o).


piranometro (piranometr·o) :

prefere diru (duon·sfer·a) 'sunradimezurilo' (sun·radi·mezur·il·o).


pirheliometro (pirheliometr·o) :

prefere diru (rekt·a) 'sunradimezurilo' (sun·radi·mezur·il·o).


piro- (piro-) :

(en scienco kaj teĥniko) prefere diru 'fajr(o)-' (fajr(·o)-).


pirofora (pirofor·a) :

prefere diru 'ekbrulema' (ek·brul·em·a).


piromano (piroman·o) :

prefere diru 'fajromaniulo' (fajr·o·mani·ul·o).


piroteknikaĵo (piroteknik·aĵ·o) :

prefere diru 'artfajraĵo' (art·fajr·aĵ·o), 'fajrofloroj' (fajr·o·flor·o·j).


pirotekniko (piroteknik·o) :

prefere diru 'fajrarto' (fajr·art·o), 'fajrteĥniko' (fajr·teĥnik·o).


pita (pit·a) :

prefere diru 'malgranda' (mal·grand·a), 'eta' (et·a), 'malgrandaĉa' (mal·grand·aĉ·a).


pitĉo (pitĉ·o) :

prefere diru 'tonalto' (ton·alt·o).


pitoreska (pitoresk·a) :

prefere diru 'bildeca' (bild·ec·a), 'pentraĵeca' (pentr·aĵ·ec·a), 'pentrinda' (pentr·ind·a), 'bildoimagiga' (bildo·imag·ig·a).


pizango (pizang·o) [zam]:

prefere diru 'nedolĉa banano' (ne·dolĉ·a banan·o).


placebo (placeb·o) :

ankaŭ eblas diri 'ŝajnkuracilo' (ŝajn·kurac·il·o).


plaĝo (plaĝ·o) :

prefere diru (sabl·a)(mar-) 'bordo' (bord·o), 'banbordo' (ban·bord·o), 'marborda banejo' (mar·bord·a ban·ej·o), 'sun(-um)-bordo' (sun(-um)-bord·o), 'turisma bordo' (turism·a bord·o), 'strando' (strand·o).


plakato (plakat·o) :

prefere diru 'afiŝo' (afiŝ·o).


plaki (plak·i) :

prefere diru 'surlamenigi' (sur·lamen·ig·i).


planeo (plane·o) :

prefere diru 'flugilo' (flug·il·o).


planetario (planetari·o) :

prefere diru 'planedarejo' (planed·ar·ej·o).


planimetrio (planimetri·o) :

prefere diru 'mapo' (map·o).


planizi (planiz·i) :

prefere diru 'plani' (plan·i), '(en)planigi' ((en·)plan·ig·i).


plano (plan·o) :

(en pentrado kaj metafore) prefere diru 'ebenaĵo' (eben·aĵ·o), 'tavolo' (tavol·o);
(en la esprimo 'unua plano') prefere diru 'malfono' (mal·fon·o);
(en filmo) prefere diru 'sceno' (scen·o).


planto (plant·o) :

ankaŭ eblas diri 'kreskaĵo' (kresk·aĵ·o), 'vegetaĵo' (veget·aĵ·o).


plasi (plas·i) :

prefere diru 'meti siajn ŝparaĵojn' (met·i si·a·j·n ŝpar·aĵ·o·j·n).


plastia ĥirurgio (plasti·a ĥirurgi·o) :

prefere diru 'korpoforma operacio' (korp·o·form·a operaci·o).


platbando (platband·o) :

prefere diru 'florbedo' (flor·bed·o), 'bordero' (border·o).


platformo (platform·o) :

(en politiko) prefere diru 'partia programo' (parti·a program·o), 'deklaro' (deklar·o);
(en aŭtobusoj) prefere diru 'starejo' (star·ej·o);
(pri komputiloj) prefere diru 'programbazo' (program·baz·o), 'informejo' (inform·ej·o).


platino (platin·o) :

prefere diru 'plateno' (platen·o).


plebiscito (plebiscit·o) :

prefere diru 'popolvoĉdono' (popol·voĉ·don·o), 'popolkonsulto' (popol·konsult·o).


plegio (plegi·o) :

prefere diru 'paralizo' (paraliz·o).


plekso (pleks·o) :

prefere diru 'nerva interplektaĵo' (nerv·a inter·plekt·aĵ·o).


pleonasmo (pleonasm·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri (lingv·a) 'troaĵo' (tro·aĵ·o).


plezuron! (plezur·o·n!) :

(kiel diro en okazo de renkonto de novaj homoj) ankaŭ eblas diri 'Mi ĝojas!' (renkonti vin/konatiĝi kun vi) (Mi ĝoj·as!).


plinto (plint·o) :

prefere diru 'soklo' (sokl·o).


plombado (plomb·ad·o) :

prefere diru 'dentoŝtopado' (dent·ŝtop·ad·o).


plombaĵo (plomb·aĵ·o) :

prefere diru 'dentostopaĵo' (dent·o·ŝtop·aĵ·o).


plombi (plomb·i) :

prefere diru 'dentoŝtopi' (dent·o·ŝtop·i).


plombo (plomb·o) :

prefere diru 'dent(ist)a cemento' (dent·(ist)·a cement·o).


plonki (plonk·i) :

(interreto) ankaŭ eblas diri 'ignori' (ignor·i), 'forĵeti' (for·ĵet·i).


plozivo (ploziv·o) :

prefere diru 'eksploda konsonanto' (eksplod·a konsonant·o).


pluki (pluk·i) :

ankaŭ eblas diri 'deŝiri' (deŝiri);
(pri fruktoj, legomoj) ankaŭ eblas diri 'rikolti' (rikolti);
ankaŭ eblas diri 'depreni' (depreni), 'eltiri' (eltiri);
(kordon de muzikilo) ankaŭ eblas diri 'pinĉi' (pinĉi);
ankaŭ eblas diri 'senplumigi' (senplumigi);
(ekzemple kokon) ankaŭ eblas diri 'senharigi' (senharigi).


plumbofadeno (plumb·o·faden·o) :

prefere diru 'sondilo' (sond·il·o).


plumo (plum·o) [fun]:

(en la senco de 'skribilo') ankaŭ eblas diri 'skribilo' (skrib·il·o), 'inkoskribilo' (ink·o·skrib·il·o);
(en la okazo de efektiva birdo-plumo uzata kiel skribilo) ankaŭ eblas diri 'inkoplumo' (ink·o·plum·o).


plumono (plumon·o) :

prefere diru 'plumkovrilo' (plum·kovr·il·o), 'vatkovrilo' (vat·kovr·il·o).


plumpa (plump·a) :

prefere diru 'maleleganta' (mal·elegant·a), 'malgracia' (mal·graci·a).


pluralo (plural·o) [4oa]:

prefere diru 'plurnombro' (plur·nombr·o), 'multenombro' (mult·e·nombr·o).


plutokrato (plutokrat·o) [7oa]:

ankaŭ eblas diri 'riĉulreganto' (riĉ·ul·reg·ant·o), 'riĉecreganto' (riĉ·ec·reg·ant·o), 'riĉreganto' (riĉ·reg·ant·o).


pneŭmata (pneŭmat·a) :

prefere diru 'pergasa' (per·gas·a).


pneŭmatiko (pneŭmatik·o) [1oa]:

(kun la signifo de certa radparto) prefere diru (rad·a) 'aerbendo' (aer·bend·o);
(en scienco kaj teĥniko) ankaŭ eblas diri 'gasmeĥaniko' (gas·meĥanik·o) [1oa].


pneŭmo- (pneŭmo·) :

prefere diru 'aer' (aer·), 'gas' (gas·).


pneŭmonio (pneŭmoni·o) :

prefere diru 'pulminflamo' (pulm·inflam·o).


pneŭmonito (pneŭmonit·o) :

prefere diru 'pulminflamo' (pulm·inflam·o).


pneŭmono (pneŭmon·o) :

prefere diru 'pulmo' (pulm·o).


pneŭmopatio (pneŭmopati·o) :

prefere diru 'pulmmalsano' (pulm·mal·san·o).


pneŭo (pneŭ·o) :

prefere diru (rad·a) 'aerbendo' (aer·bend·o).


pobo (pob·o) :

prefere diru 'ŝipvosto' (ŝip·vost·o), 'poŭpo' (poŭp·o).


poĉi (poĉ·i) :

(pri ovoj) prefere diru 'senŝele boligi' (sen·ŝel·e bol·ig·i);
(pli ĝenerale) prefere diru 'boletigi' (bol·et·ig·i).


podkasto (podkast·o) :

prefere diru 'abonebla sondokumento' (abon·ebl·a son·dokument·o), 'sondosiero' (son·dosier·o).


podologio (podologi·o) :

prefere diru 'piedoscienco' (pied·o·scienc·o).


podologo (podolog·o) :

prefere diru 'piedokuracisto' (pied·o·kurac·ist·o).


poefago (poefag·o)
(vidu ankaŭ ĉe "gjako"):

prefere diru 'gruntbovo' (grunt·bov·o), 'tibeta bovo' (tibet·a bov·o).


poento (poent·o) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'valorunuo' (valor·unu·o), 'taksunuo' (taks·unu·o), 'unuo' (unu·o).


poeto (poet·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'poemverkisto' (poem·verk·ist·o), 'poemverkisto' (poem·verk·ist·o), 'versisto' (vers·ist·o).


poeziaĵo (poezi·aĵ·o) :

ankaŭ eblas diri 'poemo' (poem·o), 'versaĵo' (vers·aĵ·o).


poezio (poezi·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'poemeco' (poem·ec·o), 'poemarto' (poem·art·o), 'verseco' (vers·ec·o), 'versarto' (vers·art·o), 'poemaro' (poem·ar·o).


pogromo (pogrom·o) :

(de malplimulto kaj aparte de judoj) ankaŭ eblas diri 'amasbuĉado' (amas·buĉ·ad·o).


pojkiloterma (pojkiloterm·a) :

prefere diru 'malvarmsanga' (mal·varm·sang·a).


pojno (pojn·o) :

prefere diru 'manradiko' (man·radik·o).


poka (pok·a) :

prefere diru 'malmulta' (mal·mult·a).


polara (polar·a) :

prefere diru 'polusa' (polus·a).


polatimetro (polatimetr·o) :

prefere diru 'polarizmezurilo' (polariz·mezur·il·o).


poldero (polder·o) :

prefere diru 'marmarĉa kampo' (mar·marĉ·a kamp·o), 'senmarĉigita kamparo' (sen·marĉ·ig·it·a kamp·ar·o).


polekso (poleks·o) :

prefere diru 'dikfingro' (dik·fingr·o).


polemologio (polemologi·o) :

prefere diru 'miltoscienco' (milt·o·scienc·o), 'militostudo' (milit·o·stud·o).


polemologo (polemolog·o) :

prefere diru 'militosciencisto' (milit·o·scienc·ist·o).


polenozo (polenoz·o) :

prefere diru 'polenalergio' (polen·alergi·o).


polento (polent·o) :

prefere diru 'maizkaĉo' (maiz·kaĉ·o).


poli- (poli-) :

(en scienco kaj teĥniko) prefere diru 'mult-' (mult-), 'plur-' (plur-).


poliandrio (poliandri·o) :

prefere diru 'pluredzeco' (plur·edz·ec·o).


poliedro (poliedro) :

prefere diru 'plurfaco' (plur·fac·o).


polifona (polifon·a) :

prefere diru 'multvoĉa' (mult·voĉ·a).


polifonio (polifoni·o) :

prefere diru 'multvoĉeco' (mult·voĉ·ec·o).


poliformeco (polimorf·ec·o) :

prefere diru 'plurformeco' (plur·form·ec·o).


poligamio (poligami·o) [zam]:

ankaŭ eblas diri 'pluredzeco' (plur·edz·ec·o), 'pluredzineco' (plur·edz·in·ec·o).


poliginio (poligini·o) :

prefere diru 'pluredzineco' (plur·edz·in·ec·o).


poligloto (poliglot·o) [2oa]:

prefere diru 'multlingvulo' (mult·lingv·ul·o).


poligono (poligon·o) :

(kiel geometria termino) prefere diru 'plurangulo' (plur·angul·o).


polikulturo (polikultur·o) :

prefere diru 'multkultivado' (mult·kultiv·ad·o), 'plurkultivado' (plur·kultiv·ad·o).


polimorfa (polimorf·a) :

prefere diru 'plurforma' (plur·form·a).


polimorfismo (polimorfism·o) :

prefere diru 'plurformismo' (plur·form·ism·o).


polio (poli·o) :

(por poliomjelito) prefere diru 'infana paralizo' (infan·a paraliz·o).


polio- (polio-) :

(en scienco kaj teĥniko) prefere diru 'griza mjela substanco' (griz·a mjel·a substanc·o), 'mjelosubstanco' (mjel·o·substanc·o).


poliomjelito (poliomjelit·o) :

ankaŭ eblas diri 'infana paralizo' (infan·a paraliz·o).


polipneo (polipne·o) :

prefere diru 'rapida spirado' (rapid·a spir·ad·o).


polisemio (polisemi·o) :

prefere diru 'plursignifo' (plur·signif·o), 'plursignifeco' (plur·signif·ec·o).


politeismo (politeism·o) :

ankaŭ eblas diri 'plurdiismo' (plur·di·ism·o), 'multdiismo' (mult·di·ism·o).


politeisto (politeist·o) :

prefere diru 'plurdiisto' (plur·di·ist·o), 'plurdiismano' (plur·di·ism·an·o).


polmo (polm·o) :

prefere diru 'manplato' (man·plat·o), 'mankavo' (man·kav·o).


poloo (polo·o) :

prefere diru 'rajda pilkado' (rajd·a pilk·ad·o).


poltrono (poltron·o) :

prefere diru 'malkuraĝulo' (mal·kuraĝ·ul·o).


polucio (poluci·o) :

(en la senco de nokta spermellaso sen koito) prefere diru (ne·vol·a) 'spermeligo' (sperm·el·ig·o), 'spermelfluo' (sperm·el·flu·o), 'spermoperdo' (sperm·o·perd·o);
(en la senco de malpurigo de la medio) prefere diru 'medi - mal purigo' (medi ·- mal· pur·ig·o), 'poluado' (polu·ad·o).


pomelo (pomel·o) :

prefere diru 'tenilo' (ten·il·o).


pomologio (pomologi·o) :

prefere diru 'fruktokultivado' (frukt·o·kultiv·ad·o).


pomologo (pomolog·o) :

prefere diru 'fruktofakulo' (frukt·o·fak·ul·o).


pondi (pond·i) :

prefere diru 'decidi pri la pezo' (decid·i pri la pez·o).


poneo (pone·o) :

prefere diru 'ĉevaleto' (ĉeval·et·o).


poplito (poplit·o) :

prefere diru 'subgenuo' (sub·genu·o).


popo (pop·o) :

ankaŭ eblas diri 'ortodoksa pastro' (ortodoks·a pastr·o).


populacio (populaci·o) :

(en statistiko) prefere diru (baz·a, esplor·at·a) 'tutaĵo' (tut·aĵ·o).


populismo (populism·o) :

prefere diru 'popolismo' (popol·ism·o), 'popularismo' (popular·ism·o), 'demagogio' (demagogi·o).


porĉo (porĉ·o) :

prefere diru 'portiko' (portik·o), 'portikaĵo' (portik·aĵ·o).


poriĝo (poriĝ·o) :

prefere diru 'avenkaĉo' (aven·kaĉ·o).


poro (por·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'tru(et)o' (tru(·et)·o), 'kav(et)o' (kav(·et)o).


poroza (poroz·a) :

prefere diru 'truethava' (tru·et·hav·a), 'tralas(em)a' (tralas(·em)·a).


portalo (portal·o) [2oa]:

prefere diru (ret·) 'pordego' (pord·eg·o), 'pordego' (pord·eg·o).


portanco (portanc·o) :

prefere diru 'portoforto' (port·o·fort·o), 'levoforto' (lev·o·fort·o).


posesivo (posesiv·o) [zam]:

prefere diru 'poseda vorto' (posed·a vort·o).


postamento (postament·o) [zam]:

prefere diru 'soklo' (sokl·o).


postea (poste·a) :

prefere diru 'posta' (post·a).


postiĉo (postiĉ·o) :

prefere diru 'falsaĵo' (fals·aĵ·o), 'imitaĵo' (imit·aĵ·o).


postkropo (post·krop·o) [fun]:

prefere diru 'maĉostomako' (maĉ·o·stomak·o), 'poststomako' (post·stomak·o).


postmido (post·mid·o) :

prefere diru 'posttagmezo' (post·tag·mez·o), 'posttagmezo' (post·tag·mez·o).


postulati (postulat·i) :

prefere diru 'tezi' (tez·i), 'hipotezi' (hipotez·i), 'proponi' (propon·i), 'tezi la ekziston de' (tez·i la ekzist·o·n de), 'hipotezi la ekziston de' (hipotez·i la ekzist·o·n de);
(ĉi-lasta estu uzata nur, se tiu uzo de "postuli" povas esti konsiderata figura uzo de la ĉefsignifo de "postuli") prefere diru 'postuli' (postul·i).


postulato (postulat·o) :

prefere diru (provizor·a) 'aserto' (asert·o), (provizor·a) 'tezo' (tez·o), (provizor·a) 'hipotezo' (hipotez·o).


potenciala (potencial·a) :

(en la komuna lingvo por 'eventuale ebla') prefere diru 'ebla' (ebl·a), 'eventuala' (eventual·a).


potencialo (potencial·o) :

(en la komuna lingvo) prefere diru 'eblo' (ebl·o).


poterno (potern·o) :

prefere diru 'pordo' (pord·o).


poŭlo (poŭl·o)
(vidu ankaŭ ĉe "pullo"):

prefere diru (akvo-) 'rezervejo' (rezerv·ej·o).


povra (povr·a) :

prefere diru 'bedaŭrinda' (bedaŭr·ind·a), 'kompatinda' (kompat·ind·a).


pozitiva (pozitiv·a) [1oa]:

(rilate al nombroj) ankaŭ eblas diri 'supernula' (super·nul·a), 'plusa' (plus·a).


pragamata (pragmat·a) :

prefere diru 'praktika' (praktik·a), 'realiisma' (reali·ism·a).


prato (prat·o) :

prefere diru 'herbejo' (herb·ej·o).


pre- (pre·) :

(en scienco kaj teĥniko) prefere diru 'antaŭ' (antaŭ·).


preamblo (preambl·o) :

prefere diru 'antaŭparto' (antaŭ·part·o), 'enkonduko' (en·konduk·o), 'prezentteksto' (prezent·tekst·o).


precedenco (precedenc·o) [zam]:

prefere diru 'antaŭekzemplo' (antaŭ·ekzempl·o).


precedento (precedent·o) :

prefere diru 'antaŭekzemplo' (antaŭ·ekzempl·o).


precepto (precept·o) :

prefere diru (religia) 'ordono' (ordon·o).


precioza (precioz·a)
(laŭ la kunteksto):

prefere diru 'afektoplena' (afekt·o·plen·a), 'afektema' (afekt·em·a), 'afektita' (afekt·it·a), 'delikata' (delikat·a), 'rafinita' (rafin·it·a);
(en la senco de valorega prefere diru 'valorega' (valor·eg·a).


precipitaĵo (precipit·aĵ·o) :

prefere diru (veter·) 'alfalaĵo' (al·fal·aĵ·o).


precipiti (precipit·i) :

(en la senco de veteraj fenomenoj) prefere diru (al·) 'fali' (fal·i);
(en ĥemio) prefere diru 'sedimenti' (sediment·i);
(se la subjekto estas la nesolvotaĵo) prefere diru 'malsolviĝi' (mal·solv·iĝ·i);
(se la subjekto estas la homo kiu kaŭzas la precipiton) prefere diru 'malsolvigi' (mal·solv·ig·i).


predi (pred·i) :

prefere diru 'ĉasi' (ĉas·i), 'ĉasakiri' (ĉas·akir·i).


predo (pred·o) :

prefere diru 'kaptaĵo' (kapt·aĵ·o), 'ĉasaĵo' (ĉas·aĵ·o).


prefaco (prefac·o) :

prefere diru 'antaŭparolo' (antaŭ·parol·o).


preferi (prefer·i) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'pliŝati' (pli·ŝat·i).


prefikso (prefiks·o) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'antaŭafikso' (antaŭ·afiks·o), 'antaŭmetebla vortero' (antaŭ·met·ebl·a vort·er·o), 'antaŭalvorto' (antaŭ·al·vort·o).


premiero (premier·o) :

(teatraĵo aŭ filmo) prefere diru 'unua prezentado' (unu·a prezent·ad·o);
(reg-ist-ar-a posten-o) prefere diru 'ĉefministro' (ĉef·ministr·o).


premiso (premis·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'antaŭkondiĉo' (antaŭ·kondiĉ·o).


premiumo (premium·o) :

prefere diru 'asekura kotizo/pago' (asekur·a kutiz·o/pag·o).


preni (pren·i) :

(en frazoj de la speco 'Mi prenas la vagonaron al la ĉefurbo') ankaŭ eblas diri 'ekveturi per' (ek·vetur·i per), 'veturi per' (vetur·i per), 'iri per' (ir·i per), 'uzi' (uz·i), 'utiligi' (util·ig·i).


prepucio (prepuci·o) [zam]:

ankaŭ eblas diri (penis·a) 'antaŭhaŭto' (antaŭ·haŭt·o), 'antaŭpeniso' (antaŭ·penis·o).


prerio (preri·o) :

(se la emfazo estas pri la herbo) prefere diru 'herbejo' (herb·ej·o);
(se la emfazo estas pri la vasteco kaj ebeneco) prefere diru 'ebenaĵo' (eben·aĵ·o), 'herbebenaĵo' (herb·eben·aĵ·o).


prerogativo (prerogativ·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'decidrajto' (decidrajt·o), 'privilegio' (privilegi·o).


pres- (pres-) :

(rilate al gazetaro) prefere diru 'gazetara' (gazetara).


preskripta (preskript·a) :

prefere diru 'pretertempa' (preter·temp·a), 'neplupunebla' (ne·plu·pun·ebl·a).


preskripto (preskript·o) :

prefere diru 'pretertempeco' (preter·temp·ec·o), 'neplupuneblo' (ne·plu·pun·ebl·o), 'fortempiĝo' (for·temp·iĝ·o).


prestacio (prestaci·o) :

prefere diru 'efektivigo' (efektiv·ig·o).


presti (prest·i) :

(en la senco de plenumado) prefere diru 'efektivigi' (efektiv·ig·i).


prestidigitatoro (prestidigitator·o) :

prefere diru 'iluziisto' (iluzi·ist·o), 'ŝajnmagiisto' (ŝajn·magi·ist·o), 'ĵonglisto ' (ĵongl·ist·o ).


presurizi (presuriz·i) :

prefere diru 'premagordi' (prem·agord·i), 'premregi' (prem·reg·i).


preterito (preterit·o) [2oa]:

prefere diru 'pasinta tempo' (pas·int·a temp·o).


pretpansaĵo (pret·pans·aĵ·o) :

prefere diru 'kuracbendo' (kurac·bend·o).


preventa (prevent·a) :

(en armea/milita signifo) prefere diru 'antaŭataka' (antaŭ·atak·a), 'malhelpa' (mal·help·a).


preventi (prevent·i) :

prefere diru 'malhelpi' (mal·help·i), 'antaŭmalhelpi' (antaŭ·mal·help·i), 'malebligi' (mal·ebl·ig·i), 'antaŭmalhelpi' (antaŭ·mal·help·i), 'protekti de' (protekt·i de), 'evitigi' (evit·ig·i).


prezenco (prezenc·o) :

prefere diru 'nuntempo' (nun·temp·o).


prezidento (prezident·o) :

prefere diru (ŝtat-) 'prezidanto' (prezid·ant·o).


prezidio (prezidi·o) :

(se temas pri la fizika loko) prefere diru 'prezidejo' (prezid·ej·o);
prefere diru 'prezidantaro' (prezidant·ar·o), 'estraro' (estr·ar·o).


prifiki (pri·fik·i) [sla]:

prefere diru 'malice trompi' (malic·e tromp·i).


prikli (prikl·i) :

prefere diru 'transplanti' (trans·plant·i).


primadono (primadon·o) :

prefere diru 'ĉefaktorino' (ĉef·aktor·in·o), 'kaprica ĉefaktorino' (kapric·a ĉef·aktor·in·o);
(en figura senco) prefere diru 'postulema homo' (postul·em·a hom·o).


primara (primar·a) :

prefere diru 'unuaranga' (unu·a·rang·a).


primavero (primaver·o) :

prefere diru 'printempo' (printemp·o).


primo (prim·o) :

(en muziko) ankaŭ eblas diri 'unua' (interval·o) (unu·a), 'unuto' (unut·o).


primuso (primus·o) :

prefere diru 'varmigilo' (varm·ig·il·o), 'kuirileto' (kuir·il·et·o).


printi (print·i) :

prefere diru 'presi' (pres·i), 'elpresi' (el komput·il·o) (el·pres·i), 'komputilpresi' (komputil·pres·i).


prioritato (prioritat·o) :

prefere diru 'antaŭrajto' (antaŭ·rajt·o), 'antaŭrangeco' (antaŭ·rang·ec·o).


prizono (prizon·o) :

prefere diru 'malliberejo' (mal·liber·ej·o).


probabla (probabl·a) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'verŝajna' (ver·ŝajn·a).


problematiko (problematik·o) :

prefere diru 'problemaro' (problem·ar·o).


procento (procent·o) [fun]:

(proporcio rilate al 100) ankaŭ eblas diri 'elcento' (el·cent·o);
(en uzo kun nombro da %) ankaŭ eblas diri centono(j) '' (cent·ono·(j)).


proceso (proces·o) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'juĝafero' (juĝ·afer·o).


procezo (procez·o) :

prefere diru 'sinsekvo' (si·n·sekv·o).


prodigi (prodig·i) :

prefere diru 'malŝpari' (mal·ŝpar·i).


prodo (prod·o) :

prefere diru 'bravulo' (brav·ul·o), (mez·epok·a) 'kavaliro' (kavalir·o).


producento (producent·o) :

prefere diru (film·) 'produktadestro' (produkt·ad·estr·o).


produktiva (produktiv·a) :

prefere diru 'produktopova' (produkt·o·pov·a).


produktoro (produktor·o) :

prefere diru (film·) 'produktadestro' (produkt·ad·estr·o).


produto (produt·o) :

prefere diru 'oblaĵo' (obl·aĵ·o).


profana (profan·a) :

ankaŭ eblas diri 'nereligia' (ne·religi·a), 'laika' (laik·a), 'malsankta' (mal·sankt·a).


profani (profan·i) :

ankaŭ eblas diri 'malsanktigi' (mal·sankt·ig·i), 'malobservi/perfidi la sanktecon de' (mal·observ·i/perfid·i la sankt·ec·o·n de).


profano (profan·o) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'nereligiulo' (ne·religi·ul·o), 'homo neinstruita pri sanktaĵoj' (hom·o ne·instru·it·a pri sankt·aĵ·o·j), 'neinicito' (ne·inic·it·o), 'laiko' (laik·o), 'nekompetentulo' (ne·kompetent·ul·o), 'ne-spert-ul-o' (ne-spert-ul-o).


profazo (profaz·o) :

prefere diru 'antaŭfazo' (antaŭ·faz·o).


profilakti (profilakt·i) :

prefere diru 'antaŭmalhelpa kuracado' (antaŭ·mal·help·a kurac·ad·o), 'antaŭmalhelpi' (antaŭ·mal·help·i).


profilaktiko (profilaktik·o) [zam]:

prefere diru antaŭ·mal·help·a/protekt·a/evit·ig·a 'kuracado/medicino/fako' (kurac·ad·o/medicin·o/fak·o).


prohibi (prohib·i) :

prefere diru 'malpermesi' (malpermes·i).


prohibicio (prohibicio) :

prefere diru (drog·) 'malpermeso' (mal·permeso).


proklizo (prokliz·o) :

prefere diru 'postkunfando' (post·kun·fand·o).


prokrasti (prokrast·i) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'malfruigi' (mal·fru·igi), 'postigi' (post·igi).


prokuroro (prokuror·o) :

(en juĝejo) ankaŭ eblas diri 'publika/ŝtata akuzisto' (publik·a/ŝtat·a akuz·ist·o);
(en aliaj okazoj) ankaŭ eblas diri 'enketisto' (enket·ist·o).


prolapso (prolaps·o) :

prefere diru 'uterfalo' (uter·fal·o), 'organfalo' (organ·fal·o), 'falo' (fal·o).


prolegomeno (prolegomen·o) :

prefere diru 'enkonduko' (en·konduk·o), 'enkonduka eseo' (en·konduk·a ese·o), 'enkonduka diskuto' (en·konduk·a diskut·o).


proletario (proletari·o) [4oa]:

ankaŭ eblas diri 'proleto' (prolet·o) [8oa].


proliferi (prolifer·i) :

prefere diru 'multobliĝi' (mult·obl·iĝ·i).


prologo (prolog·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'enkonduko' (en·konduk·o).


prolongi (prolong·i) :

prefere diru 'plidaŭrigi' (pli·daŭr·ig·i).


prominenco (prominenc·o) :

prefere diru 'elstaraĵo' (el·star·aĵ·o).


prominenta (prominent·a) :

prefere diru 'elstara' (el·star·a), 'pli/plej elstaranta' (pli/plej el·star·ant·a).


promocii (promoci·i) :

(en senco komerca aŭ ĝenerala) prefere diru 'antaŭenigi' (antaŭ·e·n·ig·i), 'disvastigi' (dis·vast·ig·i), 'stimuli' (stimul·i), 'akceli' (akcel·i), 'rang-altigi' (rang·alt·ig·i).


promocio (promoci·o) :

prefere diru 'rangaltiĝo' (rang·alt·iĝ·o).


prompta (prompt·a) :

prefere diru 'tuja' (tuj·a), 'vigla' (vigl·a), 'senprokrasta' (sen·prokrast·a).


prompti (prompt·i) :

prefere diru 'preti' (pret·i), 'esti preta' (est·i pret·a).


promulgi (promulg·i) :

prefere diru 'oficiale eldoni' (oficial·e el·doni), 'anonci' (anonc·i).


proni (pron·i) :

prefere diru 'tordi la brakon malsupren' (tord·i la brak·o·n mal·supr·e·n).


prononci (prononc·i) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'elparoli' (el·parol·i) [fun].


propagi (propag·i) :

prefere diru 'disvastigi' (dis·vast·ig·i), 'disfamigi' (dis·fam·ig·i), 'disvastigi' (dis·vast·ig·i).


proparoksitona (proparoksiton·a) :

prefere diru 'antaŭantaŭlastakcenta' (antaŭ·antaŭ·last·akcent·a).


proparolanto (pro·parol·ant·o) :

prefere diru 'porparolanto' (por·parol·ant·o).


propedeŭtiko (propedeŭtik·o) [zam]:

prefere diru 'enkonduka instruado' (en·konduk·a instru·ad·o), 'prepara instruado' (prepar·a instruad·o);
(en Esperanto oni uzas la koncepton ĉefe pri 'la propedeŭtika/lingvenkonduka valoro de Esperanto rilate al aliaj lingvoj') prefere diru 'antaŭinstruo' (antaŭ·instru·o).


propozicio (propozici·o) [1oa]:

(en matematiko) ankaŭ eblas diri 'aserto' (asert·o).


proprietaĵo (propriet·aĵ·o) :

ankaŭ eblas diri 'havaĵo' (hav·aĵ·o), 'propraĵo' (propr·aĵ·o).


proprieto (propriet·o) :

ankaŭ eblas diri 'rajto' (rajt·o), 'jura posedrajto' (jur·a posed·rajt·o).


propulsi (propuls·i) :

prefere diru (antaŭ·e·n·) 'peli' (maŝinon) (pel·i).


proskribi (proskrib·i) [zam]:

prefere diru 'ekzili' (ekzil·i), 'eksterleĝigi' (ekster·leĝ·ig·i), 'malpermesi' (mal·permes·i).


proskripcio (proskripci·o) [zam]:

prefere diru 'ekzilado' (ekzil·ad·o), 'eksteleĝigado' (ekste·leĝ·ig·ad·o), 'malpermesado' (mal·permes·ad·o).


prospektoro (prospektor·o) :

prefere diru 'minaĵesploristo' (min·aĵ·esplor·ist·o).


protagonisto (protagonist·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'ĉefrolanto' (ĉef·rol·ant·o), 'ĉefrolulo' (ĉef·rol·ul·o).


protezo (protez·o) :

prefere diru 'vicorgano' (vic·organo).


proto- (proto-) :

prefere diru 'pra-' (pra-), 'unua' (unu·a).


prototipo (prototip·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'pratipo' (pra·tip·o), 'provtipo' (prov·tip·o), 'pramodelo' (pra·model·o), 'tipo' (tip·o).


protruda (protruda) :

prefere diru 'elstara' (el·star·a).


provianto (proviant·o) :

prefere diru 'manĝoprovizoj' (manĝ·o·proviz·o·j).


provincialismo (provincialism·o) :

prefere diru 'provincismo' (provinc·ism·o).


provincialo (provincial·o) :

prefere diru 'monaĥa provincestro' (monaĥ·a provinc·estr·o).


provoso (provos·o) [zam]:

prefere diru (mal·liber·ej·a) 'gardisto' (gard·ist·o).


provosto (provost·o) :

prefere diru 'policestro' (polic·estr·o);
(en Usono) prefere diru 'administranto de universitato' (administr·ant·o de universitat·o).


prozelitismo (prozelitism·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'varbismo' (varbism·o).


prozopopeo (prozopope·o) :

(paroligi ion aŭ mortinton kiel personon) prefere diru 'personigo' (person·ig·o);
prefere diru 'aroganteco' (arogant·ec·o), 'fiereco' (fier·ec·o).


pruda (prud·a) [zam]:

prefere diru 'puritana' (puritan·a), 'sekse hontema' (seks·e hont·em·a).


pruo (pru·o) :

prefere diru 'ŝipkapo' (ŝip·kap·o), 'ŝipantaŭo' (ŝip·antaŭ·o).


pseŭdo- (pseŭdo·) [zam]:

prefere diru 'ŝajn' (ŝajn·), 'kvazaŭ' (kvazaŭ·), 'mensoga/e' (mensog·a/e), 'malvera/e' (mal·ver·a/e).


pseŭdohermafroditeco (pseŭdo·hermafrodit·ec·o) :

ankaŭ eblas diri 'ŝajnambaŭsekseco' (ŝajn·ambaŭ·seks·ec·o), 'kvazaŭambaŭsekseco' (kvazaŭ·ambaŭ·seks·ec·o), 'ŝajndusekseco' (ŝajn·du·seks·ec·o), 'kvazaŭdusekseco' (kvazaŭ·du·seks·ec·o).


pseŭdonimo (pseŭdonim·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'kaŝnomo' (kaŝ·nom·o), 'plumnomo' (plum·nom·o).


psiĥopato (psiĥopat·o) :

prefere diru 'mensmalsanulo' (mens·mal·san·ul·o).


psik- (psik-) :

prefere diru 'mens-' (mens-), 'anim-' (anim-), 'spirit-' (spirit-).


psikiatrio (psikiatri·i·o) [zam]:

ankaŭ eblas diri 'mensokuracado' (menso·kurac·ad·o).


psikiatro (psikiatr·o) :

prefere diru 'psikiatriisto' (psikiatri·ist·o), 'mensokuracisto' (mens·o·kurac·ist·o).


psikogramo (psikogram·o) :

prefere diru 'menstesta grafikaĵo' (mens·test·a grafik·aĵ·o).


psikologio (psikologi·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'mensoscienco' (mens·o·scienc·o).


psikologo (psikolog·o) [2oa]:

prefere diru 'psikologiisto' (psikologi·ist·o), 'mensosciencisto' (mens·o·scienc·ist·o).


psikopatio (psikopatio) :

prefere diru 'mensmalsano' (mens·mal·san·o).


psikopato (psikopat·o) :

prefere diru 'mensmalsanlo' (mens·mal·san·l·o).


psikozo (psikoz·o) :

prefere diru 'timego' (tim·eg·o).


ptarmiko (ptarmik·o) :

prefere diru 'terniga herbo' (tern·ig·a herb·o).


ptialazo (ptialaz·o) :

prefere diru 'saliva amelenzimo' (saliv-a amel-enzim-o).


ptialino (ptialin·o) :

prefere diru 'saliva amelenzimo' (saliv-a amel-enzim-o).


ptozo (ptoz·o) :

prefere diru 'uterfalo' (uter·fal·o), 'organfalo' (organ·fal·o), 'falo' (fal·o).


pubera (puber·a) :

ankaŭ eblas diri 'seksmatura' (seks·matur·a).


pubio (pubi·o) :

prefere diru 'pubosto' (pub·ost·o).


pubiotomio (pubiotomi·o) :

prefere diru 'tranĉo de la pubosto' (tranĉ·o de la pub·ost·o).


puĉo (puĉ·o) :

prefere diru 'ŝtatrenverso' (ŝtat·renvers·o).


pudendo (pudend·o) :

prefere diru 'intima parto' (intim·a part·o), 'privataj partoj' (privat·a·j part·o·j), 'sekreta parto' (sekret·a part·o), 'pubregiono' (pub·region·o);
(rilate al la 'pudenda nervo') prefere diru 'pubanusa nervo' (pub·anus·a nerv·o).


pudingo (puding·o) [1oa]:

(en la senco de mola deserto kies ĉefa ingredienco estas lakto) prefere diru 'flaŭno' (flaŭn·o).


pugo (pug·o) [sla]:

ankaŭ eblas diri 'postaĵo' (post·aĵ·o), 'sidvangoj' (sid·vang·o·j).


pulardo (pulard·o) :

(manĝebla dum festotagoj, tipa en Francujo) prefere diru 'dikigita kokino' (dik·ig·it·a kok·in·o).


pulko (pulk·o) :

prefere diru 'agavvino' (agav·vin·o) '' ().


pulkvo (pulkv·o) :

prefere diru 'agavvino' (agav·vin·o).


pullo (pull·o)
(vidu ankaŭ ĉe "poŭlo"):

prefere diru (akv·o-) 'rezervejo' (rezerv·ej·o).


pulovero (pulover·o) :

ankaŭ eblas diri 'pulovro' (pulovr·o).


pululi (pulul·i) :

prefere diru 'svarmi' (svarm·i), 'multiĝi' (mult·iĝ·i).


punika (punik·a) :

(lingvo aŭ simple kiel adjektivo) prefere diru 'kartaga' (kart·ag·a).


puniko (punik·o) :

(loĝanto de Kartago) prefere diru 'kartagano' (kartag·an·o).


punkcii (punkci·i) :

(ankaŭ en kuraca senco) prefere diru 'eltiri' (likv·aĵ·o·n) (el·tir·i).


punkturo (punktur·o) :

prefere diru 'nadlopikado' (nadl·o·pik·ad·o).


puntilio (puntili·o) :

prefere diru 'kaprico' (kapric·o), 'insisto pro honor' (insist·o pro honor·), 'ofendiĝemo' (ofend·iĝ·em·o).


pupo (pup·o) :

(stadio de insekto dum la vivo)(ne nur por papilioj sed por ĉiuj insektoj) prefere diru 'krizalido' (krizalid·o) [zam].


pureo (pure·o) :

ankaŭ eblas diri 'kaĉo' (kaĉ·o).


purpura (purpur·a) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'violkolora' (viol·kolor·a).


putino (putin·o) :

prefere diru 'prostituitino' (prostitu·it·in·o), 'ĉiesulino' (ĉies·ul·in·o), 'pagulino' (pag·ul·in·o).


puzlo (puzlo) :

prefere diru 'kunmetenigmo' (kun·met·enigm·o).


rabbi (rabbi) :

prefere diru 'rabeno' (raben·o).


rabdismo (rabd·ism·o) :

prefere diru 'vergodivenado' (verg·o·diven·ad·o).


rabdisto (rabd·ist·o) :

prefere diru 'vergodivenisto' (verg·o·diven·ist·o).


rabdo (rabd·o) :

prefere diru 'divenvergo' (diven·verg·o).


rabdomancio (rabdomanci·o) :

prefere diru 'vergodivenado' (verg·o·diven·ad·o).


racionala (racional·a) :

(ĝenerale) prefere diru 'racia' (raci·a).


racionalismo (racional·ism·o) [2oa]:

prefere diru 'raciismo' (raci·ism·o).


racionalo (racional·o) :

prefere diru 'frakcinombro' (frakci·nombr·o), 'frakcia' (frakci·a), 'kvocienta' (kvocient·a), 'rilata nombro' (rilat·a nombro).


radiatoro (radiator·o) [8oa]:

(por hejtado) ankaŭ eblas diri 'hejtilo' (hejt·il·o);
(uzata por malhelpi, ke motoro aŭ io alia trovarmiĝu) ankaŭ eblas diri 'malvarmigilo' (mal·varm·ig·il·o), 'varmpordo' (varm·pord·o).


radikalo (radikal·o) :

(en gramatiko) prefere diru 'radikaĵo' (radik·aĵ·o), 'vortobazo' (vort·o·baz·o);
(pri ĉina skribo 部首) prefere diru 'fakindikaĵo' (fak·indik·aĵ·o), 'klarigilo' (klar·ig·il·o).


radiklo (radikl·o) :

prefere diru 'nervradiko' (nerv·radik·o).


radiofonio (radiofoni·o) :

prefere diru 'radiosendado' (radi·o·send·ad·o).


radiofono (radiofon·o) :

prefere diru 'radioricevilo' (radi·o·ricev·il·o).


radiografi (radiograf·i) [9oa]:

ankaŭ eblas diri 'radiobildigi' (radi·o·bild·ig·i).


radiologio (radiologi·o) :

prefere diru 'radikuracado' (radi·kurac·ad·o).


radiologo (radiolog·o) :

prefere diru 'radikuracisto' (radi·kurac·ist·o).


radiopunkturo (radi·o·punktur·o) :

prefere diru 'radiopukkuracado' (radi·o·puk·kurac·ad·o).


radioskopio (radioskopi·o) :

prefere diru 'perradia esplorado' (per·radi·a esplor·ad·o).


radioterapio (radi·o·terapi·o) :

prefere diru 'radiadokuracado' (radi·ad·o·kurac·ad·o).


radiuso (radiuso) :

(en la homa korpo) prefere diru 'antaŭbrakosto' (antaŭ·brak·ost·o).


raguo (ragu·o)
(laŭ la kunteksto):

prefere diru 'stufaĵo' (stuf·aĵ·o), 'saŭco' (saŭc·o).


raĝo (raĝ·o) :

ankaŭ eblas diri 'hinda reĝo aŭ princo' (hind·a reĝ·o aŭ princ·o).


rajpi (rajp·i) :

prefere diru 'frotfiksiĝi' (frot·fiks·iĝ·i).


raĵao (raĵa·o) :

ankaŭ eblas diri 'hinda reĝo' (hind·a reĝ·o).


rakedo (raked·o) [9oa]:

(sporto) prefere diru 'batilo' (bat·il·o), 'tenisbatilo' (tenis·bat·il·o).


rakio (raki·o) :

prefere diru 'vertebra kolumno' (vertebr·a kolumn·o).


rako (rak·o) :

(en la okazo de bestmanĝujo) prefere diru 'bestmanĝujo' (best·manĝ·uj·o);
(en aliaj kuntekstoj) prefere diru 'pakaĵ-tenilo' (pakaĵ-tenilo), 'bombo-tenilo' (bombo-tenilo).


ramo (ram·o) :

prefere diru 'murrompa trabo' (mur·romp·a trab·o), 'rompotrabo' (romp·o·trab·o).


ramplo (rampl·o) :

prefere diru 'deklivaĵo' (dekliv·aĵ·o), 'dekliva vojo' (dekliv·a voj·o), 'dekliva tabulo' (dekliv·a tabul·o), 'en/elira vojo' (en/el·ir·a voj·o).


ramuro (ramur·o) :

prefere diru (cerv·a·j)(branĉ·) 'kornoj' (korn·o·j), (cerv·a) 'kornobranĉaro' (korn·o·branĉ·ar·o).


rangifero (rangifer·o) :

ankaŭ eblas diri 'norda cervo' (nord·a cerv·o).


rankoro (rankor·o) :

prefere diru 'nepardonemo' (ne·pardon·em·o), 'venĝodeziro' (venĝo·dezir·o), 'malamo' (mal·am·o).


rankuno (rankun·o) :

prefere diru 'nepardonemo' (ne·pardon·em·o), 'venĝodeziro' (venĝo·dezir·o), 'malamo' (mal·am·o).


raporto (raport·o) :

(en la senco de proporcio) prefere diru 'proporcio' (proporci·o), 'rilatumo' (rilat·um·o).


rara (rar·a) :

prefere diru 'malofta' (mal·oft·a), 'altvalora' (pro mal·oft·ec·o) (alt·valor·a).


raslo (rasl·o) :

prefere diru 'spirbruo' (spir·bru·o).


rastro (rastr·o) :

prefere diru 'fosilo' (fos·il·o), 'pioĉo' (pioĉ·o).


ratifi (ratif·i) :

prefere diru (leĝ·e) 'konfirmi' (konfirm·i).


ratifiki (ratifik·i) :

prefere diru (leĝ·e) 'konfirmi' (konfirm·i).


ratio (rati·o) :

prefere diru 'proporcio' (proporci·o), 'rilatumo' (rilat·um·o).


raŭfo (raŭf·o) :

prefere diru (por·best·a) 'manĝujo' (manĝ·uj·o).


raŭndejo (raŭnd·ej·o) :

prefere diru 'areno' (aren·o).


raŭndo (raŭnd·o) :

ankaŭ eblas diri 'fazo' (faz·o), 'stadio' (stadi·o), 'rondumo' (rond·um·o), 'er-o' (er-o), 'vico' (vic·o), 'ŝtupo' (ŝtup·o).


raŭto (raŭt·o) :

prefere diru 'vojplano' (voj·plan·o), 'vojo' (voj·o).


ravino (ravin·o) :

prefere diru 'kruta valeto' (krut·a val·et·o).


razeno (razen·o) :

ankaŭ eblas diri 'herbotapiŝo' (herb·o·tapiŝ·o), 'herbetejo' (herb·et·ej·o), 'herbobedo' (herb·o·bed·o).


razio (razi·o) :

prefere diru 'rabatako' (rab·atak·o), 'rabkaptado' (rab·kapt·ad·o), 'prirabado' (pri·rab·ad·o);
(pri polica agado) prefere diru 'amasarestado' (amas·arest·ad·o ).


reakcio (reakci·o) [3oa]:

(en ĝenerala, nepolitika senco) prefere diru 'reago' (re·ag·o).


reala lernejo (real·a lern·ej·o) :

prefere diru 'mezlernejo' (mez·lern·ej·o).


rebo (reb·o) :

prefere diru 'vinbertrunko' (vin·ber·trunk·o).


recesio (recesi·o) :

(en la ĉiutaga lingvo) prefere diru 'malkresko' (mal·kresk·o), 'malprogreso' (mal·progres·o), 'malprospero' (mal·prosper·o), 'ekonomia krizo' (ekonomi·a kriz·o).


recidivo (recidiv·o) :

(depende de la kunteskto medicina aŭ jura) prefere diru 'remalsano' (re·mal·san·o), 'rekrimo' (re·krim·o).


recidivulo (recidiv·ul·o) :

(depende de la kunteskto medicina aŭ jura) prefere diru 'remalsanulo' (re·mal·san·ul·o), 'rekrimulo' (re·krim·ul·o).


recitalo (recitalo) :

ankaŭ eblas diri (unu·person·a) 'koncerto' (koncert·o), 'unupersona prezentado' (unu·person·a prezent·ad·o).


reciti (recit·i) [zam]:

prefere diru 'deklami' (deklami).


redakcio (redakci·o) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'redaktejo' (redakt·ej·o), 'redaktistaro' (redakt·ist·ar·o), 'redaktaĵo' (redakt·aĵ·o), 'redaktversio' (redakt·versi·o).


redaktoro (redaktor·o) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'redaktisto' (redakt·ist·o), 'redaktanto' (redakt·ant·o).


redempti (redempt·i) :

prefere diru 'savi' (sav·i), 'elaĉeti' (el·aĉet·i).


Redemptoro (Redemptor·o) :

prefere diru 'Savinto' (Sav·int·o), 'elaĉetinto' (el·aĉet·int·o).


redundanco (redundanc·o) :

(en lingvistiko kaj en aliaj sciencoj) prefere diru 'supersufiĉo' (super·sufiĉ·o), 'ripeteco' (ripet·ec·o), (inform·) 'abundo' (abund·o), 'balasteco' (balast·ec·o).


redundo (redund·o) :

(en lingvistiko kaj en aliaj sciencoj) prefere diru 'supersufiĉo' (super·sufiĉ·o), 'ripeteco' (ripet·ec·o), (inform·) 'abundo' (abund·o), 'balasteco' (balast·ec·o).


reduto (redut·o) [zam]:

prefere diru 'fortikaĵeto' (fortik·aĵ·et·o).


reelo (reel·o) :

prefere diru 'reala nombro' (real·a nombr·o).


refektorio (refektori·o) :

prefere diru (monaĥ·ej·a) 'manĝejo' (manĝ·ej·o).


referato (referat·o) [zam]:

prefere diru (scienc·a) 'raporto' (raport·o), (stud·) 'raporto' (raport·o).


referendumo (referendum·o) :

prefere diru 'popolkonsulto' (popol·konsult·o), 'popolvoĉdono' (popol·voĉ·don·o), 'popoldecido' (popol·decid·o).


refleksio (refleksi·o) :

prefere diru 'pripenso' (pri·pens·o).


reflekti (reflekt·i) [8oa]:

ankaŭ eblas diri 'speguli' (spegul·i), 'reĵeti' (re·ĵet·i), 'resendi' (re·send·i), 'rebrili' (re·bril·i), 'reradii' (re·radi·i).


reflektoro (reflektor·o) [zam]:

(ĝenerale) prefere diru 'respegulilo' (re·spegul·il·o);
(astronomia ilo) prefere diru 'spegula teleskopo' (spegul·a teleskop·o).


reformacio (reformaci·o) :

ankaŭ eblas diri (protest·ant·a) 'reformo' (re·form·o), 'reformmovado' (re·form·mov·ad·o).


reformatoro (reformator·o) :

prefere diru 'reformanto' (re·form·ant·o), 'reformulo' (re·form·ul·o), 'reformismano' (re·form·ism·an·o).


refraktara (refraktar·a) :

prefere diru 'fajreltena' (fajr·el·ten·a), 'fajrorezista' (fajr·o·rezist·a), 'fajrimuna' (fajr·imun·a).


refraktometro (refraktometr·o) :

ankaŭ eblas diri 'refraktomezurilo' (refrakt·o·mezur·il·o).


refraktoro (refraktor·o) :

(ĝenerale) prefere diru 'refraktilo' (refrakt·il·o);
(astronomia ilo) prefere diru 'lensa teleskopo' (lens·a teleskop·o).


refreno (refren·o) :

prefere diru 'rekantaĵo' (re·kant·aĵ·o).


regardi (regard·i) :

(plej ofte simpla eraro) prefere diru 'rigardi' (rigard·i);
(foje) prefere diru 'alte estimi' (alt·e estim·i).


regatto (regatt·o) [zam]:

prefere diru 'boatkonkurso' (boat·konkurs·o), 'boatfesto' (boat·fest·o).


regeneracio (regeneraci·o) [zam]:

prefere diru 'regenerado' (re·gener·ad·o).


regento (regent·o) [4oa]:

ankaŭ eblas diri (provizor·a) 'reganto' (reg·ant·o).


regio (regi·o) [zam]:

prefere diru (publik·a) 'administrado/mastrumado' (administr·ad·o/mastr·um·ad·o), (publik·a) 'kompanio' (kompani·o).


reglamenti (reglament·i) [zam]:

prefere diru 'reguligi' (regul·ig·i).


reglamento (reglament·o) [zam]:

prefere diru 'regularo' (regul·ar·o).


regreso (regres·o) :

prefere diru 'malprogreso' (mal·progres·o), 'reveno' (re·ven·o).


regulatoro (regulator·o) [zam]:

prefere diru 'reguligilo' (regul·ig·il·o).


rehabiliti (re(·)habilit·i) :

(en medicina senco) prefere diru 'rekapabligi' (re·kapabl·ig·i), 'readapti' (re·adapt·i);
(en jura aŭ ĝenerala signifo) prefere diru 'rehonori' (re·honor·i).


rejŝo (rejŝ·o) :

prefere diru 'proporcio' (proporci·o).


rekcio (rekci·o) :

(en lingvistiko) prefere diru 'reg(ad)o' (reg·(ad)·o).


reklamacii (reklamaci·i) :

prefere diru 'plendi' (plend·i).


reklamacio (reklamaci·o) :

prefere diru 'plendo' (plend·o).


rekogneski (rekognesk·i) :

(en armea/milita signifo) prefere diru 'esplori' (esplor·i).


rekognoski (rekognosk·i) :

(en armea/milita signifo) prefere diru 'esplori' (esplor·i).


rekomendita (rekomend·it·a) :

(letero) prefere diru 'registrita' (registr·it·a).


rekremento (rekrement·o) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'restaĵo' (rest·aĵ·o).


rektifi (rektif·i) [zam]:

prefere diru (ĥemie, mekanike) 'ĝustigi' (ĝust·ig·i), (elektre) 'samdirekti' (sam·direkt·i), (geometrie) 'rektigi' (rekt·ig·i).


rektifiki (rektifik·i) :

prefere diru (ĥemie, mekanike) 'ĝustigi' (ĝust·ig·i), (elektre) 'samdirekti' (sam·direkt·i), (geometrie) 'rektigi' (rekt·ig·i).


rektumo (rektum·o) :

prefere diru 'rekta intesto' (rekt·a intest·o).


rekuperi (rekuper·i) :

(laŭ la senco) prefere diru 'reakiri' (re·akir·i), 'reutiligi' (re·util·ig·i).


rekvizito (rekvizit·o) [zam]:

(en teatro) prefere diru 'sceneja ilaro' (scen·ej·a il·ar·o), 'bezonataĵoj' (bezon·at·aĵ·o·j);
(en ĝenerala senco laŭ iuj lingvoj) prefere diru 'eco' (ec·o), 'bezonata eco' (bezon·at·a ec·o).


relajso (relajs·o) :

ankaŭ eblas diri 'plusendilo' (plu·send·il·o), 'ŝaltilo' (ŝalt·il·o).


relikvo (relikv·o) :

(restaĵo aŭ aĵo de sanktulo) prefere diru 'sankta restaĵo' (sankt·a rest·aĵ·o);
(pri bestoj aŭ vivsistemo) prefere diru 'restaĵo' (rest·aĵ·o).


relingo (reling·o) :

(en ŝipoj) prefere diru 'ferdeka barilo' (ferdek·a bar·il·o).


reluktanco (reluktanc·o) :

(en la ĉiutaga lingvo) ankaŭ eblas diri 'magneta rezistado' (magnet·a rezist·ad·o).


remanenco (remanenc·o) :

(en la ĉiutaga lingvo) ankaŭ eblas diri 'restanta magneteco' (rest·ant·a magnet·ec·o).


remburse (remburs·e) :

prefere diru 'repage' (re·pag·e).


remio (remi·o) :

(en sporto) prefere diru 'egala rezulto' (egal·a rezult·o), 'nenies gajno' (nenies gajn·o).


remisa (remis·a) :

(en sporto) prefere diru 'egala' (egal·a), 'senvenka' (sen·venk·a), 'senrezulta' (sen·rezult·a), 'sen-decid-a' (sen-decid-a), 'sen-venk-a' (sen-venk-a).


remiso (remis·o) :

(en sporto) prefere diru 'egala rezulto' (egal·a rezult·o), 'nenies gajno' (nenies gajn·o).


remito (remit·o) :

(en medicino) prefere diru 'malpliiĝo' (mal·pli·iĝ·o).


remizi (remiz·i) :

prefere diru 'engaraĝigi' (en·garaĝ·ig·i), 'konservi en garaĝo/veturilejo' (konserv·i en garaĝ·o/vetur·il·ej·o).


remizo (remiz·o) [zam]:

prefere diru 'garaĝo' (garaĝ·o), 'veturilejo' (vetur·il·ej·o).


remorki (remork·i) :

prefere diru 'treni' (tren·i), 'trenveturilo' (tren·vetur·il·o), 'postĉaro' (post·ĉar·o), 'trenĉaro' (tren·ĉar·o).


remorko (remork·o) :

prefere diru 'postveturilo' (post·vetur·il·o).


remtero (remter·o) :

prefere diru (monaĥ·ej·a) 'manĝejo' (manĝ·ej·o).


rendimenta (rendiment·a) :

(parolante pri maŝino) prefere diru 'efika' (efik·a), 'altefikeca' (alt·efik·ec·a);
(parolante pri la kvociento inter efikoj kaj kostoj de iu politika aŭ financa aranĝo) prefere diru (kost-) 'efika' (efik·a).


rendimento (rendiment·o) :

(parolante pri maŝino) prefere diru 'efikeco' (efik·ec·o);
(parolante pri la profito akirita per kapitalo) prefere diru (kapital·) 'profito' (profit·o);
(parolante pri la kvociento inter efikoj kaj kostoj de iu politika aŭ financa aranĝo) prefere diru (kost-) 'efikeco' (efik·ec·o).


renegato (renegat·o) :

(pri religio) ankaŭ eblas diri 'kredorifuzanto' (kred·o·rifuz·ant·o);
(en politiko) ankaŭ eblas diri 'transpasanto al alia partio' (trans·pas·ant·o al ali·a parti·o).


renoma (renom·a) :

prefere diru (bon-) 'fama' (fam·a), 'kun bona reputacio' (kun bon·a reputaci·o).


renomo (renom·o) :

prefere diru 'famo' (fam·o), 'diskonateco' (dis·kon·at·ec·o), (bon·a) 'reputacio' (reputaci·o).


renonci (renonc·i) :

prefere diru 'rezigni' (rezign·i).


rentabilitato (rentabilitat·o) :

prefere diru 'profitkapablo' (profit·kapabl·o), 'profitdono' (profit·don·o).


reologio (reologi·o) :

prefere diru 'fluadoscienco' (flu·ad·o·scienc·o).


reostato (reostat·o) :

prefere diru 'variigebla rezistilo' (vari·ig·ebl·a rezist·il·o).


reparacio (reparaci·o) :

prefere diru 'ŝuldopago' (ŝuld·o·pag·o), 'kompensopago' (kompens·o·pag·o), 'militkompenso' (milit·kompens·o).


repelenzo (repelenz·o) :

prefere diru 'malallogilo' (mal·al·log·il·o).


repetitoro (repetitor·o) :

prefere diru 'instruripetisto' (instru·ripet·ist·o), 'privata instruisto' (privat·a instru·ist·o).


replikado (replikad·o) :

(en biologio) prefere diru 'memkopiado' (mem·kopi·ad·o).


repliki (replik·i) :

prefere diru 'respondi' (respond·i).


repliko (replik·o) :

(al aserto:) prefere diru 'respondo' (respond·o), 'kontraŭrespondo' (kontraŭ·respond·o), 'respondvortoj' (respond·vort·o·j).


reportaĵo (reportaĵ·o) :

prefere diru 'raportaĵo' (raport·aĵ·o).


reporteraĵo (reporter·aĵ·o) :

prefere diru 'raportaĵo' (raport·aĵ·o).


reportero (reporter·o) [zam]:

prefere diru 'raportisto' (raport·ist·o).


represio (represi·o) :

prefere diru 'subpremo' (sub·prem·o).


repudii (repudi·i) :

prefere diru 'forsendi' (for·send·i), 'eksedz(in)igi' (eks·edz·(in·)ig·i), 'forigi' (for·ig·i), 'eksigi' (eks·ig·i).


resilienco (resilienc·o) :

(pri materialoj) prefere diru 'elasteco' (elast·ec·o), 'rezistkapablo' (rezist·kapabl·o);
(psiĥologie) prefere diru 'reagkapablo' (reag·kapabl·o).


resolucio (resoluci·o) :

(kiam temas pribildoj) prefere diru 'detaleco' (detal·ec·o), 'distingopovo' (disting·o·pov·o), 'bilderdenseco' (bild·er·dens·ec·o).


resoluta (resolut·a) :

prefere diru 'decidinta' (decid·int·a), 'firma' (firm·a), 'certa' (cert·a).


resonanco (resonanc·o) :

prefere diru 'kunvibrado' (kun·vibr·ad·o), 'sonampleksigo' (son·ampleks·ig·o).


respektive (respektiv·e)
(laŭ la kunteksto):

(en la senco de "aŭ" aŭ "kaj") prefere diru 'aŭ' (aŭ), 'kaj' (kaj).


responsi (respons·i) :

prefere diru 'respondeci' (respond·ec·i), 'respondumi' (respond·um·i).


responsulo (respons·ul·o) :

prefere diru 'respondeculo' (respond·ec·ul·o).


restaŭri (restaŭr·i) :

(en la senco: 'zorgi por ke artverko reakiru la originan formon') prefere diru 'renovigi' (re·nov·ig·i), 'rebonigi' (re·bon·ig·i), 'ripari' (ripar·i);
(en la senco: 'remeti sur la tronon reĝan dinastion') prefere diru 'restarigi' (re·star·ig·i), 'reenkonduki' (re·en·konduk·i).


restitui (restitu·i) :

prefere diru 'redoni' (re·don·i).


restrikti (restrikt·i) :

prefere diru 'limigi malvastigi' (lim·ig·i mal·vast·ig·i).


resurco (resurc·o) :

prefere diru 'rimedo' (rimed·o), 'riĉofonto' (riĉ·o·font·o), 'naturriĉaĵo' (natur·riĉ·aĵ·o).


resurekti (resurekt·i) :

prefere diru 'reviviĝi' (re·viv·iĝ·i), 'releviĝi' (re·lev·iĝ·i).


resurso (resurs·o) :

prefere diru 'rimedo' (rimed·o), 'riĉofonto' (riĉ·o·font·o), 'naturriĉaĵo' (natur·riĉ·aĵ·o).


retablo (retabl·o) :

(faka vorto, religia) ankaŭ eblas diri (en·ĉiz·it·a) 'altarbildo' (altar·bild·o).


retikulo (retikul·o) :

prefere diru 'mansak(-et-)o' (man·sak(-et-)o).


retrati (retrat·i) :

prefere diru 'repreni' (mon·o·n el bank·o) (re·pren·i).


retreto (retret·o) :

prefere diru 'malantaŭeniro' (malantaŭen·ir·o).


retro- (retro-) :

prefere diru 'reen' (re·e·n), 'malantaŭen' (mal·antaŭ·e·n), 'dorsodirekte' (dors·o·direkt·e), 'ree' (re·e).


retrokuplado (retro·kupl·ad·o) :

prefere diru 'rekorekto' (re·korekt·o).


retrosceno (retroscen·o) :

prefere diru 'antaŭfakto' (antaŭ·fakt·o), 'plifrua okazaĵo' (pli·fru·a okaz·aĵ·o).


retrospekte (retrospekt·e) :

prefere diru 'rerigarde' (re·rigard·e).


revanĉismo (revanĉ·ism·o) :

(en politika senco) prefere diru (re·) 'venĝismo' (venĝ·ism·o).


revanĉo (revanĉ·o) :

(en sporta senco) prefere diru 'venĝoludo' (venĝ·o·lud·o);
(en ĝenerala senco en aliaj kampoj) prefere diru 'venĝo' (venĝ·o).


reverso (revers·o) :

prefere diru 'dorsoflanko' (dors·o·flank·o).


revizi (reviz·i) [zam]:

prefere diru 'revizori' (revizor·i) [3oa].


revuo (revuo) [2oa]:

ankaŭ eblas diri (fak-/ese-/kritik-/semajn-) 'gazeto' (gazet·o).


reziduo (rezidu·o) :

prefere diru 'restaĵo' (rest·aĵ·o).


rezistanco (rezistanc·o) :

(pri elektro) prefere diru 'rezistonivelo' (rezist·o·nivel·o);
(en elektraj cirkvitoj) prefere diru 'rezistilo' (rezist·il·o).


rezisti (rezist·i) [4oa]:

ankaŭ eblas diri 'kontraŭstari' (kontraŭ·star·i).


rezoluta (rezolut·a) :

prefere diru 'firma' (firm·a), 'decidinta' (decid·int·a), 'certa' (cert·a).


rezultato (rezultat·o) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'rezulto' (rezult·o).


ri (ri) :

prefere diru 'ŝi aŭ li' (ŝi aŭ li), 'ŝili' (ŝi·li), 'ĝi' (ĝi).


riceli (ricel·i) :

prefere diru 'kaŝi ŝtelaĵon' (kaŝ·i ŝtel·aĵ·on).


ricelisto (ricel·ist·o) :

prefere diru 'ŝtelaĵokaŝisto' (ŝtel·aĵ·o·kaŝ·ist·o), 'fiaĉetisto' (fi·aĉet·ist·o).


rifo (rif·o) :

(en muziko) prefere diru 'ripetfrazo' (ripet·fraz·o).


rikoĉeti (rikoĉet·i) :

prefere diru 'resalti' (re·salt·i).


rikordo (rikord·o) :

prefere diru 'registraĵo' (registr·aĵ·o).


rilaksi (rilaks·i) :

(en la senco trankviliĝi) prefere diru 'senstreĉiĝi' (sen·streĉ·iĝ·i), 'malstreĉiĝi' (mal·streĉ·iĝ·i).


rilativo (rilativ·o) :

(en gramatiko) prefere diru 'ktabelvorto' (k·tabel·vort·o).


rimorso (rimors·o) :

prefere diru 'konsciencriproĉo' (konscienc·riproĉ·o).


ringo (ring·o) :

(en boksado) prefere diru 'boksejo' (boks·ej·o), 'boksa podio' (boks·a podi·o), 'pugnobatala podio' (pugn·o·batal·a podi·o).


rinito (rinit·o) :

prefere diru 'nazkataro' (naz·katar·o), 'nazmukozinflamo' (naz·mukoz·inflam·o), 'nazinflamo' (naz·inflam·o).


rino (rin·o) :

prefere diru 'nazo' (naz·o).


rino- (rino-) :

(en scienco kaj teĥniko) prefere diru 'nazo' (naz·o).


rinologio (rinologi·o) :

prefere diru 'nazkuracado' (naz·kurac·ad·o), 'nazostudo' (naz·o·stud·o), 'nazoscienco' (naz·o·scienc·o).


rinoplastio (rinoplasti·o) :

prefere diru 'nazoperacio' (naz·operaci·o).


rinoskopio (rinoskopi·o) :

prefere diru 'nazesplorado' (naz·esplor·ad·o).


riporti (riporti) :

(en gazetoj, televido, ktp.) prefere diru 'raporti' (raport·i).


riposti (riposti) :

prefere diru 'rebati' (re·bat·i).


risurco (risurc·o) :

prefere diru 'rimedo' (rimed·o).


ritmenbluso (ritmenblus·o) :

(en muziko) prefere diru 'ritmo kaj bluso' (ritm·o kaj blus·o).


ritualo (ritual·o) :

prefere diru 'rito' (rit·o), 'ritaro' (rit·ar·o).


rivali (rival·i) :

prefere diru (person·e/grup·e) 'konkuri' (konkur·i).


riveli (rivel·i) [8oa]:

prefere diru 'aperigi' (aper·ig·i), 'malkaŝi' (mal·kaŝ·i), 'malkovri' (mal·kovr·i).


rivolui (rivolu·i) [8oa]:

ankaŭ eblas diri 'ĉirkaŭiri' (ĉirkaŭ·ir·i).


rizorio (rizori·o) :

prefere diru 'ridmuskolo' (rid·muskol·o).


rizoto (rizot·o) :

prefere diru (ital·a) 'rizaĵo' (riz·aĵ·o).


robbo (robb·o) :

prefere diru 'duonsolida fruktosuko' (du·on·solid·a frukt·o·suk·o).


robotiko (robotik·o) :

prefere diru 'robotoscienco' (robot·o·scienc·o).


rodi (rod·i) :

prefere diru 'ronĝi' (ronĝ·i).


rojalismo (rojalism·o) [zam]:

prefere diru 'reĝismo' (reĝ·ism·o).


rojalisto (rojalist·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'reĝisto' (reĝ·ist·o), 'reĝismano' (reĝ·ism·an·o).


rojo (roj·o) :

prefere diru 'rivereto' (river·et·o).


roko (rok·o) :

(muzik-speco) ankaŭ eblas diri 'rokenrolo' (rokenrol·o).


romancero (romancer·o) :

prefere diru 'romancaro' (romanc·aro).


romando (romand·o) :

prefere diru 'franclingva sviso' (franc·lingv·a svis·o).


romantismo (romantism·o) :

prefere diru 'romantikismo' (romantik·ism·o).


rondaŭo (rondaŭ·o) :

prefere diru 'rondpoemo' (rond·poem·o).


ronĝi (ronĝ·i) [9oa]:

ankaŭ eblas diri 'mordeti' (mord·et·i).


rori (ror·i) :

prefere diru 'leone bleki' (leon·e blek·i).


rosino (rosino) :

prefere diru 'sekvinbero' (sek·vin·ber·o), 'seka vinbero' (sek·a vin·ber·o).


rotacii (rotaci·i) [9oa]:

ankaŭ eblas diri 'turniĝi' (turn·iĝ·i).


rotao (rota·o) :

prefere diru 'Rotao' (nomo) (Rota·o), 'papa juĝejo' (pap·a juĝ·ej·o).


rotatoro (rotator·o) :

(pri objekto) prefere diru 'rotacianto' (rotaci·ant·o), 'rotacia aĵo' (rotaci·a aĵ·o);
(pri muskolo) prefere diru 'rotaciiganto' (rotaci·ig·ant·o), 'rotaciiga muskolo' (rotaci·ig·a muskol·o).


roto (roto) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'taĉmento' (taĉment·o).


rotoro (rotor·o) :

(en la senco de helico) prefere diru (vertikal·a) 'helico' (helic·o), 'levhelico' (lev·helico);
(en la senco de turniĝanta stango) prefere diru 'akso' (aks·o);
(en la senco de turnebla kerno de dinamomaŝino aŭ elektromotoro) prefere diru 'rotacikerno' (rotaci·kern·o), 'turniĝkerno' (turn·iĝ·kern·o).


roverso (rovers·o) :

ankaŭ eblas diri 'refaldo' (re·fald·o), 'malantaŭo' (mal·antaŭ·o), 'malantaŭa flanko' (mal·antaŭ·a flank·o).


rubriko (rubriko) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'titol( et )o' (titol( et )o), 'artikolo' (artikolo), 'kolono' (kolono).


rudimento (rudiment·o)
(laŭ la signifo):

prefere diru 'baza scio' (baz·a sci·o), 'restaĵo' (rest·aĵ·o).


rufa (ruf·a) :

prefere diru 'ruĝe flava' (ruĝ·e flav·a), 'ruĝflava' (ruĝ·flav·a).


rufo (ruf·o) :

prefere diru 'ferdeka domo' (ferdek·a dom·o).


rui (ru·i) :

prefere diru 'trempi' (tremp·i).


ruĵo (ruĵo) :

prefere diru 'lipoŝminko' (lip·o·ŝmink·o), 'lipruĝo' (lip·ruĝ·o).


rukuli (rukul·i) :

prefere diru 'kolombe bleki/kanti' (kolombe bleki/kanti), 'kolombumi' (kolomb·um·i).


ruleto (rulet·o) [9oa]:

(pri ilo) ankaŭ eblas diri 'rultranĉilo' (rul·tranĉ·il·o).


rulsketiloj (rulsketil·o·j) :

ankaŭ eblas diri 'rulŝuoj' (rul·ŝu·o·j).


rumoro (rumor·o) :

prefere diru 'bruo' (bru·o).


rumsteko (rumstek·o) :

prefere diru 'dorsa bovtranĉaĵo' (dors·a bov·tranĉ·aĵ·o).


rundo (rund·o) :

(en la kazo de armea aŭ polica patrolo) prefere diru 'patrolrondiro' (patrol·rond·ir·o);
(en la kazo de politika voĉdonado) prefere diru 'balotado' (balot·ad·o).


rungo (rung·o) :

prefere diru 'stangoŝtupo' (stang·o·ŝtup·o).


rungomuro (rung·o·mur·o) :

prefere diru 'murŝtupetaro' (mur·ŝtup·et·ar·o).


rura (rur·a) :

prefere diru 'kampara' (kamp·ar·a), 'malurba' (mal·urb·a).


ruro (rur·o) :

prefere diru 'kamparo' (kamp·ar·o).


rustika (rustik·a) :

prefere diru 'kampara' (kamp·ar·a), 'kampareca' (kamp·ar·ec·a), 'malurba' (mal·urb·a).


sa (sa) :

(en la senco de 'saluton!') prefere diru 'saluton!' (salut·o·n!).


sabeliko (sabelik·o) :

ankaŭ eblas diri 'krispa folibrasiko' (krisp·a foli·brasik·o).


saboti (sabot·i) :

ankaŭ eblas diri 'intence difekti' (intenc·e difekt·i), 'subfosi' (sub·fos·i).


sacerdoto (sacerdot·o) [4oa]:

prefere diru 'pastro' (pastr·o) [fun].


sadhuo (sadhu·o) :

prefere diru 'saduo' (sadu·o).


safena (safen·a) :

ankaŭ eblas diri 'krurvejna' (krur·vejn·a).


sagitario (sagitari·o) :

prefere diru 'arkpafisto' (ark·paf·ist·o).


sakarazo (sakaraz·o) :

prefere diru 'sukerenzimo' (suker·enzim·o).


sakeo (sake·o) :

ankaŭ eblas diri 'rizvino' (riz·vin·o) prefere diru 'rizovino' (riz·o·vin·o).


sakra (sakr·a) :

(en la senco de 'sankta) prefere diru 'sankta' (sankt·a).


sakrala (sakral·a) :

prefere diru 'sankta' (sankt·a), 'malprofana' (mal·profan·a).


sakri (sakr·i) :

prefere diru 'blasfemi' (blasfem·i).


sakrilegia (sakrilegi·a) [zam]:

(pri religiaj aferoj) prefere diru 'malrespekta' (mal·respekt·a).


sal (sal) :

(en la senco de 'saluton!') prefere diru 'saluton!' (salut·o·n!).


salamo (salam·o) :

ankaŭ eblas diri 'spickolbaso' (spic·kolbas·o);
(laŭbezone kun aldona specifiga vorto, ekzemple "hungara spickolbaso") ankaŭ eblas diri 'seka kolbaso' (sek·a kolbas·o).


salpingito (salpingit·o) :

prefere diru 'utertuba inflamo' (uter·tub·a inflam·o).


salpingo (salping·o) :

prefere diru 'utera tubo' (uter·a tub·o).


salsa (salsa) :

(en la senco de 'saluton!') prefere diru 'saluton!' (salut·o·n!).


saltiero (saltier·o) :

prefere diru (long·a) 'kolĉeno' (kol·ĉen·o).


salubra (salubr·a) :

prefere diru 'saniga' (san·ig·a), 'sana' (san·a), 'sanfavora' (san·favor·a), 'nemalsaniga' (ne·mal·san·ig·a).


salveto (salvet·o) :

prefere diru 'buŝtuko' (buŝ·tuk·o), 'salivtuko' (saliv·tuk·o).


samplo (sampl·o) :

prefere diru (statistik·a) 'elprenaĵo' (el·pren·aĵ·o).


Samsono (Samson·o) :

ankaŭ eblas diri 'Ŝimŝono' (Ŝimŝon·o).


sanatorio (sanatori·o) :

prefere diru 'sanigejo' (san·iĝ·ej·o), 'saniĝejo' (san·ig·ej·o).


sangadulto (sang·adult·o) [arĥ]:

ankaŭ eblas diri (en-) 'familia seksumado' (famili·a seks·um·ad·o), (en-) 'familia malĉastaĵo' (familia mal·ĉast·aĵ·o).


sango malvarma (sang·o mal·varm·a) :

(en la esprimo 'kun malvarma sango')(la antaŭa esprimo iĝas 'mem-reg-e') ankaŭ eblas diri 'memrego' (mem·reg·o).


sangvina (sangvin·a) :

(laŭ unu kompreno de la vorto) prefere diru 'gajhumora' (gaj·humor·a);
(laŭ alia kompreno de la vorto) prefere diru 'fajra' (fajr·a), 'arda' (ard·a), 'impeta' (impet·a).


sangvino (sangvin·o) :

prefere diru 'ruĝkrajona desegnaĵo' (ruĝ·krajon·a desegn·aĵ·o).


sanitara (sanitar·a) [zam]:

prefere diru 'prisana' (pri·san·a).


sanitaria (sanitari·a) :

prefere diru 'prisana' (pri·san·a).


sanitariisto (sanitari·ist·o) :

prefere diru 'publiksanisto' (publik·san·ist·o).


sanitaristo (sanitar·ist·o) :

prefere diru 'publiksanisto' (publik·san·ist·o).


sankcio (sankci·o) [fun]:

(en la senco de malpermeso, puno) prefere diru 'malpermeso' (mal·permes·o), 'puno' (pun·o);
(en la senco de aprobo) prefere diru 'aprobo' (aprob·o).


sanskrito (sanskrit·o) [zam]:

prefere diru 'la sanskrita lingvo' (la sanskrit·a lingv·o).


sapeo (sape·o) :

prefere diru 'subfosaĵo' (sub·fos·aĵ·o).


sapero (saper·o) :

prefere diru 'fossoldato' (fos·soldat·o).


saporo (sapor·o) :

prefere diru 'gusto' (gust·o), 'kromgusto' (krom·gust·o).


sarmento (sarment·o) :

prefere diru 'vinberbranĉo' (vin·ber·branĉ·o).


satiriazo (satiriaz·o) :

prefere diru 'vira amormanio' (vir·a amor·mani·o), 'vira superamoremo' (vir·a super·amor·em·o).


satisfakcio (satisfakci·o) :

prefere diru 'kontento' (kontent·o);
(pri dueloj) prefere diru 'eblo dueli' (ebl·o duel·i);
(en religio) prefere diru 'kompenso pro pekoj' (kompens·o pro pek·o·j).


saturnalioj (saturnali·o·j) :

prefere diru 'saturna(j) festo(j)' (saturn·a(·j) fest·o(·j)).


saŭdado (saŭdad·o) :

prefere diru 'nostalgio' (nostalgi·o), 'hejmsopiro' (hejm·sopir·o).


saŭno (saŭn·o) :

ankaŭ eblas diri 'ŝvitbanejo' (ŝvit·ban·ej·o).


saŭrkraŭto (saŭrkraŭt·o) :

prefere diru 'acida brasiko' (acid·a brasik·o).


savi (sav·i) :

(pri komputiloj) prefere diru 'konservi' (konserv·i).


savojkuko (savoj·kuk·o) :

prefere diru 'spongkuko' (spong·kuk·o).


sbiro (sbir·o) :

prefere diru 'fipolicisto' (fi·polic·ist·o), 'policistaĉo' (polic·ist·aĉ·o).


scintigrafio (scintigrafi·o) :

prefere diru 'brilflagrobildigo' (bril·flagr·o·bild·ig·o).


scintili (scintil·i) :

prefere diru 'brilflagri' (bril·flagr·i).


scintilografio (scintigrafi·o) :

prefere diru 'brilflagrobildigo' (bril·flagr·o·bild·ig·o).


seanco (seanc·o) [zam]:

prefere diru 'kunsido' (kun·sid·o).


secesio (secesi·o) :

(en internacia juro) prefere diru 'disiĝo' (dis·iĝ·o), 'apartiĝo' (apart·iĝ·o);
(arta stilo de la komenco de la 20-a jarcento) ankaŭ eblas diri 'novarto' (nov·art·o).


sedativa (sedativ·a) :

prefere diru 'trankviliga' (trankvil·ig·a).


sedativo (sedativ·o) :

prefere diru 'trankviligilo' (trankvil·ig·il·o).


sefo (sef·o) :

prefere diru 'sekurŝranko' (sekur·ŝrank·o).


segboko (seg·bok·o) :

(kiel laborilo) prefere diru 'segstablo' (seg·stabl·o).


segregacio (segregaci·o) :

(kun taŭga adjektivo laŭ la kunteksto) prefere diru 'apartigo' (apart·ig·o).


seismo (seism·o) :

prefere diru 'tertremo' (ter·trem·o).


seismografo (seismograf·o) :

prefere diru 'tertremregistrilo' (ter·trem·registr·il·o).


seismogramo (seismogram·o) :

prefere diru 'tertremregistraĵo' (ter·trem·registr·aĵ·o).


seismologio (seismologi·o) :

prefere diru 'tertremoscienco' (ter·trem·o·scienc·o).


seismologo (seismolog·o) :

prefere diru 'tertremosciencisto' (ter·trem·o·scienc·ist·o), 'tertremfakulo' (ter·trem·fak·ul·o).


sejmo (sejm·o) :

(pola parlamento) prefere diru (pol·a) 'parlamento' (parlament·o).


sejno (sejn·o) :

prefere diru (akv·o·mez·a) 'trenreto' (tren·ret·o), 'tirreto' (tir·ret·o).


sekretariato (sekretariat·o) :

prefere diru 'sekretariejo' (sekretari·ej·o), 'sekretariaro' (sekretari·ar·o).


seksto (sekst·o) :

(en muziko) ankaŭ eblas diri 'sesa intervalo' (ses·a interval·o), 'sesto' (sest·o).


sekulara (sekular·a) :

prefere diru 'nereligia' (ne·religi·a), 'civitana' (civitan·a).


sekularizi (sekulariz·i) [zam]:

prefere diru 'igi nereligia' (ig·i ne·religi·a).


sekundara (sekundar·a) :

prefere diru 'duaranga' (du·a·rang·a).


sekundo (sekund·o) :

(en muziko) ankaŭ eblas diri 'dua' (interval·o) (du·a), 'duto' (dut·o).


selekti (selekt·i) :

prefere diru 'elekti' (elekt·i), 'apartigi' (apart·ig·i);
(pri bestobredado) prefere diru 'bredelekti' (bred·elekt·i), 'elektobredi' (elekt·o·bred·i).


selektiva (selekt·iv·a) :

prefere diru 'disigkapabla' (dis·ig·kapabl·a).


semaforo (semafor·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'trafiklumo' (trafik·lum·o).


semantiko (semantik·o) :

prefere diru 'signifoscienco' (signifo·scienco).


semestro (semestr·o)
(pro influo de naciaj lingvoj, foje la intencata signifo povas esti alia, kaj tiam oni devas traduki laŭ la efektiva signifo):

prefere diru 'ses monatoj' (ses monat·o·j), 'sesmonata periodo' (ses·monat·a period·o), 'duonjaro' (du·on·jar·o), 'jarduono' (jar·du·on·o).


semi- (semi-) :

prefere diru 'duon-' (du·on-).


semido (semid·o) [zam]:

ankaŭ eblas diri 'ŝemido' (ŝem·id·o).


Semiologio (semiologi·o) :

(en la senco de signoscienco) prefere diru 'signoscienco' (sign·o·scienc·o).


semiotiko (semiotik·o) :

prefere diru 'signoscienco' (sign·o·scienc·o).


semito (semit·o) :

ankaŭ eblas diri 'ŝemido' (ŝem·id·o).


semolo (semol·o) :

prefere diru (tritik·farun·a) 'grieto' (gri·et·o).


sencumo (senc·um·o) :

(en matematiko) prefere diru 'direktumo' (direkt·um·o).


senekskuza (sen·ekskuz·a) :

prefere diru 'nepardoninda' (ne·pardon·ind·a), 'nepravigebla' (ne·prav·ig·ebl·a).


senila (senil·a) :

prefere diru 'kaduka' (kaduk·a).


senjoro (senjor·o) :

prefere diru 'sinjoro' (sinjor·o), 'maljuna sinjoro' (mal·jun·a sinjor·o).


senprecedenca (sen·precedenc·a)
(laŭ la kunteksto):

prefere diru (ĝis nun) 'nekonata' (ne·kon·at·a), 'antaŭe ne vidita' (antaŭ·e ne vid·it·a), 'senkompara' (sen·kompar·a), 'nekomparebla' (ne·kompar·ebl·a), 'sen antaŭaĵo' (sen antaŭ·aĵ·o), 'sen antaŭa similaĵo' (sen antaŭ·a simil·aĵ·o), 'senegala' (sen·egal·a).


sensaco (sensac·o) :

prefere diru 'reago' (re·ag·o), 'sentumado' (sent·um·ad·o).


sensiva (sensiv·a) :

prefere diru 'sentema' (sent·em·a), 'sensipova' (sens·i·pov·a), 'sensa' (sens·a), 'senskapabla' (sens·kapabl·a).


sensiveco (sens·iv·ec·o) :

prefere diru 'sensipovo' (sens·i·pov·o), 'sensemo' (sens·em·o), 'senskapablo' (sens·kapabl·o).


sensivo (sensiv·o) :

prefere diru 'sentkapablo' (sent·kapabl·o).


senso (sens·o) [8oa]:

ankaŭ eblas diri 'sentilo' (sent·il·o), 'sentumo' (sent·um·o).


sensora (sensor·a) :

prefere diru 'senta' (sent·a), 'percepta' (percept·a).


sensorio (sensori·o) :

prefere diru 'sentilcentro' (sent·il·centr·o).


sensualismo (sensual·ism·o) :

prefere diru 'sentismo' (sent·ism·o).


sentenco (sentenc·o) [fun]:

(en la senco de 'frazo') prefere diru 'frazo' (fraz·o).


sentinelo (sentinel·o) :

prefere diru 'gardanto' (gard·ant·o), 'gardostaranto' (gard·o·star·ant·o).


sentiva (sent·iv·a) :

prefere diru 'sentema' (sent·em·a), 'sentipova' (sent·i·pov·a).


sentiveco (sent·iv·ec·o) :

prefere diru 'sentemeco' (sent·em·ec·o), 'sentopovo' (sent·o·pov·o).


sentivigi (sent·iv·ig·i) :

prefere diru 'sentemigi' (sent·em·ig·i), 'sentopovigi' (sent·o·pov·ig·i).


separatismo (separatism·o) :

prefere diru 'sendependismo' (sen·depend·ism·o), (naci·ism·a) 'apartiĝemo' (apart·iĝ·em·o), 'disismo' (dis·ism·o).


separeo (separe·o) :

prefere diru 'apartejo' (apart·ej·o).


separi (separ·i) :

prefere diru 'disigi' (dis·ig·i).


separismo (separ·ism·o) :

prefere diru 'sendependismo' (sen·depend·ism·o), (naci·ism·a) 'apartiĝemo' (apart·iĝ·em·o), 'disismo' (dis·ism·o).


sepsa (seps·a) :

prefere diru 'infekta' (infekt·a), 'putriga' (putr·ig·a).


sepsemio (sepsemi·o) :

prefere diru 'sangoveneniĝo' (sang·o·venen·iĝ·o).


sepso (seps·o) :

prefere diru 'infekt(iĝ)o' (infekt·(iĝ·)o), 'putriĝo' (putr·iĝ·o).


septembro (septembr·o) :

ankaŭ eblas diri 'la 9a monato' (la 9·a monat·o).


septimo (septim·o) :

ankaŭ eblas diri 'sepa intervalo' (sep·a interval·o), 'septo' (sept·o).


septo (sept·o) :

ankaŭ eblas diri 'maldika vandeto' (mal·dik·a vand·et·o) [9oa].


sepulti (supult·i) :

prefere diru 'entombigi' (en·tomb·ig·i).


serendipo (serendip·o) :

prefere diru (kapabl·o je) 'hazarda malkovro' (hazard·a mal·kovr·o), (kapabl·o je) 'hazarda trovo' (hazard·a trov·o).


seroterapio (seroterapi·o) :

prefere diru 'serokuracado' (ser·o·kurac·ad·o).


serpo (serp·o) :

prefere diru 'falĉileto' (falĉ·il·et·o), 'rikoltilo' (rikolt·il·o), 'haktranĉilo' (hak·tranĉ·il·o).


servico (servic·o) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'teleraro' (teler·ar·o), 'manĝilaro' (manĝ·il·ar·o).


servila (servil·a) :

prefere diru 'troservema' (tro·serv·em·a), 'servemega' (serv·em·eg·a), 'humilaĉa' (humil·aĉ·a).


serviro (servir·o) :

(en sporto) prefere diru 'komenca bato' (komenc·a bat·o), 'alservo' (al·serv·o), 'prezento' (prezent·o).


setli (setl·i) :

prefere diru 'ekloĝi' (ek·loĝ·i), 'fiksloĝi' (fiks·loĝ·i), 'enloĝiĝi' (en·loĝ·iĝ·i), 'loĝestabliĝi' (loĝ·establiĝ·i).


seto (set·o) :

(en tenis-ludado) prefere diru 'ludaro' (lud·ar·o), 'serio' (seri·o), 'ludserio' (lud·seri·o).


sfigmo (sfigm·o) :

prefere diru 'pulso' (puls·o).


sfigmografo (sfigmograf·o) :

prefere diru 'pulsomezurilo' (puls·o·mezur·il·o).


siesto (siest·o) :

ankaŭ eblas diri 'tagdorm(et)o' (tag·dorm·(et·)o), 'dumtaga dorm(et)o' (dum·tag·a dorm·(et·)o), (post·) 'tagmeza dorm(et)o' (tag·mez·a dorm·(et·)o).


sifono (sifon·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'varmcirculado' (varm·cirkul·ad·o).


siglo (sigl·o) :

prefere diru 'nommallongigo' (nom·mal·long·ig·o).


signaturo (signatur·o) :

prefere diru 'subskribo' (sub·skrib·o), 'nomsigno' (nom·sign·o), 'faldomarko' (fald·o·mark·o).


sikulo (sikul·o) :

(malplimulto en Rumanujo) prefere diru 'sekelo' (sekel·o).


silogismo (silogism·o) [2oa]:

(laŭ la ĉina/japana) ankaŭ eblas diri 'tripaŝa/triparta rezono' (tri·paŝ·a/tri·part·a rezon·o), 'triaserta rezono' (tri·a·sert·a rezon·o).


silvestra (silvestr·a) :

ankaŭ eblas diri 'jarfina' (jar·fin·a).


Silvestro (Silvestr·o) :

ankaŭ eblas diri 'jarfino' (jar·fin·o), 'jarfina festo' (jar·fin·a fest·o), 'jarfina nokto' (jar·fin·a nokt·o).


simpozio (simpozi·o) :

prefere diru (alt·nivel·a) 'diskutforumo' (diskut·forum·o), 'fakula kunveno' (fak·ul·a kun·ven·o).


simptomo (simptom·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'malsansigno' (mal·san·sign·o).


simultana (simultan·a) :

prefere diru 'samtempa' (sam·temp·a).


sinagogo (sinagog·o) :

ankaŭ eblas diri (hebre·a) 'preĝejo' (preĝ·ej·o).


sinalefo (sinalef·o) :

prefere diru 'vokalkunfando' (vokal·kun·fand·o).


sindromo (sindrom·o) :

prefere diru 'simptomaro' (simptom·ar·o).


sinekdoĥo (sinekdoĥ·o) :

prefere diru 'partovortinterŝanĝo' (part·o·vort·inter·ŝanĝ·o).


sinekdoko (sinekdok·o) :

prefere diru 'partovortinterŝanĝo' (part·o·vort·inter·ŝanĝ·o).


sinestezio (sinestezi·o) :

ankaŭ eblas diri 'sentumligiĝo' (sent·um·lig·iĝ·o), 'kunsentumado' (kun·sent·um·ad·o);
(en literaturo) ankaŭ eblas diri 'dusentuma esprimo' (du·sent·um·a esprim·o), 'dusentum-(aĵ-)o' (du·sent·um-(aĵ-)o).


singularo (singular·o) [8oa]:

ankaŭ eblas diri 'ununombro' (unu·nombr·o).


sinistra (sinistr·a) :

prefere diru 'malbonaŭgura' (mal·bon·aŭgur·a), 'timinda' (tim·ind·a).


sinistro (sinistr·o) :

(en juro kaj asekuro) prefere diru 'akcidento' (akcident·o).


sinki (sink·i) :

prefere diru 'subakviĝi' (sub·akv·iĝ·i), 'alfundi' (al·fund·i), 'alfundiĝi' (al·fund·iĝ·i), 'droni' (dron·i), 'malleviĝi' (mal·lev·iĝ·i), 'enfali' (en·fal·i);
(en la okazo de ŝipo) prefere diru 'perei' (pere·i).


sinkrona (sinkron·a) :

(en lingvoscienco kaj ĝenerale) prefere diru 'unutempa' (unu·temp·a), 'samtempa' (sam·temp·a).


sinonimo (sinonimo) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'samsignifvorto' (sam·signif·vort·o).


sintagmo (sintagm·o) :

prefere diru 'frazero' (fraz·er·o).


sintonizi (sintoniz·i) :

prefere diru (si·a·n aparat·o·n laŭ) 'agordi' (agord·i), 'enŝalti' (en...) (en·ŝalt·i).


sinuo (sinu·o) :

prefere diru 'serpentumo' (serpent·um·o), 'kurbo' (kurb·o), 'serpentuma kurbo' (serpent·um·a kurb·o).


sinusito (sinusit·o) :

ankaŭ eblas diri 'kavoinflamo' (kavo·inflam·o).


sinusoida (sinusoid·a) :

prefere diru 'sinusforma' (sinus·form·a).


sinusoido (sinusoid·o) :

prefere diru 'sinusforma kurbo' (sinus·form·a kurb·o).


siro (sir·o) :

prefere diru (reĝ·a) 'moŝto' (moŝt·o).


siroko (sirok·o) :

(vento en suda Eŭropo) prefere diru 'varma sudorienta vento' (varm·a sud·orient·a vent·o).


sismo (sism·o) :

prefere diru 'tertremo' (ter·trem·o).


sismografo (sismograf·o) :

prefere diru 'tertremregistrilo' (ter·trem·registr·il·o).


sismogramo (sismogram·o) :

prefere diru 'tertremregistraĵo' (ter·trem·registr·aĵ·o).


sismologio (sismologi·o) :

prefere diru 'tertremoscienco' (ter·trem·o·scienc·o).


sismologo (sismolog·o) :

prefere diru 'tertremosciencisto' (ter·trem·o·scienc·ist·o), 'tertremfakulo' (ter·trem·fak·ul·o).


sisopo (sisop·o) :

prefere diru 'sistemestro' (sistem·estr·o), (sistem·a) 'administranto' (administr·ant·o).


sitkomo (sitkom·o) :

prefere diru 'komedio' (komedi·o), 'situacia komedio' (situaci·a komedi·o), 'televida komedio' (televid·a komedi·o).


sito (sit·o) :

prefere diru 'loko' (lok·o), 'ejo' (ej·o), 'loĝloko' (loĝ·lok·o), 'retejo' (ret·ej·o).


skabelo (skabelo) :

prefere diru 'piedripozilo' (pied·ripoz·il·o), 'piedseĝo' (pied·seĝ·o), 'piedapogilo' (pied·apog·il·o).


skafaldo (skafald·o) :

ankaŭ eblas diri 'konstrutrabaro' (konstru·trab·ar·o).


skalena (skalen·a) :

(en geometrio) prefere diru 'nesimetria' (ne·simetri·a).


skalpo (skalp·o) :

prefere diru 'kaphaŭto' (kap·haŭt·o).


skarolo (skarol·o) :

prefere diru 'larĝfolia endivio' (larĝ·foli·a endivi·o).


skeleto (skelet·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri (hom·a) 'ostaro' (ost·ar·o).


sketejo (sket·ej·o) :

prefere diru 'glitkurejo' (glit·kur·ej·o).


sketi (sket·i) :

prefere diru 'glitkuri' (glit·kur·i).


sketilo (sket·il·o) :

prefere diru 'glitilo' (glit·il·o), 'glitkurilo' (glit·kur·il·o), 'glitŝuo' (glit·ŝu·o).


skettabulo (sket·tabul·o) :

prefere diru 'glittabulo' (glit·tabul·o), 'rultabulo' (rul·tabul·o).


skipo (skipo) :

prefere diru 'laborantaro' (labor·ant·ar·o), 'taĉmento' (taĉment·o), 'opo' (op·o).


skoldi (skold·i) :

prefere diru 'riproĉi' (riproĉ·i), 'mallaŭd-(eg)-i' (mal·laŭd-(eg)-i).


skolopendro (skolopendr·o) [zam]:

(ne en faka uzado) ankaŭ eblas diri 'centpiedulo' (cent·pied·ul·o).


skopofilio (skopofili·o) :

prefere diru (seks-) 'rigardismo' (rigard·ism·o).


skoriisto (skori·ist·o) :

(en la senco de homo, kiu konkursas per motorbiciklo sur aparta vojo) prefere diru 'konkursvojisto' (konkurs·voj·ist·o).


skorio (skori·o)
(laŭ la signifo):

prefere diru 'metalrestaĵo' (metal·rest·aĵ·o), 'senvaloraĵo' (sen·valor·aĵ·o).


skotero (skoter·o) :

prefere diru 'motorcikleto' (motor·cikl·et·o).


skovelo (skovel·o) :

prefere diru 'cilindra broso' (cilindr·a bros·o).


skrapgumo (skrap·gum·o) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'viŝgumo' (viŝ·gum·o).


skripto (skript·o) :

(en la senco de teksto por filmo aŭ teatraĵo) prefere diru 'scenaro' (scen·ar·o).


skrutinio (skrutini·o) :

prefere diru 'voĉkontrolo' (voĉ·kontrol·o).


skualo (skual·o) :

prefere diru 'ekventego' (ek·vent·eg·o), 'subita ventego' (subit·a vent·eg·o).


skulpturo (skulptur·o) :

(laŭ la signifoj en la unuopaj kuntekstoj) prefere diru 'skulptaĵo' (skulpt·aĵ·o), 'skulptarto' (skulpt·art·o), 'skulptado' (skulpt·ad·o).


skuti (skut·i) :

ankaŭ eblas diri 'paŝveturi' (paŝ·vetur·i).


skutilo (skut·il·o) :

ankaŭ eblas diri 'paŝrulilo' (paŝ·rul·il·o).


skvaro (skvar·o) :

prefere diru 'placo' (plac·o), 'ĝardenplaco' (ĝarden·plac·o), 'placeto' (plac·et·o), 'placĝardeneto' (plac·ĝarden·et·o).


skvaŝo (skvaŝ·o) :

prefere diru 'murteniso' (mur·tenis·o).


slabo (slab·o) :

prefere diru (marmor·a/ŝton·a/beton·a) 'plato/tabulo' (plat·o/tabul·o).


slajdo (slajd·o) :

prefere diru 'lumbildo' (lum·bild·o).


slamo (slam·o) :

prefere diru 'kvartalaĉo' (kvartal·aĉ·o), 'ladvilaĝo' (lad·vilaĝ·o).


slango (slang·o) [zam]:

(en la senco de ĵargono, socia dialekto) prefere diru 'ĵargono' (ĵargon·o) [1oa], 'socia dialekto' (soci·a dialekt·o);
(en la senco de faklingv(aĵ)o) prefere diru 'faklingv(aĵ)o' (fak·lingv·(aĵ·)o).


slavono (slavon·o) :

prefere diru 'la eklezislava' (la eklezi·slav·a).


slogano (slogan·o) :

prefere diru 'frapfrazo' (frap·fraz·o).


slumo (slum·o) :

prefere diru 'kvartalaĉo' (kvartal·aĉ·o), 'ladvilaĝo' (lad·vilaĝ·o).


smajlo (smajl·o) :

prefere diru 'rideto' (rid·et·o).


smartfono (smartfon·o) :

prefere diru 'telefono' (telefon·o), 'poŝtelefono' (poŝ·telefon·o).


smogo (smog·o) :

prefere diru 'fumnebulo' (fum·nebul·o).


SMS (SMS) :

prefere diru (telefon·a) 'mesaĝ(et)o' (mesaĝ·(et·)o), 'poŝmesaĝo' (poŝ·mesaĝ·o), 'etmesaĝo' (et·mesaĝ·o).


snajpero (snajper·o) :

prefere diru 'kaŝpafisto' (kaŝ·paf·ist·o), 'celpafisto' (cel·paf·ist·o).


snejlo (snejl·o) :

prefere diru 'heliko' (helik·o).


snoba (snob·a) :

prefere diru 'supereca' (super·ec·a), 'klaskonscia' (klas·konsci·a).


snufi (snuf·i) :

prefere diru 'enspiri' (en·spir·i), 'ennazi' (en·naz·i).


sob (sob) :

prefere diru 'malsupren' (mal·supr·e·n), 'suben' (sub·e·n).


sociala dumpingo (social·a dumping·o) :

prefere diru 'malaltkosta dungado' (mal·alt·kost·a dung·ad·o).


socilingvistiko (soci·lingvistik·o) :

prefere diru 'socilingvoscienco' (soci·lingv·o·scienc·o).


sociologio (sociologi·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'sociscienco' (soci·scienc·o).


sociologo (sociolog·o) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'socisciencisto' (soci·scienc·ist·o).


sodomii (sodomi·i) :

prefere diru 'anuse seksumi' (anus·e seks·um·i).


sofistikita (sofistikit·a) :

prefere diru 'rafinita' (rafin·it·a), 'teĥnike kompleksa' (teĥnik·e kompleks·a), 'malnaiva' (mal·naiv·a), 'ellaborita' (el·labor·it·a).


softa (soft·a) :

prefere diru 'mallaŭta' (mal·laŭt·a).


softvaro (softvar·o) :

prefere diru 'program(ar)o' (program·(ar·)o).


soko (sok·o) :

ankaŭ eblas diri 'plugiltrabo' (plug·il·trab·o).


solecismo (solecism·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri (lingv·a) 'eraro' (erar·o).


solicitoro (solicitor·o) :

prefere diru 'jura prokuristo' (jur·a prokur·ist·o), 'advokathelpanto' (advokat·help·ant·o).


solstico (solstic·o) :

prefere diru 'sunhalto' (sun·halt·o), 'sunekstremo' (sun·ekstrem·o), 'sunturniĝo' (sun·turn·iĝ·o).


solventa (solvent·a) [4oa]:

ankaŭ eblas diri 'pagokapabla' (pag·o·kapabl·a), 'pagopova' (pag·o·pov·a).


somato (somat·o) :

(en sciencaj, medicinaj vortoj) prefere diru 'korpo' (korp·o).


sombra (sombr·a) :

prefere diru 'mallumeta' (mal·lum·et·a), 'malhela' (mal·hel·a), 'malgaja' (mal·gaj·a), 'malgajiga' (mal·gaj·ig·a).


somiero (somier·o) :

prefere diru 'matracingo' (matrac·ing·o), 'matractenilo' (matrac·ten·il·o).


somnolo (somnol·o) :

prefere diru 'dormemo' (dorm·em·o), 'duondormo' (duon·dorm·o).


somoso (somos·o) :

(elparolo de SMS) prefere diru (telefon·a) 'mesaĝ(et)o' (mesaĝ·(et·)o), 'poŝmesaĝo' (poŝ·mesaĝ·o), 'etmesaĝo' (et·mesaĝ·o).


sor (sor) :

prefere diru 'supren' (supre·n).


sordida (sordid·a) :

prefere diru 'malpura' (mal·pur·a), 'aĉa' (aĉ·a).


sordino (sordin·o) :

prefere diru 'sonsorbilo' (son·sorb·il·o).


sori (sor·i) :

prefere diru 'supreniri' (supre·n·ir·i), 'leviĝi' (lev·iĝ·i).


sorobano (soroban·o) :

prefere diru 'japana kalkulilo' (japan·a kalkul·il·o).


spaciala (spacial·a) :

prefere diru 'spaca' (spac·a), 'kosma' (kosm·a).


spagato (spagat·o) :

prefere diru 'diskrurado' (gimnastiko) (dis·krur·ad·o).


spageto(j) (spaget·o·(j)) :

prefere diru 'pastaĵo' (past·aĵ·o).


spajro (spajr·o) :

prefere diru 'turpinto' (de preĝ·ej·o) (tur·pint·o).


spaliero (spalier·o) :

prefere diru 'murŝtuparo' (mur·ŝtup·ar·o).


spami (spam·i) :

prefere diru (ret·a) 'trudmesaĝi' (trud·mesaĝ·i).


spamisto (spam·ist·o) :

prefere diru (ret·a) 'trudmesaĝisto' (trud·mesaĝ·ist·o).


spamo (spam·o) :

prefere diru (ret·a) 'trudmesaĝo' (trud·mesaĝ·o), 'rubmesaĝo' (rub·mesaĝ·o).


spano (span·o) :

(baza mezur-unuo) prefere diru 'manlarĝo' (man·larĝ·o);
(parolante pri konstruaĵo) prefere diru 'apogdistanco' (apog·distanc·o);
prefere diru (ĝenerale) 'larĝo' (larĝ·o), 'amplekso' (ampleks·o).


sparadrapo (sparadrap·o) :

prefere diru 'plastro' (plastr·o).


sparko (spark·o) :

prefere diru (elektr·a) 'fajrero' (fajr·er·o).


spatelo (spatel·o) :

prefere diru 'kuirkulero' (kuir·kuler·o).


specialisto (special·ist·o) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'fakulo' (fak·ul·o).


specio (speci·o) :

prefere diru (best·a aŭ kreskaĵa) 'speco' (spec·o).


spektatoro (spektator·o) :

prefere diru 'spektanto' (spekt·ant·o).


spektogramo (spektogram·o) :

prefere diru 'spektobildo' (spekt·o·bild·o).


spektro (spektr·o) [1oa]:

prefere diru 'frekvencogamo' (frekvenc·o·gam·o).


spektroskopo (spektroskop·o) :

prefere diru 'spektromezurilo' (spektr·o·mezur·il·o).


spekulacii (spekulaci·i) :

(en la senco de provi diveni) prefere diru 'provi diveni' (prov·i diven·i).


spekulacio (spekulaci·o) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'spekulado' (spekul·ad·o).


spekulativa (spekulativ·a) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'nurteoria' (nur·teor·ia).


spekulativi (spekulativ·i) :

ankaŭ eblas diri 'teoriumi' (teori·um·i).


speleologio (speleologi·o) :

prefere diru 'kavernoscienco' (kavern·o·scienc·o).


speleologo (speleolog·o) :

prefere diru 'kavernosciencisto' (kavern·o·scienc·ist·o).


spermato- (spermato-) :

(en scienco kaj teĥniko) prefere diru 'sperm(o)-' (sperm(·o)-).


spermatocito (spermatocit·o) :

prefere diru 'spermogepatra ĉelo' (sperm·o·ge·patr·a ĉel·o).


spermatogenezo (spermatogenez·o) :

prefere diru 'spermoĉelestiĝo' (sperm·o·ĉel·est·iĝ·o).


spermatogonio (spermatogoni·o) :

prefere diru 'spermofonta ĉelo' (sperm·o·font·a ĉel·o).


spermofito (spermofit·o) :

prefere diru 'semkreskaĵo' (sem·kresk·aĵ·o).


spermofitoj (spermofit·o·j) :

prefere diru 'semkreskaĵoj' (sem·kresk·aĵ·o·j).


spiranto (spirant·o) :

prefere diru 'frota sono' (frot·a son·o).


spirituala (spiritual·a) :

ankaŭ eblas diri 'spirita' (spirit·a), 'spiriteca' (spirit·ec·a).


spiritualismo (spiritualism·o) :

ankaŭ eblas diri 'spiritemismo' (spirit·em·ism·o), 'spiritecismo' (spirit·ec·ism·o).


spoko (spok·o) :

prefere diru (rad·) 'radio' (radi·o).


sponsoro (sponsor·o) :

ankaŭ eblas diri 'patrono' (patron·o), 'kunfinancanto' (kun·financ·ant·o), 'financa subtenanto' (financ·a sub·ten·ant·o).


spontana (spontan·a) :

ankaŭ eblas diri 'natura' (natur·a), 'nature naskita' (natur·e nask·it·a), 'nature apera' (natur·e aper·a), 'memnaska' (mem·nask·a), 'mem- apera' (mem- aper·a).


spontanea (spontane·a) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'spontana' (spontan·a).


sporada (sporad·a) [zam]:

prefere diru 'malofta' (mal·oft·a), 'neofta' (ne·oft·a), 'okaza' (okaz·a), 'laŭokaza' (laŭ·okaz·a).


sportiva (sportiv·a) :

(en la senco de "havanta la bonajn kvalitojn de sporto") prefere diru 'sporta' (sport·a), 'sporteca' (sport·ec·a), 'lojala' (lojal·a).


spraji (spraj·i) :

prefere diru 'ŝprucigi' (ŝpruc·ig·i).


sprinti (sprint·i) :

prefere diru 'ekkuri' (ek·kur·i).


sproso (spros·o) :

prefere diru 'ĝermo' (ĝerm·o), 'ĝermoplanto' (ĝerm·o·plant·o), 'plantido' (plant·id·o).


spuri (spur·i) :

(pri komputiloj) prefere diru 'erarserĉi' (erar·serĉ·i).


sputniko (sputnik·o) :

prefere diru (art ·e·far·it·a) 'satelito' (satelit·o).


staĝo (staĝ·o) :

ankaŭ eblas diri 'kurso' (kurs·o), 'kurseto' (kurs·et·o), 'trejnlaboro' (trejn·labor·o).


stako (stak·o) :

(malsamspecaj objektoj) prefere diru 'amaso' (amas·o);
(samspecaj aferoj unu sur la alia) prefere diru 'kolumno' (kolumn·o);
prefere diru 'aro' (ar·o).


stalagmit·o () [2oa]:

ankaŭ eblas diri (stara) 'gutŝtono' (gut·ŝton·o).


stalaktito (stalaktit·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri (penda) 'gutŝtono' (gut·ŝton·o).


stalono (stalon·o) :

prefere diru 'virĉevalo' (vir·ĉeval·o).


stamĉelo (stam·ĉel·o) :

prefere diru 'baza ĉelo' (baz·a ĉel·o), 'fontoĉelo' (font·o·ĉel·o), 'praĉelo' (pra·ĉel·o).


stamfi (stamf·i) :

ankaŭ eblas diri 'piedbati kolere' (pied·bat·i koler·e), 'piedpremi' (pied·prem·i).


stamo (stam·o) :

(en lingvistiko) prefere diru 'radiko' (radik·o).


stanco (stanc·o) :

(en la signifo de "strofo")(la vorto "stanco" nur estu uzata kiel fakesprimo por certa italdevena speco de versaĵoj kun rimskemo abababcc) prefere diru 'strofo' (strof·o);
(en palaco) prefere diru (ornam·it·a) 'ĉambrego' (ĉambr·eg·o).


standarda (standard·a) :

(en la senco de 'norma') prefere diru 'norma' (norm·a).


standardo (standard·o) :

(en la senco de 'normo') prefere diru 'normo' (norm·o).


stando (stand·o) :

prefere diru 'budo' (bud·o), 'informbudo' (inform·bud·o), 'ekspozicia budo' (ekspozici·a bud·o).


stapedo (staped·o) :

prefere diru 'piedingosto' (pied·ing·ost·o).


staplo (stapl·o) [zam]:

ankaŭ eblas diri 'stokejo' (stok·ej·o).


starosto (starost·o) :

prefere diru (pol·a) 'provincestro' (provinc·estr·o).


starti (start·i) [8oa]:

ankaŭ eblas diri 'eki' (ek·i), 'ekiri' (ek·ir·i), 'ekfunkcii' (ek·funkci·i).


stas (st·as) :

prefere diru 'estas' (est·as).


statiko (statik·o) [zam]:

ankaŭ eblas diri 'ekvilibroscienco' (ekvilibr·o·scienc·o).


statisto (statist·o) [zam]:

prefere diru 'figuranto' (figur·ant·o), 'etrolanto' (et·rol·ant·o).


stativo (stativ·o) :

prefere diru 'starigilo' (star·ig·il·o).


staturo (statur·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri (hom·a) 'alteco' (alt·ec·o).


statuso (status·o) :

prefere diru 'leĝa stato' (leĝ·a stat·o).


steatito (stestit·o) :

prefere diru 'sapŝtono' (sap·ŝton·o).


steĥiometrio (steĥiometri·o) :

prefere diru 'ĥemia kalkulado' (ĥemi·a kalkul·ad·o).


stekiometrio (stekiometri·o) :

prefere diru 'ĥemia kalkulado' (ĥemi·a kalkul·ad·o).


steko (stek·o) :

prefere diru 'viandotranĉaĵo' (viand·o·tranĉ·aĵ·o).


steleo (stele·o) :

prefere diru 'tomboŝtono' (tomb·o·ŝton·o), 'religia ŝtono' (religi·a ŝton·o), 'memorŝtono' (memor·ŝton·o), 'marloŝtono' (mark·o·ŝton·o).


stenografio (stenografi·o) [3oa]
(laŭ la kunteksto):

prefere diru 'stenografado' (stenograf·ad·o), 'stenografsignaro' (stenograf·sign·ar·o), 'stenografarto' (stenograf·art·o).


stenotipio (stenotipi·o) :

prefere diru 'rapidtajpado' (rapid·tajp·ad·o).


stenotipo (stenotip·o) :

prefere diru 'rapidtajpilo' (rapid·tajp·il·o).


stereo- (stereo-) :

prefere diru 'relief-' (relief-).


stereometrio (stereometrio) :

prefere diru 'tridemensia geometrio' (tri·dimensi·a geometri·o).


stereotipo (stereotip·o) [zam]:

ankaŭ eblas diri 'kliŝo' (kliŝ·o), 'ŝablono' (ŝablon·o), 'kliŝŝablono' (kliŝ·ŝablon·o), 'ŝablonkliŝo' (ŝablon·kliŝ·o), 'ĝeneralaĵo' (ĝeneral·aĵ·o), 'malorginalaĵo' (mal·orginal·aĵ·o).


sterila (steril·a) :

ankaŭ eblas diri 'senfrukta' (sen·frukt·a), 'sennaska' (sen·nask·a), 'senĝerma' (sen·ĝerm·a).


sternumo (sternum·o) :

ankaŭ eblas diri 'brustosto' (brust·ost·o).


stevardo (stevard·o) :

ankaŭ eblas diri 'dumfluga helpisto' (dum·fluga help·ist·o), 'dumfluga helpanto' (dum·fluga help·ant·o), 'pasaĝerprizorganto' (pasaĝer·pri·zorg·ant·o), 'aviadila helpanto' (aviadil·a help·ant·o).


stif- (stif-) :

prefere diru 'vic-' (vic-), 'duon-' (duon-), 'eduk-' (eduk-).


stigmato (stigmat·o)
(laŭ la kunteksto):

prefere diru 'marko' (mark·o), 'vunda marko' (vund·a mark·o), 'punkto' (punkt·o).


stilistiko (stilistik·o) [zam]:

prefere diru 'stilscienco' (stil·scienc·o).


stilzoj (stilz·o·j) :

ankaŭ eblas diri 'altiriloj' (alt·ir·il·o·j).


stinka (stink·a) :

prefere diru 'fiodora' (fi·odor·a), 'odoraĉa' (odor·aĉ·a), 'malbonodora' (mal·bon·odor·a), 'haladza' (haladz·a).


stinki (stink·i) :

prefere diru 'fiodori' (fi·odor·i), 'odoraĉi' (odor·aĉ·i), 'malbonodori' (mal·bon·odor·i).


stokastiko (stokastik·o) :

prefere diru 'eloteorio' (ebl·o·teori·o).


stomato (stomat·o) :

prefere diru 'buŝo' (buŝ·o).


stomatologio (stomatologi·o) :

prefere diru 'buŝkuracado' (buŝ·kurac·ad·o), 'buŝostudo' (buŝ·o·stud·o), 'buŝoscienco' (buŝ·o·scienc·o).


stomatologo (stomatolog·o) :

prefere diru 'dentisto' (dent·ist·o), 'dentkuracisto' (dent·kurac·ist·o), 'buŝkuracisto' (buŝ·kurac·ist·o).


stompo (stomp·o) :

prefere diru 'maldensigilo de linioj' (mal·dens·ig·il·o de lini·o·j).


stop! (stop!) :

prefere diru 'haltu' (ekkrio) (halt·u);
(en telegramoj) prefere diru 'punkto' (punkt·o).


stopi (stop·i) :

prefere diru 'haltigi' (halt·ig·i).


stori (stor·i) :

(pri komputiloj) prefere diru 'konservi' (konserv·i).


stovo (stov·o) :

prefere diru 'varmigilo' (varm·ig·il·o), 'varmigforno' (varm·ig·forn·o), 'hejtilo' (hejt·il·o).


strando (strand·o) :

ankaŭ eblas diri (sabl·a)(mar·) 'bordo' (bord·o), 'banbordo' (ban·bord·o), 'marborda banejo' (mar·bord·a ban·ej·o), 'sun(-um)-bordo' (sun(-um)-bord·o), 'turisma bordo' (turism·a bord·o).


strangoli (strangol·i) [9oa]:

ankaŭ eblas diri 'sufokpremi' (sufok·prem·i), 'sufoki' (sufok·i).


straso (stras·o) :

prefere diru 'ŝajna juvelo' (ŝajn·a juvel·o).


stratigrafio (stratigrafi·o) :

prefere diru 'tertavolstudo' (ter·tavol·stud·o), '(ter·)tavolscienco' (tavol·scienc·o).


stratumo (stratum·o) :

prefere diru 'tavolo' (tavol·o).


strejzelo (strejzel·o) :

prefere diru (sur·) 'ŝutaĵo' (sur kukoj) (ŝut·aĵ·o).


streso (stres·o) :

prefere diru 'streĉo' (streĉ·o), (nerv·a mens·a)(tro·) 'streĉ(iĝ)o' (streĉ·(iĝ·)o).


streta (stret·a) :

prefere diru 'mallarĝa' (mal·larĝ·a).


strikta (strikt·a) [zam]:

prefere diru 'rigora' (rigor·a);
(pri leĝ-o, kondut-o, ktp.) prefere diru 'rigida' (rigid·a);
prefere diru 'mallarĝa' (mal·larĝ·a), 'malvasta' (mal·vast·a), 'streĉita' (streĉ·it·a);
(pri vestoj) prefere diru 'streĉe alĝustigita' (streĉ·e al·ĝust·ig·it·a).


stringi (string·i) :

prefere diru 'ĉirkaŭpremi' (ĉirkaŭ·prem·i).


striptizo (striptiz·o) :

prefere diru 'ekscitnudiĝo' (ekscit·nud·iĝ·o), 'incitnudiĝo' (incit·nud·iĝ·o).


strudelo (strudel·o) :

prefere diru 'rulkukaĵo' (rul·kuk·aĵ·o).


strudlo (strudl·o) :

prefere diru 'rulkukaĵo' (rul·kuk·aĵ·o).


studento (student·o) :

(en la senco de lernanto en antaŭuniversitata lernejo) prefere diru 'lernanto' (lern·ant·o);
(ĝenerale) ankaŭ eblas diri 'universitata studanto' (universitat·a stud·ant·o).


stukaĉo (stukaĉ·o) :

prefere diru 'denuncul-(aĉ)-o' (denunc·ul-(aĉ)-o).


stulta (stult·a) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'malsaĝa' (mal·saĝ·a).


stumbli (stumbl·i) :

ankaŭ eblas diri (pro mis·paŝ·o) 'faleti' (fal·et·i), 'ŝanceliĝi' (ŝancel·iĝ·i), 'mispaŝi' (mis·paŝ·i), 'falpuŝiĝi' (fal·puŝ·iĝ·i);
(en figura senco) ankaŭ eblas diri 'erareti' (erar·et·i), 'mispaŝi' (mis·paŝ·i).


stuporo (stupor·o) :

(ĝenerale) prefere diru 'mirego' (mir·eg·o), 'surprizego' (surpriz·eg·o), 'ŝokiĝo' (ŝok·iĝ·o), 'surprizo' (surpriz·o), 'konsterno' (konstern·o).


stupro (stupr·o) :

prefere diru 'seksperforto' (seks·per·forto).


sturmi (sturm·i) :

ankaŭ eblas diri 'kurataki' (kur·atak·i).


subgenro (sub·genr·o) :

(pri bestoj kaj kreskaĵoj) prefere diru 'subspecaro' (sub·spec·ar·o).


subjunkcio (subjunkci·o) :

ankaŭ eblas diri 'subordiga vorto/ligvorto' (sub·ord·iga vort·o/lig·vort·o).


sublima (sublim·a) :

prefere diru 'bonega' (bon·eg·a), 'noblega' (nobl·eg·a).


sublimato (sublimat·o) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'sublimaĵo' (sublim·aĵ·o).


subliminala (subliminal·a) :

prefere diru 'subsojla' (sub·sojl·a), 'subkonscia' (sub·konsci·a).


submarino (submarin·o) :

prefere diru 'submarŝipo' (sub·mar·ŝip·o).


subreto (subret·o) [zam]:

prefere diru 'servistino' (serv·ist·in·o);
(en teatraĵo) prefere diru 'ĉambristino' (ĉambristino);
prefere diru 'aktor-in-et-o' (aktor-in-et-o), 'et-rol-ul-in-o' (et-rol-ul-in-o);
(en amuzaj teatraj spektakloj) prefere diru 'an-o de danc-ist-in-ar-o' (an-o de danc-ist-in-ar-o).


subsidiara (subsidiar·a) :

ankaŭ eblas diri 'helpa' (help·a), 'aldona' (al·don·a), 'aldonhelpa' (al·don·help·a), 'duavica' (du·a·vic·a), 'malcentre decidita' (mal·centr·e decid·it·a).


subsidiareco (subsidiar·ec·o) :

ankaŭ eblas diri 'malcentra decidpovo' (mal·centr·a decid·pov·o).


substantivo (substantiv·o) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'ovorto' (o·vort·o), 'nomvorto' (nom·vort·o).


substituaĵo (substitu·aĵ·o) :

prefere diru 'anstataŭaĵo' (anstataŭ·aĵ·o).


substitui (substitu·i) :

prefere diru 'anstataŭigi' (anstataŭ·ig·i).


substituito (substitu·it·o) :

prefere diru 'viculo' (vic·ul·o).


substituo (substitu·o) :

prefere diru 'anstataŭigado' (anstataŭ·ig·ad·o).


substrato (substrat·o) :

prefere diru 'subtavolo' (sub·tavol·o).


subtaso (sub·tas·o) :

ankaŭ eblas diri 'telereto' (teler·et·o), 'subtasaĵo' (sub·tas·aĵ·o).


subtenebla (evoluo) (sub·ten·ebl·a) :

prefere diru 'daŭripova' (daŭr·i·pov·a), 'eltenebla' (el·ten·ebl·a).


subtitoloj (sub·titol·o·j) :

(en filmoj) prefere diru 'subtekstoj' (sub·tekst·o·j);
prefere diru 'ekranteksto' (ekran·tekst·o).


sufikso (sufiks·o) :

ankaŭ eblas diri 'postvortero' (post·vort·er·o), 'postafikso' (post·afiks·o), 'postalvorto' (post·al·vort·o).


suflori (suflor·i) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'flustri' (flustr·i), 'flustristo' (flustr·ist·o).


suĝeto (suĝet·o) :

(en filmoj, teatraĵoj, noveloj, kaj similaj) prefere diru 'intrigo' (intrig·o), 'rakonto' (rakont·o), 'temo' (tem·o).


suicido (suicid·o) :

prefere diru 'sinmortigo' (si·n·mort·ig·o).


sukcedi (sukced·i) :

prefere diru 'sekvi' (sekv·i), 'esti heredanto' (est·i hered·ant·o).


sukoto (sukot·o) :

(juda festo) prefere diru (fest·o de la) 'laŭboj' (laŭb·o·j).


sukubo (sukub·o) :

prefere diru 'amordiablino' (amor·diabl·in·o).


sukuri (sukur·i) :

prefere diru 'tujhelpi' (tuj·help·i), 'ekhelpi' (ek·help·i), 'ekkuraci' (ek·kurac·i), 'doni unuan helpon' (don·i unu·a·n help·o·n).


sukuristo (sukur·ist·o) :

prefere diru 'tujhelpisto' (tuj·help·ist·o), 'ekhelpisto' (ek·help·ist·o).


superba (superb·a) :

prefere diru 'impresa' (impres·a), 'belega' (bel·eg·a).


supermarkto (supermarkt·o) :

prefere diru 'supervendejo' (super·vend·ej·o), 'superbazaro' (super·bazar·o), 'vendejego' (vend·ej·eg·o).


supermerkato (super·merkat·o) :

prefere diru 'supervendejo' (super·vend·ej·o), 'superbazaro' (super·bazar·o), 'vendejego' (vend·ej·eg·o).


supini (supin·i) :

prefere diru 'turni la antaŭbrakon al la ĉielo' (turn·i la antaŭ·brak·o·n al la ĉiel·o).


supla (supl·a) :

prefere diru 'malrigida' (mal·rigid·a).


surao (sura·o) :

(de la Korano) prefere diru 'ĉapitro' (ĉapitr·o).


surda (surd·a) [zam]:

(en lingvistiko) prefere diru 'senvoĉa' (sen·voĉ·a), 'malsonora' (mal·sonor·a), 'obtuza' (obtuz·a).


surfi (surf·i) :

prefere diru 'ondorajdi' (ond·o·rajd·i), 'tabulveli' (tabul·vel·i).


surjekcio (surjekci·o) :

ankaŭ eblas diri 'surĵeto' (sur·ĵet·o), 'ĉioncelanta funkcio' (ĉi·o·n·cel·ant·a funkci·o), 'sura funkcio' (sur·a funkci·o).


surogato (surogat·o) :

prefere diru 'anstataŭilo' (anstataŭ·il·o), 'anstataŭaĵo' (anstataŭ·aĵ·o).


suspendi (suspend·i) :

(funkciojn, efikon) prefere diru 'provizore haltigi' (provizor·e halt·ig·i).


suspensio (suspensi·o) :

(en la meĥanika senco) prefere diru 'risortumo' (risort·um·o).


suspenso (suspens·o) :

prefere diru 'streĉo' (streĉ·o), 'streĉatendo' (streĉ·atend·o).


suspiri (suspir·i) :

prefere diru 'vespiri' (ve·spir·i), 'sopirĝemi' (sopir·ĝem·i).


suturo (sutur·o) :

prefere diru (kurac·ist·a) 'kunkudro' (kun·kudr·o).


suveniro (suvenir·o) :

ankaŭ eblas diri 'memoraĵo' (memor·aĵ·o).


suverena (suveren·a) :

prefere diru 'sinreganta' (si·n·reg·ant·a), 'sendependa' (sen·depend·a).


suvereneco (suveren·ec·o) :

prefere diru 'supera regpovo' (super·a reg·pov·o), 'sendependec o' (sen·depend·ec· o).


suvereno (suveren·o) :

prefere diru 'supera reganto' (super·a reg·ant·o).


suzereno (suzeren·o) :

prefere diru 'feŭda sinjoro' (feŭd·a sinjor·o).


svaga (svag·a) :

prefere diru 'malpreciza' (mal·preciz·a).


svahilo (svahil·o) :

prefere diru (la) 'svahila' (lingv·o) (svahil·a).


svelta (svelt·a) :

prefere diru (bel·e) 'maldik(et)a' (mal·dik·(et·)a).


svetero (sveter·o) :

prefere diru 'pulovro' (pulovr·o), 'trikotjako' (trikot·jak·o), 'lana jako' (lan·a jak·o).


svingilo (sving·il·o) :

(en la senco de 'balancilo', 'pendolo') prefere diru 'balancilo' (balanc·il·o), 'pendolo' (pendol·o).


ŝablono (ŝablon·o) :

prefere diru 'fiksita skemo' (fiks·it·a skem·o), 'kliŝo' (kliŝ·o), 'modelplato' (model·plat·o).


ŝafto (ŝaft·o) :

prefere diru 'pela akso' (pel·a aks·o), 'turnoakso' (turn·o·aks·o).


ŝakri (ŝakr·i) :

prefere diru 'kaŝe/eksterleĝe komerci' (kaŝ·e/ekster·leĝ·e komerc·i), 'agi en la nigra merkato' (ag·i en la nigr·a merkat·o).


ŝalmo (ŝalm·o) [fun]:

(en la senco de 'trinkopajlo') ankaŭ eblas diri 'trinkotigo' (trink·o·tig·o), 'trinkopajlo' (trink·o·pajl·o).


ŝamo (ŝam·o) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'ĉamohaŭto' (ĉam·o·haŭt·o).


ŝamoto (ŝamot·o) :

prefere diru 'fajrorezista materialo' (fajr·o·rezist·a material·o), 'fajroeltena argilo' (fajr·o·el·ten·a argil·o).


ŝampinjono (ŝampinjon·o) :

(en la ĝenerala senco de 'fungo') prefere diru 'fungo' (fung·o).


ŝampuo (ŝampu·o) :

ankaŭ eblas diri 'harlavaĵo' (har·lav·aĵ·o), 'harlavilo' (har·lav·il·o).


ŝanelo (ŝanel·o) :

prefere diru 'mara/rivera kanalo' (mar·a/river·a kanal·o), 'akvo vojo' (akv·o voj·o).


ŝaptali (ŝaptal·i) :

prefere diru 'mostosukeri' (most·o·suker·i).


ŝaptalizi (ŝaptaliz·i) :

prefere diru 'mostosukeri' (most·o·suker·i).


ŝargi (ŝarg·i) :

(pri komputiloj) prefere diru 'alŝuti' (al·ŝut·i), 'enlegi' (en·leg·i).


ŝari (ŝar·i) :

(en la senco de 'komune posedi') prefere diru 'kunhavi' (kun·hav·i);
(en aliaj sencoj) prefere diru 'fari/kunfari' (far·i/kun·far·i), 'partopreni en' (part·o·pren·i en), 'egalporcie fari' (egal·porci·e far·i), 'porciigi' (porci·ig·i), 'kunsenti' (kun·sent·i), 'simpatii kun' (simpati·i kun).


ŝarifo (ŝarif·o) :

ankaŭ eblas diri 'araba princo' (arab·a princ·o).


ŝaŭro (ŝaŭr·o) :

prefere diru 'pluvoverŝo' (pluv·o·verŝ·o);
(povas temi ankaŭ pri 'neĝo' aŭ 'hajlo') prefere diru 'pluvekverŝo' (pluv·ek·verŝ·o).


ŝedo (ŝed·o) :

prefere diru 'ŝirmejo' (ŝirm·ej·o), 'kabano' (kaban·o).


ŝekelo (ŝekel·o) :

prefere diru 'siklo' (sikl·o).


ŝerifo (ŝerif·o) :

(en Britujo la rolo de "ŝerifo" havas tre varian enhavon, ofte nur ceremonia) prefere diru 'oficulo' (ofic·ul·o);
(en Usono) prefere diru (ekster·urb·a) 'policestro' (polic·estr·o).


ŝerpo (ŝerp·o) :

prefere diru 'portisto' (port·ist·o), 'himalaja portisto' (himalaj·a port·ist·o), 'monta portisto' (mont·a port·ist·o), 'konferenca helpanto' (konferenc·a help·ant·o).


ŝiboleto (ŝibolet·o) :

(ĝenerale) prefere diru 'rekonvorto' (re·kon·vort·o), 'rekonilo' (re·kon·il·o).


ŝkopo (ŝkop·o) :

(por forpeni akvon el boato) prefere diru 'sitelo' (sitel·o).


ŝlagro (ŝlagr·o) :

prefere diru 'sukcesa kanto' (sukces·a kant·o), 'furoraĵo' (furor·aĵ·o).


ŝlemilo (ŝlemil·o) :

prefere diru 'malbonŝanculo' (mal·bon·ŝanc·ul·o).


ŝli (ŝli) :

prefere diru 'ŝi aŭ li' (ŝi aŭ li), 'ŝili' (ŝi·li).


ŝnurosalti (ŝnur·o·salt·i) :

ankaŭ eblas diri 'saltoŝnuri' (salt·o·ŝnur·i).


ŝorbeto (ŝorbet·o) :

prefere diru 'fruktoglaciaĵo' (frukt·o·glaci·aĵ·o).


ŝorto (ŝort·o) :

prefere diru 'pantaloneto' (pantalon·et·o), 'femurpantalono' (femur·pantalon·o), 'mallonga pantalono' (mal·long·a pantalon·o).


ŝoseo (ŝose·o) :

ankaŭ eblas diri 'veturvojo' (vetur·voj·o), 'vojo' (voj·o), 'vojo por aŭtomobiloj' (voj·o por aŭtomobil·o·j).


ŝoso (ŝos·o) :

prefere diru 'branĉido' (branĉ·id·o), 'ĝermo' (ĝerm·o).


ŝoti (ŝot·i) :

prefere diru 'pafi' (paf·i);
(pilkon au similan aĵon cele al golejo aŭ simile) prefere diru 'pafĵeti' (paf·ĵet·i).


ŝpalo (ŝpal·o) :

ankaŭ eblas diri 'reltrabo' (rel·trab·o).


ŝpato (ŝpat·o) [4oa]:

ankaŭ eblas diri 'plata fosilo' (plat·a fos·il·o).


ŝproso (ŝpros·o) :

prefere diru 'sulkobreto' (sulk·o·bret·o).


ŝpuro (ŝpur·o) :

prefere diru 'fervoja larĝo' (fervoj·a larĝ·o), 'raddistanco' (rad·distanc·o).


ŝriki (ŝrik·i) :

prefere diru 'akute krii' (akut·e kri·i).


ŝtato (ŝtat·o) :

(en la senco de ĝenerala kunveno de delegitoj, kiel en 'Ŝtatoj Ĝeneralaj de Francujo') prefere diru 'delegitaro' (deleg·it·ar·o), 'parlament-o' (parlament-o).


ŝutro (ŝutr·o) :

ankaŭ eblas diri 'fenestrokovrilo' (fenestr·o·kovr·il·o), 'fenestroŝirmilo' (fenestr·o·ŝirm·il·o).


ŝvabri (ŝvabr·i) :

ankaŭ eblas diri 'lavbalai' (lav·bala·i).


tabernaklo (tabernakl·o) :

prefere diru (sub-) 'tenda templo' (tend·a templ·o), 'sanktejo' (sankt·ej·o);
(en nuntempaj preĝejoj) prefere diru 'hostiuja ŝranketo' (hosti·uj·a ŝrank·et·o);
(juda festo) prefere diru 'laŭboj' (laŭb·o·j).


tablojdo (tablojd·o) :

prefere diru (plat·a) 'pilolo' (pilol·o).


taĉo (taĉ·o) :

(en piedpilk-ludo kaj similaj sportoj) prefere diru 'flanka linio' (flank·a lini·o).


tahino (tahin·o) :

prefere diru 'sezama pasto' (sezam·a past·o).


tajfuno (tajfun·o) :

prefere diru 'tropika marŝtormo' (tropik·a mar·ŝtorm·o).


tajĝiĉuano (tajĝiĉuan·o) :

(kiel batalarto) prefere diru 'tajĝia batalarto' (tajĝi·a batal·art·o), 'tajĝibatalarto' (tajĝi·batal·art·o).


tajĝio (tajĝi·o) :

(kiel batalarto) prefere diru 'tajĝia batalarto' (tajĝi·a batal·art·o), 'tajĝibatalarto' (tajĝi·batal·art·o).


tajpi (tajp·i) [8oa]:

ankaŭ eblas diri 'enklavi' (en·klav·i), 'maŝinskribi' (maŝin·skrib·i).


taki (tak·i) :

prefere diru 'ŝanĝi ventoflankon' (ŝanĝ·i vent·o·flank·on), (vel·e) 'zigzagi kontraŭvente' (zigzag·i kontraŭ·vent·e).


taki- (taki-) :

prefere diru 'rapid-' (rapid-), 'rapida' (rapid·a), 'rapide' (rapid·e).


takigrafo (takigraf·o) :

prefere diru 'rapidoregistrilo' (rapid·o·registr·il·o).


takikardio (takikardi·o) :

prefere diru 'kororapido' (kor·o·rapid·o), 'rapida korpulsado' (rapid·a kor·puls·ad·o), 'korrapido' (kor·rapid·o), 'rapida korbatado' (rapid·a kor·bat·ad·o).


takimetro (takimetr·o) :

prefere diru 'rapidomezurilo' (rapid·o·mezur·il·o).


takipneo (takipne·o) :

prefere diru 'rapidega spirado' (rapid·eg·a spir·ad·o).


taksimetro (taksimetr·o) :

prefere diru (taksi·a)(vetur-) 'prezoindikilo' (prez·o·indik·il·o).


taksio (taksi·o) :

(en la senco de reago altira aŭ forpuŝa) prefere diru 'altirforpuŝa reago' (altir·for·puŝ·a reag·o).


takso (taks·o) :

(en la senco de 'imposto') prefere diru 'imposto' (impost·o).


taksono (takson·o) :

ankaŭ eblas diri 'enklasigunuo' (en·klas·ig·unu·o).


taksonomio (taksonomi·o) :

ankaŭ eblas diri 'enklasigscienco' (en·klas·ig·scienco).


taktismo (taktism·o) :

prefere diru 'altirforpuŝa reago' (altir·for·puŝ·a reag·o).


talibano (taliban·o) :

ankaŭ eblas diri 'talibo' (talib·o).


talono (talon·o) :

(ekonomio) prefere diru 'ĉekstumpo' (ĉek·stump·o).


talvego (talveg·o) :

ankaŭ eblas diri 'valfunda linio' (val·fund·a lini·o), 'akvokolekta linio' (akv·o·kolekt·a linio).


tampono (tampon·o) :

ankaŭ eblas diri 'ŝtopvato' (ŝtop·vat·o).


tanino (tanin·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'vegetaĵa tanilo' (veget·aĝ·a tan·il·o).


tantiemo (tantiem·o) [zam]:

ankaŭ eblas diri 'elcentaĵa pago' (elcent·aĵ·a pag·o), 'pago pro aŭtorrajto' (pag·o pro aŭtor·rajt·o), 'parta profito pro verko' (part·a profit·o pro verk·o).


tapiserio (tapiseri·o) :

prefere diru 'tapiŝo' (tapiŝ·o).


tarda (tard·a) :

prefere diru 'malfrua' (mal·fru·a).


taro (tar·o) [zam]:

(pri pezo) prefere diru 'ujoezo' (uj·pez·o);
(pri kreskaĵo) prefere diru 'manĝebla kolokazio' (manĝ·ebl·a kolokazi·o).


tartali (tartal·i) :

prefere diru 'balbuti' (balbut·i), 'ripetbalbuti' (ripet·balbut·i).


taŭro (taŭr·o) :

prefere diru 'virbovo' (vir·bov·o).


taŭtologio (taŭtologi·o) :

prefere diru 'signifripeto' (signif·ripet·o), 'samvortripeto' (sam·vort·ripet·o).


taŭzi (taŭz·i) :

prefere diru 'malordigi' (mal·ord·ig·i), 'malkombi' (mal·komb·i).


taverno (tavern·o) :

prefere diru 'trinkejo' (trink·ej·o), 'gastejo' (gast·ej·o).


teamo (team·o) :

prefere diru 'ludantaro' (lud·ant·ar·o).


teatrofrapo (teatrofrapo) :

prefere diru 'frapa' (frap·a), 'sensacia' (sensaci·a), 'supriza' (supriz·a), 'subita' (subit·a), 'drasta' (drast·a), 'abrupta' (abrupt·a), 'dram(ec)a' (dram·(ec·)a), 'intrigoŝanĝa ŝanĝiĝo' (intrig·o·ŝanĝ·a ŝanĝ·iĝ·o).


teĥnologio (teĥnologi·o) [zam]
(laŭ la kunteksto):

prefere diru 'teĥnikoscienco' (teĥnik·o·scienc·o), 'teĥnikaro' (teĥnik·ar·o).


teismo (teism·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'diismo' (di·ism·o), 'dikredo' (di·kred·o), 'kredo je la ekzisto de interaganta dio' (kred·o je la ekzist·o de inter·ag·ant·a di·o).


tekilo (tekil·o) :

prefere diru 'agavbrando' (agav·brand·o).


tekkomputilo (tek·komput·il·o) :

prefere diru 'portebla komputilo' (port·ebl·a komput·il·o).


tekniko (teknik·o) [3oa]:

ankaŭ eblas diri 'teĥniko' (teĥnik·o).


teknopatio (teknopati·o) :

prefere diru 'labormalsano' (labor·mal·san·o).


teko (tek·o) :

prefere diru 'dokumentujo' (dokument·uj·o), 'valizeto' (valiz·et·o), 'paperujo' (paper·uj·o), 'mansako' (man·sak·o).


tekokomputilo (tek·o·komput·il·o) :

prefere diru 'portebla komputilo' (port·ebl·a komput·il·o), 'klapokomputilo' (klap·o·komput·il·o).


tekstila (tekstil·a) :

prefere diru 'teksaĵa' (teks·aĵ·a), 'ŝtofa' (ŝtof·a).


teksturo (tekstur·o) :

ankaŭ eblas diri 'teksmaniero' (teks·manier·o), 'surfaca eco' (surfac·a ec·o), 'surfaco' (surfac·o), 'tuŝaspekto' (tuŝ·aspekt·o), 'konsisto' (konsist·o), 'konsistaranĝo' (konsist·aranĝ·o), 'konsistaspekto' (konsist·aspekt·o).


telefonio (telefoni·o) :

prefere diru 'telefona fako' (telefon·a fak·o).


telekinezo (telekinez·o) :

prefere diru 'perpensa movado' (per·pens·a mov·ad·o).


telekomandilo (telekomand·il·o) :

prefere diru 'defora regilo' (de·for·a reg·il·o), 'defora ŝaltilo' (de·for·a ŝalt·il·o).


telencefalo (telencefal·o) :

prefere diru 'grandcerbo' (grand·cerb·o), 'egcerbo' (eg·cerb·o), 'granda cerbo' (grand·a cerb·o).


telepatio (telepati·o) [9oa]:

ankaŭ eblas diri 'mensinterkomunikado' (mens·inter·komunik·ad·o), 'menslegado' (mens·leg·ad·o).


televizio (televizi·o) :

prefere diru 'televida kompanio' (televid·a kompani·o), 'televido' (televid·o), 'televidilo' (televid·il·o).


telfero (telfer·o) :

prefere diru 'kablovojo' (kabl·o·voj·o).


telofazo (telofaz·o) :

prefere diru 'finfazo' (fin·faz·o).


tembro (tembr·o) :

prefere diru 'tonkoloro' (ton·kolor·o), 'sonkvalito' (son·kvalit·o), 'sonnuanco' (son·nuanc·o).


temerara (temerar·a) :

prefere diru 'sentima' (sen·tim·a).


temporalo (temporal·o) :

prefere diru 'tempia osto' (tempi·a ost·o), 'tempiosto' (tempi·ost·o).


tenaca (tenac·a) :

prefere diru 'malrompiĝema' (mal·romp·iĝ·em·a).


tenajlo (tenajl·o) :

(por aparta speco de metiistaj pinĉiloj) prefere diru 'tirpinĉilo' (tir·pinĉ·il·o);
(ĝenerale por metiistaj pinĉiloj) prefere diru (meti·ist·a) 'pinĉilo' (pinĉ·il·o).


tendro (tendr·o) [zam]:

ankaŭ eblas diri 'karbovagono de vaporlokomotivo' (karb·o·vagon·o de vapor·lokomotiv·o).


tenebro (tenebr·o) :

prefere diru 'mallumo' (mal·lum·o).


tenera (tener·a) [8oa]:

ankaŭ eblas diri 'delikata' (delikat·a), 'varmsenta' (varm·sent·a).


tenoo (teno·o) :

prefere diru 'japana regnestro' (japan·a regn·estr·o).


tensio (tensi·o) :

(en ĝenerala senco de streĉiteco) prefere diru 'streĉiteco' (streĉ·it·ec·o).


tenso (tens·o) :

prefere diru (gramatik·a) 'tempo' (temp·o).


teogonio (teogoni·o) :

prefere diru 'dia genealogio' (di·a genealogi·o), 'naskolisto de la dioj' (nask·o·list·o de la di·o·j).


teokratio (teokrati·o) [7oa]:

ankaŭ eblas diri 'religirego' (religi·reg·o).


teokrato (teokrat·o) [7oa]:

ankaŭ eblas diri 'religireganto' (religi·reg·ant·o).


teologio (teologi·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'distudo' (di·stud·o), 'discienco' (di·scienc·o), 'diesploro' (di·esplor·o).


teologo (teolog·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'difakulo' (di·fakulo), 'disciencisto' (di·scienc·ist·o), 'diesploranto' (di·esplor·ant·o).


tepida (tepid·a) :

prefere diru 'varmeta' (varm·et·a), 'duonvarma' (duon·varm·a).


tera- (tera-) :

(en scienco kaj teĥniko) ankaŭ eblas diri 'milmiliardo' (mil·miliard·o).


terakoto (terakot·o) :

(pri substanco) prefere diru 'bakita (ruĝ·)argilo' (bak·it·a (ruĝ·)argil·o);
(pri aĵo farita el la substanco) prefere diru 'bakita argilaĵo' (bak·it·a argil·aĵ·o).


terapio (terapi·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'kuraco' (kurac·o), 'kuracado' (kurac·ad·o), 'kuracrimedo' (kurac·rimed·o).


terario (terari·o) :

prefere diru 'terbestujo' (ter·best·uj·o).


teratatomo (teratatom·o) :

prefere diru 'malsimpla tumoro' (mal·simpl·a tumor·o).


terato (terat·o) :

prefere diru 'monstro' (monstr·o).


teratogena (teratogen·a) :

prefere diru 'monstroprodukta' (monstr·o·produkt·a).


teratologio (teratologi·o) :

prefere diru 'studo pri nenormaĵoj' (studo pri ne·norm·aĵ·o·j).


terceto (tercet·o) [1oa]:

(en la senco de tri kun-ludantoj aŭ kun-kantantoj) ankaŭ eblas diri 'tri-op-o' (tri-op-o), 'tri-o' (tri-o);
(en la senco de verko por tri) ankaŭ eblas diri 'tri-op-aĵ-o' (tri-op-aĵ-o).


terciana (tercian·a) :

prefere diru 'triataga' (febr·o) (tri·a·tag·a).


terciara (terciar·a) :

prefere diru 'triavica' (tri·a·vic·a).


tercio (terci·o) :

(en muziko) ankaŭ eblas diri 'tria intervalo' (tri·a interval·o), 'trito' (trit·o).


termika (termik·a) :

prefere diru 'varma' (varm·a), 'kontraŭvarma' (kontraŭ·varm·a), 'foje varmkonserva' (foj·e varm·konserv·a).


termiko (termik·o) :

prefere diru 'varmostudo' (varm·o·stud·o).


terminale (terminal·a) :

prefere diru 'lasta' (last·a).


terminalo (terminal·o) :

(en flug-haveno) prefere diru 'flugstacio' (flug·staci·o);
(pri komputiloj) prefere diru 'finaparato' (fin·aparat·o).


terminatoro (terminator·o) :

prefere diru 'lumlimo' (lum·lim·o).


terminologio (terminologi·o) :

ankaŭ eblas diri 'terminscienco' (termin·scienc·o), 'terminstudo' (termin·stud·o);
(en la senco de 'terminaro') ankaŭ eblas diri 'terminaro' (termin·ar·o).


termio (termi·o) :

prefere diru (korp·o-) 'temperaturo' (temperatur·o), (korp·o-) 'varmo' (varm·o).


termo- (termo-) :

prefere diru 'varmo' (varm·o), 'varma' (varm·a).


termobano (term·o·ban·o) :

prefere diru 'varmobano' (varm·o·ban·o).


termobotelo (termobotel·o) :

prefere diru 'varmobotelo' (varm·o·botel·o), 'varmizola botelo' (varm·izol·a botel·o).


termodinamiko (termodinamik·o) :

ankaŭ eblas diri 'varmoscienco' (varm·o·scienc·o).


termogena (termogen·a) :

prefere diru 'varmiga' (varm·ig·a).


termoj (term·o·j) :

(en la antikva Romo) prefere diru 'varmbanejoj' (varm·ban·ej·o·j).


termometrio (termometri·o) :

prefere diru 'varmomezurado' (varm·o·mezur·ad·o).


termometro (termometr·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'varmomezurilo' (varm·o·mezur·il·o), 'temperaturmezurilo' (temperatur·mezur·il·o).


termosifono (termosifon·o) :

prefere diru 'radiatoro' (radiator·o), 'hejtilo' (hejt·il·o).


termoso (termos·o) :

prefere diru 'varmobotelo' (varm·o·botel·o), 'varmizola botelo' (varm·izol·a botel·o).


termostato (termostat·o) :

prefere diru 'varmoregilo' (varm·o·reg·il·o).


ternara (ternar·a) :

prefere diru 'trielementa' (tri·element·a), 'triparta' (tri·part·a).


teroristo (terorist·o) :

prefere diru 'mafia/religia/ŝtata/reĝima teruristo' (mafi·a/religi·a/ŝtat·a/reĝim·a terur·ist·o).


terorizi (teroriz·i) :

prefere diru 'teruri' (terur·i) [fun].


teroro (teror·o) :

prefere diru 'mafia/religia/ŝtata/reĝima teruro/ado' (mafi·a/religi·a/ŝtat·a/reĝim·a terur·o/ad·o).


tetra- (tetra-) :

(en scienco kaj teĥniko) prefere diru 'kvar-' (kvar-).


tetraedro (tetredr·o) :

prefere diru 'kvarfaco' (kvar·fac·o).


tetralogio (tetralogi·o) :

prefere diru 'kvarparta verko' (kvar·part·a verk·o), 'teatraĵkvaropo' (teatr·aĵ·kvar·op·o).


tetrarkio (tetrarki·o) :

prefere diru 'kvaropa kunregado' (kvar·op·a kun·reg·ad·o), 'regokvaropo' (reg·o·kvar·op·o).


tetrarko (tetrark·o) :

prefere diru 'kvaronestro' (kvar·on·estr·o), 'kvaronreganto' (kvar·on·reg·ant·o), 'regokvaropano' (reg·o·kvar·op·an·o), 'kunimperiestro' (kun·imperi·estr·o).


teŭgo (teŭg·o) :

prefere diru 'prua ŝipferdeko' (pru·a ŝip·ferdek·o).


tifeo (tife·o) :

prefere diru 'tifao' (tifa·o).


tildo (tild·o) :

(kiel memstara signo) ankaŭ eblas diri 'ondosigno' (ond·o·sign·o);
(kiel supersigno) ankaŭ eblas diri 'onda supersigno' (ond·a super·sign·o).


timida (timid·a) :

prefere diru 'timema' (tim·em·a), 'sinĝena' (si·n·ĝen·a), 'malaplomba' (mal·aplomb·a), 'hontema' (hont·em·a), 'memfidomanka' (mem·fid·o·mank·a).


timpano (timpan·o) :

(anatomio) prefere diru 'aŭdmembrano' (aŭd·membran·o);
(en la PIV-a signifo) prefere diru 'mezorela kavo' (mez·orel·a kav·o).


tino (tin·o) [zam]:

prefere diru (lign·a) 'kuvo' (kuv·o).


tiom (tiom) :

(en la senco de tiom multe) ankaŭ eblas diri 'tiom multe' (tiom mult·e);
(en la senco de 'tiel...kiel =komparo pri maniero ne pri kvanto) ankaŭ eblas diri 'tiel ...kiel' (tiel ...kiel).


tiparo (tiparo) :

ankaŭ eblas diri 'literaro' (liter·ar·o).


tipo (tip·o) [1oa]:

(pri presado) prefere diru 'preslitero' (pres·liter·o).


tipografio (tipografi·o)
(laŭ la kunteksto):

prefere diru 'presarto' (pres·art·o), 'presejo' (pres·ej·o).


tipografo (tipograf·o) :

ankaŭ eblas diri 'presisto' (pres·ist·o).


tiraljoro (tiraljor·o) [zam]:

prefere diru (arme·a) 'celpafisto' (cel·paf·ist·o), 'kaŝpafisto' (kaŝ·paf·ist·o).


tizano (tizan·o) :

ankaŭ eblas diri 'infuzaĵo' (infuz·aĵ·o).


tlaspo (tlasp·o) :

prefere diru 'monera herbo' (mon·er·a herb·o).


toasto (toasto) :

prefere diru 'rostpano' (rost·pan·o), 'rostita pano' (rost·it·a pan·o), 'rostitaa pantranĉo' (rost·ita·a pan·tranĉ·o).


tobogano (tobogan·o) :

prefere diru 'sledeto' (sled·et·o);
(laŭ la senco en la konkreta situacio) prefere diru 'glitejo' (glit·ej·o).


tofuo (tofu·o) :

prefere diru 'sojkazeo' (soj·kaze·o).


Togolo (Togol·o) :

prefere diru 'Togolando' (Togoland·o).


tohuo (tohu·o) :

prefere diru 'sojkazeo' (soj·kaze·o).


Toĥaro (Toĥar·o) :

prefere diru (lingv·o) 'la toĥara' (la toĥar·a).


tokpisino (tokpisin·o) :

prefere diru 'la tokpisina lingvo' (la tokpisin·a lingv·o).


toksa (toks·a) :

prefere diru 'venena' (venen·a).


toksi (toks·i) :

prefere diru 'veneni' (venen·i), 'eniigi venenon' (eni·ig·i venen·o·n).


toksino (toksin·o) :

prefere diru (mikrob·a) 'veneno' (venen·o), (mikrob·a) 'venensubstanco' (venen·substanco).


tokso (toks·o) :

prefere diru 'veneno' (venen·o), 'venena substanco' (venen·a substanc·o).


toksologio (toksologio) :

prefere diru 'venenscienco' (venen·scienc·o), 'venenmedicino' (venen·medicin·o).


toksomanio (toksomani·o) :

prefere diru 'drogomisuzo' (drog·o·mis·uz·o).


toleranco (toleranc·o) :

prefere diru 'tolero' (toler·o), 'akcepteblo' (akcept·ebl·o).


tonalo ((maĵor·a) tonal·o) :

prefere diru (larĝa) 'tonkombino' (ton·kombin·o).


topiko (topik·o) :

(en la senco de ‘temo’) prefere diru 'temo' (tem·o);
(en la senco de ‘loko’) prefere diru 'loko' (lok·o).


topinamburo (topinambur·o) :

prefere diru 'terpiro' (ter·pir·o), 'brazildevena terpomo' (brazil·deven·a ter·pom·o).


toplisto (top·list·o) :

prefere diru 'listo de plej ofte rigardataj paĝoj' (list·o de plej oft·e rigard·at·a·j paĝ·o·j), 'pintolisto' (pint·o·list·o).


topografio (topografi·o) :

ankaŭ eblas diri 'mapscienco' (map·scienc·o).


topografo (topograf·o) :

ankaŭ eblas diri 'mapsciencisto' (map·scienc·isto).


toponimio (toponimi·o) :

prefere diru 'loknomoscienco' (lok·nom·o·scienc·o).


toponimo (toponim·o) :

prefere diru 'loknomo' (lok·nom·o).


toporo (topor·o) :

prefere diru 'hakilo' (hak·il·o).


toreado (tore·ad·o) :

prefere diru 'bovbatalludo' (bov·batal·lud·o).


toreadoro (toreador·o) :

prefere diru 'bovbatalisto' (bov·batal·ist·o).


toreisto (tore·ist·o) :

prefere diru 'bovbatalisto' (bov·batal·ist·o).


torento (torent·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'monta rivereto' (mont·a river·et·o), 'kruta rivereto' (krut·a river·et·o), 'impeta akvofluo' (impet·a akv·o·flu·o).


tornado (tornado) :

prefere diru 'ventego' (vent·eg·o), 'kirla vento' (kirl·a vent·o), 'funela vento' (funel·a vent·o).


tornistro (tornistro) :

ankaŭ eblas diri 'dorsosako' (dors·o·sak·o).


torporo (torpor·o) :

prefere diru 'malvigleco' (mal·vigl·ec·o), 'malagemo' (mal·ag·em·o), 'dormemo' (dorm·em·o).


tortikolo (tortikol·o) :

prefere diru 'koltordiĝo' (kol·tord·iĝ·o), 'kola rigido' (kol·a rigid·o), 'koldoloro' (kol·dolor·o).


totala (total·a) :

prefere diru 'tuta' (tut·a), 'entuta' (en·tut·a), 'ĉioma' (ĉiom·a), 'plena' (plen·a), 'kompleta' (komplet·a).


totalisma (total·ism·a) :

prefere diru 'tutisma' (tut·ism·a), 'totalitara' (totalitar·a).


totalismo (total·ism·o) :

prefere diru 'tutismo' (tut·ism·o), 'totalitarismo' (totalitar·ism·o).


toŭfuo (toŭfu·o) :

prefere diru 'sojkazeo' (soj·kaze·o).


tra ra ra (tra ra ra) :

(sono imitanta rapidan senĉesan babiladon) prefere diru 'bla-bla-bla!' (bla-bla-bla!);
(Bruo de rapida marŝo aŭ galopo) prefere diru 'tra-ra-ra' (tra-ra-ra);
(Senpacienca rifuzo plu aŭskulti) prefere diru 'sufiĉe' (sufiĉ·e).


trabanto (trabant·o) :

prefere diru 'satelito' (satelit·o).


tracei (trace-i) :

(1 Desegni konstruotan vojon sur plano) prefere diru 'plan-desegn-i vojon' (plan-desegn-i vojon);
(2 Marki konstruotan vojon sur la tereno per fostetoj aŭ markŝtonoj) prefere diru 'mark-o-strek-i vojon' (mark-o-strek-i vojon), 'voj-strek-i' (voj-strek-i);
(3 Transdesegni efektivigotan planon sur laboraĵon) prefere diru 'mark-o-strek-i laboraĵon' (mark-o-strek-i laboraĵon), 'planstreki' (plan·strek·i).


tragika (tragik·a) :

ankaŭ eblas diri 'tragedia' (tragedi·a).


tragikomedio (tragikomedi·o) :

prefere diru 'tragedia komedio' (tragedi·a komedi·o), 'ridiga tragedio' (rid·ig·a tragedi·o), 'serioza/malserioza teatraĵo' (serioz·a/mal·serioz·a teatr·aĵ·o).


trajno (trajn·o) :

ankaŭ eblas diri 'vagonaro' (vagon·ar·o).


trako (trak·o)
(laŭ la signifo):

prefere diru 'sono' (son·o), 'sonparto' (de filmo) (son·part·o);
(la fizika dosiero sendebla) prefere diru 'sondokumento' (son·dokument·o).


traktato (traktat·o) :

ankaŭ eblas diri 'interŝtata kontrakto' (inter·ŝtat·a kontrakt·o), 'interŝtata interkonsento' (inter·ŝtat·a inter·konsent·o).


trampo (tramp·o) :

prefere diru 'vagabondo' (vagabond·o), 'vagulo' (vag·ul·o), 'vaganto' (vag·ant·o), 'senhejmulo' (sen·hejm·ul·o);
(se temas pri homo) prefere diru 'ĉifonulo' (ĉifon·ul·o);
(se temas pri ŝipoj aŭ aviadiloj) prefere diru 'vaganta ŝipo aŭ aviadilo' (vag·ant·a ŝip·o aŭ avi·ad·il·o).


trampolino (trampolin·o) :

(normale, se ilo por plonĝi en la akvon) prefere diru 'saltotabulo' (salt·o·tabulo);
(por indiki plastan surfacon, el kiu oni saltas) prefere diru 'saltotuko' (salt·o·tuk·o);
(la unua alternativo povus esti konfuzata kun la tukoj de la fajrobrigardo, en kiujn oni povas salti; sed tiujn ankaŭ eblas nomi "kaptotukoj") prefere diru 'saltadotuko' (salt·ad·o·tuk·o).


transformatoro (transformator·o) :

(pri elektro) prefere diru 'transformilo' (trans·form·il·o).


transfuzi (transfuz·i) :

prefere diru 'sangaldono' (sang·al·don·o).


transitiva (transitiv·a) :

(verbo) ankaŭ eblas diri 'transira' (trans·ir·a).


transmisii (transmisi·i) :

prefere diru 'transigi' (trans·ig·i), 'transsendi' (trans·send·i), 'peri' (per·i), 'komuniki' (komunik·i).


transpiri (transpir·i) :

prefere diru 'ŝviti' (ŝvit·i);
(por plantoj) prefere diru 'spiri' (spir·i).


traŭbo (traŭb·o) :

prefere diru 'vinbero' (vin·ber·o).


traŭmato (traŭmat·o) :

(en psikologio) prefere diru 'traŭmo' (traŭm·o);
(en la ĝenerala medicino) prefere diru 'vundo' (vund·o).


traŭmatologio (traŭmatologi·o) :

prefere diru 'vundoscienco' (vund·o·scienc·o), 'vundokuracado' (vund·o·kurac·ad·o), 'vundoscienco' (vund·o·scienc·o).


traŭmatologo (traŭmatolog·o) :

prefere diru 'vundokuracisto' (vund·o·kurac·ist·o), 'vundosciencisto' (vund·o·scienc·ist·o).


travestii (travesti·i) :

prefere diru 'alivesti' (ali·vest·i);
(en literaturo) prefere diru 'komike imiti' (komik·e imit·i), 'parodii' (parodi·i).


trefo (trefo) :

(en kartoludo) ankaŭ eblas diri 'trifolio' (tri·foli·o).


trenco (trenco) :

(en muziko) prefere diru 'trancomuziko' (tranc·o·muziko).


trenda (trend·a) :

prefere diru 'laŭmoda' (laŭ·mod·a).


trendo (trend·o) :

prefere diru 'evolutendenco' (evolu·tendenc·o), 'modo' (mod·o).


tribo- (tribo·) :

prefere diru 'frot·' (frot·).


tribometrio (tribometri·o) :

prefere diru 'frotmezurado' (frot·mezur·ad·o).


triciklo (tricikl·o) :

prefere diru 'triradilo' (tri·rad·il·o), 'trirad(a )biciklo' (tri·rad·(a )bicikl·o).


trigona (trigon·a) :

prefere diru 'romboedra' (romboedr·a).


triĥo- (triĥo-) :

(en scienco kaj teĥniko) prefere diru 'haro' (har·o).


triĥomicetozo (triĥomicetoz·o) :

prefere diru 'miceta harmalsano' (miceta har·mal·san·o).


triĥopatio (triĥopati·o) :

prefere diru 'harmalsano' (har·mal·san·o).


triĥoplazio (triĥoplazi·o) :

prefere diru 'nenormala harkreskado' (ne·normal·a har·kresk·ad·o).


triĥozo (triĥoz·o) :

prefere diru 'okula harmalsano' (okula har·mal·san·o).


triko- (triko-) :

(en scienco kaj teĥniko) prefere diru 'haro' (har·o).


trikomicetozo (trikomicetoz·o) :

prefere diru 'miceta harmalsano' (miceta har·mal·san·o).


trikopatio (trikopati·o) :

prefere diru 'harmalsano' (har·mal·san·o).


trikoplazio (trikoplazi·o) :

prefere diru 'nenormala harkreskado' (ne·normal·a har·kresk·ad·o).


trikozo (trikoz·o) :

prefere diru 'harmalsano' (har·mal·san·o).


triliono (trilion·o) :

(en la senco 10^12) prefere diru 'mil miliardoj' (mil miliard·o·j), 'biliono' (bilion·o);
(en la senco 10^18) ankaŭ eblas diri 'triliono' (trilion·o), 'miliardo da miliardoj' (miliard·o da miliard·o·j).


trilogio (trilogi·o) :

ankaŭ eblas diri 'triparta romano' (tri·part·a roman·o), 'triopo' (tri·op·o), 'trilibra serio' (tri·libr·a seri·o), 'librotriopo' (libr·o·tri·op·o), 'triserio' (tri·seri·o), 'dramaro' (dram·ar·o);
(en la origina greka senco) ankaŭ eblas diri 'dramtriopo' (dram·tri·op·o).


trimestro (trimestr·o) :

prefere diru 'tri monatoj' (tri monat·o·j), 'trimonata periodo' (tri·monat·a period·o);
(pro influo de naciaj lingvoj, foje la intencata signifo povas esti alia, kaj tiam oni devas traduki laŭ la efektiva signifo) prefere diru 'jarkvarono' (jar·kvar·on·o).


trinitatano (trinitat·an·o) :

prefere diru 'triunuisto' (tri·unu·ist·o).


Trinitato (Trinitat·o) :

prefere diru 'Triunuo' (Tri·unu·o).


trinkmono (trink·mon·o) :

ankaŭ eblas diri 'dankmono' (dank·mon·o).


triplikato (triplikat·o) :

prefere diru 'tria kopio' (tri·a kopi·o), 'tria ekzemplero' (tri·a ekzempler·o).


triptiko (triptik·o) :

prefere diru 'tripanela artaĵo' (tri·panel·a art·aĵ·o).


trista (trist·a) :

prefere diru 'malgaja' (mal·gaj·a), 'malĝoja' (mal·ĝoj·a), 'malfeliĉa' (mal·feliĉ·a).


trivi (triv·i) :

prefere diru 'eluzi' (el·uz·i).


trobadoro (trobador·o) :

ankaŭ eblas diri (mez·epok·a) 'kortega poeto' (kort·eg·a poet·o).


troglodito (troglodit·o) :

prefere diru 'kavernulo' (kavern·u·lo).


trojko (trojk·o) :

(ĝenerale) ankaŭ eblas diri 'triopo' (tri·op·o);
(en la senco de estraro) ankaŭ eblas diri 'tripersona estraro' (tri·person·a estr·ar·o), 'triopa estraro' (tri·op·a estr·ar·o).


troleo (trole·o) :

(en autobusoj) prefere diru 'elektroprenilo' (elektr·o·pren·il·o).


trolo (trol·o) :

(en fiŝkaptado) prefere diru 'marfunda trenreto/tirreto' (mar·fund·a tren·ret·o/tir·ret·o);
(en interreto) prefere diru (ret·a) 'ĝenulo' (ĝen·ul·o), 'disputinstiganto' (disput·instig·ant·o), 'provokisto' (provok·ist·o).


tropismo (tropism·o) :

(en la senco de reago al altira aŭ forpuŝa forto) ankaŭ eblas diri 'altirforpuŝa reago' (altir·for·puŝa reag·o).


tropo (trop·o) :

prefere diru 'vortfiguro' (vort·figur·o), 'stilfiguro' (stil·figur·o).


trotuaro (trotuaro) :

ankaŭ eblas diri 'paŝvojo' (paŝ·voj·o), 'paŝejo' (paŝ·ej·o), 'homvojo' (hom·voj·o), 'porhoma vojo' (por·hom·a voj·o).


trovi (trov·i) [fun]:

(en la senco de 'konsideri', 'opinii') ankaŭ eblas diri 'konsideri' (konsider·i), 'opinii' (opini·i).


trubaduro (trubadur·o) [zam]:

ankaŭ eblas diri (mez·epok·a) 'kortega poeto' (kort·eg·a poet·o).


tuĉo (tuĉ·o) :

prefere diru 'ĉina inko' (ĉin·a ink·o).


tumulo (tumul·o) :

prefere diru 'tombomonteto' (tomb·o·mont·et·o).


tungsteno (tungsten·o) :

prefere diru 'volframo' (vol·fram·o).


turismo (turism·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'vojaĝado' (vojaĝ·ad·o), 'ekskursado' (ekskurs·ad·o).


turisto (turist·o) [sla]:

ankaŭ eblas diri 'vojaĝanto' (vojaĝ·ant·o), 'ekskursanto' (ekskurs·ant·o), 'turismanto' (turism·ant·o).


turneo (turne·o) :

(teatro) ankaŭ eblas diri 'rondiro' (rond·ir·o), 'artprezenta rondvojaĝo' (art·prezent·a rond·vojaĝ·o).


turpa (turp·a) :

prefere diru 'malbela' (mal·bel·a), 'malbelega' (mal·bel·eg·a).


uako (uak·o) :

(preseraro en PIV por 'uoko') prefere diru 'ĉina pato' (ĉin·a pat·o), 'kurba pato' (kurb·a pat·o), 'uoko' (uok·o).


ubikva (ubikv·a) :

(pri vivaĵoj) prefere diru 'multmedia' (mult·medi·a).


ublieto (ubliet·o) :

prefere diru 'forgeskelo' (forges·kel·o), 'punkelo' (pun·kel·o).


uedo (ued·o) :

prefere diru 'seka rivero' (sek·a river·o).


uesto (uest·o) :

prefere diru 'okcidento' (okcident·o).


ujutna (ujutn·a) :

prefere diru 'ĉarma' (ĉarm·a), 'komforta' (komfort·a), 'bonfarta' (bon·fart·a).


ukazo (ukaz·o) [2oa]:

ankaŭ eblas diri (car·a) 'dekreto' (dekret·o), 'arbitra ordono' (arbitr·a ordon·o).


ukulelo (ukulel·o) :

ankaŭ eblas diri 'havaja gitaro' (havaj·a gitar·o).


ulno (uln·o) :

prefere diru 'kubutosto' (kubut·osto).


ultimato (ultimat·o) [2oa]:

prefere diru 'lasta oferto' (last·a ofert·o).


ultra- (ultra-) :

prefere diru 'trans' (trans·), 'eg' (eg·), 'ekstrema' (ekstrem·a).


ultramaro (ultramar·o) [zam]:

prefere diru 'intense/malhele blua farbo/kolorilo' (intens·e/mal·hel·e blu·a farb·o/kolor·il·o), 'ĉielblua farbo/kolorilo' (ĉiel·blu·a farb·o/kolor·il·o), 'ĉielbluo' (ĉiel·blu·o).


ultrasono (ultra·son·o) :

prefere diru 'superaŭdebla sono' (super·aŭd·ebl·a son·o).


ultraviola (ultraviol·a) :

prefere diru 'transviola' (trans·viol·a).


ululi (ulul·i) :

(de hundoj aŭ lupoj) prefere diru 'ĝembojegi' (ĝem·boj·eg·i);
(de strigoj) prefere diru (strig·e) 'bleki' (blek·i);
(lamentantaj homoj) prefere diru (plor·) 'kriegi' (kri·eg·i);
(ĝojantaj homoj) prefere diru (ĝoj-) 'kriegi' (kri·eg·i);
(kantistoj) prefere diru 'kriegi' (kri·eg·i).


umiko (umik·o) :

prefere diru 'amamiko' (am·amik·o).


umlaŭto (umlaŭt·o) :

prefere diru 'germana vokalŝanĝo' (german·a vokal·ŝanĝ·o).


un' (un) :

prefere diru 'unu' (unu).


uncio (unci·o) :

prefere diru 'neĝleopardo' (neĝ·leopard·o).


undino (undin·o) :

prefere diru 'akvofeino' (akv·o·fe·in·o).


ungvento (ungvent·o) :

prefere diru 'ŝmiraĵo' (ŝmir·aĵ·o).


unika (unik·a) [3oa]:

ankaŭ eblas diri (unu) 'sola' (sol·a).


unikorno (unikorn·o) :

prefere diru 'unukornulo' (unu·korn·ul·o).


unio (uni·o) [zam]:

ankaŭ eblas diri 'unuiĝo' (unu·iĝ·o).


unisono (unison·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'unusono' (unu·son·o) [1oa].


unitara (unitar·a) :

prefere diru 'unuisma' (unu·ism·a), 'unuista' (unu·ist·a).


unitaria (unitari·a) :

prefere diru 'unuisma' (unu·ism·a), 'unuista' (unu·ist·a).


unitariano (unitari·an·o) :

prefere diru 'unuisto' (unu·ist·o).


unitariismo (unitari·ism·o) :

prefere diru 'unuismo' (unu·ism·o).


unitarismo (unitar·ism·o) :

prefere diru 'unuismo' (unu·ism·o).


unito (unit·o) :

prefere diru 'unuo' (unu·o).


unkti (unkt·i) :

prefere diru 'sanktolei' (sankt·ole·i), 'ŝmiri' (per ole·o) (ŝmir·i).


unuciklo (unu·cikl·o) :

prefere diru 'unuradilo' (unu·rad·il·o), 'unurad(a) biciklo' (unu·rad·(a) bicikl·o).


unusencuma (unu·senc·um·a (strat·o)) :

prefere diru 'unudirekta' (strat·o) (unu·direkt·a).


uoko (uok·o)
(preserare en PIV 'uako'):

prefere diru 'ĉina pato' (ĉin·a pat·o), 'kurba pato' (kurb·a pat·o).


uranismo (uran·ism·o) [arĥ]:

prefere diru 'ambaŭseksemo' (ambaŭ·seks·em·o), (vir·a) 'samseksemo' (samseks·em·o).


urbanizi (urbaniz·i) :

prefere diru 'urb-(ec-)igi' (urb-(ec-)ig·i), 'urbigi' (urb·ig·i), 'urbecigi' (urb·ec·ig·i).


urduo (urdu·o) :

prefere diru 'la urdua lingvo' (la urdu·a lingv·o).


uretro (uretr·o) :

prefere diru 'urinkanalo' (urin·kanal·o).


urlio (urli·o) :

prefere diru 'mumpso' (mumps·o), 'salivglanda inflamo/ŝvelo' (saliv·gland·a inflam·o/ŝvel·o), '(ĉe-)orelglanda inflamo/ŝvelo' ((ĉe-)orel·gland·a inflam·o/ŝvel·o).


utrikulario (utrikulari·o) :

prefere diru 'vezika herbo' (vezik·a herb·o).


uverturo (uvertur·o) [1oa]:

prefere diru (muzik·a) 'malfermo' (mal·ferm·o).


uvo (uv·o) :

prefere diru 'vinbero' (vin·ber·o).


uzanco (uzanc·o) :

prefere diru 'uzo' (uz·o), 'uzado' (uz·ad·o), 'uzkutimo' (uz·kutim·o).


uzino (uzin·o) :

prefere diru 'fabriko' (fabrik·o) [fun], (meĥanik·ist·a) 'riparejo' (ripar·ej·o), 'metalprilaborejo' (metal·pri·labor·ej·o).


uzurpatoro (uzurpator·o)
(laŭ la kunteksto):

prefere diru 'uzurpanto' (uzurp·ant·o), 'uzurpinto' (uzurp·int·o).


ŭato (ŭat·o) :

prefere diru 'uato' (uat·o).


ŭesto (ŭest·o) :

prefere diru 'okcidento' (okcident·o).


V (V) :

(por indiki numeron laŭ la latina metodo) prefere diru '5' (5), '5a' (5·a).


vaĉi (vaĉ·i) :

prefere diru 'gardi' (gard·i), 'gardostari' (gard·o·star·i).


vademekumo (vademekum·o) :

prefere diru 'manlibro' (man·libr·o), 'gvidlibro' (gvid·libr·o), 'poŝhelplibr(et)o' (poŝ·help·libr·(et·)o).


vado (vad·o) :

(en la senco de seka fundo de la maro post defluo de la tajda pinto) prefere diru 'tajdofundo' (tajd·o·fund·o), 'deflusekfundo' (de·flu·sek·fundo).


vafro (vafr·o) :

prefere diru 'vaflo' (vafl·o).


vagabondo (vagabond·o) :

ankaŭ eblas diri 'vagulo' (vag·ul·o), 'vaganto' (vag·ant·o).


vajco (vajc·o) :

prefere diru 'ŝraŭbtenilo' (ŝraŭb·ten·il·o), 'ŝraŭbmakzelo' (ŝraŭb·makzel·o).


vaka (vak·a) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'malplena' (mal·plen·a).


vakero (vaker·o) :

prefere diru 'rajdpaŝtisto' (rajd·paŝt·ist·o), (rajdanta) 'bovisto/bovgardisto' (bov·ist·o/bov·gard·ist·o).


valer- (valer-) :

prefere diru 'valerat-' (valerat-).


valerato (valerat·o) :

ankaŭ eblas diri 'salo de valeriana acido' (sal·o de valerian·a acid·o).


valeto (valet·o) :

prefere diru (vir-) 'ĉambristo' (ĉambr·ist·o).


valga (valg·a) :

ankaŭ eblas diri 'kurbakrura' (kurb·a·krur·a).


valuto (valut·o) [9oa]:

ankaŭ eblas diri 'monunuo' (mon·unu·o).


vampo (vamp·o) :

prefere diru 'vampirino' (vampir·in·o).


vanui (vanu·i) :

prefere diru 'malaperi' (mal·aper·i).


varapo (varap·o) :

prefere diru 'rokgrimpado' (rok·grimp·ad·o).


variablo (variabl·o) :

prefere diru 'variaĵo' (vari·aĵ·o).


varianto (variant·o) [2oa]:

prefere diru 'variaĵo' (vari·aĵ·o).


varietato (varietat·o) :

prefere diru 'variaĵo' (vari·aĵ·o).


varieteo (variete·o) :

prefere diru 'varia spektaklo' (vari·a spektakl·o), 'varia amuzaĵo' (vari·a amuz·aĵ·o);
(en la okazo de uzo por la loko de la spektaklo) prefere diru 'teatroamuzkantejo' (teatroamuz·kant·ej·o).


varleto (varlet·o) :

(en la Meza Epoko) prefere diru 'kavalirpaĝio' (kavalir·paĝi·o);
(laborado de metalo) prefere diru 'tenpeco' (ten·pec·o).


varmkapulo (varm·kap·ul·o) :

ankaŭ eblas diri 'flamiĝemulo' (flam·iĝ·em·ul·o).


varmobotelo (varm·o·botel·o) :

(kaŭĉuka ujo por varmigi la liton) ankaŭ eblas diri 'varmakva sako' (varm·akva sako).


varpo (varp·o) :

ankaŭ eblas diri 'bazafadenaro' (baz·a faden·ar·o).


vasko (vask·o) :

prefere diru (fontan·a) 'konkego' (konk·eg·o).


vato (vat·o) [fun]:

(por eviti samforman sed malsamdignifan vorton) ankaŭ eblas diri 'kotonfloro' (koton·flor·o).


vatro (vatr·o) :

prefere diru 'varmtransigilo' (varm·trans·ig·il·o), 'hejtilo' (hejt·il·o).


vatto (vatt·o)
(???? Ni ne povis interkonsenti pri internacie valida samsignifa esprimo.):

prefere diru 'uato' (uat·o).


vavo (vav·o) :

(nomo de la litero w) ankaŭ eblas diri 'duobla vo' (du·obl·a vo).


vazistaso (vazistas·o) :

prefere diru 'klapfenestro' (klap·fenestr·o), 'klapo' (klap·o), 'fenestroklapo' (fenestr·o·klap·o).


vefto (veft·o) :

prefere diru 'teksita fadenaro' (teks·it·a faden·ar·o) ankaŭ eblas diri 'interkruciĝanta (tekso-)fadenaro' (inter·kruc·iĝ·ant·a (teks·o-)faden·ar·o).


veganismo (vegan·ism·o) :

ankaŭ eblas diri 'senbestaĵismo' (sen·best·aĵ·ism·o), 'dieto senbestaĵa' (diet·o sen·best·aĵ·a), 'dieto nurkreskaĵa' (diet·o nur·kresk·aĵ·a), 'bestaĵoevitismo' (best·aĵ·o·evit·ism·o).


vegano (vegan·o) :

ankaŭ eblas diri 'senbestaĵisto' (sen·best·aĵ·ist·o), 'bestaĵevitisto' (best·aĵ·evit·ist·o).


vegetaĵo (veget·aĵ·o) :

ankaŭ eblas diri 'kreskaĵo' (kresk·aĵ·o).


vegetalano (vegetal·an·o) :

prefere diru 'senbestaĵisto' (sen·best·aĵ·ist·o).


vegetalo (vegetal·o) [8oa]:

prefere diru 'kreskaĵo' (kresk·aĵ·o).


vegetara (vegetar·a) [2oa]:

ankaŭ eblas diri 'senvianda' (sen·viand·a), 'senviandisma' (sen·viand·ism·a).


vegetarano (vegetar·an·o) :

ankaŭ eblas diri 'senviandisto' (sen·viand·ist·o).


vegetarismo (vegetar·ism·o) :

ankaŭ eblas diri 'senviandismo' (sen·viand·ism·o), 'dieto senvianda' (diet·o sen·viand·a).


vego (veg·o) :

prefere diru 'kurejo' (kur·ej·o);
(en vojo) prefere diru 'vojo' (voj·o).


vehiklo (vehikl·o) :

(laŭ la signifo en la unuopa okazo) prefere diru 'perilo' (per·il·o), 'veturilo' (vetur·il·o), 'portilo' (port·il·o), 'infektportanto' (infekt·port·ant·o), 'helpilo' (help·il·o), 'ilo' (il·o).


vejro (vejr·o) :

prefere diru 'akvohaltigilo' (akv·o·halt·ig·il·o), 'akvobarilo' (akv·o·bar·il·o).


veka (vek·a) :

(en la senco de vek-it-a) prefere diru 'vekita' (vek·it·a), 'sendorma' (sen·dorm·a), 'maldorma' (mal·dorm·a).


veksilo (veksil·o) :

prefere diru 'flago' (flag·o).


veksilologio (veksilologi·o) :

prefere diru 'flagoscienco' (flag·o·scienco).


velaro (velar·o) :

prefere diru 'vela konsonanto' (vel·a konsonant·o).


veldi (veld·i) :

ankaŭ eblas diri 'fande kunfiksi' (fand·e kun·fiks·i).


velŝo (velŝ·o) :

prefere diru 'franclingva sviso' (franc·lingv·a svis·o).


vendeto (vendet·o) :

prefere diru 'familia venĝo' (famili·a venĝ·o).


Venera (Vener·a) :

(nomo de planedo kaj diino) prefere diru 'Venuso' (Venus·o).


venera (vener·a) :

(pri malsanoj) prefere diru 'seksume transdonebla malsano' (seks·um·e trans·don·ebl·a mal·san·o), 'amora malsano' (amor·a mal·san·o), 'seksuma malsano' (sek·sum·a mal·san·o), 'venusa malsano' (venus·a mal·san·o).


venerea (venere·a) :

prefere diru 'seksa malsano' (seks·a mal·san·o).


veneri (vener·i) :

(sanktulojn kaj similajn estaĵojn) prefere diru 'respektegi' (respekt·eg·i).


Venero (Vener·o) :

prefere diru 'Venuso' (Venus·o).


venerologio (venerologi·o) :

prefere diru 'scienco pri seksume transoneblaj malsanoj' (scienc·o pri seks·um·e transon·ebl·a·j mal·san·o·j).


veniala (venial·a) :

prefere diru 'pardonebla' (pardon·ebl·a), 'malgrava' (mal·grav·a).


ventgeneratoro (vent·generator·o) :

prefere diru 'venta generilo' (vent·a gener·il·o).


ventilatoro (ventilator·o) :

prefere diru 'ventolilo' (ventol·il·o).


Venusa monto (venus·a mont·o) :

prefere diru 'puba monto' (pub·a mont·o).


vepro (vepr·o) :

prefere diru 'pikarbusto' (pik·arbust·o), 'densejo' (dens·ej·o), 'arbustaĵo' (arbust·aĵ·o).


verbesino (verbesin·o) :

prefere diru 'verbezeno' (verbezen·o).


verbo (verb·o) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'ivorto' (i·vort·o), 'agvorto' (ag·vort·o), 'farvorto' (far·vort·o).


vermifugo (vermifug·o) :

prefere diru 'vermoforigilo' (verm·o·for·ig·il·o), 'vermomortigilo' (verm·o·mort·ig·il·o), 'kontraŭvermaĵo' (kontraŭ·verm·aĵ·o).


vermiljono (vermiljon·o) :

prefere diru 'cinabra koloro' (cinabr·a kolor·o).


vernalizi (vernaliz·i) :

prefere diru 'antaŭmaturigi' (antaŭ·matur·ig·i).


versalo (versal·o) :

prefere diru 'eta granda litero' (et·a grand·a liter·o), 'granda litero' (grand·a liter·o), 'duongranda litero' (duon·grand·a liter·o).


versiklo (versikl·o) :

(en la Biblio, Korano, ktp.) prefere diru 'versego' (vers·eg·o), 'verso' (vers·o), 'ĉapitreroparagrafeto' (ĉapitr·er·oparagraf·et·o), 'linio' (lini·o), 'ĉapitrero' (ĉapitr·er·o), 'tekstunuo' (tekst·unu·o);
(en liturgio la verso, kiu postulas respondan verson) prefere diru 'instiga verso' (instig·a vers·o).


vertago (vertag·o) [zam]:

prefere diru 'melhundo' (mel·hund·o).


vertico (vertico) [8oa]:

ankaŭ eblas diri 'pinto' (pint·o), 'verto' (vert·o), 'angulpunkto' (angul·punkt·o), 'nodo' (nod·o);
(ĉi tiuj du lastaj rilate al 'grafeo-j') ankaŭ eblas diri 'nodpunkto' (nod·punkt·o).


vertiĝo (vertiĝ·o) :

prefere diru 'kapturniĝo' (kap·turn·iĝ·o).


vertrago (vertrago) [zam]:

prefere diru 'leporhundo' (lepor·hund·o).


veselo (veselo) :

prefere diru 'antikva (milit-)ŝipo' (antikv·a (milit-)ŝip·o).


vespereo (vespere·o) :

prefere diru 'vespera prezentado' (vesper·a prezent·ad·o).


vespro (vespr·o) :

prefere diru 'vespera diservo' (vesper·a di·serv·o).


vestalo (vestal·o) :

prefere diru 'pastrino de Vesto' (Pastr·in·o de Vest·o).


vesterno (vestern·o) :

prefere diru 'usonokcidenta filmo' (uson·okcident·a film·o), 'sovaĝokcidenta filmo' (sovaĝ·okcident·a filmo), 'bovgardista filmo' (bov·gard·ist·a film·o).


vestiblo (vestibl·o) [fun]:

ankaŭ eblas diri 'enirĉambro' (en·ir·ĉambr·o).


vestiĝo (vestiĝ·o) :

prefere diru 'spuro' (spur·o), 'restaĵo' (rest·aĵ·o).


veterinaro (veterinar·o) [1oa]:

ankaŭ eblas diri 'bestkuracisto' (best·kurac·isto).


VI (VI) :

(por indiki numeron laŭ la latina metodo) prefere diru '6' (6), '6a' (6·a).


vibracio (vibraci·o) :

prefere diru 'vibro' (vibr·o).


vibriso (vibris·o) :

(ĉe bestoj) prefere diru 'sentharo' (sent·har·o);
(se surlipe, ankaŭ) prefere diru 'lipharo' (lip·har·o);
(ĉe homo) prefere diru 'nazharo' (naz·har·o).


vicpatrino (vic·patr·in·o) :

ankaŭ eblas diri 'duonpatrino' (du·on·patr·in·o).


vicrado (vic·rad·o) :

(aŭtomobilo) ankaŭ eblas diri 'kromrado' (krom·rad·o).


video (vide·o) :

prefere diru 'vidbendo' (vid·bend·o), (vid·bend·a, disk·a) 'filmo' (film·o), 'filmeto' (film·et·o).


video- (video-) :

(uzata kiel prefikso) ankaŭ eblas diri 'vid-' (vid-), 'film-' (film-);
(parolante pri parto de elektronika aparataro) ankaŭ eblas diri 'bildiga' (bild·ig·a).


videoklipo (vide·o·klip·o) :

prefere diru 'filmeto' (film·et·o), 'muzikfilm-(et)-o' (muzik·film-(et)-o).


videoludo (videolud·o) :

prefere diru 'bitludo' (bit·lud·o), 'komputila ludo' (komput·il·a lud·o).


vigili (vigil·i) :

prefere diru 'noktogardi' (nokt·o·gard·i), 'gardi' (gard·i).


vigvamo (vigvam·o) :

prefere diru 'fel/mattendo' (fel·/mat·tend·o).


VII (VII) :

(por indiki numeron laŭ la latina metodo) prefere diru '7' (7), '7a' (7·a).


VIII (VIII) :

(por indiki numeron laŭ la latina metodo) prefere diru '8' (8), '8a' (8·a).


viktualio (viktuali·o) :

prefere diru 'nutroprovizoj' (nutr·o·proviz·o·j).


vilao (vila·o) :

ankaŭ eblas diri (sol·star·a) 'luksa domo' (luks·a dom·o);
(en la roma regno) ankaŭ eblas diri 'biendomo' (bien·dom·o).


villo (vill·o) [zam]:

prefere diru 'vilao' (vila·o).


vimplo (vimpl·o) :

prefere diru 'flageto' (flag·et·o).


vinĉo (vinĉo) :

prefere diru 'ŝnurvolva levilo' (ŝnur·volv·a lev·il·o).


vindaso (vindas·o) :

prefere diru 'ankrolevilo' (ankr·o·lev·il·o), 'volvakso' (volv·aks·o).


vinjeto (vinjet·o) [1oa]:

(en la senco de desegnaĵo en, ekzemple, ĵurnalo) prefere diru 'bildŝerco' (bild·ŝerco).


vinkto (vinkto) [6oa]:

ankaŭ eblas diri 'kunkroĉilo' (kun·kroĉ·il·o).


vinkulo (vinkulo) :

prefere diru 'kuniga krampo' (kun·ig·a kramp·o), 'kurba krampo' (kurb·a kramp·o).


vinologo (vinolog·o) :

prefere diru 'vinfakulo' (vin·fak·ul·o), 'vinsciencisto' (vin·scienc·ist·o).


violenta (violent·a) :

prefere diru 'perfort(em)a' (per·fort(·em)·a).


violenti (violent·i) :

prefere diru (seks·e) 'perforti' (per·fort·i), 'seksatenci' (seks·atenc·i).


vipero (viper·o) [8oa]:

ankaŭ eblas diri 'vipuro' (vipur·o) [fun].


virologio (virologi·o) :

prefere diru 'virusscienco' (virus·scienc·o).


virozo (viroz·o) :

prefere diru 'virusmalsano' (virus·mal·san·o).


virulenta (virulent·a) :

prefere diru 'malsaniga' (mal·san·ig·a), (akr·e) 'atakema' (atak·em·a), 'vive malutila' (viv·e mal·util·a).


virusologio (virusologi·o) :

prefere diru 'virusoscienco' (virus·o·scienc·o).


virusologo (virusolog·o) :

prefere diru 'virusfakulo' (virus·fak·ul·o).


viskoza (viskoz·a) :

prefere diru 'malflua' (mal·flu·a), 'malfluema' (mal·flu·em·a), 'flumalema' (flu·mal·em·a).


viskozo (viskoz·o) :

prefere diru 'malfluo' (mal·flu·o), 'malfluemo' (mal·flu·em·o), 'flumalemo' (flu·mal·em·o).


viskozometro (viskozometr·o) :

ankaŭ eblas diri 'malfluomezurilo' (mal·flu·o·mezur·il·o).


vitala (vital·a) :

prefere diru 'viveca' (viv·ec·a), 'viva' (viv·a), 'vivograva' (viv·o·grav·a).


vito (vit·o) [8oa]:

prefere diru 'vinberujo' (vin·ber·uj·o);
(pri grimpkreskaĵo) prefere diru 'grimparbusto' (grimp·arbust·o).


vitralo (vitral·o) :

prefere diru 'vitrofenestrego' (vitr·o·fenestr·eg·o), 'vitromozaika fenestro' (vitr·o·mozaik·a fenestr·o).


vitrino (vitrin·o) :

prefere diru 'montrofenestro' (montr·o·fenestr·o).


vivario (vivari·o) :

prefere diru 'vivujo' (viv·uj·o).


vizio (vizi·o) [6oa]:

ankaŭ eblas diri 'vido' (vid·o), 'antaŭvido' (antaŭ·vid·o), 'imago' (imag·o).


vizuala (vizual·a) :

prefere diru 'vida' (vid·a).


vobli (vobl·i) :

prefere diru 'ŝanceliĝi' (ŝancel·iĝ·i).


vojevodio (vojevodi·o) :

prefere diru 'pola provinco' (pol·a provinc·o).


vokalisto (vokalist·o) :

(por difinita speco de kantisto) prefere diru 'voĉisto' (voĉ·ist·o), 'kantisto' (kant·ist·o).


vokto (vokt·o) [zam]:

ankaŭ eblas diri 'supergardisto' (super·gard·ist·o), 'inspektisto' (inspekt·ist·o).


volano (volan·o) :

prefere diru 'plumpilko' (plum·pilk·o).


volatila (volatil·a) :

prefere diru 'gasiĝema' (gas·iĝ·em·a).


volbo (volb·o) :

prefere diru (plafon·a) 'arkaĵo' (ark·aĵ·o) [fun].


volbopato (volb·o·pat·o) :

ankaŭ eblas diri 'ĉina pato' (ĉin·a pat·o).


volejbalo (volejbal·o) :

prefere diru 'flugpilkado' (flug·pilk·ad·o).


voltmetro (volt·metr·o) :

prefere diru 'voltmezurilo' (volt·mezur·il·o).


voluto (volut·o) :

prefere diru 'spirala ornamaĵo' (spiral·a ornam·aĵ·o).


vomito (vomit·o) :

prefere diru 'flava febro' (flav·a febr·o).


vori (vor·i) :

prefere diru 'manĝegi' (manĝ·eg·i).


vorko (vork·o) :

prefere diru 'konstruaĵo' (konstru·aĵ·o), 'konstruado' (konstru·ad·o), 'konstruejo' (konstru·ej·o).


voti (vot·i) :

(por la signifo 'voĉdoni') prefere diru 'voĉdoni' (voĉ·don·i).


voto (vot·o) :

(faka vorto, religia) ankaŭ eblas diri 'ĵurpromeso' (ĵur·promes·o), 'solena promeso' (solen·a promes·o).


vrako (vrak·o) :

ankaŭ eblas diri 'ŝip/flugmaŝinrestaĵo' (ŝip/flug·maŝin·rest·aĵ·o).


vringi (vring·i) :

prefere diru 'premtordi' (prem·tord·i), 'eltordi' (el·tord·i), 'tordpremi' (tord·prem·i).


vuajerismo (vuajerism·o) :

prefere diru (seks-) 'rigardismo' (rigard·ism·o).


vuajerismulo (vuajerism·ul·o) :

prefere diru 'kaŝrigardanto' (kaŝ·rigard·ant·o), 'ŝtelrigardanto' (ŝtel·rigard·ant·o), 'seksrigardanto' (seks·rigard·ant·o), (seks-) 'rigardulo' (rigard·ul·o).


vulkanizi (vulkaniz·i) :

ankaŭ eblas diri 'sulfurumi' (kaŭĉuk·o·n) (sulfur·um·i).


vursto (vurst·o) :

prefere diru (dik·a / german·spec·a) 'kolbas(et)o' (kolbas·(et·)o).


X (X) :

(por indiki numeron laŭ la latina metodo) prefere diru '10' (10), '10a' (10·a).


XI (XI) :

(por indiki numeron laŭ la latina metodo) prefere diru '11' (11), '11a' (11·a).


XII (XII) :

(por indiki numeron laŭ la latina metodo) prefere diru '12' (12), '12a' (12·a).


XIII (XIII) :

(por indiki numeron laŭ la latina metodo) prefere diru '13' (13), '13a' (13·a).


XIV (XIV) :

(por indiki numeron laŭ la latina metodo) prefere diru '14' (14), '14a' (14·a).


XIX (XIX) :

(por indiki numeron laŭ la latina metodo) prefere diru '19' (19), '19a' (19·a).


XV (XV) :

(por indiki numeron laŭ la latina metodo) prefere diru '15' (15), '15a' (15·a).


XVI (XVI) :

(por indiki numeron laŭ la latina metodo) prefere diru '16' (16), '16a' (16·a).


XVII (XVII) :

(por indiki numeron laŭ la latina metodo) prefere diru '17' (17), '17a' (17·a).


XVIII (XVIII) :

(por indiki numeron laŭ la latina metodo) prefere diru '18' (18), '18a' (18·a).


zabajono (zabajon·o) :

prefere diru 'ovoflavaĵo' (ov·o·flav·aĵ·o).


zakusko (zakusk·o) :

prefere diru 'almanĝaĵo kun vodko' (al·manĝ·aĵ·o kun vodk·o).


zapi (zap·i) :

(televido) prefere diru 'kanalumi' (kanal·um·i).


zeloto (zelot·o) [zam]:

(figurasence) prefere diru 'fervorulo' (fervor·ul·o), 'fanatikulo' (fanatik·ul·o).


zenano (zenan·o) :

ankaŭ eblas diri 'virina domparto' (vir·in·a dom·part·o).


zepelino (zepelin·o) :

(ĝenerale) prefere diru (rigid·fram·a) 'aerŝipo' (aer·ŝip·o).


zigomo (zigom·o) :

prefere diru 'vangosto' (vang·ost·o).


zigoto (zigot·o) :

prefere diru 'fekundigita ovocelo' (fekund·ig·it·a ov·o·ĉel·o).


zipi (zip·i) :

(pri komputiloj) prefere diru 'densigi' (dens·ig·i), 'kompaktigi' (kompakt·ig·i).


zipo (zip·o) :

(unu speco de fermilo ĉefe en vestoj) ankaŭ eblas diri 'tirfermilo' (tir·ferm·il·o).


zo- (zo-) :

(en scienco kaj teĥniko) prefere diru 'best-' (best-).


zomi (zom·i) :

(en fotado) ankaŭ eblas diri 'skali' (per objektiv·o) (skal·i);
(en aviado) ankaŭ eblas diri 'malrapidiĝe altiĝi' (mal·rapid·iĝ·e alt·iĝ·i).


zomilo (zom·il·o) :

ankaŭ eblas diri 'skalobjektivo' (skal·objektiv·o).


zomo (zom·o) :

(en fotado) ankaŭ eblas diri 'skalado' (per objektiv·o) (skal·ad·o);
(en aviado) ankaŭ eblas diri 'malrapidiĝa altiĝo' (mal·rapid·iĝ·a alt·iĝ·o);
(por tiuj, kiuj konsideras la radikon zom- substantiva) ankaŭ eblas diri 'skalobjektivo' (skal·objektiv·o).


zono (zon·o) :

(pri malsanoj) prefere diru 'zostero' (zoster·o).


zoo (zo·o) :

prefere diru 'bestĝardeno' (best·ĝarden·o).


zoologio (zoologi·o) :

ankaŭ eblas diri 'bestoscienco' (best·o·scienc·o).


zoologo (zoolog·o) [7oa]:

ankaŭ eblas diri 'zoologiisto' (zoologi·ist·o), 'bestosciencisto' (best·o·scienc·ist·o).


zoomorfa (zoomorf·a) :

prefere diru 'bestoforma' (best·o·form·a).


zootekniko (zooteknik·o) :

prefere diru 'bestoteĥniko' (best·o·teĥnik·o), 'bestbredteĥniko' (best·bred·teĥnik·o), 'bredteĥniko' (bred·teĥnik·o).


zostero (zoster·o) :

(en la medicina senco) ankaŭ eblas diri 'zona herpeto' (zon·a herpet·o), 'zonerupcio' (zon·erupci·o)

serĉu ree


La enhavo de ĉi tiu retejo rezultas el interparoloj en la ret-listo la-bona-lingvo@googlegroups.com.
Se vi volas subteni la laboron de la aŭtoro de tiu ĉi retejo, tion vi povas fari ĉe Liberapay


http://bonalingvo.info